blank

Stipendija zaklade "Srce grada Osijeka"

Obavijest o produljenju roka za prijavu na Javni natječaj za dodjelu stipendija Zaklade “Srce grada Osijeka” za akademsku godinu 2018./2019.

Radi učestalih upita kandidata o načinu dodjele stipendije te do ovoga trenutka zaprimljenih prijava kandidata za dodjelu stipendija za akademsku godinu 2018./2019. na temelju Javnog natječaja Broj: 40/2018., objavljenog na web stranici Zaklade Srce Grada Osijeka i Glasu Slavonije dana 15. listopada 2018., Upravni odbor Zaklade na 13. sjednici održanoj 30. listopada 2018. na temelju članka 13. stavka 3. Statuta Zaklade “Srce grada Osijeka” i članka 19. Pravilnika o mjerilima i postupku za dodjelu potpora Zaklade “Srce grada Osijeka” donio je ODLUKU o produljenju roka za prijavu na Javni natječaj za dodjelu stipendija Zaklade “Srce grada Osijeka“ za akademsku godinu 2018./2019.

Rok za podnošenje prijava na Javni natječaj za dodjelu stipendija Zaklade “Srce grada Osijeka” za akademsku godinu 2018./2019. produljuje se do 9. studenoga 2018.

Tekst natječaja i uvjete možete potražiti na www.srcegradaosijeka.hr i Facebook stranicama Zaklade https://www.facebook.com/zaklada.srce.grada.osijeka/

Natječaj

Na web stranici Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku objavljen je 1. dodatni natječaj za Erasmus+ odlazne mobilnosti nastavnog osoblja u akademskoj godini 2018./2019. za ODRŽAVANJE NASTAVE. Rok za prijavu je 1. prosinca. 2018. Mobilnosti se moraju realizirati do 31.05.2019. godine.

 

Poziv na testiranje

Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku raspisao je javni natječaj za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice u radni odnos na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom na radno mjesto I. vrste-stručni suradnik za međunarodnu i međuinstitucijsku suradnju u Odjelu za stručno-administrativne, opće i tehničke poslove, objavljen 9. listopada 2018. godine na mrežnim stranicama Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek i mrežnim stranicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te 10. listopada 2018. godine u „Narodnim novinama“ broj 90/2018 i na oglasnim mjestima/mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje-Regionalni ured Osijek.

Povjerenstvo za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste-stručni suradnik za međunarodnu i međuinstitucijsku suradnju u Odjelu za stručno-administrativne, opće i tehničke poslove na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, na svojoj sjednici održanoj 22. listopada 2018. godine razmotrilo je sve pristigle prijave na natječaj te je utvrdilo pravovremenost, potpunost dokumentacije i ispunjavanje formalnih uvjeta iz natječaja, te objavljuje poziv na testiranje/razgovor kandidata u Tablici 1 u prilogu obavijesti.

Testiranje (razgovor/intervju) održat će se dana 31. listopada 2018. godine (srijeda) na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Ulica cara Hadrijana 10E, na 2. katu u Kabinetu vještina 3- Pedijatrija Zavoda za sestrinstvo, prema rasporedu u Tablici 1.

Potpuni sadržaj obavijesti: Poziv na testiranje (.pdf)

 

Nastupno predavanje

Na temelju članka 30. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, te u skladu s točkom I. Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja ("Narodne novine" br. 106/06) i u skladu s člankom 2. stavkom 3. i člankom 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja ("Narodne novine" broj 129/05), a prema prijedlogu Stručnog povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja od 12. listopada 2018. godine, dekan Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, prof. dr. sc. Aleksandar Včev objavljuje

NASTUPNO PREDAVANJE

DR. SC. IRENE IVKOVIĆ-JUREKOVIĆ, pristupnice natječaja za izbor dva nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane pedijatrija, na Katedri za pedijatriju i ginekologiju s opstetricijom Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, s temom pod nazivom:

„ASTMA DJEČJE DOBI"

Nastupno predavanje održat će se u petak, 26. listopada 2018. godine s početkom u 16.30 sati, u sklopu predavanja na kolegiju Gerontološka zdravstvena njega i gerontologija pred studentima druge godine Diplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo, u prostorijama Opće bolnice „Dr. Josip Benčević” u Slavonskom Brodu, u zgradi Poliklinike na 4. katu.

Nastupno predavanje održava se pred studentima, nastavnicima i stručnim povjerenstvom u sastavu:
1.    doc. dr. sc. Vesna Ćosić, docentica Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, predsjednica;
2.    doc. dr. sc. Rajko Fureš, docent Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, član;
3.    prof. dr. sc. Sanja Kolaček, naslovni redoviti profesor u trajnom zvanju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, član;
4.    izv. prof. dr. sc. Silvio Bašić, izvanredni profesor Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, zamjena člana.

KLASA: 602-04/18-01/03
URBROJ: 2158/97-97-05-18-31

Nastupno predavanje

Na temelju članka 30. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, te u skladu s točkom I. Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja ("Narodne novine" br. 106/06) i u skladu s člankom 2. stavkom 3. i člankom 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja ("Narodne novine" broj 129/05), a prema prijedlogu Stručnog povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja od 12. listopada 2018. godine, dekan Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, prof. dr. sc. Aleksandar Včev objavljuje

NASTUPNO PREDAVANJE

DR. SC. VESNE HERCEG-ČAVRAK, pristupnice natječaja za izbor dva nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane pedijatrija, na Katedri za pedijatriju i ginekologiju s opstetricijom Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, s temom pod nazivom:

„IZNENADNA SRČANA SMRT U MLADIH SPORTAŠA"

Nastupno predavanje održat će se u petak, 26. listopada 2018. godine s početkom u 15.30 sati, u sklopu predavanja na kolegiju Gerontološka zdravstvena njega i gerontologija pred studentima druge godine Diplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo, u prostorijama Opće bolnice „Dr. Josip Benčević” u Slavonskom Brodu, u zgradi Poliklinike na 4. katu.

Nastupno predavanje održava se pred studentima, nastavnicima i stručnim povjerenstvom u sastavu:
1.    doc. dr. sc. Vesna Ćosić, docentica Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, predsjednica;
2.    doc. dr. sc. Rajko Fureš, docent Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, član;
3.    prof. dr. sc. Sanja Kolaček, naslovni redoviti profesor u trajnom zvanju Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, član;
4.    izv. prof. dr. sc. Silvio Bašić, izvanredni profesor Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, zamjena člana.

KLASA: 602-04/18-01/03
URBROJ: 2158/97-97-05-18-30

Posjet predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović

U okviru posjeta predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović Virovitičko-podravskoj županiji u Gradu Orahovici predsjednica je posjetila Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo iz Osijeka koji odvija dio nastave u Orahovici, gdje se zadržala oko pola sata. Razgovarala je s Upravom Fakulteta gdje je bilo govora o razvoju studijskih programa i organizaciji nastave fizioterapije na Fakultetu u Orahovici, kao i o razvoju ostalih sadržaja vezanih uz Fakultet, a sve u cilju razvoja Virovitičko-podravske županije i Slavonije u vidu visokoobrazovnih programa koji su u službi sportskog, zdravstvenog i ruralnog turizma, kao i zdravstvenih sadržaja koje Fakultet planira organizirati u Gradu Orahovici. Povodom toga razgovaralo se i o kardiovaskularnoj rehabilitaciji, budući da je u Orahovici u organizaciji Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo održan stručni skup o kardiovaskularnoj rehabilitaciji na kojem su bili nazočni svi centri koji se u Republici Hrvatskoj bave tim rehabilitacijskim i zdravstvenim sadržajima, a što je u direktnoj sinergiji s razvojem fakultetskih studijskih programa. Nakon razgovora s Upravom Fakulteta Predsjednica se družila sa studentima te obišla prostore Fakulteta.

Pročitajte više na:


https://www.vecernji.hr/vijesti/predsjednica-se-druzila-sa-studentima-fakulteta-za-dentalnu-medicinu-i-zdravstvo-1275933

http://www.glas-slavonije.hr/378666/1/Kolinda-Grabar-Kitarovic-na-Studiju-fizioterapije-u-Pan-Parketu-PP-Orahovici-i-Plivackom-klubu-Orahovica

Natječaj

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU,
FAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO OSIJEK

raspisuje

NATJEČAJ

za izbor

• jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste-stručnog suradnika za međunarodnu i međuinstitucijsku suradnju u Odjelu za stručno-administrativne, opće i tehničke poslove na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu

Svi pristupnici natječaja moraju ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o radu („Narodne novine br. 93/14. i 127/17.)

Pristupnici su pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu dužni ispunjavati i sljedeće uvjete:
- završen diplomski sveučilišni studij društvenih ili humanističkih znanosti
- 2 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
- aktivno znanje engleskog jezika
- poznavanje rada na računalu

Uz prijavu na natječaj svi pristupnici su obvezni su priložiti:
- životopis
- izvornik ili ovjerenu presliku diplome
- dokaz o državljanstvu
- elektronički zapis o podacima osiguranja HZMO-a (e-radna knjižica), ne stariji od dana objave ovog natječaja
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak (uvjerenje ne starije od 6 mjeseci od dana objave ovog natječaja)
- priložen odgovarajući dokaz o radu na istim ili sličnim poslovima

Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Dokumentacija se predaje u dva primjerka. Svi pristupnici natječaja koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i koji su uz prijavu na natječaj priložili obvezujuću dokumentaciju, moraju pristupiti testiranju/razgovoru, a o mjestu i vremenu održavanja testiranja/razgovora bit će obaviješteni putem mrežne stranice Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek (www.fdmz.hr). Za pristupnike koji ne pristupe testiranju/razgovoru smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj i neće se smatrati pristupnicima natječaju.

Ako pristupnik ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima se dokazuje statuse temeljem kojeg ostvaruje pravo prednost, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Prednost u odnosu na ostale pristupnike ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima.
Poveznica za stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prva prednosti pri zapošljavanju je: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu: Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Cara Hadrijana 10E, 31000 Osijek, s naznakom:
„Prijava na natječaj za stručnog suradnika za međunarodnu i međuinstitucijsku suradnju“

Svi pristupnici natječaja bit će obaviješteni o rezultatima Natječaja najkasnije u roku od 15 dana od dana njegova dovršetka.

Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate i putem elektroničke pošte.

Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

Osijek, 09.10.2018.

Nastupno predavanje

Na temelju članka 30. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, te u skladu s točkom I. Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja ("Narodne novine" br. 106/06) i u skladu s člankom 2. stavkom 3. i člankom 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja ("Narodne novine" broj 129/05), a prema prijedlogu Stručnog povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja od 24. rujna 2018. godine, dekan Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, prof. dr. sc. Aleksandar Včev objavljuje

NASTUPNO PREDAVANJE

DR. SC. TONKA MARINOVIĆA, pristupnika natječaja za izbor zaposlenika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane neurologija, na Katedri za neurologiju i neurokirurgiju Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek s temom pod nazivom:

„KRANIOCEREBRALNE OZLJEDE"

Nastupno predavanje održat će se u petak, 12. listopada 2018. godine s početkom u 11.00 sati, u sklopu predavanja na kolegiju Prehrana ljudi pred studentima prve godine Preddiplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo, u prostorijama Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Crkvena 21, u predavaoni 1.2. Crkvena, 1. kat lijevo.

Nastupno predavanje održava se pred studentima, nastavnicima i Stručnim povjerenstvom za ocjenu nastupnog predavanja u sljedećem sastavu:
1. izv. prof. dr. sc. Silvio Bašić, izvanredni profesor Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, predsjednik;
2. izv. prof. dr. sc. Igor Filipčić, izvanredni profesor Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, član;
3. prof. dr. sc. Leonardo Patrlj, redoviti profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, član;
4. prof. dr. sc. Pavo Filaković, redoviti profesor u trajnom zvanju Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, zamjena člana.

KLASA: 602-04/18-01/03
URBROJ: 2158/97-97-05-18-29

Obavijest

Obavještavaju se studenti 1. godine sveučilišnog diplomskog studija Sestrinstvo, studij u Slavonskom Brodu, da će se Akademski sat održati 9. listopada 2018. godine u 15:30 sati u Općoj bolnici „Dr. Josip Benčević“ u potkrovlju zgrade neurologije i psihijatrije.

Više članaka ...

webmail studomat