blank

Tečaj trajnog usavršavanja iz oftalmologije

Obavještavamo vas da će se u petak, 03.05.2019. godine, u predavaonici P1 Medicinskog fakulteta Osijek, održati tečaj trajnog usavršavanja iz oftalmologije 

 

Problemi oka i vida u praksi obiteljskih liječnika

 

Ciljeve i program tečaja možete preuzeti ovdje: Tečaj trajnog usavršavanja iz oftalmologije (.pdf)

 

Voditelji: izv. prof. dr. sc. Ljljana Trtica Majnarić, izv. prof. dr. sc. Josip Barać

 

Prva promocija sveučilišnih prvostupnika sestrinstva Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo - dislociranog studija u Novoj Gradiški

Dana 8. travnja 2019. godine održala se prva svečana promocija prvostupnika sestrinstva u Pučkom otvorenom učilištu M. A. Relković u Novoj Gradiški. Svečanu promociju promovirali su promotori: prof. dr. sc. Aleksandar Včev, dekan, prof. dr. sc. Pavo Filaković, prodekan za odnose s nastavnim bazama te prof. dr. sc. Davorin Đanić, voditelj preddiplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo dislociranog studija u Novoj Gradiški pod voditeljstvom doc. dr. sc. Štefice Mikšić, predsjednica katedre za Sestrinstvo i palijativnu medicinu.
Na svečanoj promociji promoviran je 51 prvostupnik sestrinstva.
Svečanost su uvećali brojni uzvanici, gosti, roditelji, prijatelji te glazbeni gost Tamburaški sastav „Rubata“.

Prva promocija magistara sestrinstva Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek - u Slavonskom Brodu

Dana 4. travnja 2019. godine održala se prva svečana promocija magistara sestrinstva u Glazbenoj školi u Slavonskom Brodu. Svečanu promociju vodila je doc. dr. sc. Štefica Mikšić, predsjednica katedre za Sestrinstvo i palijativnu medicinu. Svečanu promociju su promovirali: prof. dr. sc. Aleksandr Včev, dekan, prof. dr. sc. Branko Dmitrović, prodekan za nastavu i studente te prof. dr. sc. Davorin Đanić, voditelj diplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo u Slavonskom Brodu.
Na svečanoj promociji promovirano je 53 studenata diplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo.
Ovu svečanost uvećali su brojni uzvanici, gosti, roditelji, supružnici i prijatelji te Djevojački zbor srednje glazbene škole u Slavonskom Brodu i Tamburaški sastav „Rubata“.

17. Festival znanosti 8.-13. travnja 2019.

Na ovogodišnjem 17. Festivalu znanosti pod temom "Boje", čiji je cilj popularizacija znanosti i motiviranje mladih ljudi na istraživanje i stjecanje novih znanja, sudjelovao je i Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek. U sklopu festivala održala su se brojna predavanja, radionice, izložbe postera i ostale aktivnosti.

U razdoblju od 8. – 13. travnja u Orahovici obilježen je 17. Festival znanosti. Studenti smjera Fizioterapije su na zanimljiv način spojili svoje znanje i vještine s bojama te drugu godinu za redom pripremili poster prezentacije za građane Orahovice i ostale studente. Student četvrte godine Arijan Voldin izložio je predavanje na temu "Kako boje liječe?" i predstavio holističku metodu liječenja, kromoterapiju. Meri Reili, studentica treće godine u svojoj je poster prezentaciji "Je li tvoja crvena jednaka mojoj crvenoj?" govorila o subjektivnom iskustvu doživljavanja boja i njihovim poremećajima. Nikolina Bočkaj, studentica treće godine prezentirala je temu "Pogled kroz dvije boje" i upoznala publiku s heterokromijom. Festivalu znanosti su se priključili i orahovački asistenti te time dodatno obogatili program putem postera i radionice. Ivan Perić, mag. cin. spojio je svoje znanje kineziologije s bojama i prezentirao poster na temu "Vrste mišićnih vlakana". Kraj festivala bio je obilježen sportskom radionicom Tonija Josića, mag. cin. koji je učenicima drugih razred Osnovne škole Ivane Brlić – Mažuranić u Orahovici održao predavanje u okviru sportskih aktivnosti na temu "Boje naših mišića".

Dana 9. i 10. travnja na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek u Crkvenoj ulici 21 održale su se radionice pod nazivom "Brojevi u bojama" voditelja Roberta Mujkića i suradnica Ivane Lovrić i Anđele Grgić, "50 nijansi bijele" voditeljice Marije Pejakić te suradnika Marka Aleksijevića, Marka Babića, Luke Ostojića, Sanje Kirsch, Marka Matijevića i Marinka Žulja, zatim radionica pod nazivom "Tko ima ružičaste zube?" voditeljice Marije Samardžić i suradnice Jasminke Talapko i, naposljetku, predavanje naziva "Kolorit života" Svjetlane Marić. Osim radionica i predavanja, u prostorima Fakulteta izloženi su i studentski posteri.

10. travnja 2019. godine održala su se i dva predavanja pod nazivom "Bojama do zdravlja" autorica Mirjane Kralj Vasilj, Brankice Juranić i Kasandre Musović te predavanje "Boje ljudske percepcije" autora Štefice Mikšić te studenta Željka Mudroga u Medicinskoj školi Osijek pred učenicima 4. razreda.
U prostorima Fakulteta na adresi Cara Hadrijana 10E izloženi su i posteri pod nazivom "Boje u medicinskoj terminologiji na engleskom jeziku" autorica Lorne Dubac Nemet, Ivane Barać i Ksenije Benčine te "Djeluju li boje na emocije i ponašanje čovjeka" autorica Ivane Barać, Lorne Dubac Nemet, Nikoline Farčić i Suzane Kovačević.

Boje su pokazale pravu ljepotu i umjetnost života te ostavile svim posjetiteljima i predavačima lijepu uspomenu na Festival znanosti 2019. godine.

Natječaj

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU,
FAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO OSIJEK

raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor

1. na Katedri za dentalnu medicinu
- jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju i suradničkom radnom mjestu asistenta na određeno vrijeme s nepunim radnim vremenom (20%) iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja dentalna medicina

2. na Katedri za sestrinstvo i palijativnu medicinu
- jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavača iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane sestrinstvo, za potrebe studija sestrinstva u Slavonskom Brodu

Pristupnici natječaja moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/2003, 198/2003, 105/2004, 2/2007-OUSRH 174/2004, 46/2007, 45/2009, 63/2011, 94/2013, 139/2013, 101/2014-ORUSRH, 60/2015-ORUSRH i 131/2017), Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (NN 13/2012), Pravilnikom o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Statutom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku-pročišćeni tekst i Statutom Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek (ovi akti nalaze se objavljeni na mrežnim stranicama Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek na poveznici: http://www.fdmz.hr/index.php/dokumenti/pravilnici-i-dokumenti).

Pristupnici natječaja za izbor na radno mjesto u suradničkom zvanju asistenta (točka 1. natječaja) prijavljuju se na obrascu br. 4, a uz prijavu su obvezni priložiti i priloge koji su propisani obrascem.

Pristupnici natječaja za izbor u naslovno nastavno zvanje (točka 2. natječaja) prijavljuju se na obrascu br. 7, a uz prijavu su obvezni priložiti i priloge koji su propisani obrascem br. 3 (prijava na natječaj za izbor u nastavno zvanje), kao i tablicu s dokazima o ispunjavanju uvjeta Rektorskog zbora iz Odluke o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (Narodne novine 13/2012).

Obrasci za prijavu i tablice s dokazima o ispunjavanju uvjeta Rektorskog zbora nalaze se na mrežnoj stranici Fakulteta za dentalnu medicine i zdravstvo Osijek na poveznici:
http://www.fdmz.hr/index.php/dokumenti/izbori-u-zvanja.

Pristupnici natječaja koji su strani državljani moraju priložiti dokaz o naprednom poznavanju hrvatskog jezika (stupanj C2) u govoru i pismu prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike. Dokaz poznavanja jezika na određenoj razini može biti potvrda izdane od strane školskih ustanova/jezičnih centara i instituta koje djeluju izvan Republike Hrvatske. Za strane državljane koji su studirali u Republici Hrvatskoj na hrvatskom jeziku, a nemaju posebnu potvrdu o poznavanju hrvatskog jezika, kao valjani dokaz može se uzeti i diploma o završenom studiju.

Prijave na natječaj podnose se u dva primjerka na propisanom obrascu zajedno sa svom propisanom dokumentacijom i u elektroničnom obliku (u Word-formatu na CD-u). CD i radovi podnose se u jednom primjerku. Na obrascu za prijavu na natječaj obvezno je naznačiti točku iz natječaja i zvanje za koje se pristupnik prijavljuje.

Rok prijave je 30 dana od dana objave natječaja.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/2008 i 69/2017), na natječaj se pod jednakom uvjetima mogu javiti osobe oba spola.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Svi pristupnici natječaja bit će obaviješteni o rezultatima natječaja najkasnije u roku od 15 dana od dana njegova dovršetka. Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate i putem elektronske pošte.

Svi kandidati podnošenjem prijave daju svoju suglasnost Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek da u njoj navedene osobne podatke prikuplja, obrađuje i pohranjuje u svrhu provedbe predmetnog natječaja, te da ih može koristiti u svrhu sklapanja ugovora o radu, kontaktiranja i objave na internetskim stranicama i oglasnoj ploči, te vršiti njihov prijenos trećim pravnim osobama u skladu s pozitivnim zakonskim i ostalim propisima. Sve pristigle prijave i u njima navedeni osobni podaci biti će zaštićeni od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim zakonskim propisima, aktima i odlukama Fakulteta.
Podnositelji zahtjeva prije njegova podnošenja mogu se upoznati sa svim pravima i ostalim obavijestima u svezi s postupanjem s njihovim osobnim podacima koja proizlaze iz Uredbe o zaštiti osobnih podataka putem mrežnih stranica Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek objavljenima na poveznici:
http://www.fdmz.hr/images/dokumenti/pravilnici_i_dokumenti/zastita_osobnih_podataka/Izjava_o_zastiti_osobnih_podataka.pdf

Natječajna dokumentacija za sve točke natječaja podnosi se na adresu:
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek
Ulica cara Hadrijana 10E
31000 Osijek
S naznakom „za natječaj (uz naznaku zvanja i radnog mjesta)“

KLASA: 112-01/19-01/08
URBROJ: 2158/97-97-05-19-01
Osijek, 2. travnja 2019.

Erasmus+ KA1 – Natječaj za mobilnost (ne)nastavnog osoblja, 2019./2020.

U okviru ERASMUS+ Programa – Ključne aktivnosti 1, dana 1. travnja 2019. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku objavljuje

Natječaj za dodjelu financijskih potpora za realizaciju individualne mobilnosti nastavnog i nenastavnog osoblja za boravak na inozemnim ustanovama u Erasmus+ programskim zemljama, u akademskoj godini 2019./2020.

Natječaj, upute za prijavu na natječaj i provedbu mobilnosti te prijavni obrasci dostupni su na web stranici Sveučilišta:

http://www.unios.hr/erasmus-ka1-natjecaj-za-mobilnost-nenastavnog-osoblja-2019-2020/

Simpozij "Izazovi istraživanja u sestrinstvu"

U subotu, 30. ožujka 2019. u Dvorani Scheier, u Čakovcu održao se 1. Simpozij istraživačkih radova u sestrinstvu s međunarodnim sudjelovanjem „Izazovi istraživanja u sestrinstvu“. Inicijatorice ideje, mag. med. techn. Tina Kresonja, Milena Škvorc i Ivana Sklepić su uz organizacijsku podršku Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku okupile medicinske sestre i tehničare studente preddiplomskih i diplomskih studija Sestrinstvo te medicinske sestre i tehničare zdravstvenih ustanova na području Međimurske županije, ali i šire. 

Iznimna nam je čast bila ugostiti mag. zdrav. njege Metku Lipič Baligač, pomoćnicu ravnatelja za područje zdravstvene njege Opće bolnice Murska Sobota koja je prenijela svoja iskustva iz Republike Slovenije. Uz nju, plenarni predavači bili su docenti Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek: doc.dr.sc. Štefica Mikšić i doc.dr.sc. Robert Lovrić koji su govorili o etici te različitim pristupima istraživačkom radu u sestrinstvu.
Predavači iz Osijeka, Požege, Siska, Zagreba, Pregrade, Krapinskih Toplica, Krapine, Zaboka, Varaždina i domaćina Čakovca su se odazvali u velikom broju. Istraživanja predavača obuhvaćala su sva područja djelovanja sestrinske profesije poput zbrinjavanja dišnog puta u izvanbolničkim uvjetima, suicidalnosti u studentskoj populaciji, procjene učestalost ozljeda oštrim predmetima, zdravstvene pismenosti adolescenata, tjelesne aktivnosti osoba oboljelih od šećerne bolesti tip 1 i tip 2, kvalitete života bolesnika u stacionarnoj palijativnoj skrbi…
Organizacijski odbor, mag. med. techn. Kresonja, Škvorc i Sklepić ističu kako je ovo prvi simpozij na kojem su se prezentirali isključivo istraživački radovi, a to je standard kojem se teži u sestrinstvu u Republici Hrvatskoj. Teme istraživanja su se odnosile na konkretan rad medicinskih sestara u zdravstvenim ustanovama i kolege i kolegice predavači su pokazali da ono što svakodnevno rade promišljaju i istražuju te žele kliničku zdravstvenu njegu temeljiti na dokazima. U procesu zdravstvene njege bitna je svaka medicinska sestra te pozivaju da u svakodnevnom radu budemo jedni drugima podrška. Simpozij je zaokružen e – zbornikom u kojem su objavljeni sažetci svih predavača.
Svečanosti simpozija doprinjela je i Vokalna skupina Hrvatske komore medicinskih sestara podružnice Međimurske županije.
Pokrovitelji simpozija su Hrvatska komora medicinskih sestara, Hrvatska udruga medicinskih sestara, Međimurska županija, Grad Čakovec, Županijska bolnica Čakovec, Zavod za hitnu medicinu Međimurske županije.

 

Nastupno predavanje

Na temelju članka 30. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, te u skladu s člankom 2. Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN 122/2017) i u skladu s člankom 2. stavkom 3. i člankom 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN 129/2005), a prema prijedlogu Stručnog povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja od 27. ožujka 2019. godine, dekan Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, prof. dr. sc. Aleksandar Včev objavljuje

NASTUPNO PREDAVANJE

DR. SC. VALERIJE BLAŽIČEVIĆ, dr. med., pristupnice natječaja za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju i znanstveno-nastavnom radnom mjestu docenta na neodređeno vrijeme s 30 % radnog vremena iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja temeljne medicinske znanosti, znanstvene grane patologija, na Katedri za anatomiju, histologiju, embriologiju, patološku anatomiju i patološku histologiju Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek s temom pod nazivom:

„OŠTEĆENJE STANICA I TKIVA"

Nastupno predavanje održat će se u petak 5. travnja 2019. godine s početkom u 14.00 sati, u sklopu predavanja na kolegiju Patologija, pred studentima druge godine preddiplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo, u predavaonici u potkrovlju zgrade Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Crkvena 21, Osijek.

Nastupno predavanje održava se pred studentima, nastavnicima i stručnim povjerenstvom u sastavu:
1. prof. dr. sc. Branko Dmitrović, redoviti profesor u trajnom zvanju Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, predsjednik;
2. doc. dr. sc. Štefica Mikšić, docentica Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, član;
3. doc. dr. sc. Marko Matijević, docent Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, zamjena člana.

KLASA: 602-04/19-01/01
URBROJ: 2158/97-97-05-19-11
Osijek, 28. ožujka 2019.

Obilježavanje Svjetskog dana oralnog zdravlja, 20.03.2019.

Povodom obilježavanja Svjetskog dana oralnog zdravlja studentice Dentalne higijene: Monika Frigan, Antonija Grdiša, Ingrid Kovačević, Ana Vrljić i Antonela Kolgjeraj pod vodstvom Marije Pejakić, dr. med. dent. i Sanje Kirsch, univ. bacc. dent. hig., posjetili su Centar za odgoj i obrazovanje Ivan Štark, gdje su održali edukativnu radionicu o važnosti oralnog zdravlja.

Više pročitajte na:
http://www.glas-slavonije.hr/393953/3/Sticenici-Starka-na-edukativnoj-radionici

Odluka o poništenju natječaja

Na temelju članka 30. stavka 3. Statuta Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, dekan Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek prof. dr. sc. Aleksandar Včev donosi sljedeću

O D L U K U

I.

Poništava se natječaj za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na položajno radno mjesto I. vrste – Rukovoditelj (šef) Odsjeka u središnjoj službi (Tajnik Fakulteta), na neodređeno vrijeme (pola radnog vremena), objavljen 27. veljače 2019. godine u „Narodnim novinama” broj 20/2019 i na službenoj internetskoj stranici Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek (http://www.fdmz.hr).

II.

Ova odluka dostavit će se svim kandidatima prijavljenim na natječaj i objavit će se u „Narodnim novinama” i na službenoj internetskoj stranici Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek.

III.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

KLASA: 112-01/19-01/07
URBROJ: 2158/97-97-05-19-02
Osijek, 15. ožujka 2019.

Ispravak dijela natječaja

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU,
FAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO OSIJEK

OBJAVLJUJE ISPRAVAK DIJELA NATJEČAJA

objavljenog dana 20. veljače 2019. godine na mrežnim stranicama Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, 22. veljače 2019. godine u „Narodnim novinama“ broj 18/2019 i na mrežnim stranicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te 23. veljače u „Glasu Slavonije“, kako slijedi:

- točka 2.2. natječaja mijenja se na način da se riječi „fizikalna medicina i rehabilitacija“ mijenjaju riječju „kirurgija“

U ostalom dijelu natječaj se ne mijenja i ostaje isti.

 

KLASA: 112-01/19-01/06
URBROJ: 2158/97-97-05-19-02
Osijek, 7. ožujka 2019.

webmail studomat