blank

Natječaj za upis izvanrednih studenata starijih od 25 godina u I. godinu sveučilišnog preddiplomskog studija dentalna higijena u akademskoj 2017./2018. godini.

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
FAKULTET DENTALNE MEDICINE I ZDRAVSTVA OSIJEK

Sukladno Suglasnosti Rektora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku od 08. 09. 2017. o povećanju upisne kvote za studente starije od 25 godina na sveučilišnom preddiplomskom studiju Dentalna higijena u akademskoj 2017./2018. godini od 14. 09. 2017. raspisuje

NATJEČAJ
ZA UPIS IZVANREDNIH STUDENATA STARIJIH OD 25 GODINA U I. GODINU SVEUČILIŠNOG PREDDIPLOMSKOG STUDIJA DENTALNA HIGIJENA
U AKADEMSKOJ 2017./2018. GODINI

Sveučilišni preddiplomski studij Dentalna higijena traje šest semestara, odnosno tri godine i završetkom studija stječe se akademski naziv sveučilišni prvostupnik/prvostupnica dentalne higijene – univ.bacc.dent.hig. (180 ECTS boda). 

1. Uvjeti upisa
Prijavu mogu podnijeti pristupnici koji imaju završenu:
- četverogodišnju srednju školu  bez obveze polaganje državne mature  i stariji su od 25 godina

2. Prijave za razredbeni postupak
Prijave se dostavljaju putem pošte na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Fakultet dentalne medicine i zdravstva Osijek, Crkvena 21 (prijave dostaviti na adresu Cara Hadrijana 10 E, 31 000 Osijek) ili osobno u Ured za studente studija dentalne higijene, Cara Hadrijana 10 E, prvi kat, soba K-10, od 15. rujna 2017. do 22. rujna 2017. svakodnevno u uredovno radno vrijeme.

Dokumenti  potrebni za prijavu:

• prijavu za upis s uplatnicom o uplaćenim troškovima razredbenog postupka (obrazac prijave može se podići s web stranice Fakulteta kao i primjer uplatnice);
• svjedodžbe svih razreda srednje škole - izvornik ili ovjerena preslika;
• svjedodžba o završetku srednjoškolskog obrazovanja - izvornik ili ovjerena preslika;
• domovnica ili dokaz o državljanstvu – preslik (izvornik na uvid)
• rodni list - izvornik (ne stariji od 6 mjeseci)

3. Razredbeni postupak
Razredbeni postupak se sastoji od:
• vrednovanja općeg uspjeha iz srednje škole te uspjeha iz predmeta biologija, kemija, fizika tijekom školovanja
• dodatna provjera posebnih znanja, vještina i sposobnosti (Test psihomotorike)


Dodatna provjera posebnih znanja, vještina i sposobnosti (Test psihomotorike - primjer uplatnice)
Testiranje psihomotoričkih sposobnosti se obavlja u prostorima Fakulteta dentalne medicine i zdravstva Osijek, Crkvena 21 u Osijeku na dan 23. rujna 2017. godine.
Obzirom da testiranje zahtijeva individualni pristup, a i zbog neometanog odvijanja testa, isti se odvija prema rasporedu koji će biti objavljen na web stranici Fakulteta dentalne medicine i zdravstva Osijek nakon završetka prijave.
Rezultati testa psihomotoričkih sposobnosti biti će objavljeni 26. rujna 2017. godine na web stranici Fakulteta dentalne medicine i zdravstva Osijek.
Žalbe na Test psihomotorike i zahtjev za uvid u dokumentaciju predaju se u pisanom obliku 26. rujna 2017.  godine u vremenu od 9,00 do 12,00 sati u Uredu za studente studija dentalne higijene soba K-10 u prostorima Fakulteta dentalne medicine i zdravstva Osijek, Cara Hadrijana 10 E u Osijeku.
Uvid u dokumentaciju će se obaviti 27. rujna 2017. godine u vremenu od 9,00 do 12,00 sati isključivo za pristupnike koji su to zatražili u predviđenom roku i na propisan način u Uredu za studente studija dentalne higijene soba K-10 u prostorima Fakulteta dentalne medicine i zdravstva Osijek, Cara Hadrijana 10 E u Osijeku.
O provjeri psihomotoričkih sposobnosti
Provjera psihomotoričkih sposobnosti sastoji se od ispitivanja snalaženja u prostornim odnosima testom papir-olovka, izrade modela od žice prema zadanom predlošku te ispitivanja manualne spretnosti.

4. Rezultati
Rezultati razredbenog postupka i konačna rang lista pristupnika koji su stekli pravo upisa u I. godinu sveučilišnog preddiplomskog studija Dentalna higijena bit će objavljeni na web stranici Fakulteta dentalne medicine i zdravstva Osijek www.fdmz.hr


5. Upisi

Upis pristupnika koji su ostvarili pravo upisa provest će se 27. rujna 2017. u Uredu za studente studija dentalne higijene soba K-10 u prostorima Fakulteta dentalne medicine i zdravstva Osijek, Cara Hadrijana 10 E u Osijeku.

6. Upisna kvota i školarina
BROJ UPISNIH MJESTA: 25 izvanrednih studenata
VISINA ŠKOLARINE: 9.240,00 kn po godini studija 

Studenti koji ostvare pravo upisa na sveučilišni preddiplomski studij Dentalna higijena dužni su navedeni iznos školarine uplatiti prilikom upisa.
7. Obavijesti
Dodatne obavijesti o natječaju zainteresirani mogu dobiti putem maila: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. te putem stranice Fakulteta www.mefos.unios.hr i www.fdmz.hr

 

tekst natječaja (.pdf)

Javni poziv

Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek objavljuje Javni poziv za pružanje usluge subvencionirane prehrane redovitim studentima u gradu Orahovici. 

Potpuni tekst javnog poziva možete pronaći ovdje:

Javni poziv

Predavanje Rascjep usne i nepca: multidisciplinarni timski pristup

Poštovani, zadovoljstvo mi je pozvati vas na Predavanje uglednih profesora (Distinguished Teacher Lecture) Europskog ortodontskog društva (European Orthodontic Society), koje će se održati u petak, 29. rujna 2017. u videokonferencijskoj predavaoni Medicinskog fakulteta Osijek. Predavanje organizira Hrvatsko društvo ortodonata HLZ-a u suradnji s Medicinskim fakultetom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

prof.dr.sc. Anne Marie Kuijpers-Jagtman
Rascjep usne i nepca: multidisciplinarni timski pristup

Anne Kuijpers-Jagtman profesorica je ortodoncije na Sveučilištu Radboud u Nijmegenu, Nizozemska, supredsjedateljica je Europskog ortodontskog profesorskog foruma i predsjedateljica mreže za europske ortodontske programe temeljene na Erasmusu (NEBEOP). Godine 2009. i 2012. dobila je titulu Principal Lecturer za svoje nastavne aktivnosti. Njezina klinička aktivnost tijekom niza godina bila je usmjerena na liječenje rascjepa te je danas vodeći europski stručnjak za rascjepe. Glavna je urednica međunarodnog znanstvenog časopisa Orthodontics and Craniofacial Research.
Cilj ovog predavanja je dati multidisciplinarni pregled na mogućnosti, ograničenja i probleme u liječenju pacijenata s rascjepom usne i nepca s ciljem da se kliničarima pruži dostatne informacije za liječenje takvih bolesnika. Također je cilj da se kliničari upoznaju s mogućim ishodima liječenja, kad se liječenje provodi u suradnji sa specijaliziranim centrima.

Više o predavanju i predavaču možete naći na: www.hrorto.hr.
Prijavu za predavanje molimo izvršite na sljedećoj poveznici:
http://hrorto.hr/hr/prijava-sudionika/

program predavanja (.pdf)

Raspored za test psihomotorike za akademsku 2017./2018.

SVEUČILIŠNI INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI STUDIJ DENTALNA MEDICINA
Testiranje psihomotoričkih sposobnosti obavit će se 9. rujna 2017. godine prema rasporedu na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo, Crkvena 21, Osijek.

raspored - sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski studij dentalna medicina (.pdf)


SVEUČILIŠNI PREDDIPLOMSKI STUDIJ DENTALNA HIGIJENA
Testiranje psihomotoričkih sposobnosti obavit će se 9. rujna 2017. godine prema rasporedu na  Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo, Crkvena 21, Osijek.

raspored - sveučilišni preddiplomski studij dentalna higijena (.pdf)

Obavijest upisi

Poštovani,

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku donijelo je 25. travnja 2017. godine Odluku o osnivanju Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Dana 10. srpnja 2017. Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek dobio je Dopusnicu Ministarstva znanosti i obrazovanja za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja (klasa: UP/I-602-04/17-02/00001, Ur. broj:  533-20-17-0003) i za prijenos slijedećih studijskih programa na Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek:

1.            preddiplomski sveučilišni studij Sestrinstvo
2.            preddiplomski sveučilišni studij Sestrinstvo (dislocirani studij u Pregradi)
3.            preddiplomski sveučilišni studij Sestrinstvo (dislocirani studij u Novoj Gradiški)
4.            preddiplomski sveučilišni studij Fizioterapija
5.            preddiplomski sveučilišni studij Fizioterapija (dislocirani studij u Orahovici)
6.            preddiplomski sveučilišni studij Dentalna higijena
7.            diplomski sveučilišni studij Sestrinstvo
8.            diplomski sveučilišni studij Sestrinstvo (dislocirani studij u Čakovcu)
9.            diplomski sveučilišni studij Fizioterapija (dislocirani studij u Orahovici)
10.          integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Dentalne medicine

Upise za navedene studijske programe, sukladno Dopusnici Ministarstva znanosti i obrazovanja vršit će Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek.

Obavijesti i dokumentacija za upis kao i novi žiro-račun za uplate nalazi se na slijedećem linku:

http://www.mefos.unios.hr/index.php/hr/studenti/upisi/upisi-u-prvu-godinu

tekst obavijesti (.pdf)

 

ERASMUS+ program

Izvješćujemo vas da je Sveučilište u Osijeku objavilo natječaj za dodjelu financijskih potpora iz ERASMUS+ programa (Ključne Aktivnosti 1) za individualnu mobilnost studenata Sveučilišta u Osijeku na inozemna partnerska sveučilišta ili ustanove u akademskoj godini 2015/2016.

Tekst natječaja, upute za prijavu na natječaj i provedbu mobilnosti te prijavni obrasci dostupni su na web stranci Sveučilišta putem izravne poveznice:

http://www.unios.hr/?g=5&i=167

webmail studomat