blank

Nastupno predavanje

Na temelju članka 30. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, te u skladu s člankom 2. Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (NN 13/2012) ) i u skladu s člankom 2. stavkom 3. i člankom 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN 129/2005), a prema prijedlogu Stručnog povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja od 13. siječnja 2019. godine, dekan Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, prof. dr. sc. Aleksandar Včev objavljuje

NASTUPNO PREDAVANJE

DR. SC. MAŠE HRELEC PATRLJ, pristupnice natječaja za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane kirurgija, na Katedri za kirurgiju Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek s temom pod nazivom:

„JEDNODNEVNA KIRURGIJA- ZAŠTO I KAKO?"

Nastupno predavanje održat će se u utorak, 22. siječnja 2019. godine s početkom u 12.00 sati, u sklopu predavanja na kolegiju „Propedeutika” pred studentima treće godine integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Dentalna medicina, u prostorima Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Ulica cara Hadrijana 10E, na 2. katu u Kabinetu vještina 3-Pedijatrija Zavoda za sestrinstvo.


Nastupno predavanje održava se pred studentima, nastavnicima i stručnim povjerenstvom u sastavu:
1. izv. prof. dr. sc. Dragan Schwarz, izvanredni profesor Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, predsjednik;
2. prof. dr. sc. Mladen Bušić, redoviti profesor Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, član;
3. izv. prof. dr. sc. Silvio Bašić, izvanredni profesor Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, član;
4. prof. dr. sc. Davorin Đanić, redoviti profesor u trajnom zvanju Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, zamjena člana.

KLASA: 602-04/19-01/01
URBROJ: 2158/97-97-01-19-03
Osijek, 14. siječnja 2019.

Obavijest

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste-voditelj knjižnice (diplomirani knjižničar) na određeno vrijeme s punim radnim vremenom (zamjena do povratka zaposlenice s roditeljskog dopusta) na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, objavljenog 18. prosinca 2018. godine na mrežnim stranicama Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek te 19. prosinca 2018. godine na mrežnim stranicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, u „Narodnim novinama“ broj 114/2018 i na oglasnim mjestima/mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje-Regionalni ured Osijek, dana 16. siječnja 2019. godine objavljuje REZULTATE NAKON RAZGOVORA (INTERVJUA) KANDIDATA PRED POVJERENSTVOM.

Potpuni tekst obavijesti možete preuzeti ovdje: Rezultati razgovora pred povjerenstvom (.pdf)

Poziv na testiranje

Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku raspisao je javni natječaj za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice I. vrste-voditelj knjižnice (diplomirani knjižničar) na određeno vrijeme s punim radnim vremenom (zamjena do povratka zaposlenice s roditeljskog dopusta)  koji je objavljen 18. prosinca 2018. godine na mrežnim stranicama Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek te 19. prosinca 2018. godine na mrežnim stranicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, u "Narodnim novinama" broj 114/2018 i na oglasnim mjestima/mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje-Regionalni ured Osijek.

Povjerenstvo za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste-voditelj knjižnice (diplomirani knjižničar) na određeno vrijeme u punom radnom vremenu na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, na svojoj sjednici održanoj 8. siječnja 2019. godine, razmotrilo je sve pristigle prijave na natječaj te je utvrdilo pravovremenost, potpunost dokumentacije i ispunjavanje formalnih uvjeta iz natječaja.

Testiranje (razgovor/intervju) održat će se dana 15. siječnja 2019. godine (utorak) na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Ulica cara Hadrijana 10E, na 2. katu u Kabinetu vještina 3-Pedijatrija Zavoda za sestrinstvo, prema rasporedu u Tablici 1.

Upute i obavijesti kandidatima možete pronaći u punom sadržaju obavijesti: Poziv na testiranje (.pdf)

KLASA: 112-01/19-01/01
URBROJ: 2158/97-97-05-19-01
Osijek, 11. siječnja 2018.

Poziv na testiranje

Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku raspisao je javni natječaj za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice IV. vrste-spremačica na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu u Uredu za tehničke poslove i poslove održavanja, koji je objavljen 27. prosinca 2018. godine u „Narodnim novinama“ broj 118/2018, a 28. prosinca 2018. godine na mrežnim stranicama Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, na mrežnim stranicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, i na oglasnim mjestima/mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje-Regionalni ured Osijek.

Povjerenstvo za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto IV. vrste-spremačica na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu u Uredu za tehničke poslove i poslove održavanja na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, na svojoj sjednici održanoj 10. siječnja 2018. godine, razmotrilo je sve pristigle prijave na natječaj te je utvrdilo pravovremenost, potpunost dokumentacije i ispunjavanje formalnih uvjeta iz natječaja.

Testiranje (razgovor/intervju) održat će se dana 16. siječnja 2019. godine (srijeda) na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Ulica cara Hadrijana 10E, na 2. katu u Kabinetu vještina 3-Pedijatrija Zavoda za sestrinstvo, prema rasporedu u Tablici 1.

Upute i obavijesti kandidatima možete pronaći u punom sadržaju obavijesti: Poziv na testiranje (.pdf)

Nastupno predavanje

Na temelju članka 30. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, te u skladu s člankom 2. Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (NN 13/2012) i u skladu s člankom 2. stavkom 3. i člankom 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN 129/2005), a prema prijedlogu Stručnog povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja od 8. siječnja 2018. godine, dekan Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, prof. dr. sc. Aleksandar Včev objavljuje

NASTUPNO PREDAVANJE

BRANKICE JURANIĆ, mag. med. techn., pristupnice natječaja za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u nastavnom zvanju i nastavnom radnom mjestu predavača na neodređeno vrijeme s 40% radnog vremena iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane sestrinstvo, na Katedri za sestrinstvo i palijativnu medicinu Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek s temom pod nazivom:

„PALIJATIVNA SKRB U ZAJEDNICI"

Nastupno predavanje održat će se u četvrtak, 17. siječnja 2019. godine s početkom u 16.30 sati, u sklopu predavanja na kolegiju „Zdravstvena njega u zajednici” pred studentima treće godine preddiplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo, u prostorima javnog zdravstva u Novoj Gradišci.

Nastupno predavanje održava se pred studentima, nastavnicima i stručnim povjerenstvom u sastavu:
1. doc. dr. sc. Štefica Mikšić, docentica Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, predsjednica;
2. doc. dr. sc. Ante Cvitković, ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije, član;
3. doc. dr. sc. Robert Lovrić, docent Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, član.

KLASA: 602-04/19-01/01
URBROJ: 2158/97-97-01-19-02
Osijek, 9. siječnja 2019.

STEM stipendije

Obavještavamo vas da su odlukom Povjerenstva za dodjelu državnih stipendija u STEM područjima znanosti danas pomaknute crte na rang-listama za dodjelu državnih stipendija u STEM područjima znanosti za akademsku godinu 2018./2019. - IV. krug dodjele.
Odluka o pomicanju crta na rang-listama donosi se u skladu s člankom 7. stavkom 11. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti (Narodne novine broj, 78/2018.).
Rang-liste dostupne su na poveznici https://stemstipendije.mzo.hr/.
Studenti svojim AAI@EduHr elektroničkim identitetom pristupaju Sustavu državnih STEM stipendija na poveznici https://stemstipendije.mzo.hr/, te svojom identifikacijskom oznakom provjeravaju svoje mjesto na rang-listi.
Studenti koji su na rang-listi u sklopu kvote za određeno područje i godinu studija, odnosno iznad praga za ostvarivanje prava na stipendiju, obavijestit će se na adresu elektroničke pošte da su ostvarili pravo na državnu stipendiju. Zaprimanje e-poruke nije preduvjet za ostvarivanje prava na državnu STEM stipendiju te svi studenti, neovisno o zaprimanju predmetne obavijesti, mogu svoje podatke provjeriti na poveznici https://stemstipendije.mzo.hr/ .
Ako student koji je ostvario pravo na državnu STEM stipendiju želi prihvatiti stipendiju, nužno je da do srijede 16. siječnja 2019. godine do 12 h na poveznici https://stemstipendije.mzo.hr/ , kojoj pristupa prijavom sa svojim AAI@EduHr elektroničkim identitetom, označi izjave koje prethode prihvaćanju Uvjeta stipendiranja, prihvati Uvjete stipendiranja te da upiše svoj IBAN žiroračuna. Prihvaćanje uvjeta stipendiranja smatra se činom sklapanja ugovora.
Ako u navedenom roku student ne prihvati Uvjete stipendiranja, smatrat će se da ne prihvaća državnu stipendiju te će obavijest o ostvarivanju prava na državnu stipendiju dobiti sljedeći student na rang-listi ispod praga do ispunjenja kvote.

Nastupno predavanje

Na temelju članka 30. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, te u skladu s člankom 2. Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (NN 13/2012) i u skladu s člankom 2. stavkom 3. i člankom 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN 129/2005), a prema prijedlogu Stručnog povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja od 2. siječnja 2018. godine, dekan Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, prof. dr. sc. Aleksandar Včev objavljuje

NASTUPNO PREDAVANJE

BOŽICE LOVRIĆ, mag. med. techn., pristupnice natječaja za izbor jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavača iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane sestrinstvo, na Katedri za sestrinstvo i palijativnu medicinu Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek s temom pod nazivom:

„HIGIJENA RUKU KAO TEMELJNA METODA SPRJEČAVANJA INFEKCIJA POVEZANIH SA ZDRAVSTVENOM SKRBI"

Nastupno predavanje održat će se u četvrtak, 17. siječnja 2019. godine s početkom u 15.30 sati, u sklopu predavanja na kolegiju „Zdravstvena njega u zajednici” pred studentima treće godine preddiplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo, u prostorima javnog zdravstva u Novoj Gradišci.

Nastupno predavanje održava se pred studentima, nastavnicima i stručnim povjerenstvom u sastavu:
1. doc. dr. sc. Štefica Mikšić, docentica Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, predsjednica;
2. doc. dr. sc. Ante Cvitković, ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije, član;
3. doc. dr. sc. Robert Lovrić, docent Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, član.

KLASA: 602-04/19-01/01
URBROJ: 2158/97-97-01-19-01
Osijek, 7. siječnja 2019.

Natječaj „Program suradnje s hrvatskim znanstvenicima u dijaspori „Znanstvena suradnja““

Svrha Programa je prijenos znanja i privlačenja ulaganja u sustav znanosti RH te posredno i u sustav gospodarstva kroz suradnju domaćih i znanstvenika iz dijaspore. Konačni cilj Programa je poticanje zapošljavanja znanstvenika u ranoj fazi razvoja karijere i umrežavanje sa znanstvenicima u dijaspori. Također, razvijaju se i osnažuju kompetencije za sudjelovanje u natječajima europskih i međunarodnih organizacija.

Natječajem Programa „Znanstvena suradnja“ predviđena je provedba znanstveno-istraživačkih projekata u svim znanstvenim područjima u trajanju najdulje do 31.5.2023. godine (planirani je početak projekata rujan/listopad 2019. godine) te zapošljavanje najmanje dvaju mladih znanstvenika po projektu od kojih jedan mora biti doktorand, a ostali doktorandi ili poslijedoktorandi u ranoj fazi razvoja karijere. Financirat će se provođenje znanstvenog istraživanja, nabava opreme, ukupan trošak plaća mladih znanstvenika, mobilnost i neizravni troškovi.

Datum raspisivanja natječaja: 3. siječnja 2019.
Rok za prijavu: 28. veljače 2019. do 13:00 (CET)
Istraživačko područje: sva znanstvena područja
Proračun natječaja: 42.500.000,00 kuna
Trajanje financiranja projekata: najmanje 3 godine, najdulje do 31. 5. 2023.
Okvirni početak projekata: rujan/listopad 2019. godine. Projekti trebaju započeti najkasnije 3 mjeseca nakon primitka obavijesti o otvaranju pregovora o radnom i financijskom planu.
 
Prijava na natječaj bit će moguća isključivo putem EPP sustava (https://epp.hrzz.hr/). EPP sustav bit će otvoren za prijave tijekom siječnja. Obavijest o otvaranju EPP sustava bit će objavljena na mrežnim stranicama HRZZ-a, a svi se korisnici već mogu registrirati u EPP sustav.

Potpuni sadržaj natječaja i upute za prijavu možete pronaći na stranicama Hrvatske zaklade za znanost.

 

Nastupno predavanje

Na temelju članka 30. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, te u skladu s člankom 2. Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN 122/2017) i u skladu s člankom 2. stavkom 3. i člankom 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN 129/2005), a prema prijedlogu Stručnog povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja od 28. prosinca 2018. godine, dekan Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, prof. dr. sc. Aleksandar Včev objavljuje

NASTUPNO PREDAVANJE

DR. SC. DAMIRA ŠEBE, pristupnika natječaja za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto docenta na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomija, na Katedri za društvene i humanističke znanosti u biomedicini Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek s temom pod nazivom:

„POSLOVNO KOMUNICIRANJE U ZDRAVSTVU"

Nastupno predavanje održat će se u ponedjeljak, 7. siječnja 2019. godine s početkom u 13.00 sati, u sklopu predavanja na kolegiju Pedagogija, didaktika i metodika odgoja, pred studentima prve godine Diplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo, u zgradi Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, u Kabinetu vještina 3 - Pedijatrija na 2. katu (potkrovlje), Cara Hadrijana 10E, Osijek.

Nastupno predavanje održava se pred studentima, nastavnicima i stručnim povjerenstvom u sastavu:

1.    izv. prof. dr. sc. Boris Crnković, izvanredni profesor Ekonomskog fakulteta u Osijeku, predsjednik;
2.    izv. prof. dr. sc. Jerko Glavaš, izvanredni profesor Ekonomskog fakulteta u Osijeku, član;
3.    doc. dr. sc. Ivan Miloloža, docent Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, član.                                        
 
KLASA: 602-04/18-01/03
URBROJ: 2158/97-97-05-18-49
Osijek, 31. prosinca 2018.

Natječaj

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU,
FAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO OSIJEK

raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor

jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto IV. vrste-spremačica, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu u Uredu za tehničke poslove i poslove održavanja

Pristupnici natječaja, pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu (NN 93/2014 i 127/2017), moraju ispunjavati i sljedeći uvjet:
- završeno osnovno ili srednjoškolsko obrazovanje
Uz Prijavu na Natječaj pristupnici su obvezni priložiti:
- životopis,
- izvornik ili ovjerenu presliku svjedodžbe o završenom osnovnom ili srednjoškolskom obrazovanju,
- dokaz o državljanstvu,
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak (uvjerenje ne starije od 6 mjeseci od dana objave ovog natječaja).
Natječajna dokumentacija se predaje u dva primjerka. Svi pristupnici natječaja koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i koji su uz prijavu na natječaj priložili obvezujuću dokumentaciju, moraju pristupiti testiranju/razgovoru, a o mjestu i vremenu održavanja testiranja/razgovora bit će obaviješteni putem mrežne stranice Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek (www.fdmz.hr). Za pristupnike koji ne pristupe testiranju/razgovoru smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj i neće se smatrati pristupnicima natječaju.

Ako pristupnik ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima se dokazuje statuse temeljem kojeg ostvaruje pravo prednost, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Prednost u odnosu na ostale pristupnike ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima. Poveznica za stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prva prednosti pri zapošljavanju je (https://gov.hr/moja-uprava/hrvatski-branitelji/zaposljavanje/prednost-pri-zaposljavanju/403).
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Svi pristupnici natječaja bit će obaviješteni o rezultatima natječaja najkasnije u roku od 15 dana od dana njegova dovršetka. Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate i putem elektronske pošte.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se u roku od 8 dana od dana objave natječaja isključivo poštom na adresu:
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek
Ulica cara Hadrijana 10E
31000 Osijek
S naznakom „za natječaj (uz naznaku radnog mjesta)“

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/2008 i 69/2017), na natječaj se pod jednakom uvjetima mogu javiti osobe oba spola.
Svi kandidati podnošenjem prijave daju svoju suglasnost Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek da u njoj navedene osobne podatke prikuplja, obrađuje i pohranjuje u svrhu provedbe predmetnog natječaja, te da ih može koristiti u svrhu sklapanja ugovora o radu, kontaktiranja i objave na internetskim stranicama i oglasnoj ploči. Sve pristigle prijave biti će zaštićene od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim zakonskim propisima, aktima i odlukama Fakulteta.
Prava podnositelja prijave i postupanje u odnosu na njegove osobne podatke mogu se vidjeti na mrežnim stranicama Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek objavljenima na poveznici: Izjava o zaštiti osobnih podataka (.pdf)

KLASA: 112-01/18-01/30
URBROJ: 2158/97-97-05-18-01
Osijek, 28. prosinca 2018.

Nastupno predavanje

Na temelju članka 30. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, te u skladu s člankom 2. Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN 122/2017) i u skladu s člankom 2. stavkom 3. i člankom 3. Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (NN 13/2012), a prema prijedlogu Stručnog povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja od 21. prosinca 2018. godine, dekan Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, prof. dr. sc. Aleksandar Včev objavljuje

NASTUPNO PREDAVANJE

JOSIPA JAKABA, pristupnika natječaja za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice u nastavno zvanje i nastavno radno mjesto predavača na neodređeno vrijeme s 50% radnog vremena iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja elektrotehnika na Katedri za informatiku, statistiku i strane jezike Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek s temom pod nazivom:

„PRIMJENA INFORMATIKE U DENTALNOJ MEDICINI"

Nastupno predavanje održat će se u četvrtak, 10. siječnja 2019. godine s početkom u 10.00 sati, u sklopu predavanja na kolegiju Gnatologija pred studentima treće godine Integriranog sveučilišnog preddiplomskog i diplomskog studija Dentalna medicina, u velikoj predavaoni u dvorištu zgrade Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek u Crkvenoj ulici 21, Osijek.

Nastupno predavanje održava se pred studentima, nastavnicima i stručnim povjerenstvom u sastavu:
1. doc. dr. sc. Davor Seifert, docent Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, predsjednik;
2. doc. dr. sc. Marko Matijević, docent Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, član;
3. doc. dr. sc. Štefica Mikšić, docentica Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, zamjena člana.

KLASA: 602-04/18-01/03
URBROJ: 2158/97-97-05-18-48
Osijek, 21. prosinca 2018.

webmail studomat