blank

Najava natječaja za program "Istraživački projekti" 2017.

Sljedeći natječaj za program „Istraživački projekti“ raspisat će se početkom studenoga 2017. godine. Istraživačkim se projektima financiraju temeljna istraživanja koja stvaraju novo i unapređuju postojeće znanje o određenome području i koja su usmjerena na bolje razumijevanje predmeta istraživanja, kao i primijenjena istraživanja koja se provode s jasnim tehnološkim, gospodarskim ili društvenim ciljevima.

Na natječaj se mogu prijaviti svi znanstvenici zaposleni na znanstvenim organizacijama koje su upisane Upisnik znanstvenih organizacija koji se vodi pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja, a koje ispunjavaju minimalne uvjete propisane Pravilnikom o uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje znanstvene djelatnosti, uvjetima za reakreditaciju znanstvenih organizacija i sadržaju dopusnice (NN 83/10). Voditelj projekta može prijaviti projektni prijedlog isključivo u onom području ili područjima za koje je akreditirana znanstvena organizacija u kojoj je zaposlen. Jedan znanstvenik može istovremeno sudjelovati na dva projekta HRZZ-a: kao suradnik na dva projekta ili kao  voditelj jednog projekta i suradnik na jednom projektu (za natječaje IP i UIP).

Svi voditelji i suradnici projekata HRZZ-a koji završavaju do 16. rujna 2018. godine mogu prijaviti projektni prijedlog na natječaj Istraživački projekti u 2017. godini jer se ti projekti neće uključiti u navedeno ograničenje sudjelovanja jednog znanstvenika na dva projekta HRZZ-a.

Do otvaranja natječaja HRZZ neće objavljivati dodatne informacije.

Upisi na Diplomske sveučilišne studije

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku raspisuje natječaj za upis studenata u I. godinu diplomskih sveučilišnih studija u akademskoj godini 2017./2018.

Informacije vezane za diplomske sveučilišne studije na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek možete pronaći ovdje: Natječaj,

a sve ostale informacije vezane uz Natječaj možete pronaći na http://www.unios.hr/studenti/upisi/

Akademski sat - Obavijest

Obavještavamo studente prve godine Sveučilišnog preddiplomskog studija Dentalna higijena da će se Akademski sat održati u ponedjeljak, 2. listopada 2017. godine u 15:00 sati u zgradi Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Crkvena 21.

Akademski sat - Obavijest

Obavještavamo studente prve godine Sveučilišnog integriranog preddiplomskog i diplomskog studija Dentalna medicina da će se Akademski sat održati u ponedjeljak, 2. listopada 2017. godine u 8:00 sati u zgradi Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Crkvena 21.

Obavijest - Dekanski rok 2016/17

Privremeni dekan Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek prof.dr.sc. Aleksandar Včev donosi Odluku u Dekanskom roku za akademsku godinu 2016/17. Potpuni tekst Odluke možete pročitati ovdje: Odluka.

Jedinstvena sveučilišna studentska anketa - obavijest studentima

Drage studentice, dragi studenti,
i akademske 2016./2017. godine naše Sveučilište nastavlja s provedbom Jedinstvene sveučilišne studentske ankete.
Anketi ćete ove godine moći pristupiti pomoću elektroničkog identiteta AAI@EduHr, a ispunjavanje ankete bit će uvjet za upis više godine studija ili završetak studija.
Anketi možete pristupiti na:
http://anketa.unios.hr/
počevši od 16. rujna 2017. od 12:00.
Nakon što ispunite anketne obrasce za sve nastavnike i suradnike, moći ćete samostalno ispisati potvrdu koju ćete, uz ostale dokumente, priložiti pri upisu u višu godinu studija i završetak studija.
Anketa je u potpunosti anonimna.

Natječaj za upis izvanrednih studenata starijih od 25 godina u I. godinu sveučilišnog preddiplomskog studija dentalna higijena u akademskoj 2017./2018. godini.

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
FAKULTET DENTALNE MEDICINE I ZDRAVSTVA OSIJEK

Sukladno Suglasnosti Rektora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku od 08. 09. 2017. o povećanju upisne kvote za studente starije od 25 godina na sveučilišnom preddiplomskom studiju Dentalna higijena u akademskoj 2017./2018. godini od 14. 09. 2017. raspisuje

NATJEČAJ
ZA UPIS IZVANREDNIH STUDENATA STARIJIH OD 25 GODINA U I. GODINU SVEUČILIŠNOG PREDDIPLOMSKOG STUDIJA DENTALNA HIGIJENA
U AKADEMSKOJ 2017./2018. GODINI

Sveučilišni preddiplomski studij Dentalna higijena traje šest semestara, odnosno tri godine i završetkom studija stječe se akademski naziv sveučilišni prvostupnik/prvostupnica dentalne higijene – univ.bacc.dent.hig. (180 ECTS boda). 

1. Uvjeti upisa
Prijavu mogu podnijeti pristupnici koji imaju završenu:
- četverogodišnju srednju školu  bez obveze polaganje državne mature  i stariji su od 25 godina

2. Prijave za razredbeni postupak
Prijave se dostavljaju putem pošte na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Fakultet dentalne medicine i zdravstva Osijek, Crkvena 21 (prijave dostaviti na adresu Cara Hadrijana 10 E, 31 000 Osijek) ili osobno u Ured za studente studija dentalne higijene, Cara Hadrijana 10 E, prvi kat, soba K-10, od 15. rujna 2017. do 22. rujna 2017. svakodnevno u uredovno radno vrijeme.

Dokumenti  potrebni za prijavu:

• prijavu za upis s uplatnicom o uplaćenim troškovima razredbenog postupka (obrazac prijave može se podići s web stranice Fakulteta kao i primjer uplatnice);
• svjedodžbe svih razreda srednje škole - izvornik ili ovjerena preslika;
• svjedodžba o završetku srednjoškolskog obrazovanja - izvornik ili ovjerena preslika;
• domovnica ili dokaz o državljanstvu – preslik (izvornik na uvid)
• rodni list - izvornik (ne stariji od 6 mjeseci)

3. Razredbeni postupak
Razredbeni postupak se sastoji od:
• vrednovanja općeg uspjeha iz srednje škole te uspjeha iz predmeta biologija, kemija, fizika tijekom školovanja
• dodatna provjera posebnih znanja, vještina i sposobnosti (Test psihomotorike)


Dodatna provjera posebnih znanja, vještina i sposobnosti (Test psihomotorike - primjer uplatnice)
Testiranje psihomotoričkih sposobnosti se obavlja u prostorima Fakulteta dentalne medicine i zdravstva Osijek, Crkvena 21 u Osijeku na dan 23. rujna 2017. godine.
Obzirom da testiranje zahtijeva individualni pristup, a i zbog neometanog odvijanja testa, isti se odvija prema rasporedu koji će biti objavljen na web stranici Fakulteta dentalne medicine i zdravstva Osijek nakon završetka prijave.
Rezultati testa psihomotoričkih sposobnosti biti će objavljeni 26. rujna 2017. godine na web stranici Fakulteta dentalne medicine i zdravstva Osijek.
Žalbe na Test psihomotorike i zahtjev za uvid u dokumentaciju predaju se u pisanom obliku 26. rujna 2017.  godine u vremenu od 9,00 do 12,00 sati u Uredu za studente studija dentalne higijene soba K-10 u prostorima Fakulteta dentalne medicine i zdravstva Osijek, Cara Hadrijana 10 E u Osijeku.
Uvid u dokumentaciju će se obaviti 27. rujna 2017. godine u vremenu od 9,00 do 12,00 sati isključivo za pristupnike koji su to zatražili u predviđenom roku i na propisan način u Uredu za studente studija dentalne higijene soba K-10 u prostorima Fakulteta dentalne medicine i zdravstva Osijek, Cara Hadrijana 10 E u Osijeku.
O provjeri psihomotoričkih sposobnosti
Provjera psihomotoričkih sposobnosti sastoji se od ispitivanja snalaženja u prostornim odnosima testom papir-olovka, izrade modela od žice prema zadanom predlošku te ispitivanja manualne spretnosti.

4. Rezultati
Rezultati razredbenog postupka i konačna rang lista pristupnika koji su stekli pravo upisa u I. godinu sveučilišnog preddiplomskog studija Dentalna higijena bit će objavljeni na web stranici Fakulteta dentalne medicine i zdravstva Osijek www.fdmz.hr


5. Upisi

Upis pristupnika koji su ostvarili pravo upisa provest će se 27. rujna 2017. u Uredu za studente studija dentalne higijene soba K-10 u prostorima Fakulteta dentalne medicine i zdravstva Osijek, Cara Hadrijana 10 E u Osijeku.

6. Upisna kvota i školarina
BROJ UPISNIH MJESTA: 25 izvanrednih studenata
VISINA ŠKOLARINE: 9.240,00 kn po godini studija 

Studenti koji ostvare pravo upisa na sveučilišni preddiplomski studij Dentalna higijena dužni su navedeni iznos školarine uplatiti prilikom upisa.
7. Obavijesti
Dodatne obavijesti o natječaju zainteresirani mogu dobiti putem maila: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. te putem stranice Fakulteta www.mefos.unios.hr i www.fdmz.hr

 

tekst natječaja (.pdf)

Javni poziv

Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek objavljuje Javni poziv za pružanje usluge subvencionirane prehrane redovitim studentima u gradu Orahovici. 

Potpuni tekst javnog poziva možete pronaći ovdje:

Javni poziv

webmail studomat