blank

Nastupno predavanje

Na temelju članka 30. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te u skladu s člankom 2. Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN 122/2017) i člankom 2. stavkom 3. i člankom 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN 129/2005), a prema prijedlogu Stručnog povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja od 11. prosinca 2019. godine, dekan Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, prof. dr. sc. Aleksandar Včev objavljuje

NASTUPNO PREDAVANJE

dr. sc. VJEKOSLAVA JELEČA, pristupnika natječaja za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, na Katedri za psihijatriju Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek s temom pod nazivom:

„INTRAKRANIJALNI HEMATOMI U PSIHIJATRIJSKIH BOLESNIKA"

Nastupno predavanje održat će se u petak, 20. prosinca 2019. godine s početkom u 13.00 sati, u sklopu predavanja na kolegiju „Istraživanje i metodologija istraživanja” pred studentima prve godine diplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo, dislociranog studija u Sv. Nedelji, u Psihijatrijskoj bolnici „Sveti Ivan“, Jankomir 11, 10090 Zagreb, Dvorana MD Grmek.

Nastupno predavanje održava se pred studentima, nastavnicima i stručnim povjerenstvom u sastavu:

1. izv. prof. dr. sc. Igor Filipčić, izvanredni profesor Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, predsjednik;
2. doc. dr. sc. Sandra Vuk Pisk, docentica Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, član;
3. doc. dr. sc. Vladimir Grošić, docent Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, član.


KLASA: 602-04/19-01/01
URBROJ: 2158/97-97-05-19-27
Osijek, 12. prosinca 2019.

webmail studomat