blank

Nastupno predavanje

Na temelju članka 30. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te u skladu s člankom 2. Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN 122/2017) i člankom 2. stavkom 3. i člankom 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN 129/2005), a prema prijedlogu Stručnog povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja od 24. veljače 2020. godine, dekan Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, prof. dr. sc. Aleksandar Včev objavljuje

NASTUPNO PREDAVANJE

dr. sc. IVE MARTINOVIĆA, pristupnika natječaja za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane kirurgija, na Katedri za kirurgiju i anesteziologiju s reanimatologijom Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, s temom pod nazivom:

„KOMPLIKACIJE NAKON IMPLANTACIJE UMJETNIH SRČANIH VALVULA: TROMBOZA, REGURGITACIJA I DEGENERACIJA"

Nastupno predavanje održat će se u srijedu, 4. ožujka 2020. godine, s početkom u 12.00 sati, u sklopu predavanja na kolegiju „Patologija i oralna patologija” pred studentima treće godine integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Dentalna medicina, u prostorima Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Crkvena 21, predavaonica na I. katu desno.


Nastupno predavanje održava se pred studentima, nastavnicima i stručnim povjerenstvom u sastavu:

1. izv. prof. dr. sc. Marko Matijević, izvanredni profesor Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, predsjednik;
2. prof. dr. sc. Pavo Filaković, redoviti profesor u trajnom zvanju Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, član;
3. prof. dr. sc. Branko Dmitrović, redoviti profesor u trajnom zvanju Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, član;
4. prof. dr. sc. Svjetlana Marić, redovita profesorica Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, zamjena člana.


KLASA: 602-04/20-01/05
URBROJ: 2158/97-97-05-20-02
Osijek, 25. veljače 2020.

Poziv na predavanje

Bolnički red Svetog Ivana od Boga, Specijalna bolnica za psihijatriju i palijativnu skrb "Sveti Rafael", Strmac, Vas poziva na susret i predavanje dr.sc. Ivana Bilića, dr. med. spec. s Klinike za onkologiju, KBC Zagreb: "Stil suvremenog življenja i nastanak onkoloških bolesti".


Predavanje će se održati dana 27.02.2020. u biblioteci Specijalne bolnice za psihijatriju i palijativnu skrb "Sveti Rafael" s početkom u 15:00 sati.

Potpuni sadržaj poziva možete preuzeti ovdje: Poziv (.pdf)

Poziv na sudjelovanje - LEAP Summit 2020

Interesiraju vas nove tehnologije, digitalne teme, društvene inovacije, održivi razvoj i poduzetništvo te inspirativne priče? Ako je vaš odgovor DA, ovim putem vas želimo pozvati na sudjelovanje na internacionalnoj konferenciji „LEAP Summit“ koja će se održati u Zagrebu od 26. – 27.03.2020. U 2020. LEAP Summit obilježava 5. obljetnicu. Generalni partner konferencije je Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj, a konferencija se održava pod pokroviteljstvom hrvatskog predsjedanja Vijećem Europske unije.

LEAP Summit je međunarodna konferencija koja okuplja tisuće sudionika iz više od 40 zemalja svijeta te svjetski poznate predavače iz različitih industrija i kompanija.

Što možete očekivati od LEAP Summit 2020?
• 80+ predavača iz različitih industrija
• Tisuće sudionika iz više od 40 zemalja svijeta
• Paralelni program na nekoliko pozornica tako da uvijek možete naći neku zanimljivu temu za sebe
• Prilike za networking, širenje poslovanja i upoznavanje ljudi koji slično razmišljaju
• Internacionalni party program – FLEAP out

Sudjelovanje na LEAP Summitu je u potpunosti besplatno. Prijave su otvorene do popunjenja mjesta na konferenciji. Prijaviti se možete na: https://leapsummit.com/apply-now/

Za više informacija molimo pogledajte:

Website: https://leapsummit.com/
Facebook page: https://www.facebook.com/LeapSummitZagreb/
LEAP 2019 video: https://www.youtube.com/watch?v=wjZAxiFf068

Nastupno predavanje

Na temelju članka 30. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te u skladu s člankom 2. Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN 122/2017) i člankom 2. stavkom 3. i člankom 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN 129/2005), a prema prijedlogu Stručnog povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja od 3. veljače 2020. godine, dekan Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, prof. dr. sc. Aleksandar Včev objavljuje

NASTUPNO PREDAVANJE

dr. sc. JELENE KNEŽEVIĆ, pristupnice natječaja za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja temeljne medicinske znanosti, na Zavodu za integrativnu medicinu Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, s temom pod nazivom:

„IMUNOTERAPIJA TUMORA"

Nastupno predavanje održat će se u petak, 14. veljače 2020. godine, s početkom u 11.30 sati, u sklopu predavanja pred studentima četvrte godine integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Dentalna medicina, u prostorima Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Crkvena 21, Velika predavaonica (u dvorištu lijevo).

Nastupno predavanje održava se pred studentima, nastavnicima i stručnim povjerenstvom u sastavu:
1. prof. dr. sc. Branko Dmitrović, redoviti profesor u trajnom zvanju Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, predsjednik;
2. prof. dr. sc. Svjetlana Marić, redovita profesorica Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, član;
3. doc. dr. sc. Anđela Grgić, docentica Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, član;
4. prof. dr. sc. Pavo Filaković, redoviti profesor u trajnom zvanju Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, zamjena člana.

KLASA: 602-04/20-01/05
URBROJ: 2158/97-97-05-20-01
Osijek, 6. veljače 2020.

ERASMUS+

Sveučilište Jospia Jurja Strossmayera u Osijeku objavilo je s današnjim danom natječaj za dodjelu financijskih potpora iz ERASMUS+ programa za individualnu mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka na  inozemnim visokoškolskim ustanovama u zimskom semestru ili tijekom cijele akademske godine 2020./2021., te u svrhu obavljanja stručne prakse u inozemstvu u razdoblju 1.06.2020.-31.05.2022.

Natječaj, upute za prijavu na natječaj i provedbu mobilnosti te prijavni obrasci dostupni su na web stranici:

http://www.unios.hr/natjecaj-za-erasmus-ka1-mobilnost-studenata-u-akad-godini-2020-2021/

Rok za prijavu na natječaj je 6. ožujka 2020.

Natječaj

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU,
FAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO OSIJEK

raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor


1. na Katedri za javno zdravstvo, humanističke i društvene znanosti u biomedicini

- jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju i znanstveno-nastavnom radnom mjestu docenta iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja pravo, za rad na neodređeno vrijeme u nepunom radnom vremenu s 20% radnog vremena

2. Katedri za neurologiju i neurokirurgiju

- jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju poslijedoktoranda i radnom mjestu poslijedoktoranda iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane sestrinstvo, za rad na određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu s 20% radnog vremena


3. na Katedri za kirurgiju i anesteziologiju s reanimatologijom

- 3.1. dva nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane kirurgija

- 3.2. jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti

- 3.3. jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane kirurgija


4. na Katedri za Katedri za dentalnu medicinu 1

- 4.1. jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje poslijedoktoranda iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja dentalna medicina

- 4.2. jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja dentalna medicina


Pristupnici natječaja, pored općih uvjeta utvrđenih Zakonom o radu (NN 93/2014 i 127/2017), moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/2003, 198/2003, 105/2004, 2/2007-OUSRH 174/2004, 46/2007, 45/2009, 63/2011, 94/2013, 139/2013, 101/2014-ORUSRH, 60/2015-ORUSRH i 131/2017), Statutom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku-pročišćeni tekst, Statutom Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek i Pravilnikom o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, a pristupnici izbora u znanstveno-nastavno zvanje i Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN 122/2017). Navedeni akti objavljeni su na mrežnim stranicama Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek na poveznici: http://www.fdmz.hr/index.php/dokumenti/pravilnici-i-dokumenti. Pristupnici natječaja za izbor u znanstveno-nastavno zvanje trebaju priložiti dokaz o izboru u odgovarajuće znanstveno zvanje.

Pristupnici natječaja za izbor na radno mjesto u znanstveno-nastavnom zvanju docenta (točka 1. natječaja) prijavljuju se na obrascu br. 2, a uz prijavu su obvezni priložiti i priloge koji su propisani obrascem (prijava na natječaj za izbor u znanstveno-nastavno zvanje), kao i tablicu s dokazima o ispunjavanju uvjeta Rektorskog zbora iz Odluke o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN 122/2017).

Pristupnici natječaja za izbor na radno mjesto u suradničkom zvanju poslijedoktoranda (točka 2. natječaja) prijavljuju se na obrascu br. 4, a uz prijavu su obvezni priložiti i priloge koji su propisani obrascem.

Pristupnici natječaja za izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje (točke 3.1. i 3.2. natječaja) prijavljuju se na obrascu br. 7, a uz prijavu su obvezni priložiti i priloge koji su propisani obrascem br. 2 (prijava na natječaj za izbor u znanstveno-nastavno zvanje), kao i tablicu s dokazima o ispunjavanju uvjeta Rektorskog zbora iz Odluke o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN 122/2017).

Pristupnici natječaja za izbor u naslovno suradničko zvanje asistenta (točke 3.3. i 4.2. natječaja) prijavljuju se na obrascu br. 7, a uz prijavu su obvezni priložiti i priloge koji su propisani obrascem br. 4.

Pristupnici natječaja za izbor u naslovno suradničko zvanje poslijedoktoranda (točka 4.1. natječaja) prijavljuju se na obrascu br. 7, a uz prijavu su obvezni priložiti i priloge koji su propisani obrascem br. 5.

Obrasci za prijavu i tablice s dokazima o ispunjavanju uvjeta Rektorskog zbora nalaze se na mrežnoj stranici Fakulteta za dentalnu medicine i zdravstvo Osijek na poveznici:
http://www.fdmz.hr/index.php/dokumenti/izbori-u-zvanja.

Pristupnici za izbor u suradnička zvanja (točke 2., 3.3, 4.1. i 4.2. natječaja) koji ispunjavaju uvjete natječaja biti će pozvani na razgovor/intervju (provjera znanja i motivacije). O mjestu i vremenu održavanja razgovora/intervjua će biti obaviješteni putem mrežne stranice Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek na poveznici:
http://www.fdmz.hr/index.php/home/novosti
Za pristupnike koji ne pristupe razgovoru/intervjuu smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj.

Ako pristupnik ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na Natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima dokazuje status na temelju kojeg ostvaruje pravo prednosti, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe te dokaz iz kojega je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Prednost u odnosu na ostale pristupnike ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima. Poveznica za stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je: https://branitelji.gov.hr/zapošljavanje-843/843

Pristupnici natječaja koji su strani državljani moraju priložiti dokaz o naprednom poznavanju hrvatskog jezika (stupanj C2) u govoru i pismu prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike. Dokaz poznavanja jezika na određenoj razini može biti potvrda izdane od strane školskih ustanova/jezičnih centara i instituta koje djeluju izvan Republike Hrvatske. Za strane državljane koji su studirali u Republici Hrvatskoj na hrvatskom jeziku, a nemaju posebnu potvrdu o poznavanju hrvatskog jezika, kao valjani dokaz može se uzeti i diploma o završenom studiju.

Prijave na natječaj podnose se u dva primjerka na propisanom obrascu zajedno sa svom propisanom dokumentacijom i u elektroničnom obliku (u Word-formatu na CD-u). CD i radovi podnose se u jednom primjerku. Na obrascu za prijavu na natječaj obvezno je naznačiti točku iz natječaja i zvanje za koje se pristupnik prijavljuje.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/2008 i 69/2017), na natječaj se pod jednakom uvjetima mogu javiti osobe oba spola.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Svi pristupnici natječaja bit će obaviješteni o rezultatima natječaja najkasnije u roku od 15 dana od dana njegova dovršetka. Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate i putem elektroničke pošte.

Prijavom na Natječaj, kandidat daje privolu da se svi njegovi osobni podaci sadržani u natječajnoj dokumentaciji prikupljaju i obrađuju u svrhu provedbe natječaja u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka posebno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka). Pristupnici Natječaja uz prijavu na natječaj obvezni su priložiti popunjen i potpisan Obrazac privole za prikupljanje i obradu osobnih podataka u svrhu provedbe natječaja. Obrazac privole objavljen je uz Natječaj na mrežnoj stranici Fakulteta za dentalnu medicine i zdravstvo Osijek na poveznici:
http://www.fdmz.hr/index.php/dokumenti/izbori-u-zvanja


Prijave na natječaj s dokumentacijom dostavljaju se u roku od 30 dana od objave natječaja na adresu:

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, FAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO OSIJEK, Ulica cara Hadrijana 10E, 31000 Osijek, s naznakom „Prijava na natječaj pod točkom____“.

KLASA: 112-01/20-01/01
URBROJ: 2158/97-97-05-20-01
Osijek, 30. siječnja 2020.

STEM stipendije

obavještavamo Vas da je zatvoren VI. krug dodjele STEM stipendija – 15. siječnja 2020. Svi su studenti prihvatili uvjete stipendiranja te je time ispunjena ukupna kvota od 3 400 stipendija (zbog jednakog broja bodova u Biotehničkom području studentima prve godine dodijeljena je jedna stipendija iznad propisane kvote).

Danas je objavljen Popis dobitnika državne stipendije u STEM područjima znanosti u akademskoj godini 2019./2020. (.pdf)

Ministarstvo znanosti i obrazovanja projektom Dodjela stipendija studentima u prioritetnim područjima (STEM) Operativnoga programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. dodijelilo je 3.400 (+1) stipendija studentima upisanima na studijske programe u STEM područjima znanosti u akademskoj godini 2019./2020. Broj državnih stipendija u STEM područjima znanosti te razdoblje za koje se stipendije dodjeljuju propisan je Odlukom o dodjeli državnih stipendija u STEM područjima znanosti za akademsku godinu 2019./2020. od 23. rujna 2019. godine.

Postupak dodjele proveden je na temelju Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti (Narodne novine, broj 78/2018.). Rang-liste izrađuju se odvojeno za svako područje, a u svakom području posebno za studente prve godine te posebno za studente ostalih godina. Unutar svakoga područja za studente prve godine dodjeljuje se do 40% ukupnoga broja stipendija toga područja.

Festival znanosti 2020.

Poziv na prijavu aktivnost povodom ovogodišnjeg Festivala znanosti s temom Kultura znanosti. Prijavljena aktivnost može biti u formi predavanja, radionice ili postera. Prijedlog aktivnosti molim da pošaljete najkasnije do 05.02.2020. na email matej.tomas[at]fdmz.hr

Poziv na aktivnost (.pdf)

Natječaj

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
MEDICINSKI FAKULTET OSIJEK
i
FAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO OSIJEK

Raspisuju

N A T J E Č A J

za izbor

1.1. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju i znanstveno-nastavnom radnom mjestu redovitog profesora iz znanstvenog područja Biomedicina i zdravstvo, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane pedijatrija na neodređeno vrijeme u nepunom radnom vremenu s 30% radnog vremena na Medicinskom fakultetu i 20% radnog vremena na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo, u nastavnoj bazi KBC Osijek.

1.2. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju i suradničkom radnom mjestu poslijedoktoranda iz znanstvenog područja Biomedicina i zdravstvo, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane pedijatrija na određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu s 10% radnog vremena na Medicinskom fakultetu i 10% radnog vremena na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo, u nastavnoj bazi KBC Osijek.


Pristupnici za izbor i prijam nastavnika i suradnika dužni su, pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu (”Narodne novine” br. 93/14., 127/17. i 98/19), ispunjavati i posebne uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ("Narodne novine” br. 123/03., 198/03.,105/04.,174/04., 2/07.- Odluka USRH, 174/04., 46/07., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14. i 60/15.- Odluke USRH i 131/17.), Statutom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, pročišćeni tekst, Statutom Medicinskog fakulteta Osijek, pročišćeni tekst, Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja ("Narodne novine” br. 122/17.), Pravilnikom o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Pravilnikom o dodatnim uvjetima za izbor u znanstveno-nastavna zvanja i na znanstveno-nastavna radna mjesta te naslovna znanstveno-nastavna zvanja Medicinskog fakulteta Osijek (navedeni akti objavljeni su na mrežnoj stranici Medicinskog fakulteta Osijek, www.mefos.unios.hr (dokumenti – izbori u zvanja).

Pristupnici za izbor u znanstveno-nastavno zvanje redovitog profesora i odgovarajuće radno mjesto redovitog profesora obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 2. – prijava na natječaj za izbor u znanstveno-nastavno/umjetničko-nastavno zvanje i odgovarajuće radno mjesto.

Pristupnici za izbor u suradničko zvanje poslijedoktoranda i suradničko radno mjesto poslijedoktoranda obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 5. – prijava na natječaj za izbor u suradničko zvanje poslijedoktoranda i suradničko radno mjesto poslijedoktoranda.
Uz prijavu za izbor u znanstveno-nastavna zvanja i radna mjesta potrebno je popuniti i priložiti tablicu s dokazima o ispunjavanju uvjeta Rektorskog zbora i uvjeta iz Pravilnika o dodatnim uvjetima za izbor u znanstveno-nastavna zvanja i na znanstveno-nastavna radna mjesta te naslovna znanstveno-nastavna zvanja Medicinskog fakulteta Osijek.

Obrasci za prijavu i tablice nalaze se na mrežnoj stranici Medicinskog fakulteta Osijek, www.mefos.unios.hr (dokumenti – izbori u zvanja – obrasci za izbore u zvanja).

Na obrascu za prijavu na natječaj obvezno je naznačiti točku iz natječaja i zvanje za koje se pristupnik prijavljuje.

Dokumentacija uz prijavu na natječaj predaje se u dva (2) primjerka, osim radova (od kojih jedan originalni) i u elektroničkom obliku na CD-u u doc. i pdf. formatu.
Za pristupnike Natječaja koji su strani državljani potrebno je priložiti dokaz o poznavanju hrvatskog jezika u skladu s Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike napredno znanje (C2).
Ako pristupnik ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na Natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima dokazuje status na temelju kojeg ostvaruje pravo prednosti, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe te dokaz iz kojega je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Prednost u odnosu na ostale pristupnike ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima. Poveznica za stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je https://branitelji.gov.hr/zapošljavanje-843/843.

Na natječaj, se pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola (čl. 13. st. 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, „Narodne novine“ br. 116/2003.)

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Prijavom na Natječaj, kandidat daje privolu da se svi njegovi osobni podaci sadržani u natječajnoj dokumentaciji prikupljaju i obrađuju u svrhu provedbe natječaja u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka posebno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka). Pristupnici Natječaja uz prijavu na natječaj obvezni su priložiti popunjen i potpisan Obrazac privole za prikupljanje i obradu osobnih podataka u svrhu provedbe natječaja. Obrazac privole objavljen je uz Natječaj na mrežnoj stranici Medicinskog fakulteta Osijek. Bez uredno popunjenog i potpisanog Obrasca privole uz prijavu na Natječaj, prijava će se smatrati nepotpunom i odbacit će se.

Svi pristupnici Natječaja bit će obaviješteni o rezultatima natječaja najkasnije u roku od 15 dana od dana njegova dovršetka. Medicinski fakultet Osijek zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene pristupnike i putem elektroničke pošte.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostavljaju se u roku od trideset (30) dana od dana objave natječaja na adresu:
Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
MEDICINSKI FAKULTET OSIJEK
Josipa Huttlera 4, 31 000 OSIJEK

KLASA:112-01/20-01/03
URBROJ: 2158-61-05-20-01

webmail studomat