blank

Poziv

Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek raspisao je javni natječaj za izbor i prijem jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto III. vrste –stručnog referenta za studente preddiplomskih studija na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, dislocirani studij u Orahovici. Povjerenstvo za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto III. vrste –stručnog referenta za studente preddiplomskih studija dana 7. svibnja 2018. objavljuje sljedeći


POZIV


na usmeni razgovor koji će se održati dana 8. svibnja 2018. u 13,00 h u prostorijama Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, prizemlje, predavaonica P-8 na adresi Osijek, Cara Hadrijana 10e.


Pristupnici koji su pristupili pismenom testiranju i uspješno položili pismeno testiranje, odnosno na pismenoj provjeri znanja ostvarili najmanje 50% od ukupnog broja bodova su sljedeći:


Tablica 1.

 

  

Redni broj Ime i prezime pristupnika Broj bodova
1.

RADE LUKIĆ

40
2. ANDRIJANA LOPARAC 25

 

Povjerenstvo za izbor

 

KLASA:112-01/18-01/09
URBROJ:2158/97-97-05-18-26
Osijek, 7. svibnja 2018.

Obavijest

Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek objavljuje odluku o izboru zaposlenika na radno mjesto I. vrste - stručni suradnik za pravne poslove na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom u Odjelu za stručno-administrativne, opće i tehničke poslove na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek.

Puni tekst obavijesti možete pronaći ovdje: Obavijest (.pdf)

Obavijest kandidatima

Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek objavljuje rezultate nakon provedenih razgovora kandidata za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste - stručni suradnik za pravne poslove u Odjelu za stručno-administrativne, opće i tehničke poslove na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek pred Povjerenstvom za provedbu javnog natječaja.

Puni tekst obavijesti s rezultatima možete pronaći ovdje: Obavijest (.pdf)

Poziv na testiranje

Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek objavljuje poziv na testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja za stručnog referenta za studente preddiplomskih studija na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, dislocirani studij u Orahovici. Pisano testiranje će se održati 3. svibnja 2018. godine u 10:00 sati na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek u predavonici broj P8 (prizemlje), Cara Hadrijana 10e, Osijek.

Potpuni tekst poziva s popisom kandidata koji zadovoljavaju formalne uvjete natječaja možete pronaći ovdje: Poziv na testiranje (.pdf).

Obavijest

Izvješćujemo vas da će dr.sc. Zrinka Puharić, u povodu svog izbora u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju javno zdravstvo i zdravstvena zaštita održati javno nastupno predavanje s naslovom:

„CIJEPLJENJE-ISTINE I ZABLUDE“


Predavanje će se održati 4. svibnja 2018.g. u 17.00 sati , u Pregradi, Srednja škola Pregrada, Stjepana Škrebline bb, nastava za studente III. godine sveučilišnog preddiplomskog studija Sestrinstvo.


Članovi stručnog povjerenstva :

1. Doc. dr.sc. Štefica Mikšić-predsjednik
2. Doc.dr. sc. Igor Alfirević-član
3. Doc.dr.sc. Vesna Ćosić-član.

Obavijest

Izvješćujemo vas da će dr.sc. Silvio Altarac, u povodu svog izbora u znanstveno-nastavno zvanje docenta i znanstveno-nastavno radno mjesto docenta u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani urologija održati javno nastupno predavanje s naslovom:

„ANDROLOGIJA“


Predavanje će se održati 4. svibnja 2018.g. u 16.00 sati , u Pregradi, Srednja škola Pregrada, Stjepana Škrebline bb, nastava za studente III. godine sveučilišnog preddiplomskog studija Sestrinstvo.


Članovi stručnog povjerenstva :

1. Doc. dr.sc. Štefica Mikšić-predsjednik
2. Doc.dr. sc. Igor Alfirević-član
3. Doc.dr.sc. Vesna Ćosić-član.

Obavijest kandidatima

Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek nakon provedenog pisanog testiranja kandidata za radno mjesto I. vrste - stručni suradnik za pravne poslove u Osjelu za stručno-administrativne, opće i tehničke poslove na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom objavljuje Rezultate pisane provjere znanja.

 

Potpuni tekst obavijesti možete pronaći ovdje: Obavijest_kandidatima (.pdf)

Obavijest o izboru polaznika za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Nakon provedenog javnog natječaja za izbor i prijem polaznika/polaznice za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za zvanje magistar prava na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, dekan Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek upućuje slijedeću

Obavijest o izboru polaznika za stručno osposobaljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Na temelju natječaja za izbor i prijam polaznika/polaznice na radno mjesto stručnog suradnika za pravne poslove, stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek proveden je natječajni postupak. Na temelju prijedloga Povjerenstva za izbor i prijam polaznika/polaznice na radno mjesto suradnika za pravne poslove, stručno osposobaljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa Odlukom dekana Fakulteta od 18.04.2018. godine za radno mjesto - stručni suradnik za pravne poslove, stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Odjelu za stručno-administrativne, opće i tehničke poslove na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku izabran je Slavko Čandrlić.

Svim polaznicima prijavljenim na javni natječaj zahvaljujemo na iskazanom interesu za radom na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Potpuni tekst obavijesti možete preuzeti ovdje: Obavijest (.pdf)

OBAVIJEST

 

Izvješćujemo vas da će dr.sc. Robert Lovrić, u povodu svog izbora u znanstveno-nastavno zvanje docenta i radno mjesto docenta u znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani sestrinstvo, održati javno nastupno predavanje s naslovom:

„PREPOZNAVANJE I ZBRINJAVANJE TJELESNO ZLOSTAVLJANOG DJETETA".

Predavanje će se održati u petak, 27.travnja 2018.g. u 15.00 sati ,u zgradi Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, na adresi Crkvena 21, Osijek, nastava za studente II. godine preddiplomskog studija Sestrinstvo.

Članovi stručnog povjerenstva :

1.Doc.dr.sc. Štefica Mikšić-predsjednik
2. Doc.dr.sc. Ivana Jukić, član
3. Doc.dr.sc. Hrvoje Brkić,član

Posjet prodekanice za studij Dentalne medicine Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

 

 

13. travnja 2018. godine Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek posjetile su prodekanica za studij Dentalne medicine Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci prof. dr. sc. Sonja Pezelj-Ribarić i predstojnica Klinike za dentalnu medicinu KBC-a Rijeka prof. dr. sc. Vlatka Lajnert.

Domaćin dekan prof. prim. dr. sc. Aleksandar Včev tom prigodom upoznao ih je s aktivnostima Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek.

U obilasku Fakulteta cijenjene gošće imale su priliku vidjeti prostor u kome se odvija nastava sa studentima te su upoznate i s planovima Fakulteta glede daljnjeg razvoja i unaprjeđenja aktivnosti Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek.

 

 

DSC03164

Poziv na testiranje

 

Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek objavljuje poziv na testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja za stručnog suradnika za pravne poslove objavljenog 29. ožujka 2018. Testiranje će se održati 24. travnja 2018. godine u 12:00 sati na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek u predavonici broj P8 (prizemlje), Cara Hadrijana 10e, Osijek.

Potpuni tekst poziva s popisom kandidata koji zadovoljavaju formalne uvjete natječaja možete pronaći ovdje: Poziv na testiranje (.pdf).

webmail studomat