blank

Natječaj - tehnički suradnik

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
FAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO

raspisuje

NATJEČAJ
za izbor i prijam

jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto III. vrste-tehnički suradnik u Katedri za informatiku, statistiku i strane jezike na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom

Pristupnici su pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu („Narodne novine“ br. 93/14.) dužni ispunjavati i sljedeće uvjete:

- završena srednja škola društvenog smjera
- 1 godina radnog iskustva
- izvrsno poznavanje rada na računalu

Uz prijavu na natječaj pristupnici su obvezni su priložiti:

- životopis
- izvornik ili ovjerenu presliku svjedodžbe
- dokaz o hrvatskom državljanstvu
- elektronički zapis o podacima osiguranja HZMO-a (e-radna knjižica), ne stariji od dana objave ovog natječaja
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak (uvjerenje ne starije od 6 mjeseci od dana objave ovog natječaja)
- dokaze o završenom programu ili seminaru iz područja informatike

Na Natječaj se pod jednakim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola.

Dokumentacija se predaje u dva primjerka. Svi pristupnici natječaja koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i koji su uz prijavu na natječaj priložili obvezujuću dokumentaciju, moraju pristupiti pisanom testiranju/razgovoru, a o mjestu i vremenu održavanja pisanog testiranja/razgovora bit će obaviješteni putem mrežne stranice Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo (www.fdmz.hr). Za pristupnike koji ne pristupe pisanom testiranju/razgovoru smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj i neće se smatrati pristupnicima natječaju.

Ako pristupnik ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale pristupnike samo pod jednakim uvjetima. Pristupnici koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju dokazuju to preslikom rješenja ili potvrdom o priznatom statusu. Pristupnici koji ostvaruju prednost pri zapošljavanju dužni su dostaviti dokaz o nezaposlenosti te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način im je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.)

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja podnose se u roku od 8 dana na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo, Cara Hadrijana 10 e, 31000 Osijek s naznakom „Prijava na natječaj za tehničkog suradnika“

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Svi kandidati Natječaja bit će obaviješteni o rezultatima Natječaja najkasnije u roku od 15 dana od dana njegova dovršetka.

Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate i putem elektronske pošte.

Prijavom na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka („Narodne novine“ br. 106/12. – pročišćeni tekst).

Klasa:112-01/18-01/02
Urbroj:2158/97-97-05-18-01

Datum objave: 11.01.2018.

Obavijest

OBAVIJEST


Izvješćujemo vas da će dr.sc. Darko Katalinić,dr.med., u povodu svog izbora u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta u znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju kliničke medicinske znanosti, održati javno nastupno predavanje s naslovom:

„UVOD U KLINIČKU MEDICINU".


Predavanje će se održati u utorak, 16.1.2018.g. u 09.00 sati, u zgradi Medicinskog fakulteta Osijek, J. Huttlera 4, predavaonica P1, (prizemlje)- nastava za studente I. godine sveučilišnog integriranog preddiplomskog i diplomskog studija medicine.

Članovi stručnog povjerenstva :

1. prof.dr.sc. Pavo Filaković-predsjednik
2. izv.prof.dr.sc. Ivan Alerić-član
3. prof.dr.sc. Branko Dmitrović-član

Stipendije mađarske vlade

Otvoren je natječaj za stipendije mađarske vlade za akademsku godinu 2018./2019., dostupne studentima za cjelokupni ili djelomičan studij te znanstvenicima za istraživačke boravke u Mađarskoj.

Natječaj i ostale informacije dostupne su na web stranici Agencije za mobilnost i programe EU:

http://www.mobilnost.hr/hr/natjecaji/natjecaj-za-dodjelu-stipendija-vlade-madarske-u-akademskoj-godini-2018-2019/

Za dodatne upite: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili tel: 01-5005-955

STEM stipendije

Uprava za visoko obrazovanje obavještava kako su pomaknute rang-liste studenata koji su ostvarili pravo na STEM stipendiju. Rok za prihvaćanje je 21. prosinca 2017. godine do 12:00 h. Umoljavaju se studenti koji su ostvarili pravo na stipendiju da se prihvate ili odbiju mogućnost stipendiranja.

Vezane obavijesti: posljednji članak, pretposljednji članak.

Javni natječaj

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek raspisuje javni natječaj za izbor i prijem jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste - stručni suradnik za financijske poslove na određeno vrijeme od jedne (1) godine u punom radnom vremenu na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek.

 

Puni tekst natječaja možete pronaći ovdje: Natječaj.pdf

Poziv na testiranje: Poziv.pdf

Obavijest o izboru: Obavijest.pdf

Poziv na testiranje - spremačica

Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek objavljuje poziv na pisano testiranje radi provjere znanja za radno mjesto spremačice u Osijeku i radno mjesto spremačice u Orahovici, 04. prosinca 2017. g. u 10:00 sati u prostorijama Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, prizemlje, predavaonica P-8, Cara Hadrijana 10E, Osijek.

Puni tekst poziva, s uputama i popisom pristupnika koji zadovoljavaju formalne uvjete iz natječaja možete pronaći ovdje: Poziv_na_testiranje.pdf

Odluka o izboru, radno mjesto u Osijeku: Odluka.pdf

Odluka o izboru, radno mjesto u Orahovici: Odluka.pdf

STEM stipendije

Rang-liste su objavljene na poveznici: https://stemstipendije.mzo.hr. Studenti putem svoje jedinstvene identifikacijske oznake (AAI@EduHr) mogu provjeriti svoje mjesto na rang-listi. Studenti koji su ostvarili pravo na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti primit će obavijest o ostvarivanju prava na državnu STEM stipendiju preko adrese elektroničke pošte evidentirane u sustavu AAI@EduHr.

Ukoliko student koji je ostvario pravo na državnu STEM stipendiju želi prihvatiti stipendiju, mora *u roku od 5 dana od slanja obavijesti* (*do 5. prosinca 2017.g. do 12:00 h*) označiti izjave koje prethode prihvaćanju Uvjeta stipendiranja te upisati svoj IBAN žiro-računa. *Prihvaćanje Uvjeta stipendiranja smatra se činom sklapanja ugovora*.

Ukoliko u navedenom roku student ne prihvati Uvjete stipendiranja, smatrat će se da ne prihvaća državnu stipendiju te će obavijest o ostvarivanju prava na državnu stipendiju dobiti sljedeći student na rang-listi ispod praga do ispunjenja kvote (3400 stipendija).

Molimo studente ukoliko imaju problema s prijavom kroz AAI@EduHr sustav da probleme prijave u Informatičku službu (Crkvena 21, 1. kat).

Vezane obavijesti: članak.

Crkvena 21

Najmlađi fakultet u sastavu osječkog Sveučilišta, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, danas je dobio na višegodišnje korištenje prostor u Crkvenoj 21 u Osijeku.

Ugovor o dodjeli predmetne nekretnine u državnom vlasništvu Sveučilištu potpisali su danas u zgradi Rektorata ministar državne imovine Goran Marić i rektor Sveučilišta J. J. Strossmayera prof.dr.sc. Vlado Guberac.

Zgradu u Crkvenoj 21 koristio je Građevinski fakultet, a sada će biti na raspolaganju Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek na kojem studira 1.200 studenata. Prostor od oko 1.100 četvornih metara Fakultetu je ustupljen na neodređeno vrijeme i bez naknade. Kako je istaknuo privremeni dekan prof.dr.sc. Aleksandar Včev, zgrada će se koristiti za studije dentalne medicine, dentalne higijene i dijelom sestrinstva, smještajući predavaonice i najsuvremenije laboratorije. Uređenje prostora već je započelo, no kako je riječ o višemilijunskoj investiciji, Fakultet će trebati pomoć Sveučilišta te lokalnih, regionalnih i državnih vlasti kako bi se opremanje prostora što prije privelo kraju.


Ministar državne imovine Goran Marić ponovno je istaknuo problem iseljavanja, te je dodao kako je ovo jedna od konkretnih mjera za ostanak mladih u Slavoniji u skladu sa strateškim ciljevima Ministarstva (index.hr), a obećao je i kako će njegovo ministarstvo aktivno sudjelovati u Projektu Slavonija te kako će se potruditi aktivirati svu neiskorištenu imovinu na području Slavonije. Najavio je i sjednicu Vlade u Osijeku u petak na kojoj će biti doneseno šest novih mjera za oporavak ove regije.

Fakultet m
 
 

 
 

Tekst preuzet sa Radio-Osijek i osijek031.com.
 

Natječaj za izbor

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
FAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO OSIJEK
Raspisuje
N A T J E Č A J
za izbor

1.    u  Katedri za sestrinstvo, palijativnu medicinu i medicinsku etiku

1.1 jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavno  zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto redovitog  profesora u trajnom zvanju u znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani interna medicina na neodređeno vrijeme za 30% radnog vremena

2.    u  Katedri za kemiju i biokemiju

2.1. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto izvanrednog  profesora u znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju temeljne medicinske znanosti, znanstvenoj grani genetika, genomika, proteomika čovjeka na neodređeno vrijeme za 20% radnog vremena

3.    u  Katedri za pedijatriju i ginekologiju s opstetricijom

3.1. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavno zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto docenta u znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju kliničke medicinske znanosti, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu

4. u  Katedri za sestrinstvo, palijativnu medicinu i medicinsku etiku

4.1. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavno  zvanje i znanstveno-nastavno radno mjesto docenta u znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani sestrinstvo na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu

5. u  Katedri za kliničku medicinu

5.1. jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno  zvanje docenta u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju kliničke medicinske znanosti

6. u  Katedri za povijest medicine i društvene znanosti

6.1. jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje poslijedoktoranda u znanstvenom području  Društvene znanosti, znanstvenom polju ekonomija

7. u  Katedri za kirurgiju

7.1. deset  suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta u znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani kirurgija

8. u  Katedri za kliničku medicinu

8.1. deset  suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta u znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani interna medicina

8.2. šest suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta u znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani ginekologija i opstetricija

8.3. jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta u znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani pedijatrija

8.4. jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta u znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani dermatovenerologija

8.5. jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje poslijedoktoranda u znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju temeljne medicinske znanosti

8.6.  dva suradnika u naslovno suradničko zvanje poslijedoktoranda u znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani dermatovenerologija

9. u Katedri za neurologiju i neurokirurgiju

9.1. pet suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta u znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani neurologija

10. u Katedri za biofiziku i radiologiju

10.1. dva suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta u znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani radiologija

11. u Katedri za oftalmologiju i optometriju, otorinolaringologiju i anesteziologiju s reanimatologijom

11.1. jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta u znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani oftalmologija
 
11.2. jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta u znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju kliničke medicinske znanosti,znanstvenoj grani anesteziologija s reanimatologijom
 

12. u Katedri za javno zdravstvo

12.1. četiri suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta u znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju javno zdravstvo i zdravstvena zaštita

12.2. dva suradnika u naslovno suradničko zvanje poslijedoktoranda u znanstvenom području biomedicina i zdravstvo, znanstveno polje javno zdravstvo i zdravstvena zaštita

13. u  Katedri za kirurgiju

13.1. dva  suradnika u naslovno suradničko zvanje poslijedoktoranda u znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani kirurgija,

14. u  Katedri za patologiju

14.1. jednog  suradnika u naslovno suradničko zvanje poslijedoktoranda u znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani patologija

15. u Katedri za  pedijatriju i ginekologiju s opstetricijom

15.1. jednog  suradnika u naslovno suradničko zvanje poslijedoktoranda u znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani ginekologija i opstetricija

16. u  Katedri za dentalnu medicinu

16.1. dva  suradnika u naslovno suradničko zvanje poslijedoktoranda u znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju dentalna medicina

17. za Studij Fizioterapije

17.1. jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta u znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju kliničke medicinske znanosti, znanstvenoj grani fizikalna medicina i rehabilitacija

18. u Katedri za psihijatriju

18.1. dva suradnika u naslovno suradničko zvanje poslijedoktoranda u znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju kliničke medicinske znanosti

18.2. tri suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta u znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju kliničke medicinske znanosti


Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola (čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova – NN 116/2003.)
 
Pristupnici za izbor i prijam nastavnika i suradnika dužni su, pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu,  ispunjavati i posebne uvjete propisane  Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ("Narodne novine” br. 123/03., 198/03.,105/04.,174/04, 2/07,46/07,  45/09, 63/11,  94/13,  139/13, 101/14 i 60/15), Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja, odnosno odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja, Pravilnikom o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (ovi akti nalaze se na mrežnoj stranici Fakulteta za dentalnu medicine i zdravstvo  Osijek,  www.fdmz.hr).

Pristupnici za izbor u znanstveno-nastavno zvanje   i odgovarajuće radno mjesto obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 2.  –  prijava na natječaj za izbor u znanstveno-nastavno  zvanje   i odgovarajuće radno mjesto.

Pristupnici za izbor u naslovno znanstveno-nastavno, nastavno ili suradničko zvanje obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 7.  –  prijava na natječaj za izbor u naslovno znanstveno/umjetničko-nastavno, nastavno i suradničko zvanje.

Uz prijavu za izbor u znanstveno-nastavna zvanja i radna mjesta i naslovna znanstveno-nastavna zvanja potrebno je  popuniti i priložiti  tablicu s dokazima o ispunjavanju uvjeta Rektorskog zbora.

Obrasci za prijavu i tablice nalaze se na mrežnoj stranici Fakulteta za dentalnu medicine i zdravstvo Osijek,  www.fdmz.hr
Na obrascu za prijavu na natječaj obvezno je naznačiti točku iz natječaja i zvanje za koje se pristupnik prijavljuje.
Životopis,  popis publikacija te popunjene tablice potrebno je dostaviti i u elektroničkom obliku (na CD-u u word formatu).
Pristupnici kojima hrvatski jezik nije materinji moraju priložiti i dokaz o poznavanju hrvatskog jezika, razina C2 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike.

Sva dokumentacija predaje se u dva primjerka, osim radova.
Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se u roku od trideset (30) dana od dana objave natječaja na adresu:


Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
FAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO OSIJEK
Cara Hadrijana 10 E,  31 000 OSIJEK

Datum objave: 24.11.2017.

Nastupno predavanje

OBAVIJEST

Izvješćujemo vas da će dr.sc. Neven Vidović, dr.med.dent., u povodu svog izbora u znanstveno-nastavno zvanje i radno mjesto docenta u znanstvenom području Biomedicina i zdravstvo, znanstvenom polju dentalna medicina, održati javno nastupno predavanje s naslovom:

„ULOGA DENTALNOG HIGIJENIČARA U PREVENTIVNOJ DENTALNO-MEDICINSKOJ SKRBI
DJECE".


Predavanje će se održati u četvrtak 23. studenoga 2017.g. u 16.00 sati, I. kat desno, u zgradi Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Crkvena 21- nastava za studente II. godine izvanrednog preddiplomskog sveučilišnog studija Dentalna higijena-kolegij Preventivna dentalna medicina i pedodoncija.

Članovi stručnog povjerenstva :

1. doc.dr.sc. Marko Matijević-predsjednik
2. doc.dr.sc. Davor Seifert-član
3. doc.dr.sc. Dinko Leović-član

Produljenje roka - Državne stipendije

Vezano uz prethodnu obavijest za dodjelu državnih stipendija, objavljujemo dopunu:

Povjerenstvo za dodjelu državnih stipendija u STEM područjima znanosti jednoglasno je odlučilo kako se studentima rok za provjeru podataka na poveznici https://stemstipendije.mzo.hr produljuje do petka 17. studenoga 2017. godine do 12 h.  

 

webmail studomat