blank

Nastupno predavanje

Na temelju članka 30. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, te u skladu s člankom 2. Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (NN 13/2012) i u skladu s člankom 2. stavkom 3. i člankom 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN 129/2005), a prema prijedlogu Stručnog povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja od 8. ožujka 2018. godine, dekan Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, prof. dr. sc. Aleksandar Včev objavljuje

NASTUPNO PREDAVANJE

MIRJANE KRALJ VASILJ, mag. med. techn., pristupnice natječaja za izbor dva zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u nastavnom zvanju i nastavnom radnom mjestu predavača na neodređeno vrijeme s 20% radnog vremena iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane sestrinstvo, na Katedri za sestrinstvo i palijativnu medicinu Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek s temom pod nazivom:

„PEDIJATRIJSKA PALIJATIVNA SKRB"

Nastupno predavanje održat će se u četvrtak, 14. ožujka 2019. godine s početkom u 16.00 sati, u sklopu predavanja na kolegiju Zdravstvena njega u zajednici pred studentima treće godine preddiplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo, u prostorijama Doma zdravlja Osijek, Park kralja Petra Krešimira IV. 6, Osijek, u predavaonici u podrumu.

Nastupno predavanje održava se pred studentima, nastavnicima i stručnim povjerenstvom u sastavu:
1.    doc. dr. sc. Štefica Mikšić, docentica Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, predsjednica;
2.    prof. dr. sc. Svjetlana Marić, redovita profesorica Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, član;
3.    doc. dr. sc. Robert Lovrić, docent Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, član.                                        

KLASA: 602-04/19-01/01
URBROJ: 2158/97-97-05-19-10
Osijek, 8. ožujka 2019.

Nastupno predavanje

Na temelju članka 30. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, te u skladu s člankom 2. Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (NN 13/2012) i u skladu s člankom 2. stavkom 3. i člankom 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN 129/2005), a prema prijedlogu Stručnog povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja od 8. ožujka 2018. godine, dekan Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, prof. dr. sc. Aleksandar Včev objavljuje

NASTUPNO PREDAVANJE

SILVANE PIŠKORJANAC, mag. med. techn., pristupnice natječaja za izbor dva zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u nastavnom zvanju i nastavnom radnom mjestu predavača na neodređeno vrijeme s 20% radnog vremena iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane sestrinstvo, na Katedri za sestrinstvo i palijativnu medicinu Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek s temom pod nazivom:

„Rh-FAKTOR I TRUDNOĆA"

Nastupno predavanje održat će se u četvrtak, 14. ožujka 2019. godine s početkom u 15.00 sati, u sklopu predavanja na kolegiju Zdravstvena njega u zajednici pred studentima treće godine preddiplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo, u prostorijama Doma zdravlja Osijek, Park kralja Petra Krešimira IV. 6, Osijek, u predavaonici u podrumu.

Nastupno predavanje održava se pred studentima, nastavnicima i stručnim povjerenstvom u sastavu:
1.    doc. dr. sc. Štefica Mikšić, docentica Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, predsjednica;
2.    prof. dr. sc. Svjetlana Marić, redovita profesorica Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, član;
3.    doc. dr. sc. Robert Lovrić, docent Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, član.                                        

KLASA: 602-04/19-01/01
URBROJ: 2158/97-97-05-19-09
Osijek, 8. ožujka 2019.

Otvoreni natječaji Hrvatske zaklade za znanost

Hrvatska zaklada za znanost je u sklopu programa Istraživački projekti i Uspostavni istraživački projekti raspisala natječaje za financiranje temeljnih istraživanja koja stvaraju novo i unapređuju postojeće znanje o određenome području i koja su usmjerena na bolje razumijevanje predmeta istraživanja, kao i primijenjena istraživanja koja se provode s jasnim tehnološkim, gospodarskim ili društvenim ciljevima, te osnivanju novih istraživačkih grupa mladih znanstvenika kako bi se ubrzala uspostava samostalnih istraživačkih karijera nakon stjecanja doktorata znanosti.

Sve informacije o natječajima i načinima prijave možete vidjeti na stranicama Hrvatske zaklade za znanost.

Natječaj

Poslovni dnevnik već tradicionalno putem društveno odgovornog projekta "Iskustvo zlata vrijedi" spaja partnere poslodavce sa studentima s invaliditetom i studentima slabijega materijalnog statusa, s ciljem omogućavanja prakse s radi lakšeg zapošljavanja u budućnosti.
Kroz projekt "Iskustvo zlata vrijedi" proširuje se svijest u poslovnoj i široj zajednici te se problematizira pitanje zapošljavanja onih koji do posla zbog osobnih razloga i trenutačne gospodarske situacije ne mogu doći lako.
Organizatori s posebnim senzibilitetom i sviješću o težoj zapošljivosti navedene skupine studenata iz godine u godinu razvijaju ovaj projekt u suradnji s uglednim hrvatskim kompanijama - vrijednim partnerima projekta koje prepoznaju njegovu važnost te svojim sudjelovanjem aktivno sudjeluju u omogućavanju studentske prakse s jedne strane, ali i stvaranju pozitivnog ozračja i nužnosti progovaranja o navedenoj problematici.
Do sada je kroz projekt omogućena radna praksa za više od 100 studenata s invaliditetom te studenata slabijega materijalnog statusa. Ponosno ističemo da je više od 10 studenata, nakon odrađene prakse, dobilo i stalan posao u istoj tvrtki!
Poslovni dnevnik i ove godine želi svima kojima život nije pružio jednaku startnu poziciju pomoći da se lakše uključe na tržište rada te jednog dana ravnopravno sudjeluju u tržišnoj utakmici.
Uvjete natječaja pročitajte ovdje http://www.poslovni.hr/promo/iskustvo-zlata-vrijedi-2019-uvjeti-natjecaja-pravilnik-350434
Zainteresirani studenti se za sudjelovanje mogu prijaviti ispunjavanjem prijavnice najkasnije do 28. ožujka 2019.
Prijavnica je dostupna na http://www.poslovni.hr/promo/iskustvo-zlata-vrijedi-2019-prijavite-se-350435

Za sve daljnje informacije možete nas kontaktirati na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili na broj 01/ 6326 033.

Natječaj za Erasmus+ KA1 mobilnost studenata u akad. godini 2019./2020.

U okviru ERASMUS+ Programa – Ključne aktivnosti 1 i projekta 2018-1-HR01-KA103-046926, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku dana 04. veljače 2019. objavljuje Natječaj za dodjelu financijskih potpora studentima za mobilnost u svrhu studijskog boravka u inozemstvu tijekom zimskog semestra akademske godine 2019./2020. i/ili obavljanja stručne prakse u inozemstvu.

Natječaj, upute za prijavu na natječaj i provedbu mobilnosti te prijavni obrasci dostupni su na web stranici Sveučilišta:

http://www.unios.hr/natjecaj-za-erasmus-ka1-mobilnost-studenata-u-akad-godini-2019-2020/

Obavijest

Na temelju članka 30. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, te u skladu s člankom 2. Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (NN 13/2012) i u skladu s člankom 2. stavkom 3. i člankom 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN 129/2005), a prema prijedlogu Stručnog povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja od 22. veljače 2018. godine, dekan Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, prof. dr. sc. Aleksandar Včev objavljuje

NASTUPNO PREDAVANJE

KRISTIJANA DUJMENOVIĆA, dr. med. dent., pristupnika natječaja za izbor jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavača iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja dentalna medicina, na Katedri za dentalnu medicinu Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek s temom pod nazivom:

„ORALNA SKRB U TREĆOJ ŽIVOTNOJ DOBI"

Nastupno predavanje održat će se u srijedu 6. ožujka 2019. godine s početkom u 14.00 sati, u sklopu predavanja na kolegiju Zdravstvena njega starijih osoba pred studentima treće godine preddiplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo, na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Ulica cara Hadrijana 10E, na 2. katu u Kabinetu vještina 3-Pedijatrija Zavoda za sestrinstvo.

Nastupno predavanje održava se pred studentima, nastavnicima i stručnim povjerenstvom u sastavu:
1. doc. dr. sc. Marko Matijević, docent Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, predsjednik;
2. prof. dr. sc. Davorin Đanić, redoviti profesor u trajnom zvanju Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, član;
3. doc. dr. sc. Bruno Vidaković, docent Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, član.

KLASA: 602-04/19-01/01
URBROJ: 2158/97-97-05-19-08
Osijek, 27. veljače 2019.

Natječaj

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, raspisuje

N A T J E Č A J

-    za prijam jednog zaposlenika na položajno radno mjesto I. vrste – Rukovoditelj (šef) Odsjeka u središnjoj službi (Tajnik Fakulteta), na neodređeno vrijeme (pola radnog vremena)

Pristupnici na natječaj moraju ispunjavati sljedeće uvjete:
-    završen integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava (mag. iur.)
-    najmanje pet (5) godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
-    poznavanje rada na računalu.
Uz prijavu na natječaj pristupnici obavezno prilažu:
-    životopis
-    presliku diplome
-    dokaz o državljanstvu (presliku domovnice)
-    presliku rodnog lista
-    elektronički zapis s podacima osiguranja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (e-radna knjižica) ne stariji od dana objave natječaja
-    odgovarajući dokaz o radu na istim ili sličnim poslovima za koje je raspisan natječaj
-    ako je pristupnik u mirovini prilaže rješenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ( čl. 99, stavak (3)  Zakona o mirovinskom osiguranju – pročišćeni tekst (NN 157/13,151/14,33/15, 93/15, 120/16, 18/18, 62/18. i  115/18.).
Svi pristupnici na natječaj moraju ispunjavati opći uvjet propisan Zakonom o radu (NN 93/14. i 127/17.)
Ako pristupnik ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima se dokazuje status temeljem kojeg ostvaruje prednost, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog natječaja kao i dokaz o statusu nezaposlene osobe te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Prednost u odnosu na ostale pristupnike ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima. Poveznica na stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843
Prijavom na natječaj pristupnici natječaja su izričito suglasni na Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, kao voditelj zbirke osobnih podataka, može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.
Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Prijavljeni pristupnici bit će obaviješteni o rezulatima natječaja u roku od 8 dana od dana njegova završetka. Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek zadržava pravo obavijestiti sve pristupnike na natječaj i putem elektronske pošte.
Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od dana objavljivanja natječaja. Prijave se dostavljaju na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Crkvena 21, 31000 Osijek, s naznakom „Prijava na natječaj za položajno radno mjesto tajnika Fakulteta.“

U Osijeku,  27.02.2019.

Sveučilište Josipa Jurja Strosmayera u Osijeku  
Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek

Odluka

Na temelju članka 30. stavka 3. podstavka 11. Statuta Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i sukladno članku 14. točki 3. podtočki 45. Pravilnika o ustrojstvu radnih mjesta Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, a na temelju provedenog natječajnog postupka i na prijedlog Povjerenstva za izbor zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto III. vrste-stručni referent za studente preddiplomskih studija za rad na dislociranom studiju sestrinstva u Novoj Gradišci na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rok od 6 mjeseci na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, dekan Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek prof. dr. sc. Aleksandar Včev donosi sljedeću

ODLUKU

o izboru zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto III. vrste-stručni referent za studente preddiplomskih studija za rad na dislociranom studiju sestrinstva u Novoj Gradišci na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rok od 6 mjeseci na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek.

Puni sadržaj Odluke možete preuzeti ovdje: Odluka o izboru (.pdf)

Prezentacija ERASMUS+ 2019./2020.

Sveučilišta J. J. Strossmayera poziva na prezentaciju o Erasmus+ programu studentske razmjene u inozemstvu  te o mogućnosti ostvarivanja financijskih potpora u okviru navedenog programa. 

Prezentacija će se održati u srijedu, 27. veljače 2019. godine, na Filozofskom fakultetu u Osijeku, u svečanoj dvorani na 2. katu, s početkom u 12:00 sati

webmail studomat