blank

Sastanak Ravnateljstva KBC-a Osijek s dekanima zdravstvenih fakulteta

Dekan Medicinskog fakulteta u Osijeku, prof. dr.sc. Jure Mirat te dekan Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, prof. dr. sc. Aleksandar Včev, dr.med sastali su se danas s upravom Kliničkog bolničkog centra Osijek. Riječ je o inicijalnom sastanku održanom u Ravnateljstvu, a na sastanku je dogovorena suradnja između ova dva fakulteta te Kliničkog bolničkog centra Osijek kao nastavne baze. Sudionici sastanka zaključili su kako im je u cilju razvijati znanstveni, ali i stručni rad svih dionika. Jednako tako udruženim ćemo snagama raditi na unapređenju zdravstva na području istočne Hrvatske, zaključeno je.

 

sastanak KBC

REZULTATI RAZREDBENOG POSTUPKA ZA UPIS NA SVEUČILIŠNI DIPLOMSKI STUDIJ SESTRINSTVA U OSIJEKU

Poštovani, u priloženom dokumentu je rang lista pristupnika nakon provedenog razredbenog postupka za upis u prvu godinu redovnog sveučilišnog diplomskog studija sestrinstva u Osijeku.

Upisi će se obaviti 16.10.2017. i 17.10.2017.  (09:00-14:00) u prostorijama Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Cara Hadrijana 10E.

Sve dodatne obavijesti možete dobiti na broj 031 399 624.

Rang lista (.pdf)

REZULTATI RAZREDBENOG POSTUPKA ZA UPIS NA DISLOCIRANI SVEUČILIŠNI DIPLOMSKI STUDIJ SESTRINSTVA U SLAVONSKOM BRODU

Poštovani, u priloženom dokumentu je rang lista pristupnika nakon provedenog razredbenog postupka za upis u prvu godinu dislociranog izvanrednog sveučilišnog diplomskog studija sestrinstva u Slavonskom Brodu.

Upisi će se obaviti 18.10.2017. (11:00-15:00) u prostorijama ŽB Josip Benčević Slavonski Brod, Andrije Hebranga 2.

Sve dodatne obavijesti možete dobiti na broj 031 399 624.

Rang lista (.pdf)

REZULTATI RAZREDBENOG POSTUPKA ZA UPIS NA DISLOCIRANI SVEUČILIŠNI DIPLOMSKI STUDIJ SESTRINSTVA U ČAKOVCU

Poštovani, u priloženom dokumentu je rang lista pristupnika nakon provedenog razredbenog postupka za upis u prvu godinu dislociranog izvanrednog sveučilišnog diplomskog studija sestrinstva u Čakovcu.

Upisi će se obaviti 20.10.2017. (14:00-17:00), 21.10.2017. (09:00-12:00) te 23.10.2017. (14:00-17:00) u prostorijama Srednje škole Čakovec, Jakova Gotovca 2.

Sve dodatne obavijesti možete dobiti na broj 095 393 3369.

Rang lista (.pdf)

UPISI NA SVEUČILIŠNI DIPLOMSKI STUDIJ FIZIOTERAPIJE U ORAHOVICI

Upisi na sveučilišni diplomski studij FIZIOTERAPIJE U ORAHOVICI obavljat će se 16. i 17. listopada 2017. g. (od 13.00 do 15.00 sati). Upisi će se obavljati u Uredu za studente studija FIZIOTERAPIJE , soba br. 11, Cara Hadrijana – zgrada broj 10 Sveučilišnog kampusa, pored zgrade Odjela za dermatovenerologiju KBC Osijek.
Za upis je potrebno  dostaviti:

-  3 uplatnice:

  1. troškovi upisa, i upisnih materijala:  150,00 kuna
  2. troškovi ISAK iskaznice:  50,00 kuna
  3. troškovi studentskog zbora:  30,00 kuna

- 3 fotografije (4x6 cm)
- original rodni list (ukoliko nije ranije dostavljen)
- potvrda o prebivalištu
- original domovnica (ukoliko nije ranije dostavljena)
- potvrda o prebivalištu
- preslika osobne iskaznice
- original svjedodžba o završenom sveučilišnom preddiplomskom studiju fizioterapija s najmanje 180 ECTS bodova ili svjedodžba o završenom stručnom studiju fizioterapije (ukoliko nije ranije dostavljena)
- original prijepis ocjena (ukoliko nije ranije dostavljen)


Molim Vas da gore navedene troškove uplatite na IBAN Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo: HR7125000091101460942. Obavezno upišite svoj OIB (ispod broja žiro računa, na mjesto poziv na broj) - 760 (u obliku xxxxxxxxxx-760)
Napomena: samo na uplatnicu troškova studentskog zbora uz OIB upisujete broj 31, umjesto 760. (xxxxxxxxxxx-31)Kontakt osoba: Tamara Seropian 399-617

UPISI NA SVEUČILIŠNI DIPLOMSKI STUDIJ FIZIOTERAPIJE U ORAHOVICI 

 

Upisi na sveučilišni diplomski studij FIZIOTERAPIJE U ORAHOVICI obavljat će se 16. i 17. listopada 2017. g. (od 13.00 do 15.00 sati). Upisi će se obavljati u Uredu za studente studija FIZIOTERAPIJE , soba br. 11, Cara Hadrijana – zgrada broj 10 Sveučilišnog kampusa, pored zgrade Odjela za dermatovenerologiju KBC Osijek.

Za upis je potrebno  dostaviti: -  3 uplatnice:                                                                     1) troškovi upisa, i upisnih materijala:  150,00 kuna                                                                          2) troškovi ISAK iskaznice:  50,00 kuna                                                                                     3) troškovi studentskog zbora:  30,00 kuna                                                                            - 3 fotografije (4x6 cm)

- original rodni list (ukoliko nije ranije dostavljen)

- potvrda o prebivalištu

- original domovnica(ukoliko nije ranije dostavljena)

- potvrda o prebivalištu

- preslika osobne iskaznice

- original svjedodžba o završenom sveučilišnom preddiplomskom studiju fizioterapija s najmanje 180 ECTS bodova ili svjedodžba o završenom stručnom studiju fizioterapije (u koliko nije ranije dostavljena)

- original prijepis ocjena ( u koliko nije ranije dostavljen)

 

 

 

Molim Vas da gore navedene troškove uplatite na IBAN Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo: HR7125000091101460942. Obavezno upišite svoj OIB (ispod broja žiro računa, na mjesto poziv na broj) - 760.

Napomena: samo na uplatnicu troškova studentskog zbora uz OIB upisujete broj 31, umjesto 760.

 

 

 

Kontakt osoba: Tamara Seropian 399-617

Natječaj za likovno rješenje

Senat Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku raspisuje natječaj za izradu likovnog rješenja plakata 21. Smotre Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i naslovne stranice Vodiča za buduće studente za akademsku godinu 2018./2019.

Potpuni tekst natječaja možete pročitati ovdje: Natječaj.

Obavijest o osnivanju Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku donijelo je 25. travnja 2017. godine Odluku o osnivanju Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Dana 10. srpnja 2017. Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek dobio je Dopusnicu Ministarstva znanosti i obrazovanja za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja (klasa: UP/I-602-04/17-02/00001, Ur. broj:  533-20-17-0003) i za prijenos slijedećih studijskih programa na Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek:

1. integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Dentalne medicine
2. preddiplomski sveučilišni studij Dentalna higijena
3. preddiplomski sveučilišni studij Sestrinstvo
4. preddiplomski sveučilišni studij Sestrinstvo (dislocirani studij u Pregradi)
5. preddiplomski sveučilišni studij Sestrinstvo (dislocirani studij u Novoj Gradiški)
6. preddiplomski sveučilišni studij Fizioterapija
7. preddiplomski sveučilišni studij Fizioterapija (dislocirani studij u Orahovici)
8. diplomski sveučilišni studij Sestrinstvo
9. diplomski sveučilišni studij Sestrinstvo (dislocirani studij u Čakovcu)
10. diplomski sveučilišni studij Fizioterapija (dislocirani studij u Orahovici)

Za navedene studijske programe cjelokupni nastavni program u akademskoj godini 2017./2018. će se izvoditi na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek.

Natječaj za izbor

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
MEDICINSKI FAKULTET OSIJEK

Raspisuje
N A T J E Č A J
za izbor


1.    u  Katedri za  medicinsku biologiju i genetiku
1.1. jednog zaposlenika/zaposlenice u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto  asistenta u  znanstvenom području  Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom  polju temeljne medicinske znanosti, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu 
(zamjena za vrijeme rodiljnog dopusta)


2.    u  Katedri za  nurologiju  i neurokirurgiju
2.1. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto  redovitog profesora u  znanstvenom području  Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom  polju kliničke medicinske znanosti,znanstvenoj grani kirurgija (neurokirurgija), na neodređeno vrijeme za 10% radnog vremena

2.2. jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje poslijedoktoranda u  znanstvenom području  Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom  polju kliničke medicinske znanosti,znanstvenoj grani fizikalna medicina i rehabilitacija


3.    u  Katedri za  kliničko-laboratorijsku dijagnostiku
3.1.jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje poslijedoktoranda u  znanstvenom području  Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom  polju temeljne medicinske znanosti,

     4. na Poslijediplomskom doktorskom studiju Biomedicina i zdravstvo
4.1.jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora u  znanstvenom području   Društvene znanosti, znanstvenom  polju ekonomija

5.u  Katedri za oftalmologiju
5.1.  jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavno  zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto izvanrednog profesora u   znanstvenom području  Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju  kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani oftalmologija  na neodređeno vrijeme  za 50%  radnog vremena, u nastavnoj bazi KBC Osijek


6.    na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo
6.1.jednog zaposlenika/zaposlenice u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto  asistenta u  znanstvenom području  Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom  polju dentalna medicina, na određeno vrijeme u punom radnom vremenu 
 
6.2.jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto  redovitog profesora u trajnom zvanju u znanstvenom području  Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom  polju kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani kirurgija, na neodređeno vrijeme za 20% radnog vremena, nastavna baza KB Dubrava  

6.3.jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto  docenta u znanstvenom području  Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom  polju kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani ginekologija i opstetricija, na neodređeno vrijeme za 20% radnog vremena, nastavna baza Opća bolnica Zabok  

6.4.jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto  docenta u znanstvenom području  Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom  polju dentalna medicina, na neodređeno vrijeme za 20% radnog vremena


Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova – NN 116/2003.)
 
Pristupnici za izbor i prijam nastavnika i suradnika dužni su, pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu,  ispunjavati i posebne uvjete propisane  Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ("Narodne novine” br. 123/03., 198/03.,105/04.,174/04, 2/07,46/07,  45/09, 63/11,  94/13,  139/13, 101/14 i 60/15), odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja, odnosno odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja, Pravilnikom o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Pravilnikom o dodatnim uvjetima za izbor u zvanja Medicinskog fakulteta Osijek (ovi akti nalaze se na mrežnoj stranici Medicinskog fakulteta Osijek,  www.mefos.unios.hr ( dokumenti – izbori u zvanja)

Pristupnici za izbor u znanstveno-nastavno zvanje   i odgovarajuće radno mjesto obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 2.  –  prijava na natječaj za izbor u znanstveno-nastavno  zvanje   i odgovarajuće radno mjesto.

Pristupnici za izbor u suradničko zvanje asistenta  i radno mjesto asistenta obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 4.  –  prijava na natječaj za izbor u suradničko zvanje asistenta  i odgovarajuće radno mjesto.

Pristupnici za izbor u naslovno znanstveno-nastavno, nastavno ili suradničko zvanje obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 7.  –  prijava na natječaj za izbor u naslovno znanstveno/umjetničko-nastavno, nastavno i suradničko zvanje

Uz prijavu za izbor u znanstveno-nastavna zvanja i radna mjesta i naslovna znanstveno-nastavna zvanja potrebno je  popuniti i priložiti  tablicu s dokazima o ispunjavanju uvjeta Rektorskog zbora i uvjeta iz Pravilnika o dodatnim uvjetima za izbor u zvanja Medicinskog fakulteta Osijek.


Obrasci za prijavu i tablice nalaze se na mrežnoj stranici Medicinskog fakulteta Osijek,  www.mefos.unios.hr (dokumenti – izbori u zvanja – obrasci za izbore u zvanja).

Na obrascu za prijavu na natječaj obvezno je naznačiti točku iz natječaja i zvanje za koje se pristupnik prijavljuje.
Životopis,  popis publikacija te popunjene tablice potrebno je dostaviti i u elektroničkom obliku (na CD-u u word formatu).
Pristupnici kojima hrvatski jezik nije materinji moraju priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika, razina C2 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike.

Sva dokumentacija predaje se u dva primjerka, osim radova.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se u roku od trideset (30) dana od dana objave natječaja na adresu:

tekst natječaja (.pdf)

 objavljeno na www.mefos.unios.hr 25.09.2017.


Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
MEDICINSKI FAKULTET OSIJEK
Cara Hadrijana 10 E,  31.000 OSIJEK

Najava natječaja za program "Istraživački projekti" 2017.

Sljedeći natječaj za program „Istraživački projekti“ raspisat će se početkom studenoga 2017. godine. Istraživačkim se projektima financiraju temeljna istraživanja koja stvaraju novo i unapređuju postojeće znanje o određenome području i koja su usmjerena na bolje razumijevanje predmeta istraživanja, kao i primijenjena istraživanja koja se provode s jasnim tehnološkim, gospodarskim ili društvenim ciljevima.

Na natječaj se mogu prijaviti svi znanstvenici zaposleni na znanstvenim organizacijama koje su upisane Upisnik znanstvenih organizacija koji se vodi pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja, a koje ispunjavaju minimalne uvjete propisane Pravilnikom o uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje znanstvene djelatnosti, uvjetima za reakreditaciju znanstvenih organizacija i sadržaju dopusnice (NN 83/10). Voditelj projekta može prijaviti projektni prijedlog isključivo u onom području ili područjima za koje je akreditirana znanstvena organizacija u kojoj je zaposlen. Jedan znanstvenik može istovremeno sudjelovati na dva projekta HRZZ-a: kao suradnik na dva projekta ili kao  voditelj jednog projekta i suradnik na jednom projektu (za natječaje IP i UIP).

Svi voditelji i suradnici projekata HRZZ-a koji završavaju do 16. rujna 2018. godine mogu prijaviti projektni prijedlog na natječaj Istraživački projekti u 2017. godini jer se ti projekti neće uključiti u navedeno ograničenje sudjelovanja jednog znanstvenika na dva projekta HRZZ-a.

Do otvaranja natječaja HRZZ neće objavljivati dodatne informacije.

Upisi na Diplomske sveučilišne studije

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku raspisuje natječaj za upis studenata u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija u akademskoj godini 2017./2018.

Informacije vezane za diplomske sveučilišne studije na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek možete pronaći ovdje: Natječaj,

a sve ostale informacije vezane uz Natječaj možete pronaći na http://www.unios.hr/studenti/upisi/

webmail studomat