blank

Natječaj

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
FAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO OSIJEK
Raspisuje
N A T J E Č A J
za izbor

1. u Katedri za psihijatriju

-tri zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto docenta u znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani psihijatrija na neodređeno vrijeme s nepunim radnim vremenom (10%)

-dva zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto poslijedoktoranda u znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani psihijatrija na određeno vrijeme s nepunim radnim vremenom (10%)

-jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta u znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani sestrinstvo na određeno vrijeme s nepunim radnim vremenom (20%)

2. u Katedri za kliničku medicinu

-dva zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto docenta u znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani interna medicina na neodređeno vrijeme s nepunim radnim vremenom (10%)

-jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto docenta u znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani kirurgija na neodređeno vrijeme s nepunim radnim vremenom (10%)

-jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta u znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani fizikalna medicina i rehabilitacija na određeno vrijeme s nepunim radnim vremenom (20%)

3. u Katedri za dentalnu medicinu

-jednog zaposlenika/zaposlenice u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta u znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju dentalna medicina, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu

-jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje poslijedoktoranda u znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju dentalna medicina

-jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju dentalna medicina, znanstvenoj grani ortodoncija

4. U Katedri za sestrinstvo, palijativnu medicinu i medicinsku etiku

-jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta u znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani sestrinstvo na određeno vrijeme s nepunim radnim vremenom (20%)

5. u Katedri za javno zdravstvo

-jednog nastavnika u naslovno znanstveno nastavno zvanje docenta u znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju javno zdravstvo i zdravstvena zaštita


Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova – NN 116/2003.)

Pristupnici za izbor i prijam nastavnika i suradnika dužni su, pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu, ispunjavati i posebne uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ("Narodne novine” br. 123/03., 198/03.,105/04.,174/04, 2/07,46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 i 60/15), Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja, Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno nastavna zvanja odnosno Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja, Pravilnikom o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (ovi akti nalaze se na mrežnoj stranici Fakulteta za dentalnu medicine i zdravstvo Osijek, www.fdmz.hr).

Pristupnici za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i odgovarajuće radno mjesto obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 2. – prijava na natječaj za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i odgovarajuće radno mjesto.


Pristupnici za izbor u naslovno znanstveno-nastavno, nastavno ili suradničko zvanje obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 7. – prijava na natječaj za izbor u naslovno znanstveno/umjetničko-nastavno, nastavno i suradničko zvanje.


Uz prijavu za izbor u znanstveno-nastavna zvanja i radna mjesta i naslovna znanstveno-nastavna zvanja potrebno je popuniti i priložiti tablicu s dokazima o ispunjavanju uvjeta Rektorskog zbora.

Obrasci za prijavu i tablice nalaze se na mrežnoj stranici Fakulteta za dentalnu medicine i zdravstvo Osijek, www.fdmz.hr
Na obrascu za prijavu na natječaj obvezno je naznačiti točku iz natječaja i zvanje za koje se pristupnik prijavljuje.
Životopis, popis publikacija te popunjene tablice potrebno je dostaviti i u elektroničkom obliku (na CD-u u word formatu).
Pristupnici kojima hrvatski jezik nije materinji moraju priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika, razina C2 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike.

Sva dokumentacija predaje se u dva primjerka, osim radova.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se u roku od trideset (30) dana od dana objave natječaja na adresu:


Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
FAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO OSIJEK
Cara Hadrijana 10 E, 31 000 OSIJEK

OBAVEZNO U PRIJAVI NAZNAČITI ZVANJE I KATEDRU ZA KOJU SE PODNOSI PRIJAVA.

Datum objave: 07.02.2018.

Natječaj za dodjelu stipendija i potpora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za akademsku godinu 2017./2018.

Natječaj za dodjelu stipendija i potpora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za akademsku godinu 2017./2018.

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku raspisuje Natječaj za dodjelu stipendija i potpora za akademsku godinu 2017./2018. redovitim studentima preddiplomskih, diplomskih, integriranih preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija te preddiplomskih stručnih i specijalističkih diplomskih stručnih studija.

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku za akademsku godinu 2017./2018. dodjeljuje stipendije i potpore u sljedećim kategorijama:

A. stipendije za izvrsnost (130 stipendija)
A1 (60 stipendija)
A2 (30 stipendija)
A3 (35 stipendija)
A4 (5 stipendija)
B. stipendije studentima aktivnim sportašima (10 stipendija)
C. stipendije studentima u stanju socijalne potrebe (60 stipendija)
C1 (40 stipendija)
C2 (10 stipendija)
C3 (10 stipendija)
C. potpore studentima u stanju socijalne potrebe (10 potpora)

Tekst Natječaja za dodjelu stipendija i potpora za akademsku godinu 2017./2018.

Obrazac A1-izvrsni studenti viših godina studija znanstveno-nastavnih sastavnica Sveučilišta
Obrazac A2-izvrsni studenti I. godine preddiplomskog sveučilišnog, preddiplomskog stručnog i integriranog sveučilišnog studija znanstveno-nastavnih sastavnica Sveučilišta
Obrazac A3-izvrsni studenti I. godine diplomskog sveučilišnog i specijalističkog diplomskog stručnog studija znanstveno-nastavnih sastavnica Sveučilišta
Obrazac A4-izvrsni studenti viših godina studija i I. godine diplomskog studija umjetničko-nastavne sastavnice Sveučilišta
Obrazac B-aktivni sportaši
Obrazac C1-studenti slabijeg stanja
Obrazac C2-studenti s invaliditetom
Obrazac C3-ranjive skupine
Obrazac D-potpora studentima
Izjava o zajedničkom kućanstvu
Privola-Suglasnost

Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na dodjelu stipendija i potpora

Sve dodatne obavijesti o studentskim stipendijama i potporama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku mogu se uputiti na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. .

Javno nastupno predavanje

OBAVIJEST


Izvješćujemo vas da će dr.sc. Štefica Mikšić, u povodu svog izbora u znanstveno-nastavno zvanje docenta i radno mjesto docenta u znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju kliničke medicinske znanosti, održati javno nastupno predavanje s naslovom:

„OBILJEŽJA STARENJA I STAROSTI".


Predavanje će se održati u ponedjeljak, 12.2.2018.g. u 15.30 sati, u Općoj bolnici dr. Josip Benčević u prostoru bolničke poliklinike na 4. katu, nastava za studente II. godine diplomskog studija Sestrinstvo (dislocirani studij Slavonski Brod).

Članovi stručnog povjerenstva :

1. Prof.dr.sc. Davorin Đanić-predsjednik
2. Doc.dr.sc. Blaženka Miškić, član
3. Izv.prof.dr.sc. Marica Jandrić Balen

STEM stipendije

Uprava za visoko obrazovanje obavještava kako su 29. siječnja pomaknute rang-liste studenata koji su ostvarili pravo na STEM stipendiju. Rok za prihvaćanje je 5. veljače 2018. godine do 12:00 h. Umoljavaju se studenti koji su ostvarili pravo na stipendiju da se prihvate ili odbiju mogućnost stipendiranja.

 

Javno nastupno predavanje

OBAVIJEST


Izvješćujemo vas da će dr.sc. Željka Perić Kačarević, održati javno nastupno predavanje s naslovom:

„PROBAVNI SUSTAV".


Predavanje će se održati u utorak, 6.2.2018.g. u 15.30 sati , u zgradi Crkvena 21 , 2. kat, nastava za studente I. godine sveučilišnog preddiplomskog studija Sestrinstvo.

Članovi stručnog povjerenstva :

1. prof.dr.sc. Svjetlana Marić -predsjednica
2. prof.dr.sc. Branko Dmitrović, član
3. prof.dr.sc. Pavo Filaković,član

Poziv na testiranje - tehnički suradnik

Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo raspisao je javni natječaj za izbor i prijem jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto III. vrste - tehnički suradnik u Katedri za informatiku, statistiku i strane jezike na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek. 

Povjerenstvo za izbor tehničkog suradnika po razmatranju pristiglih prijava, objavljuje poziv na testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja i koji su podnijeli pravovremenu zamolbu sa svim traženim dokazima o ispunjavanju uvjeta uz natječaja.

Puni tekst poziva na testiranje možete pronaći ovdje: Poziv na testiranje.pdf

Poziv na razgovor - Poziv_na_razgovor_izbor_tehničkog_suradnika.pdf

Obavijest o izboru - Obavijest_o_izboru.pdf

Posjet izaslanstva HKDM

Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek posjetilo je u ponedjeljak, 22. siječnja 2018. izaslanstvo Hrvatske komore dentalne medicine.
 
Predsjednik Hrvatske komore dentalne medicine mr. sc. Hrvoje Pezo sa suradnicima i privremeni dekan prof. dr. sc. Aleksandar Včev sa svojim suradnicima na sastanku su pokrenuli inicijative za brojne razvojne projekte za budućnost Fakulteta i dentalne medicine u Slavoniji.
 
20180122 132443 m20180122 132638 m
 
Raspravljalo se i o dugoročnoj suradnji između Fakulteta i Komore na području trajne edukacije  te o uključivanju nastavnika Fakulteta u edukacijske programe Komore.
 
Dogovoreni su detalji oko obilježavanja dana Sv. Apolonije, zaštnice doktora dentalne medicine, dentalnih higijeničara i dentalnih asistenata.

Hrvatska komora dentalne medicine obilježit će dan svoje zaštitnice Sv. Apolonije, 9. veljače 2018. u 18h u župi Preslavnog imena Marijinog, u osječkom Donjem Gradu, u Crkvenoj ulici 34.

Nakon svečane mise prigodno strukovno druženje bit će na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo u Crkvenoj ulici 21 u Osijeku.

dan sv apolonije

STEM stipendije

Uprava za visoko obrazovanje obavještava kako su danas pomaknute rang-liste studenata koji su ostvarili pravo na STEM stipendiju. Rok za prihvaćanje je 22. siječnja 2018. godine do 12:00 h. Umoljavaju se studenti koji su ostvarili pravo na stipendiju da se prihvate ili odbiju mogućnost stipendiranja.

Obavijest

Izvješćujemo vas da će dr.sc. Vesna Ćosić, dr.med., u povodu svog izbora u znanstveno-nastavno zvanje docenta i radno mjesto docenta u znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju kliničke medicinske znanosti, održati javno nastupno predavanje s naslovom:

 

„VJEŠTINA PREZENTACIJE I USPJEŠNOG NASTUPA".

 

Predavanje će se održati u petak, 19.1.2018.g. u 08.00 sati, u zgradi Klinike za ginekologiju i opstetriciju, J. Huttlera 4, 3. kat, nastava za studente I. godine sveučilišnog integriranog preddiplomskog i diplomskog studija medicine.

Članovi stručnog povjerenstva :

1.prof.dr.sc. Pavo Filaković, predsjednik
2. doc.dr.sc. Blaženka Miškić, član
3. prof.dr.sc. Branko Dmitrović, član

Natječaj


SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
FAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO OSIJEK
Raspisuje
N A T J E Č A J
za izbor

1. u Katedri za kliničku medicinu
jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto izvanrednog profesora u znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani fizikalna medicina i rehabilitacija na neodređeno vrijeme s nepunim radnim vremenom (20%)

2. u Katedri za neurologiju i neurokirurgiju
jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta u znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani kirurgija(neurokirurgija)

3. u Katedri za javno zdravstvo
jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta u znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju javno zdravstvo i zdravstvena zaštita

4.u Katedri za neurologiju i neurokirurgiju
jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u trajnom zvanju u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani neurologija

5. u Katedri za neurologiju i neurokirurgiju
jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani neurologija

6. u Katedri za pedijatriju i ginekologiju s opstetricijom
jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani ginekologija i opstetricija

7. u Katedri za oftalmologiju i optometriju, otorinolaringologiju i anesteziologiju s reanimatologijom
jednog nastavnika u naslovno znanstveno nastavno zvanje izvanrednog profesora u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje kliničke medicinske znanosti, znanstvena grana oftalmologija


Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova – NN 116/2003.)

Pristupnici za izbor i prijam nastavnika i suradnika dužni su, pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu, ispunjavati i posebne uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ("Narodne novine” br. 123/03., 198/03.,105/04.,174/04, 2/07,46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 i 60/15), Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja, odnosno odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja, Pravilnikom o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (ovi akti nalaze se na mrežnoj stranici Fakulteta za dentalnu medicine i zdravstvo Osijek, www.fdmz.hr).

Pristupnici za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i odgovarajuće radno mjesto obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 2. – prijava na natječaj za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i odgovarajuće radno mjesto.

Pristupnici za izbor u naslovno znanstveno-nastavno, nastavno ili suradničko zvanje obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 7. – prijava na natječaj za izbor u naslovno znanstveno/umjetničko-nastavno, nastavno i suradničko zvanje.

Uz prijavu za izbor u znanstveno-nastavna zvanja i radna mjesta i naslovna znanstveno-nastavna zvanja potrebno je popuniti i priložiti tablicu s dokazima o ispunjavanju uvjeta Rektorskog zbora.

Obrasci za prijavu i tablice nalaze se na mrežnoj stranici Fakulteta za dentalnu medicine i zdravstvo Osijek, www.fdmz.hr
Na obrascu za prijavu na natječaj obvezno je naznačiti točku iz natječaja i zvanje za koje se pristupnik prijavljuje.
Životopis, popis publikacija te popunjene tablice potrebno je dostaviti i u elektroničkom obliku (na CD-u u word formatu).
Pristupnici kojima hrvatski jezik nije materinji moraju priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika, razina C2 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike.

Sva dokumentacija predaje se u dva primjerka, osim radova.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se u roku od trideset (30) dana od dana objave natječaja na adresu:


Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
FAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO OSIJEK
Cara Hadrijana 10 E, 31 000 OSIJEK


OBAVEZNO U PRIJAVI NAZNAČITI ZVANJE I KATEDRU ZA KOJU SE PODNOSI PRIJAVA.

KLASA:112-01/18-01/01
UR. BROJ: 2158/97-97-05-18-01

Datum objave: 11.01.2018.

webmail studomat