blank

Poziv na testiranje

Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku raspisao je natječaj za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste - stručni suradnik za ljudske resurse u Uredu za upravljanje ljudskim resursima, za rad na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, a koji je objavljen 15. svibnja 2019. godine na mrežnoj stranici Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, 16. svibnja 2019. godine na mrežnoj stranici Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te 17. svibnja 2019. godine na oglasnim mjestima/mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - Regionalnog ureda Osijek i u „Narodnim novinama“ broj 50/2019.
Povjerenstvo za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste - stručni suradnik za ljudske resurse u Uredu za upravljanje ljudskim resursima, za rad na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), na svojoj sjednici održanoj 29. svibnja 2019. godine, razmotrilo je sve pristigle prijave na natječaj te je utvrdilo pravovremenost, potpunost dokumentacije i ispunjavanje formalnih uvjeta iz natječaja.

Pisano testiranje kandidata radi provjere znanja održat će se dana 3. lipnja 2019. godine (ponedjeljak) s početkom u 9.00 sati u prostorijama Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, u Kabinetu vještina 3 – Pedijatrija, na II. katu zgrade u Ulici cara Hadrijana 10E, 31000 Osijek.

Potpuni sadržaj Poziva s uputama kandidatima možete pronaći ovdje: Poziv na testiranje (.pdf)

Nastupno predavanje

Na temelju članka 30. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, te u skladu s člankom Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN 122/2017) i u skladu s člankom 2. stavkom 3. i člankom 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN 129/2005), a prema prijedlogu Stručnog povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja od 28. svibnja 2018. godine, dekan Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, prof. dr. sc. Aleksandar Včev objavljuje

NASTUPNO PREDAVANJE

dr. sc. ŽARKA BAKRANA, dr. med., pristupnika natječaja za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane fizikalna medicina i rehabilitacija, na Katedri za kliničku medicinu Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek s temom pod nazivom:

„COLLUM-CAPUT KONCEPT CEVIKALNIH DISTONIJA"

Nastupno predavanje održat će se u srijedu, 5. lipnja 2019. godine s početkom u 13.00 sati, u sklopu predavanja na kolegiju „Klinička praksa II” pred studentima druge godine preddiplomskog sveučilišnog studija Fizioterapija, dislociranog studija u Orahovici, u prostorijama studija fizioterapije u Orahovici, Ulica bana Josipa Jelačića 19A.

Nastupno predavanje održava se pred studentima, nastavnicima i stručnim povjerenstvom u sastavu:
1. prof. dr. sc. Savo Jovanović, redoviti profesor u trajnom zvanju, vanjski suradnik Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, predsjednik;
2. prof. dr. sc. Branko Dmitrović, redoviti profesor u trajnom zvanju Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, član;
3. doc. dr. sc. Anđela Grgić, docent Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, član.

Nastupno predavanje

Na temelju članka 30. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, te u skladu s člankom 2. Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (NN 13/2012) i u skladu s člankom 2. stavkom 3. i člankom 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN 129/2005), a prema prijedlogu Stručnog povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja od 28. svibnja 2018. godine, dekan Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, prof. dr. sc. Aleksandar Včev objavljuje

NASTUPNO PREDAVANJE

MARTINE BAKRAN, mag. physioth., pristupnice natječaja za izbor jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavača iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane fizikalna medicina i rehabilitacija, na Katedri za kliničku medicinu Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek s temom pod nazivom:

„SCHROTH METODA"

Nastupno predavanje održat će se u srijedu, 5. lipnja 2019. godine s početkom u 12.00 sati, u sklopu predavanja na kolegiju „Klinička praksa II” pred studentima druge godine preddiplomskog sveučilišnog studija Fizioterapija, dislociranog studija u Orahovici, u prostorijama studija fizioterapije u Orahovici, Ulica bana Josipa Jelačića 19A.

Nastupno predavanje održava se pred studentima, nastavnicima i stručnim povjerenstvom u sastavu:
1. prof. dr. sc. Savo Jovanović, redoviti profesor u trajnom zvanju, vanjski suradnik Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, predsjednik;
2. prof. dr. sc. Branko Dmitrović, redoviti profesor u trajnom zvanju Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, član;
3. doc. dr. sc. Anđela Grgić, docent Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, član.

SREDIŠNJA PROSLAVA MEĐUNARODNOG DANA SESTRINSTVA HRVATSKE UDRUGE MEDICINSKIH SESTARA 2019.

Hrvatska je nacionalna udruga medicinskih sestara (HUMS) i ove godine 12. svibnja obilježila Međunarodni dan sestrinstva u svojim podružnicama diljem Hrvatske javnozdravstvenim akcijama ili stručnim i znanstvenim skupovima.
Ovogodišnji je Međunarodni dan sestrinstva, prema preporuci ICN-a (International Council of Nurses) Nurses: A Voice to Lead – Health for All, bio posvećen svim građanima RH pod nazivom Glas medicinskih sestara i tehničara za zdravlje svih građana RH.
Također, HUMS je kao članica ICN-a i EFN-a sudjelovala u svjetskoj kampanji „Nursing Now“ koja je u RH započela 12. svibnja 2019. pod nazivom „Nursing Now Croatia“.
Središnja je proslava HUMS-a povodom ovogodišnjeg Međunarodnog dana sestrinstva svečano obilježena u Muzeju Mimara, Rooseveltov trg 5, 10 000 Zagreb, u nedjelju 12. svibnja 2019. od 11 do 13 sati.
Tijekom programa uz Ministra zdravstva prof. dr. sc. Milana Kujundžića nazočne su pozdravili mnogi ugledni uzvanici i gosti.
Tijekom svečanog programa uručena su priznanja Predsjednicima stručnih društava i podružnica HUMS-a i drugim kolegama sukladno doprinosima.
Priznanje i značku Hrvatske udruge medicinskih sestara za stručni i znanstveni doprinos iz područja sestrinstva na nacionalnoj i globalnoj razini i radu Hrvatske udruge medicinskih sestara primio je doc. dr. sc. Robert Lovrić, predstojnik Zavoda za sestrinstvo „Prof. dr. sc. Radivoje Radić“, Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku.

1558002065737

 

20190515 235246 20190516 000048

10. obljetnica djelovanja Fakulteta za zdravstvene i socijalne znanosti Slovenj Gradec

Dana 16. svibnja održala se svečana obljetnica djelovanja Fakulteta za zdravstvene i socijalne znanosti u Slovenj Gradecu te u sklopu obljetnice i 9. znanstvena konferencija s međunarodnim sudjelovanjem. Svečanoj obljetnici i znanstvenoj konferenciji prisustvovali su i naši predstavnici i suradnici Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo; doc. dr. sc. Štefica Mikšić, Brankica Juranić, mag. med. techn., Mirjana Kralj Vasilj, mag. med. techn., Jadranka Plužarić, mag. med. techn., Dalibor Ivanešić, mag. med. techn., Antun Ilančić, mag. med. techn., Marin Mamić, mag. med. techn., Ivana Mamić, mag. med. techn. te studentica diplomskog studija Sestrinstvo Dalia Duvnjak koji su, također, i aktivno sudjelovali na konferenciji predstavljajući radove:
Znanje o Alzheimerovoj bolesti u općoj i zdravstveno obrazovanoj populaciji
Zdravstvena pismenost učenika srednjih škola
Duhovnost bolesnika oboljelih od Parkinsonove bolesti i članova obitelji koji skrbe o njima
Zastupljenost konzumacije alkohola i duhanskih proizvoda među adolescentima

Natječaj

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU,
FAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO OSIJEK

raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor

1. na Katedri za društvene i humanističke znanosti u biomedicini
- jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u nastavnom zvanju i nastavnom radnom mjestu predavača iz znanstvenog područja Humanističkih znanosti, znanstvenog polja interdisciplinarne humanističke znanosti, za rad na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu

2. na Katedri za neurologiju i neurokirurgiju
- jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje poslijedoktoranda iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane neurologija

3. na Katedri za sestrinstvo i palijativnu medicinu
- 3. 1. jednog nastavnika u naslovno nastavno zvanje predavača iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane sestrinstvo
- 3. 2. jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje poslijedoktoranda iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja psihologija

4. na Katedri za javno zdravstvo
- jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja javno zdravstvo i zdravstvena zaštita

Pristupnici natječaja moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/2003, 198/2003, 105/2004, 2/2007-OUSRH 174/2004, 46/2007, 45/2009, 63/2011, 94/2013, 139/2013, 101/2014-ORUSRH, 60/2015-ORUSRH i 131/2017), Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (NN 13/2012), Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN 122/2017), Pravilnikom o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Statutom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku-pročišćeni tekst i Statutom Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek (ovi akti nalaze se objavljeni na mrežnim stranicama Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek na poveznici: http://www.fdmz.hr/index.php/dokumenti/pravilnici-i-dokumenti).

Pristupnici natječaja za izbor na radno mjesto u nastavnom zvanju predavača (točka 1. natječaja) prijavljuju se na obrascu br. 3 (prijava na natječaj za izbor u nastavno zvanje), a uz prijavu su obvezni priložiti i priloge koji su propisani obrascem, kao i tablicu s dokazima o ispunjavanju uvjeta Rektorskog zbora iz Odluke o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (NN 13/2012).

Pristupnici natječaja za izbor u naslovno suradničko zvanje poslijedoktoranda (točka 2. i točka 3.2. natječaja) prijavljuju se na obrascu br. 7, a uz prijavu su obvezni priložiti i priloge koji su propisani obrascem br. 5.

Pristupnici natječaja za izbor u naslovno nastavno zvanje predavača (točka 3.1. natječaja) prijavljuju se na obrascu br. 7, a uz prijavu su obvezni priložiti i priloge koji su propisani obrascem br. 3 (prijava na natječaj za izbor u nastavno zvanje), kao i tablicu s dokazima o ispunjavanju uvjeta Rektorskog zbora iz Odluke o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (NN 13/2012).

Pristupnici natječaja za izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta (točka 4. natječaja) prijavljuju se na obrascu br. 7, a uz prijavu su obvezni priložiti i priloge koji su propisani obrascem br. 2 (prijava na natječaj za izbor u znanstveno-nastavno zvanje), kao i tablicu s dokazima o ispunjavanju uvjeta Rektorskog zbora iz Odluke o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN 122/2017).

Obrasci za prijavu i tablice s dokazima o ispunjavanju uvjeta Rektorskog zbora nalaze se na mrežnoj stranici Fakulteta za dentalnu medicine i zdravstvo Osijek na poveznici:
http://www.fdmz.hr/index.php/dokumenti/izbori-u-zvanja.

Pristupnici natječaja koji su strani državljani moraju priložiti dokaz o naprednom poznavanju hrvatskog jezika (stupanj C2) u govoru i pismu prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike. Dokaz poznavanja jezika na određenoj razini može biti potvrda izdane od strane školskih ustanova/jezičnih centara i instituta koje djeluju izvan Republike Hrvatske. Za strane državljane koji su studirali u Republici Hrvatskoj na hrvatskom jeziku, a nemaju posebnu potvrdu o poznavanju hrvatskog jezika, kao valjani dokaz može se uzeti i diploma o završenom studiju.

Prijave na natječaj podnose se u dva primjerka na propisanom obrascu zajedno sa svom propisanom dokumentacijom i u elektroničnom obliku (u Word-formatu na CD-u). CD i radovi podnose se u jednom primjerku. Na obrascu za prijavu na natječaj obvezno je naznačiti točku iz natječaja i zvanje za koje se pristupnik prijavljuje.

Rok prijave je 30 dana od dana objave natječaja.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/2008 i 69/2017), na natječaj se pod jednakom uvjetima mogu javiti osobe oba spola.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Svi pristupnici natječaja bit će obaviješteni o rezultatima natječaja najkasnije u roku od 15 dana od dana njegova dovršetka. Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate i putem elektronske pošte.

Svi kandidati podnošenjem prijave daju svoju suglasnost Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek da u njoj navedene osobne podatke prikuplja, obrađuje i pohranjuje u svrhu provedbe predmetnog natječaja, te da ih može koristiti u svrhu sklapanja ugovora o radu, kontaktiranja i objave na internetskim stranicama i oglasnoj ploči, te vršiti njihov prijenos trećim pravnim osobama u skladu s pozitivnim zakonskim i ostalim propisima. Sve pristigle prijave i u njima navedeni osobni podaci biti će zaštićeni od pristupa neovlaštenih osoba te pohranjene na sigurno mjesto i čuvane u skladu s uvjetima i rokovima predviđenim zakonskim propisima, aktima i odlukama Fakulteta.
Podnositelji zahtjeva prije njegova podnošenja mogu se upoznati sa svim pravima i ostalim obavijestima u svezi s postupanjem s njihovim osobnim podacima koja proizlaze iz Uredbe o zaštiti osobnih podataka putem mrežnih stranica Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek objavljenima na poveznici:
http://www.fdmz.hr/images/dokumenti/pravilnici_i_dokumenti/zastita_osobnih_podataka/Izjava_o_zastiti_osobnih_podataka.pdf

Natječajna dokumentacija za sve točke natječaja podnosi se na adresu:

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek
Ulica cara Hadrijana 10E
31000 Osijek
S naznakom „za natječaj (uz naznaku zvanja i/ili radnog mjesta)“


KLASA: 112-01/19-01/11
URBROJ: 2158/97-97-05-19-01
Osijek, 23. svibnja 2019.

Poslijediplomski tečaj u Orahovici - Sport i srce

Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek i Hrvatsko kardiološko društvo pod visokim pokroviteljstvom predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar Kitarović organiziraju 27. i 28.svibnja 2019.godine u Orahovici tečaj pod naslovom Sport i srce.
Kardiovaskularne bolesti su najveći javnozdravstveni problem u razvijenim zemljama pa tako i u Republici Hrvatskoj. U Hrvatskoj je od kardiovaskularnih bolesti u 2017. godini preminulo 44% od ukupno umrlih, odnosno 23.000 ljudi.
Sport može biti dobra zaštita u primarnoj prevenciji kardiovaskularnih bolesti, a kod bolesnika koji su preboljeli akutni koronarni sindrom tjelesna aktivnost je neizostavni dio programa kardiovaskularne rehabilitacije.
No, s druge strane, u suvremenom sportu prati se trend velikog opterećenja sportaša, poglavito mladih, koji vrlo često nadilazi funkcionalne pričuve organizma, u cilju ostvarenja što boljih natjecateljskih rezultata, što često dovodi do ugroze zdravlja i života sportaša.
Osobito nam je zadovoljstvo organizirati poslijediplomski tečaj pod nazivom Sport i srce koji ima multidisciplinarni pristup kardiologiji tjelesne, sportske i radne aktivnosti na kojem će sudionici izložiti svekolike pozitivne ali i negativne učinke sporta na kardiovaskularno zdravlje i druge dijelove ljudskog organizma.
Veselimo se našem dvodnevnom druženju u Orahovici, budućem Centru za prevenciju, dijagnostiku, liječenje i kardiovaskularnu rehabilitaciju.

Program možete preuzeti ovdje: Program (.pdf)

Sport_i_srce

PRVI ZNANSTVENO-STRUČNI SIMPOZIJ FAKULTETA ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO OSIJEK: „IZRAŽAVANJE ZDRAVSTVENIH DJELATNIKA NA ZNANSTVENO-STRUČNIM SKUPOVIMA I U PUBLIKACIJAMA“.

U petak 10. svibnja 2019. godine u velikoj je kongresnoj dvorani u osječkom Vikarijatu održan prvi znanstveno-stručni simpozij Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek pod nazivom „Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama“. Suorganizatori su simpozija Hrvatska udruga medicinskih sestara i Hrvatsko katoličko društvo medicinskih sestara i tehničara-ogranak Osijek.
Simpozij je održan pod visokim pokroviteljstvom Predsjednice Republike Hrvatske, Ministarstva znanosti i obrazovanja, Ministarstva zdravstva, Akademije medicinskih znanosti Hrvatske, Hrvatskog strukovnog sindikata medicinskih sestara - medicinskih tehničara, Hrvatske komore medicinskih sestara, Osječko-baranjske županije, Grada Osijeka i Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku.
Službeno je otvaranje simpozija počelo od 09:30 sati uz obraćanje cjenjenih uzvanika. Simpozij je obuhvatio osam pozvanih predavanja/informativnih radionica, jdnu videokonferenciju i okrugli stol inozemnih i hrvatskih znanstvenika i stručnjaka iz područja biomedicine i zdravstva (sestrinstva) te humanističkih znanosti – filologije. Predavanja/radionice su održane na hrvatskom i engleskom jeziku. Pozvani su predavači iz Sjedinjenih Američkih Država, Republike Slovenije, Republike Srbije i Republike Hrvatske:

prof. dr. sc. Patricia G. MORTON Utah (USA)
prof. dr. sc. Marilyn H. OERMANN Durham (USA) - VIDEOKONFERENCIJA
prof. dr. sc. Dragana MILUTINOVIĆ Novi Sad (SRB)
prof. dr. sc. Boštjan ŽVANUT Izola (SVN)
dr. sc. Nada PRLIĆ, viša znanstvena suradnica, Osijek (HRV)
doc. dr. sc. Borko Baraban (HRV)
doc. dr. sc. Štefica Mikšić (HRV)
doc. dr. sc. Robert Lovrić (HRV)

Simpozij je bio namijenjen svim zdravstvenim djelatnicima u sustavu zdravstva, a poglavito medicinskim sestrama zaposlenim na svim razinama zdravstvenog sustava i sustava obrazovanja, studentima zdravstvenih preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija. Broj je polaznika simpozija bio oko 200.
Glavna je tema simpozija bila izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama. Javni nastup na znanstveno-stručnim skupovima i objavljivanje radova u časopisima sastavni su i obvezni dio profesionalnog djelovanja i važna sastavnica stručnog i znanstvenog napredovanja zdravstvenih djelatnika. Relevantna literatura i iskustva zdravstvenih djelatnika upućuju na to kako su priprema i izražavanje na javnim skupovima i u publikacijama veliki profesionalni izazov za zdravstvene djelatnike, često praćen različitim nejasnoćama i poteškoćama. Navedene su činjenice bile glavni motiv pridavanja važnosti i prioriteta glavnim temama simpozija.
Simpozij je sadržajem osigurao bolje razumijevanje: osobitosti kvalitetne pripreme kao i uspješnog usmenog i pisanog izražavanja zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama, potom različitih pristupa istraživačkom radu iz područja zdravstva, metodoloških pristupa u pripremi zdravstvenih djelatnika za javne nastupe, osobitosti intelektualnih/autorskih prava tijekom javnih nastupa i publikacija, etičkih pitanja i dvojbi tijekom provođenja i prikazivanja istraživačkog rada, elemenata i kriterija vrjednovanja kvalitete usmenog i pisanog izražavanja zdravstvenih djelatnika na stručnim i znanstvenim skupovima i u publikacijama te važnosti primjene književnog medicinskog jezika u usmenom i pisanom izražavanju zdravstvenih djelatnika.
Simpozij sadržajem značajno pridonosi razvoju znanstveno-stručne dimenzije sestrinstva te ostvarivanju i osnaživanju međunarodnih poveznica visokoobrazovnih institucija zemalja sudionica simpozija.

doc. dr. sc. Robert Lovrić,
Predsjednik Organizacijskog odbora simpozija

prof. dr. sc. Aleksandar Včev,
predsjednik Znanstvenoga odbora simpozija,
dekan Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek

 

EVOTION

U prostorima Zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije 10. svibnja 2019. održana je radionica za razvoj javnozdravstvenih politika u sklopu projekta EVOTION koji financira Europska unija iz programa Obzor 2020. za istraživanje i inovacije.
Projekt EVOTION usmjeren je na nagluhost kao jednu od najčešćih kroničnih bolesti i peti uzrok invalidnosti. Provedbom projekta dobit će se dokazi kojima se pruža potpora donošenju uključivih odluka, a sve s pomoću platforme za izradu sveobuhvatnih politika upravljanja gubitkom sluha. Platformom EVOTION obuhvatit će se analize velikih baza podataka te će se omogućiti prikupljanje i analiza raznovrsnih podataka vezanih uz gubitak sluha.
Cilj radionice bilo je vrednovanje platforme i predstavljanje rezultata. O projektu i oštećenju sluha kao javnozdravstvenom izazovu govorili su stručnjaci Zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije. Prvobitne rezultate projekta predstavio je dr.sc. Jeppe Høy Christensen ispred partnerske ustanove Oticon iz Danske, a platformu je demonstrirao dr.sc. Konstantin Pozdniakov ispred partnerske ustanove The City University iz Ujedinjene Kraljevine.
Na radionici su aktivno sudjelovali ključni dionici za razvoj javnozdravstvenih politika za gluhe i nagluhe na području Osječko-baranjske županije. Ovim putem ujedno zahvaljujemo na suradnji predstavnicima Osječko-baranjske županije, Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb, Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Kliničkog bolničkog centra Osijek, Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo, Poliklinike SUVAG te Udruge gluhih i nagluhih Osječko-baranjske županije.

webmail studomat