blank

Anketa - provedba online nastave

Poštovani studenti,

Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek provodi anketu Vašeg zadovoljstva dosadašnjom provedbom online nastave u izvanrednim okolnostima nastalim zbog epidemije Covid-19 virusa u cilju poboljšanja kvalitete online nastave.

Anketa je anonimna,a možete joj pristupiti putem linka:

https://forms.gle/8JCWeF44mrELA8x59

Nastupno predavanje

Na temelju članka 30. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te u skladu s člankom 2. Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN 122/2017) i člankom 2. stavkom 3. i člankom 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN 129/2005), a prema prijedlogu Stručnog povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja od 30. travnja 2020. godine, dekan Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, prof. dr. sc. Aleksandar Včev objavljuje

NASTUPNO PREDAVANJE

DR. SC. BISERKE SEDIĆ, pristupnice natječaja za izbor jednog nastavnika u naslovnom znanstveno-nastavnom zvanju docenta iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane sestrinstvo, na Katedri za sestrinstvo i palijativnu medicinu Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, s temom pod nazivom:

„KOMUNIKACIJA S DEMENTNIM OSOBAMA"

Nastupno predavanje održat će se u petak, 8. svibnja 2020. godine, s početkom u 17.00 sati, u sklopu predavanja na kolegiju „Palijativna zdravstvena njega” pred studentima treće godine preddiplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo.

Nastupno predavanje održat će se videokonferencijskim putem pred studentima, nastavnicima i stručnim povjerenstvom u sastavu:
1. Doc. dr. sc. Robert Lovrić, docent Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, predsjednik;
2. Doc. dr. sc. Štefica Mikšić, docentica Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, član;
3. Doc. dr. sc. Anđela Grgić, docentica Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, član;
4. Doc. dr. sc. Hrvoje Brkić, docent Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, zamjena člana.

KLASA: 602-04/20-01/05
URBROJ: 2158/97-97-05-20-07
Osijek, 30. travnja 2020.

Promocija knjige "Osnove modela, teorije i prakse zdravstvene njege"

Udžbenik „Osnove modela, teorije i prakse zdravstvene njege“ je prvi hrvatski prijevod renomiranog izdavača Wiley Blackwell-a kao i autora H.P. McKenne, M. Pajnkihar i F.A. Murphy. Udžbenik je osmišljen kao literatura za kolegije unutar preddiplomskog i diplomskog studija Sestrinstvo. Namijenjen je studentima i nastavnicima studija Sestrinstvo, medicinskim sestrama/tehničarima kao i svima koji se žele upoznati s teorijama i modelima zdravstvene njege, kao temeljem za obrazovanje, istraživanje i praksu zdravstvene njege. Udžbenik sadrži devet poglavlja kroz koja su obuhvaćene teme značaja teorija zdravstvene njege kao i elementarnih spoznaja i znanja unutar zdravstvene njege. Navodi se kako je teorija nastala iz prakse i praksa iz teorije te koje su to nove uloge u području zdravstvene njege. Prikazani su međusobni odnosi teorija i modela te njihove komparativne interpretacije. Posebna pažnja posvećena je interpersonalnim odnosima kao suštini modela i teorija zdravstvene njege; izborima teorija ili modela u primjeni sestrinske skrbi. Detaljno je razrađena povezanost između istraživanja i teorija kao i kriteriji za opis, analizu i vrednovanje same teorije ili modela. Udžbenik sadrži autentične primjere te se kroz različite refleksivne vježbe i prikazom atraktivnih tablica i shema pridonosi boljem razumijevanju sadržaja. Svako poglavlje sadrži kratak sažetak poglavlja, ishode učenja i ključne pojmove. Osnovna ideja urednika 1. hrvatskog izdanja bila je omogućiti svim studentima, nastavnicima, i medicinskim sestrama/tehničarima dostupnost literature iz područja sestrinstva na hrvatskom jeziku te se prepoznao značaj ovog udžbenika za razvoj i unaprjeđenje znanosti, obrazovanja i prakse sestrinstva u Republici Hrvatskoj.

Urednici 1.hrvatskog izdanja,
prof.dr.sc. Aleksandar Včev
doc.dr.sc. Štefica Mikšić

Izdavač:
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Osnove modela teorije i prakse zdravstvene njege
Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek.
Godina izdanja: 2020.

Format: 18,6 x 24,0 cm
Uvez: meki uvez
Opseg: 252 stranice
ISBN: 978-953-48243-5

Nastupna predavanja

Na temelju članka 30. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te u skladu s člankom 2. Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN 122/2017) i člankom 2. stavkom 3. i člankom 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN 129/2005), a prema prijedlogu Stručnog povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja od 24. ožujka 2020. godine, dekan Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, prof. dr. sc. Aleksandar Včev objavljuje

NASTUPNA PREDAVANJA

DR. SC. LIVIJE ŠAKIĆ, pristupnice natječaja za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, na Katedri za kirurgiju i anesteziologiju s reanimatologijom Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, s temom pod nazivom:

„KRVARENJE U OPSTETRICIJI"

Nastupno predavanje održat će se u srijedu, 1. travnja 2020. godine, s početkom u 16.00 sati, u sklopu predavanja na kolegiju „Uvod u biomedicinu i zdravstvo” pred studentima prve godine diplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo, dislociranog studija u Svetoj Nedelji.

Nastupno predavanje održat će se videokonferencijskim putem pred studentima, nastavnicima i stručnim povjerenstvom u sastavu:
1. Prof. dr. sc. Branko Dmitrović, redoviti profesor u trajnom zvanju Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, predsjednik;
2. Prof. dr. sc. Pavo Filaković, redoviti profesor u trajnom zvanju Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, član;
3. Izv. prof. dr. sc. Marko Matijević, izvanredni profesor Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, član;
4. Doc. dr. sc. Štefica Mikšić, docentica Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, zamjena člana.

 


DR. SC. DINKA BAGATINA, pristupnika natječaja za izbor dva nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane kirurgija, na Katedri za kirurgiju i anesteziologiju s reanimatologijom Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, s temom pod nazivom:

„ANAPLASTIČNI LIMFOM VELIKIH STANICA KAO KOMPLIKACIJA KOREKCIJE GRUDI IMPLANTATIMA"

Nastupno predavanje održat će se u srijedu, 1. travnja 2020. godine, s početkom u 17.00 sati, u sklopu predavanja na kolegiju „Uvod u biomedicinu i zdravstvo” pred studentima prve godine diplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo, dislociranog studija u Svetoj Nedelji.

Nastupno predavanje održat će se videokonferencijskim putem pred studentima, nastavnicima i stručnim povjerenstvom u sastavu:
1. Prof. dr. sc. Branko Dmitrović, redoviti profesor u trajnom zvanju Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, predsjednik;
2. Prof. dr. sc. Pavo Filaković, redoviti profesor u trajnom zvanju Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, član;
3. Izv. prof. dr. sc. Marko Matijević, izvanredni profesor Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, član;
4. Doc. dr. sc. Štefica Mikšić, docentica Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, zamjena člana.

 

DR. SC. RUŽICE PALIĆ KRAMARIĆ, pristupnice natječaja za izbor jednog nastavnika u naslovnom znanstveno-nastavnom zvanju docenta iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane neurologija, na Katedri za kliničku medicinu Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, s temom pod nazivom:

„MOŽDANI UDAR I PARODONTNA BOLEST"

Nastupno predavanje održat će se u četvrtak, 2. travnja 2020. godine, s početkom u 18.00 sati, u sklopu predavanja na kolegiju „Filozofija i etika u sestrinstvu” pred studentima prve godine preddiplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo, dislociranog studija u Novoj Gradiški.

Nastupno predavanje održat će se videokonferencijskim putem pred studentima, nastavnicima i stručnim povjerenstvom u sastavu:
1. Prof. dr. sc. Branko Dmitrović, redoviti profesor u trajnom zvanju Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, predsjednik;
2. Prof. dr. sc. Pavo Filaković, redoviti profesor u trajnom zvanju Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, član;
3. Izv. prof. dr. sc. Marko Matijević, izvanredni profesor Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, član;
4. Doc. dr. sc. Štefica Mikšić, docentica Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, zamjena člana.

 

DR. SC. JOSIPA SAMARDŽIĆA, pristupnika natječaja za izbor dva nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane kirurgija, na Katedri za kirurgiju i anesteziologiju s reanimatologijom Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, s temom pod nazivom:

„METODE DEZINFEKCIJE I STERILIZACIJE"

Nastupno predavanje održat će se u petak, 3. travnja 2020. godine, s početkom u 18.00 sati, u sklopu predavanja na kolegiju „Filozofija i etika u sestrinstvu” pred studentima prve godine preddiplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo, dislociranog studija u Novoj Gradiški.

Nastupno predavanje održat će se videokonferencijskim putem pred studentima, nastavnicima i stručnim povjerenstvom u sastavu:
1. Prof. dr. sc. Branko Dmitrović, redoviti profesor u trajnom zvanju Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, predsjednik;
2. Prof. dr. sc. Pavo Filaković, redoviti profesor u trajnom zvanju Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, član;
3. Izv. prof. dr. sc. Marko Matijević, izvanredni profesor Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, član;
4. Doc. dr. sc. Štefica Mikšić, docentica Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, zamjena člana.

2. Simpozij istraživačkih radova u sestrinstvu s međunarodnim sudjelovanjem „Izazovi istraživanja u sestrinstvu“

Poštovani sudionici 2. simpozija istraživačkih radova „Izazovi istraživanja u sestrinstvu“

U skladu s trenutnom situacijom novih mjera zaštite, Organizacijski odbor donio je odluku o odgodi navedenog simpozija koji se trebao održati u Požegi 18. travnja 2020.
Sukladno situaciji i danim uputama nadležnih institucija, odlučili smo Simpozij odgoditi za 26. rujan 2020.


S poštovanjem,

Znanstveni i organizacijski odbor

Obavijest kandidatima

Obavijest kandidatima o rezultatima razgovora (intervjua) za radno mjesto III. vrste - laboranta na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na Katedri za kliničku medicinu Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek.

Obavijest kandidatima (.pdf)

Objavljeno: 18.03.2020.

webmail studomat