blank

Promocija knjige "Osnove modela, teorije i prakse zdravstvene njege"

Udžbenik „Osnove modela, teorije i prakse zdravstvene njege“ je prvi hrvatski prijevod renomiranog izdavača Wiley Blackwell-a kao i autora H.P. McKenne, M. Pajnkihar i F.A. Murphy. Udžbenik je osmišljen kao literatura za kolegije unutar preddiplomskog i diplomskog studija Sestrinstvo. Namijenjen je studentima i nastavnicima studija Sestrinstvo, medicinskim sestrama/tehničarima kao i svima koji se žele upoznati s teorijama i modelima zdravstvene njege, kao temeljem za obrazovanje, istraživanje i praksu zdravstvene njege. Udžbenik sadrži devet poglavlja kroz koja su obuhvaćene teme značaja teorija zdravstvene njege kao i elementarnih spoznaja i znanja unutar zdravstvene njege. Navodi se kako je teorija nastala iz prakse i praksa iz teorije te koje su to nove uloge u području zdravstvene njege. Prikazani su međusobni odnosi teorija i modela te njihove komparativne interpretacije. Posebna pažnja posvećena je interpersonalnim odnosima kao suštini modela i teorija zdravstvene njege; izborima teorija ili modela u primjeni sestrinske skrbi. Detaljno je razrađena povezanost između istraživanja i teorija kao i kriteriji za opis, analizu i vrednovanje same teorije ili modela. Udžbenik sadrži autentične primjere te se kroz različite refleksivne vježbe i prikazom atraktivnih tablica i shema pridonosi boljem razumijevanju sadržaja. Svako poglavlje sadrži kratak sažetak poglavlja, ishode učenja i ključne pojmove. Osnovna ideja urednika 1. hrvatskog izdanja bila je omogućiti svim studentima, nastavnicima, i medicinskim sestrama/tehničarima dostupnost literature iz područja sestrinstva na hrvatskom jeziku te se prepoznao značaj ovog udžbenika za razvoj i unaprjeđenje znanosti, obrazovanja i prakse sestrinstva u Republici Hrvatskoj.

Urednici 1.hrvatskog izdanja,
prof.dr.sc. Aleksandar Včev
doc.dr.sc. Štefica Mikšić

Izdavač:
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Osnove modela teorije i prakse zdravstvene njege
Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek.
Godina izdanja: 2020.

Format: 18,6 x 24,0 cm
Uvez: meki uvez
Opseg: 252 stranice
ISBN: 978-953-48243-5

webmail studomat