blank

Poziv na testiranje - spremačica

Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek objavljuje poziv na pisano testiranje radi provjere znanja za radno mjesto spremačice u Osijeku i radno mjesto spremačice u Orahovici, 04. prosinca 2017. g. u 10:00 sati u prostorijama Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, prizemlje, predavaonica P-8, Cara Hadrijana 10E, Osijek.

Puni tekst poziva, s uputama i popisom pristupnika koji zadovoljavaju formalne uvjete iz natječaja možete pronaći ovdje: Poziv_na_testiranje.pdf

Odluka o izboru, radno mjesto u Osijeku: Odluka.pdf

Odluka o izboru, radno mjesto u Orahovici: Odluka.pdf

STEM stipendije

Rang-liste su objavljene na poveznici: https://stemstipendije.mzo.hr. Studenti putem svoje jedinstvene identifikacijske oznake (AAI@EduHr) mogu provjeriti svoje mjesto na rang-listi. Studenti koji su ostvarili pravo na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti primit će obavijest o ostvarivanju prava na državnu STEM stipendiju preko adrese elektroničke pošte evidentirane u sustavu AAI@EduHr.

Ukoliko student koji je ostvario pravo na državnu STEM stipendiju želi prihvatiti stipendiju, mora *u roku od 5 dana od slanja obavijesti* (*do 5. prosinca 2017.g. do 12:00 h*) označiti izjave koje prethode prihvaćanju Uvjeta stipendiranja te upisati svoj IBAN žiro-računa. *Prihvaćanje Uvjeta stipendiranja smatra se činom sklapanja ugovora*.

Ukoliko u navedenom roku student ne prihvati Uvjete stipendiranja, smatrat će se da ne prihvaća državnu stipendiju te će obavijest o ostvarivanju prava na državnu stipendiju dobiti sljedeći student na rang-listi ispod praga do ispunjenja kvote (3400 stipendija).

Molimo studente ukoliko imaju problema s prijavom kroz AAI@EduHr sustav da probleme prijave u Informatičku službu (Crkvena 21, 1. kat).

Vezane obavijesti: članak.

Crkvena 21

Najmlađi fakultet u sastavu osječkog Sveučilišta, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, danas je dobio na višegodišnje korištenje prostor u Crkvenoj 21 u Osijeku.

Ugovor o dodjeli predmetne nekretnine u državnom vlasništvu Sveučilištu potpisali su danas u zgradi Rektorata ministar državne imovine Goran Marić i rektor Sveučilišta J. J. Strossmayera prof.dr.sc. Vlado Guberac.

Zgradu u Crkvenoj 21 koristio je Građevinski fakultet, a sada će biti na raspolaganju Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek na kojem studira 1.200 studenata. Prostor od oko 1.100 četvornih metara Fakultetu je ustupljen na neodređeno vrijeme i bez naknade. Kako je istaknuo privremeni dekan prof.dr.sc. Aleksandar Včev, zgrada će se koristiti za studije dentalne medicine, dentalne higijene i dijelom sestrinstva, smještajući predavaonice i najsuvremenije laboratorije. Uređenje prostora već je započelo, no kako je riječ o višemilijunskoj investiciji, Fakultet će trebati pomoć Sveučilišta te lokalnih, regionalnih i državnih vlasti kako bi se opremanje prostora što prije privelo kraju.


Ministar državne imovine Goran Marić ponovno je istaknuo problem iseljavanja, te je dodao kako je ovo jedna od konkretnih mjera za ostanak mladih u Slavoniji u skladu sa strateškim ciljevima Ministarstva (index.hr), a obećao je i kako će njegovo ministarstvo aktivno sudjelovati u Projektu Slavonija te kako će se potruditi aktivirati svu neiskorištenu imovinu na području Slavonije. Najavio je i sjednicu Vlade u Osijeku u petak na kojoj će biti doneseno šest novih mjera za oporavak ove regije.

Fakultet m
 
 

 
 

Tekst preuzet sa Radio-Osijek i osijek031.com.
 

Natječaj za izbor

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
FAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO OSIJEK
Raspisuje
N A T J E Č A J
za izbor

1.    u  Katedri za sestrinstvo, palijativnu medicinu i medicinsku etiku

1.1 jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavno  zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog  profesora u trajnom zvanju u znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani interna medicina na neodređeno vrijeme za 30% radnog vremena

2.    u  Katedri za kemiju i biokemiju

2.1. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto izvanrednog  profesora u znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju temeljne medicinske znanosti, znanstvenoj grani genetika, genomika, proteomika čovjeka na neodređeno vrijeme za 20% radnog vremena

3.    u  Katedri za pedijatriju i ginekologiju s opstetricijom

3.1. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto docenta u znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju kliničke medicinske znanosti, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu

4. u  Katedri za sestrinstvo, palijativnu medicinu i medicinsku etiku

4.1. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavno  zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto docenta u znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani sestrinstvo na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu

5. u  Katedri za kliničku medicinu

5.1. jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno  zvanje docenta u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju kliničke medicinske znanosti

6. u  Katedri za povijest medicine i društvene znanosti

6.1. jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje poslijedoktoranda u znanstvenom području  Društvene znanosti, znanstvenom polju ekonomija

7. u  Katedri za kirurgiju

7.1. deset  suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta u znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani kirurgija

8. u  Katedri za kliničku medicinu

8.1. deset  suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta u znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani interna medicina

8.2. šest suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta u znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani ginekologija i opstetricija

8.3. jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta u znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani pedijatrija

8.4. jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta u znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani dermatovenerologija

8.5. jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje poslijedoktoranda u znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju temeljne medicinske znanosti

8.6.  dva suradnika u naslovno suradničko zvanje poslijedoktoranda u znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani dermatovenerologija

9. u Katedri za neurologiju i neurokirurgiju

9.1. pet suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta u znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani neurologija

10. u Katedri za biofiziku i radiologiju

10.1. dva suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta u znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani radiologija

11. u Katedri za oftalmologiju i optometriju, otorinolaringologiju i anesteziologiju s reanimatologijom

11.1. jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta u znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani oftalmologija
 
11.2. jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta u znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju kliničke medicinske znanosti,znanstvenoj grani anesteziologija s reanimatologijom
 

12. u Katedri za javno zdravstvo

12.1. četiri suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta u znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju javno zdravstvo i zdravstvena zaštita

12.2. dva suradnika u naslovno suradničko zvanje poslijedoktoranda u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita

13. u  Katedri za kirurgiju

13.1. dva  suradnika u naslovno suradničko zvanje poslijedoktoranda u znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani kirurgija,

14. u  Katedri za patologiju

14.1. jednog  suradnika u naslovno suradničko zvanje poslijedoktoranda u znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani patologija

15. u Katedri za  pedijatriju i ginekologiju s opstetricijom

15.1. jednog  suradnika u naslovno suradničko zvanje poslijedoktoranda u znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani ginekologija i opstetricija

16. u  Katedri za dentalnu medicinu

16.1. dva  suradnika u naslovno suradničko zvanje poslijedoktoranda u znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju dentalna medicina

17. za Studij Fizioterapije

17.1. jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta u znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani fizikalna medicina i rehabilitacija

18. u Katedri za psihijatriju

18.1. dva suradnika u naslovno suradničko zvanje poslijedoktoranda u znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju kliničke medicinske znanosti

18.2. tri suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta u znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju kliničke medicinske znanosti


Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova – NN 116/2003.)
 
Pristupnici za izbor i prijam nastavnika i suradnika dužni su, pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu,  ispunjavati i posebne uvjete propisane  Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ("Narodne novine” br. 123/03., 198/03.,105/04.,174/04, 2/07,46/07,  45/09, 63/11,  94/13,  139/13, 101/14 i 60/15), Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja, odnosno odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja, Pravilnikom o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (ovi akti nalaze se na mrežnoj stranici Fakulteta za dentalnu medicine i zdravstvo  Osijek,  www.fdmz.hr).

Pristupnici za izbor u znanstveno-nastavno zvanje   i odgovarajuće radno mjesto obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 2.  –  prijava na natječaj za izbor u znanstveno-nastavno  zvanje   i odgovarajuće radno mjesto.

Pristupnici za izbor u naslovno znanstveno-nastavno, nastavno ili suradničko zvanje obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 7.  –  prijava na natječaj za izbor u naslovno znanstveno/umjetničko-nastavno, nastavno i suradničko zvanje.

Uz prijavu za izbor u znanstveno-nastavna zvanja i radna mjesta i naslovna znanstveno-nastavna zvanja potrebno je  popuniti i priložiti  tablicu s dokazima o ispunjavanju uvjeta Rektorskog zbora.

Obrasci za prijavu i tablice nalaze se na mrežnoj stranici Fakulteta za dentalnu medicine i zdravstvo Osijek,  www.fdmz.hr
Na obrascu za prijavu na natječaj obvezno je naznačiti točku iz natječaja i zvanje za koje se pristupnik prijavljuje.
Životopis,  popis publikacija te popunjene tablice potrebno je dostaviti i u elektroničkom obliku (na CD-u u word formatu).
Pristupnici kojima hrvatski jezik nije materinji moraju priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika, razina C2 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike.

Sva dokumentacija predaje se u dva primjerka, osim radova.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se u roku od trideset (30) dana od dana objave natječaja na adresu:


Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
FAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO OSIJEK
Cara Hadrijana 10 E,  31 000 OSIJEK

Datum objave: 24.11.2017.

Nastupno predavanje

OBAVIJEST

Izvješćujemo vas da će dr.sc. Neven Vidović, dr.med.dent., u povodu svog izbora u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docenta u znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju dentalna medicina, održati javno nastupno predavanje s naslovom:

„ULOGA DENTALNOG HIGIJENIČARA U PREVENTIVNOJ DENTALNO-MEDICINSKOJ SKRBI
DJECE".


Predavanje će se održati u četvrtak 23. studenoga 2017.g. u 16.00 sati, I. kat desno, u zgradi Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Crkvena 21- nastava za studente II. godine izvanrednog preddiplomskog sveučilišnog studija Dentalna higijena-kolegij Preventivna dentalna medicina i pedodoncija.

Članovi stručnog povjerenstva :

1. doc.dr.sc. Marko Matijević-predsjednik
2. doc.dr.sc. Davor Seifert-član
3. doc.dr.sc. Dinko Leović-član

Produljenje roka - Državne stipendije

Vezano uz prethodnu obavijest za dodjelu državnih stipendija, objavljujemo dopunu:

Povjerenstvo za dodjelu državnih stipendija u STEM područjima znanosti jednoglasno je odlučilo kako se studentima rok za provjeru podataka na poveznici https://stemstipendije.mzo.hr produljuje do petka 17. studenoga 2017. godine do 12 h.  

 

Obavijest - Državne stipendije

Danas biti upućeni prvi e-mailovi onim studentima koje je Ministarstvo identificiralo kao redovite studente na studijskim programima u STEM područjima znanosti.

Molimo studente da na vrijeme pročitaju upućene e-mailove i provjere ispravnost svojih podataka o broju ECTS bodova i prosjeku ocjena, odnosno rezultatu državne mature na sljedećoj poveznici: https://stemstipendije.mzo.hr/.

Ukoliko student nema upisan e-mail u AAI sustavu, neće dobiti e-mail za provjeru podataka ali podatke mogu provjeriti na istoj poveznici naknadno nakon otvaranja Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. na matičnoj ustanovi.

U navedenu aplikaciju studenti se prijavljuju putem svog Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. elektroničkog identiteta pri čemu će im se dodijeliti jedinstvena identifikacijska oznaka kojom će moći utvrditi svoje mjesto na rang-listi. Ukoliko student primijeti da njegovi podaci u aplikaciji nisu ispravni vezano uz broj ECTS-a i prosjek ocjena, uputa je da se obrati visokom učilištu u svrhu ispravka podataka. Ukoliko podaci o rezultatima državne mature nisu ispravni, student se treba obratiti Nacionalnom centru za vanjsko vrednovanje obrazovanja (na e-mail adresu koja je upisana u aplikaciji). Za sve ostale informacije studenti se mogu se obratiti Ministarstvu znanosti i obrazovanja na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. .

Naglašavamo kako je podatke moguće ispraviti zaključno s danom 10. studenim 2017. godine do 12:00 h. Ukoliko do navedenog vremena nisu ispravljeni podaci uzet će se podaci koji su navedeni u aplikaciji te će Povjerenstvo za dodjelu državnih stipendija u STEM područjima znanosti na temelju tih podataka izraditi rang-liste.

Podsjećamo kako se dodjela stipendija provodi temeljem Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti (NN 61/17, i NN 95/17), odnosno temeljem podataka koje su Ministarstvu dostavila visoka učilišta koja izvode studijske programe u STEM područjima znanosti i Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja.

 

Posjet dekanice izv.prof.dr.sc. Majde Pajnkihar

Sukladno prošlotjednom dogovoru rektora Univerze v Mariboru prof. dr. inf. Igora Tičara i dekana Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo, u posjet Fakultetu došla je dekanica Fakultete za zdravstvene vede Univerze v Mariboru izv. prof. dr. Majda Pajnkihar.

Dogovorena je daljnja suradnja između ova dva fakulteta, kao i budući projekti na kojima će zajedno raditi kao što su znanstveni projekti i razmjena studenata i nastavnika dvaju fakulteta.

 

20171024 132429 m

 

20171024 130146 m

Javni natječaj

Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku raspisuje javni natječak za:

1. za izbor i prijem jednog zaposlenika/zaposlenice na  radno mjesto IV. vrste – (spremačice)  na neodređeno vrijeme za puno radno vrijeme, na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, u Osijeku

Potpuni tekst natječaja: Natječaj (.pdf)

2. za izbor i prijem jednog zaposlenika/zaposlenice na  radno mjesto IV. vrste – (spremačice)  na neodređeno vrijeme za 50% radnog vremena, na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, u Orahovici

Potpuni tekst natječaja: Natječaj (.pdf)

 

REKTOR MARIBORSKE UNIVERZE U OSIJEKU

Prof. dr. inf. Igor Tičar, rektor Univerze u Mariboru, posjetio je Osijek, u pratnji Voje Lukića, slovenskog novinara i publicista rodom iz Orahovice, koji je uvelike zaslužan za povezivanje osječkog i mariborskog sveučilišta.

U Osijeku su u pratnji profesora Drage Žagara, dekana Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijske tehnologije, posjetili rektorat osječkog Sveučilišta, gdje ih je primio rektor prof.dr.sc. Vlado Guberac, s kojim su dogovorili međusobnu suradnju dvaju fakulteta. Osječki je FERIT bio domaćin i organizator 2. međunarodne znanstvene konferencije International Conference on Smart Systems and Technologies 2017. Na svečanom je otvorenju prof. Tičar održao predavanje o današnjem načinu školovanja tehničkih stručnjaka u Sloveniji i svijetu.

Rektor prof.dr.inf. Igor Tičar posjetio je i Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo, gdje je s dekanom prof.dr.sc. Aleksandrom Včevom dogovorio još snažniju suradnju.

 

Izvor: Glas Slavonije

 

20171019 133320 m

STUDENTSKI IZBORI

STUDENTSKI IZBORI ZA STUDENTSKI ZBOR SVEUČILIŠTA J.J. STROSSMAYERA U OSIJEKU I STUDENTSKI ZBOR FAKULTETA ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO OSIJEK

 

Na temelju Odluke Rektora Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku, u utorak, 7. studenoga 2017.g. održati će se dopunski studentski izbori za Studentski zbor Sveučilišta  J.J. Strossmayera u Osijeku i Studentski zbor Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek. Glasačka mjesta na dan izbora bit će otvorena od 7 do 19 sati.

Na izborima imaju pravo sudjelovati i birati svi studenti preddiplomskih, diplomskih i integriranih sveučilišnih studija, preddiplomskih stručnih studija i poslijediplomskih studija Sveučilišta u Osijeku. Izbori za Studentski zbor Sveučilišta i Studentski zbor sastavnice provode se  prema odredbama Pravilnika za provedbu studentskih izbora za Studentski zbor Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Studentski zbor znanstveno-nastavnih i umjetničko-nastavnih sastavnica Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama.

Kandidatura za Studentski zbor Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek podnosi se najkasnije do 27. listopada 2017.g.

Kandidacijska lista: Kandidacijska_lista.pdf

Popis biraca: Popis_biraca.pdf

Zapisnik o rezultatima izbora: Zapisnik_o_rezultatima_izbora.pdf

Dodatne informacije o studentskim izborima možete naći na: http://www.unios.hr/studenti/studentski-izbori/

webmail studomat