blank

Održana osnivačka skupština Alumni Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek

U prostorijama Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek je 17. prosinca 2019. godine održana  osnivačka skupština udruge Alumni Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek. Skupštini je prisustvovao velik broj osnivača, bivših studenata Fakulteta sa svih studijskih programa koji se izvode na Fakultetu. Dekan Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, prof. dr. sc. Aleksandar Včev, pozdravio je inicijativu bivših studenata Fakulteta i izrazio podršku aktivnostima koje će Udruga provoditi, a sve u cilju povećanja prepoznatljivosti Fakulteta u Republici Hrvatskoj i inozemstvu. Istaknuo je kako se među bivšim studentima Fakulteta nalaze vrlo uspješni zdravstveni djelatnici i znanstvenici, koji su članovi brojnih udruga i radnih skupina te pridonose razvoju struke i znanosti u području biomedicine i zdravstva. Novoizabrana predsjednica udruge Nikolina Farčić, mag. med. techn., okupljene je pozvala na suradnju kako bi se ostvarili ciljevi udruge:  uspostavljanje i održavanje veza između Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek i svih pojedinaca koji su završili neki od obrazovnih programa na Fakultetu, razvijanje suradnje između Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek te zdravstvenih ustanova ili organizacija u kojima djeluju članovi Udruge, umrežavanje i razmjena iskustava članova Udruge te sudjelovanje u međunarodnoj znanstvenoj i stručnoj razmjeni te uspostavljanje kontakata sa srodnim udrugama u zemlji i inozemstvu. Predsjednica je pozvala sve bivše studente da se uključe u rad udruge i time podrže ovu vrijednu inicijativu.

slika 1 m

slika 2 m

slika 3 m

slika 4 m

slika 5 m

Dekanove nagrade

Na 8. sjednici Fakultetskog vijeća Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek u akademskoj 2019./2020. godini održanoj u utorak 17. prosinca 2019. godine dodijeljene su Dekanove nagrade za najbolji znanstveni rad u 2018. godini:

- student Fakulteta – Katarini Mišić, studentici 2. godine diplomskog sveučilišnog studija Fizioterapija, dislociranog studija u Orahovici, za rad pod naslovom „Utjecaj fizioterapije na osteoartritis koljenog zgloba“;

- mladi znanstvenik – dr. sc. Mateju Šapini, za rad pod naslovom „Multi-lag tone-entropy in neonatal stress“

- znanstvenik senior – izv. prof. dr. sc. Martini Smolić za rad pod naslovom „Association of Wnt Inhibitors, Bone Mineral Density and Lifestyle Parameters in Women with Breast Cancer Treated with Anastrozole Therapy“

Primijenjena statistika - program cjeloživotnog učenja

Odjel za matematiku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku ponovno pokreće program cjeloživotnog učenja Primijenjena statistika

Program je prilagođen svima koji imaju potrebu za provođenjem statističkih analiza, a žele dodatnu edukaciju da bi njihove analize bile brze i kvalitetne te rezultati pravilno interpretirani. Način izvođenja programa osigurava polazniku razumijevanje metoda koje se primjenjuju te razvijanje vještine obrade podataka korištenjem statističkog softvera.

Sadržaj programa pokriva osnovne teme iz statistike koje se najčešće koriste u primjenama. Za za razumijevanje gradiva nije nužno predznanje veće od gimnazijskog programa matematike. Nastava se izvodi u malim grupama, a statistički softver se može odabrati. Za ovu edukaciju u ponudi su statistički paket Statistica te statistički programski jezik R.

Više o programu i načinu prijave možete vidjeti na web stranici programa:

https://www.mathos.unios.hr/index.php/nastava/program-cjelozivotnog-obrazovanja-primijenjena-statistika

Početak edukacije nove grupe polaznika se planira u veljači 2020. godine.

Nastupno predavanje

Na temelju članka 30. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te u skladu s člankom 2. Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN 122/2017) i člankom 2. stavkom 3. i člankom 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN 129/2005), a prema prijedlogu Stručnog povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja od 11. prosinca 2019. godine, dekan Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, prof. dr. sc. Aleksandar Včev objavljuje

NASTUPNO PREDAVANJE

dr. sc. VJEKOSLAVA JELEČA, pristupnika natječaja za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, na Katedri za psihijatriju Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek s temom pod nazivom:

„INTRAKRANIJALNI HEMATOMI U PSIHIJATRIJSKIH BOLESNIKA"

Nastupno predavanje održat će se u petak, 20. prosinca 2019. godine s početkom u 13.00 sati, u sklopu predavanja na kolegiju „Istraživanje i metodologija istraživanja” pred studentima prve godine diplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo, dislociranog studija u Sv. Nedelji, u Psihijatrijskoj bolnici „Sveti Ivan“, Jankomir 11, 10090 Zagreb, Dvorana MD Grmek.

Nastupno predavanje održava se pred studentima, nastavnicima i stručnim povjerenstvom u sastavu:

1. izv. prof. dr. sc. Igor Filipčić, izvanredni profesor Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, predsjednik;
2. doc. dr. sc. Sandra Vuk Pisk, docentica Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, član;
3. doc. dr. sc. Vladimir Grošić, docent Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, član.


KLASA: 602-04/19-01/01
URBROJ: 2158/97-97-05-19-27
Osijek, 12. prosinca 2019.

Nastupno predavanje

Na temelju članka 30. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te u skladu s člankom 2. Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (NN 13/2012) i s člankom 2. stavkom 3. i člankom 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN 129/2005), a prema prijedlogu Stručnog povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja od 10. prosinca 2019. godine, dekan Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, prof. dr. sc. Aleksandar Včev objavljuje

NASTUPNO PREDAVANJE

DAMIRA LENZA, dr. med., pristupnika natječaja za izbor jednog zaposlenika na radno mjesto I. vrste u nastavnom zvanju i nastavnom radnom mjestu predavača iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane sestrinstvo, za rad na neodređeno vrijeme s 10% radnog vremena, na Katedri za sestrinstvo i palijativnu medicinu Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek s temom pod nazivom:

„ZDRAVSTVENO PONAŠANJE, ŽIVOTNI STILOVI I ZDRAVLJE"

Nastupno predavanje održat će se u četvrtak, 19. prosinca 2019. godine s početkom u 15.00 sati, u sklopu predavanja na kolegiju „Zdravstvena njega odraslih” pred studentima druge godine preddiplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo, u prostorijama Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Crkvena 21, predavaonica P1 (prizemlje).

Nastupno predavanje održava se pred studentima, nastavnicima i stručnim povjerenstvom u sastavu:
1. doc. dr. sc. Robert Lovrić, docent Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, predsjednik;
2. dr. sc. Ivana Barać, v. pred., viša predavačica Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, član;
3. Jasenka Vujanić, pred., predavačica Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, član;
4. Jadranka Plužarić, v. pred., viša predavačica Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, zamjena člana.


KLASA: 602-04/19-01/01
URBROJ: 2158/97-97-05-19-26
Osijek, 11. prosinca 2019.

Nastupno predavanje

Na temelju članka 30. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te u skladu s člankom 2. Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN 122/2017) i člankom 2. stavkom 3. i člankom 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN 129/2005), a prema prijedlogu Stručnog povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja od 9. prosinca 2019. godine, dekan Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, prof. dr. sc. Aleksandar Včev objavljuje

NASTUPNO PREDAVANJE

dr. sc. DALIBORKE MILETIĆ, pristupnice natječaja za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstvo, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane oftalmologija, na Katedri za oftalmologiju i optometriju, otorinolaringologiju i anesteziologiju s reanimatologijom Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek s temom pod nazivom:

„STANDARDIZIRANA EHOGRAFIJA - UVIJEK SUVREMENA"

Nastupno predavanje održat će se u četvrtak, 19 prosinca 2019. godine s početkom u 14.00 sati, u sklopu predavanja na kolegiju „Organizacija i struktura poslijediplomskog specijalističkog studija „Oftalmologija i optometrija“ pri Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek i Medicinskom fakultetu Osijek” pred studentima poslijediplomskog specijalističkog studija Oftalmologija i optometrija u Predavaonici Klinike za očne bolesti Kličke bolnice „Sveti Duh“, Sveti duh 64, Zagreb.

Nastupno predavanje održava se pred studentima, nastavnicima i stručnim povjerenstvom u sastavu:
1. prof. dr. sc. Mladen Bušić, redoviti profesor Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, predsjednik;
2. prof. dr. sc. Biljana Kuzmanović Elabjer, redovita profesorica Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, član;
3. izv. prof. dr. sc. Damir Bosnar, izvanredni profesor Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, član;
4. doc. dr. sc. Boris Šimunjak, docent Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, zamjena člana.

KLASA: 602-04/19-01/01
URBROJ: 2158/97-97-05-19-25
Osijek, 10. prosinca 2019.

Nastupno predavanje

Na temelju članka 30. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te u skladu s člankom 2. Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN 122/2017) i člankom 2. stavkom 3. i člankom 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN 129/2005), a prema prijedlogu Stručnog povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja od 9. prosinca 2019. godine, dekan Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, prof. dr. sc. Aleksandar Včev objavljuje

NASTUPNO PREDAVANJE

dr. sc. IVANE STANIĆ, pristupnice natječaja za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz interdisciplinarnog područja znanosti (informacijske i komunikacijske znanosti; ekonomija), na Zavodu za integrativnu medicinu Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek s temom pod nazivom:

„PERCEPCIJA I RECEPCIJA – NEKADA I DANAS"

Nastupno predavanje održat će se u srijedu, 18. prosinca 2019. godine s početkom u 15.00 sati, u sklopu predavanja na kolegiju „Zdravstvena njega odraslih” pred studentima druge godine preddiplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo, u prostorijama Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Crkvena 21, predavaonica P1 (prizemlje).

Nastupno predavanje održava se pred studentima, nastavnicima i stručnim povjerenstvom u sastavu:
1. prof. dr. sc. Pavo Filaković, redoviti profesor u trajnom zvanju Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, predsjednik;
2. prof. dr. sc. Branko Dmitrović, redoviti profesor u trajnom zvanju Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, član;
3. doc. dr. sc. Dario Galić, docent Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, član;
4. doc. dr. sc. Štefica Mikšić, docentica Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, zamjena člana.

KLASA: 602-04/19-01/01
URBROJ: 2158/97-97-05-19-24
Osijek, 10. prosinca 2019.

STEM stipendije

Poštovani studenti, obavještavamo vas da je otvoren IV. krug dodjele državnih stipendija u STEM područjima znanosti.

Ako student koji je ostvario pravo na državnu STEM stipendiju želi prihvatiti stipendiju, nužno je da do utorka, 17. prosinca 2019. godine, do 12 sati na poveznici https://stemstipendije.mzo.hr/, kojoj pristupa prijavom sa svojim AAI@EduHr elektroničkim identitetom, označi izjave koje prethode prihvaćanju Uvjeta stipendiranja, prihvati Uvjete stipendiranja te upiše svoj IBAN žiro-računa. Prihvaćanje uvjeta stipendiranja smatra se činom sklapanja ugovora.

Ako u navedenome roku student ne prihvati Uvjete stipendiranja, smatrat će se da ne prihvaća državnu stipendiju te će obavijest o ostvarivanju prava na državnu stipendiju dobiti sljedeći student na rang-listi ispod praga do ispunjenja kvote.

Simpozij: Bioetički principi u palijativnoj medicini

Dana 13. studenoga 2019. godine u Specijalnoj bolnici Sveti Rafael održan je Simpozij koji je organizirala Specijalna bolnica za psihijatriju i palijativnu skrb Sveti Rafael i Hrvatsko društvo za palijativnu medicinu – Hrvatski liječnički zbor na temu Bioetički principi u palijativnoj medicini. Na simpoziju su sudjelovali studenti 2. godine Diplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo – dislocirani studij u Slavonskom Brodu u sklopu kolegija Organizacija palijativne zdravstvene skrbi.
Palijativna skrb je holistička briga za oboljelog i njegove najbliže. Provodi je multidisciplinaran tim kojeg čine liječnici, medicinske sestre, fizioterapeuti, socijalni radnik, ljekarnik, duhovnik i volonteri. Palijativna skrb se definira kao potpuno upravljanje tjelesnim, psihološkim, društvenim, duhovnim i egzistencijalnim potrebama bolesnika, potvrđuje život, a na smrt gleda kao na prirodan proces dubokog osobnog iskustva pojedinca i njegove obitelji. Gosti – predavači na Simpoziju bile su osobe čije profesije pripadaju različitim znanstvenim područjima te su kao takve neizostavne u provođenju kvalitetne palijativne skrbi. Na početku Simpozija pozdravni govor i toplu dobrodošlicu uputili su Prior fra Kristijan Sinković i ravnateljica Specijalne bolnice Sv. Rafael Maristela Šakić, dr. med. spec. psihijatar. Ispred Hrvatskog liječničkog zbora o palijativnoj skrbi te o problemima u njezinom provođenju u Republici Hrvatskoj govorila je Vlasta Vučevac dr. med. gerontolog, predsjednica HDPM HLZ. Dr. sc. fra Ivica Karlo Lapić koji pripada Bolničkom redu Milosrdne Braće, Provincije Lombardo Veneta iz Milana govorio je na temu „Kultura smrti vrs darovani život“, o bioetici kroz iskustvo djelovanja unutar katoličkog reda kojem pripada. Prof. dr. sc. Križo Katinić govorio je o neetičkom povezanosti teškog bolesnika i medicinara, dok je Hrvoje Vargić, mag. edu. phill. izneo s kojim se etičkim dilemama palijativni tim, posebice medicinske sestre i liječnici susreću te zašto je važna zaštita priziva savjesti liječnika kada se radi o palijativnom bolesniku. Nakon kratke pauze za ukusan i nadasve bogati ručak kojega su nam naši domaćini priredili otišli smo u obilazak palijativnog odijela Specijalne bolnice Sv. Rafael na Strmcu koji broji 9 bolesničkih soba s ukupno 15 postelja. Kvalitetna palijativna skrb od velikoga je značenja i u menadžmentu demencije te je stoga potrebno razvijati palijativnu medicinu u Hrvatskoj, kako na fakultetu tako i u praksi. O potrebama iskazivanja dostojanstva prema bolesnicima oboljelim od demencije unutar palijativne skrbi govorila je doc. dr. sc. Štefica Mikšić s Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Sveučilišta u Osijeku.
Na kraju, a prije rasprave i zaključaka ovoga nezaboravnog i poučnog Simpozija koji je nadasve bio bogat temama iz područja palijativne skrbi, zadnje izlaganje imala je časna sestra Antonija Grubišić koja je duhovni asistent u palijativnoj skrbi na dječjoj onkologiji i hematologiji na Klinici za dječje bolesti Zagreb. Svoju temu i svoj rad prezentirala je kroz fotografije koje govore više od riječi. Sestra Antonija boluje od multiple skleroze ali na prvi pogled njezina vidljiva radost kojom zrači i energija kojom obavlja svakodnevne poslove skriva teškoće koje donosi bolest s kojom se budi i s kojom ide spavati. Kroz slike djece koja se bore za život i koje redovito obilazi u Klaićevoj bolnici istaknula je važnost duhovnog rada na svim pa i na palijativnom odjelu koji ima za cilj pomagati zdravstvenim djelatnicima u
pratnji bolesnika i njihovih obitelji u teškim trenucima bolesti i samoće, kao i u trenucima žalovanja kada ih napuštaju njihovi najbliži.
Ovaj Simpozij, nadamo se i ne posljednji, ukazao nam je na nužnost palijativne skrbi i jačanju palijativne mreže u Republici Hrvatskoj, a ujedno je prilika multiprofesionalne razmjene iskustava u pristupu i brizi za palijativne i sve druge bolesnike.

Filip Đurasek, univ. mag. med. techn.

 

IMG 0505

IMG 0506

IMG 0507

Smotra Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku

U predvorju Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek održana je 23. Smotra Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, čijem je otvaranju nazočio i predsjednik Skupštine Osječko-baranjske županije Dragan Vulin. – Sveučilište u Osijeku ima značajnu ulogu u razvoju Grada Osijeka i Osječko-baranjske županije te da bi ova sredina bila perspektivna za mlade ljude. Teško je i zamisliti kako bi izgledalo ovo područje bez snažnog Sveučilišta. Zahvaljujem svim djelatnicima Sveučilišta na čelu s rektorom i bivšim rektorima koji su izgradili moderno sveučilište, a svim maturantima srednjih škola, budućim studentima, poručujem je naše sveučilište kvalitetno, imamo dobre obrazovne programe i nastavkom svog obrazovanja na ovom sveučilištu neće zaostajati za drugim dijelovima Europe i svijeta. Iz vlastitog iskustva poručujem da svakako upišu studij koji vole jer nema većeg zadovoljstva u životu nego kada možete raditi što volite. Tek tada možete postići puni potencijal i biti uspješni u tomu – rekao je Dragan Vulin.
Ovogodišnja Smotra Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku trajala je dva dana od 10:00 do 18:00 sati. Već tradicionalno, Smotra se organizira za učenike završnih razreda srednjih škola, studente i ostale zainteresirane s ciljem pravodobnog obavješćivanja o studijskim programima, dostignućima u pojedinim područjima, opremljenosti pojedinih fakulteta, sveučilišnim i stručnim studijima, kreativnim mjestima za zapošljavanje u pojedinim strukama, uvjetima smještaja tijekom studija u Osijeku, studentskom životu i drugim detaljima. Na Smotri se predstavilo 12 fakulteta - Ekonomski fakultet, Fakultet agrobiotehničkih znanosti, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Filozofski fakultet, Građevinski i arhitektonski fakultet, Katolički bogoslovni fakultet, Medicinski fakultet, Pravni fakultet, Prehrambeno-tehnološki fakultet, Strojarski fakultet, Akademija za umjetnost i kulturu te četiri odjela - Odjel za biologiju, Odjel za fiziku, Odjel za kemiju i Odjel za matematiku. Predstavili su se i Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek, Studentski centri u Osijeku i Slavonskom Brodu čije djelatnosti osiguravaju potreban standard visokog obrazovanja, Studentski zbor i studentske udruge te Hrvatski zavod za zapošljavanje Regionalni ured Osijek. U programu Smotre su predstavljanja područja znanosti/umjetnosti kroz predavanja, radionice i vježbe pojedinih sastavnica Sveučilišta.

Izvješće s radionice "Pretilost - javnozdravstveni problem 21. stoljeća" (.pdf)

webmail studomat