blank

Obavijest upisi

Poštovani,

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku donijelo je 25. travnja 2017. godine Odluku o osnivanju Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Dana 10. srpnja 2017. Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek dobio je Dopusnicu Ministarstva znanosti i obrazovanja za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja (klasa: UP/I-602-04/17-02/00001, Ur. broj:  533-20-17-0003) i za prijenos slijedećih studijskih programa na Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek:

1.            preddiplomski sveučilišni studij Sestrinstvo
2.            preddiplomski sveučilišni studij Sestrinstvo (dislocirani studij u Pregradi)
3.            preddiplomski sveučilišni studij Sestrinstvo (dislocirani studij u Novoj Gradiški)
4.            preddiplomski sveučilišni studij Fizioterapija
5.            preddiplomski sveučilišni studij Fizioterapija (dislocirani studij u Orahovici)
6.            preddiplomski sveučilišni studij Dentalna higijena
7.            diplomski sveučilišni studij Sestrinstvo
8.            diplomski sveučilišni studij Sestrinstvo (dislocirani studij u Čakovcu)
9.            diplomski sveučilišni studij Fizioterapija (dislocirani studij u Orahovici)
10.          integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Dentalne medicine

Upise za navedene studijske programe, sukladno Dopusnici Ministarstva znanosti i obrazovanja vršit će Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek.

Obavijesti i dokumentacija za upis kao i novi žiro-račun za uplate nalazi se na slijedećem linku:

http://www.mefos.unios.hr/index.php/hr/studenti/upisi/upisi-u-prvu-godinu

tekst obavijesti (.pdf)

 

ERASMUS+ program

Izvješćujemo vas da je Sveučilište u Osijeku objavilo natječaj za dodjelu financijskih potpora iz ERASMUS+ programa (Ključne Aktivnosti 1) za individualnu mobilnost studenata Sveučilišta u Osijeku na inozemna partnerska sveučilišta ili ustanove u akademskoj godini 2015/2016.

Tekst natječaja, upute za prijavu na natječaj i provedbu mobilnosti te prijavni obrasci dostupni su na web stranci Sveučilišta putem izravne poveznice:

http://www.unios.hr/?g=5&i=167

webmail studomat