blank

Simpozij: Bioetički principi u palijativnoj medicini

Dana 13. studenoga 2019. godine u Specijalnoj bolnici Sveti Rafael održan je Simpozij koji je organizirala Specijalna bolnica za psihijatriju i palijativnu skrb Sveti Rafael i Hrvatsko društvo za palijativnu medicinu – Hrvatski liječnički zbor na temu Bioetički principi u palijativnoj medicini. Na simpoziju su sudjelovali studenti 2. godine Diplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo – dislocirani studij u Slavonskom Brodu u sklopu kolegija Organizacija palijativne zdravstvene skrbi.
Palijativna skrb je holistička briga za oboljelog i njegove najbliže. Provodi je multidisciplinaran tim kojeg čine liječnici, medicinske sestre, fizioterapeuti, socijalni radnik, ljekarnik, duhovnik i volonteri. Palijativna skrb se definira kao potpuno upravljanje tjelesnim, psihološkim, društvenim, duhovnim i egzistencijalnim potrebama bolesnika, potvrđuje život, a na smrt gleda kao na prirodan proces dubokog osobnog iskustva pojedinca i njegove obitelji. Gosti – predavači na Simpoziju bile su osobe čije profesije pripadaju različitim znanstvenim područjima te su kao takve neizostavne u provođenju kvalitetne palijativne skrbi. Na početku Simpozija pozdravni govor i toplu dobrodošlicu uputili su Prior fra Kristijan Sinković i ravnateljica Specijalne bolnice Sv. Rafael Maristela Šakić, dr. med. spec. psihijatar. Ispred Hrvatskog liječničkog zbora o palijativnoj skrbi te o problemima u njezinom provođenju u Republici Hrvatskoj govorila je Vlasta Vučevac dr. med. gerontolog, predsjednica HDPM HLZ. Dr. sc. fra Ivica Karlo Lapić koji pripada Bolničkom redu Milosrdne Braće, Provincije Lombardo Veneta iz Milana govorio je na temu „Kultura smrti vrs darovani život“, o bioetici kroz iskustvo djelovanja unutar katoličkog reda kojem pripada. Prof. dr. sc. Križo Katinić govorio je o neetičkom povezanosti teškog bolesnika i medicinara, dok je Hrvoje Vargić, mag. edu. phill. izneo s kojim se etičkim dilemama palijativni tim, posebice medicinske sestre i liječnici susreću te zašto je važna zaštita priziva savjesti liječnika kada se radi o palijativnom bolesniku. Nakon kratke pauze za ukusan i nadasve bogati ručak kojega su nam naši domaćini priredili otišli smo u obilazak palijativnog odijela Specijalne bolnice Sv. Rafael na Strmcu koji broji 9 bolesničkih soba s ukupno 15 postelja. Kvalitetna palijativna skrb od velikoga je značenja i u menadžmentu demencije te je stoga potrebno razvijati palijativnu medicinu u Hrvatskoj, kako na fakultetu tako i u praksi. O potrebama iskazivanja dostojanstva prema bolesnicima oboljelim od demencije unutar palijativne skrbi govorila je doc. dr. sc. Štefica Mikšić s Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Sveučilišta u Osijeku.
Na kraju, a prije rasprave i zaključaka ovoga nezaboravnog i poučnog Simpozija koji je nadasve bio bogat temama iz područja palijativne skrbi, zadnje izlaganje imala je časna sestra Antonija Grubišić koja je duhovni asistent u palijativnoj skrbi na dječjoj onkologiji i hematologiji na Klinici za dječje bolesti Zagreb. Svoju temu i svoj rad prezentirala je kroz fotografije koje govore više od riječi. Sestra Antonija boluje od multiple skleroze ali na prvi pogled njezina vidljiva radost kojom zrači i energija kojom obavlja svakodnevne poslove skriva teškoće koje donosi bolest s kojom se budi i s kojom ide spavati. Kroz slike djece koja se bore za život i koje redovito obilazi u Klaićevoj bolnici istaknula je važnost duhovnog rada na svim pa i na palijativnom odjelu koji ima za cilj pomagati zdravstvenim djelatnicima u
pratnji bolesnika i njihovih obitelji u teškim trenucima bolesti i samoće, kao i u trenucima žalovanja kada ih napuštaju njihovi najbliži.
Ovaj Simpozij, nadamo se i ne posljednji, ukazao nam je na nužnost palijativne skrbi i jačanju palijativne mreže u Republici Hrvatskoj, a ujedno je prilika multiprofesionalne razmjene iskustava u pristupu i brizi za palijativne i sve druge bolesnike.

Filip Đurasek, univ. mag. med. techn.

 

IMG 0505

IMG 0506

IMG 0507

Smotra Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku

U predvorju Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek održana je 23. Smotra Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, čijem je otvaranju nazočio i predsjednik Skupštine Osječko-baranjske županije Dragan Vulin. – Sveučilište u Osijeku ima značajnu ulogu u razvoju Grada Osijeka i Osječko-baranjske županije te da bi ova sredina bila perspektivna za mlade ljude. Teško je i zamisliti kako bi izgledalo ovo područje bez snažnog Sveučilišta. Zahvaljujem svim djelatnicima Sveučilišta na čelu s rektorom i bivšim rektorima koji su izgradili moderno sveučilište, a svim maturantima srednjih škola, budućim studentima, poručujem je naše sveučilište kvalitetno, imamo dobre obrazovne programe i nastavkom svog obrazovanja na ovom sveučilištu neće zaostajati za drugim dijelovima Europe i svijeta. Iz vlastitog iskustva poručujem da svakako upišu studij koji vole jer nema većeg zadovoljstva u životu nego kada možete raditi što volite. Tek tada možete postići puni potencijal i biti uspješni u tomu – rekao je Dragan Vulin.
Ovogodišnja Smotra Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku trajala je dva dana od 10:00 do 18:00 sati. Već tradicionalno, Smotra se organizira za učenike završnih razreda srednjih škola, studente i ostale zainteresirane s ciljem pravodobnog obavješćivanja o studijskim programima, dostignućima u pojedinim područjima, opremljenosti pojedinih fakulteta, sveučilišnim i stručnim studijima, kreativnim mjestima za zapošljavanje u pojedinim strukama, uvjetima smještaja tijekom studija u Osijeku, studentskom životu i drugim detaljima. Na Smotri se predstavilo 12 fakulteta - Ekonomski fakultet, Fakultet agrobiotehničkih znanosti, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, Filozofski fakultet, Građevinski i arhitektonski fakultet, Katolički bogoslovni fakultet, Medicinski fakultet, Pravni fakultet, Prehrambeno-tehnološki fakultet, Strojarski fakultet, Akademija za umjetnost i kulturu te četiri odjela - Odjel za biologiju, Odjel za fiziku, Odjel za kemiju i Odjel za matematiku. Predstavili su se i Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek, Studentski centri u Osijeku i Slavonskom Brodu čije djelatnosti osiguravaju potreban standard visokog obrazovanja, Studentski zbor i studentske udruge te Hrvatski zavod za zapošljavanje Regionalni ured Osijek. U programu Smotre su predstavljanja područja znanosti/umjetnosti kroz predavanja, radionice i vježbe pojedinih sastavnica Sveučilišta.

Izvješće s radionice "Pretilost - javnozdravstveni problem 21. stoljeća" (.pdf)

Nastupno predavanje

Na temelju članka 30. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te u skladu s člankom 2. Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (NN 13/2012) i s člankom 2. stavkom 3. i člankom 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN 129/2005), a prema prijedlogu Stručnog povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja od 9. prosinca 2019. godine, dekan Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, prof. dr. sc. Aleksandar Včev objavljuje

NASTUPNO PREDAVANJE

MARLENE BRSTILO ČIČKOVIĆ, mag. physioth., pristupnice natječaja za izbor jednog zaposlenika na radno mjesto I. vrste u nastavnom zvanju i nastavnom radnom mjestu predavača iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane fizikalna medicina i rehabilitacija, za rad na neodređeno vrijeme s 20% radnog vremena, na Katedri za kliničku medicinu Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek s temom pod nazivom:

„FIZIOTERAPIJSKI POSTUPCI KOD ANKILOZATNOG SPONDILITISA"

Nastupno predavanje održat će se u utorak, 17. prosinca 2019. godine s početkom u 11.00 sati, u sklopu predavanja na kolegiju „Informatika u zdravstvu” pred studentima prve godine preddiplomskog sveučilišnog studija Fizioterapija, dislociranog studija u Orahovici, u prostorijama Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek u Orahovici, Bana Josipa Jelačića 19A, u Dvorani I na 1. katu.

Nastupno predavanje održava se pred studentima, nastavnicima i stručnim povjerenstvom u sastavu:
1. prof. dr. sc. Savo Jovanović, professor emeritus Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, predsjednik
2. doc. dr. sc. Anđela Grgić, docentica Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, član;
3. doc. dr. sc. Štefica Mikšić, docentica Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, član;
4. Josip Jakab, pred., predavač Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, zamjena člana.


KLASA: 602-04/19-01/01
URBROJ: 2158/97-97-05-19-23
Osijek, 9. prosinca 2019.

Nastupno predavanje

Na temelju članka 30. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te u skladu s člankom 2. Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN 122/2017) i s člankom 2. stavkom 3. i člankom 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN 129/2005), a prema prijedlogu Stručnog povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja od 9. prosinca 2019. godine, dekan Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, prof. dr. sc. Aleksandar Včev objavljuje

NASTUPNO PREDAVANJE

dr. sc. KRISTINE BOJANIĆ, pristupnice natječaja za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane radiologija, na Katedri za biofiziku i radiologiju Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek s temom pod nazivom:

„SLIKOVNE RADIOLOŠKE METODE U DIJAGNOSTICI BOLESTI DOJKE"

Nastupno predavanje održat će se u ponedjeljak, 16. prosinca 2019. godine s početkom u 12.00 sati, u sklopu predavanja na kolegiju „Zdravstvena njega odraslih” pred studentima druge godine preddiplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo, u prostorijama Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Crkvena 21, predavaonica P1 (prizemlje).

Nastupno predavanje održava se pred studentima, nastavnicima i stručnim povjerenstvom u sastavu:
1. prof. dr. sc. Branko Dmitrović, redoviti profesor u trajnom zvanju Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, predsjednik;
2. doc. dr. sc. Damir Štimac, docent Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, član;
3. doc. dr. sc. Štefica Mikšić, docentica Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, član;
4. doc. dr. sc. Robert Lovrić, docent Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, zamjena člana.

 

KLASA: 602-04/19-01/01
URBROJ: 2158/97-97-05-19-22
Osijek, 9. prosinca 2019.

POZIV SVIM BIVŠIM STUDENTIMA FAKULTETA ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO OSIJEK

Inicijativni odbor za osnivanje i registraciju udruge Alumni Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek poziva vas na osnivačku skupštinu udruge Alumni Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek koja će se održati dana 17. prosinca 2019. godine u 16:00 sati u prostorijama Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, potkrovlje, Cara Hadrijana 10E.

Alumni Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek se osniva kao dobrovoljna udruga čija je misija:

- uspostavljanje i održavanje veza između Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek i svih pojedinaca koji su završili neki od obrazovnih programa na Fakultetu,

- razvijanje suradnje između Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek te zdravstvenih ustanova ili organizacija u kojima djeluju članovi Udruge,

- umrežavanje i razmjena iskustava članova Udruge,

- sudjelovanje u međunarodnoj znanstvenoj i stručnoj razmjeni te uspostavljanje kontakata sa srodnim udrugama u zemlji i inozemstvu.

Članom Udruge može postati svaka fizička osoba koja je završila preddiplomski, diplomski, integrirani preddiplomski i diplomski studij ili neki od programa cjeloživotnog učenja Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, a koja je zainteresirana za rad u Udruzi i pružanje doprinosa ostvarivanju ciljeva Udruge te prihvaća odredbe Statuta.

Osoba koja je zainteresirana za prijem u članstvo Udruge ispunjava pristupnicu koja se nalazi na web stranicama Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek te ispunjenu pristupnicu podnosi predsjedniku ili tajniku Udruge.

Poziv na sjednicu osnivačke skupštine (.pdf)

STEM stipendije

Otvoren je III. krug dodjele državnih stipendija u STEM područjima znanosti.

Ako student koji je ostvario pravo na državnu STEM stipendiju želi prihvatiti stipendiju, nužno je da do četvrtka, 5. prosinca 2019. godine, do 12 sati na poveznici https://stemstipendije.mzo.hr/, kojoj pristupa prijavom sa svojim AAI@EduHr elektroničkim identitetom, označi izjave koje prethode prihvaćanju Uvjeta stipendiranja, prihvati Uvjete stipendiranja te upiše svoj IBAN žiro-računa. Prihvaćanje uvjeta stipendiranja smatra se činom sklapanja ugovora.

Ako u navedenome roku student ne prihvati Uvjete stipendiranja, smatrat će se da ne prihvaća državnu stipendiju te će obavijest o ostvarivanju prava na državnu stipendiju dobiti sljedeći student na rang-listi ispod praga do ispunjenja kvote.

Odluka o izboru zaposlenika

Na temelju članka 30. stavka 3 podstavka 11. Statuta Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i sukladno članku 13. točki 3. pod 3.1. podtočki 3.1.5.1. Pravilnika o ustrojstvu radnih mjesta Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te sukladno članku 34. Pravilnika o raspisivanju i provedbi javnih natječaja na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, a na temelju provedenog natječajnog postupka i na prijedlog Povjerenstva za izbor zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto III. vrste - računovodstvenog referenta u Uredu za financijsko-računovodstvene poslove Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek za rad na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, Dekan Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek 27. studenoga 2019. godine donosi sljedeću

ODLUKU

o izboru zaposlenika na radno mjesto III. vrste - računovodstvenog referenta na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom u Uredu za financijsko-računovodstvene poslove na Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (.pdf)

Natječaj

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU,
FAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO OSIJEK

raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor

1. na Katedri za javno zdravstvo, humanističke i društvene znanosti u biomedicini

- jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju i znanstveno-nastavnom radnom mjestu izvanrednog profesora iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomija, za rad na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom

2. na Zavodu za integrativnu medicinu

- jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja temeljne medicinske znanosti

3. na Katedri za anatomiju, histologiju, embriologiju, patološku anatomiju i patološku histologiju

- jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja temeljne medicinske znanosti, znanstvene grane anatomija


Pristupnici natječaja moraju ispunjavati opće uvjete utvrđene Zakonom o radu (NN 93/2014 i 127/2017) i uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/2003, 198/2003, 105/2004, 2/2007-OUSRH 174/2004, 46/2007, 45/2009, 63/2011, 94/2013, 139/2013, 101/2014-ORUSRH, 60/2015-ORUSRH i 131/2017), Statutom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku-pročišćeni tekst, Statutom Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Pravilnikom o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, a pristupnici za izbor u znanstveno-nastavno zvanje i Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja ("Narodne novine” br. 122/17.). Navedeni akti objavljeni su na mrežnim stranicama Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek na poveznici: http://www.fdmz.hr/index.php/dokumenti/pravilnici-i-dokumenti. Pristupnici natječaja za izbor u znanstveno-nastavno zvanje trebaju priložiti dokaz o izboru u odgovarajuće znanstveno zvanje.

Pristupnici natječaja za izbor na radno mjesto u znanstveno-nastavnom zvanju (točka 1. natječaja) prijavljuju se na obrascu br. 2, a uz prijavu su obvezni priložiti i priloge koji su propisani obrascem (prijava na natječaj za izbor u znanstveno-nastavno zvanje), kao i tablicu s dokazima o ispunjavanju uvjeta Rektorskog zbora iz Odluke o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN 122/2017).

Pristupnici natječaja za izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje (točka 2. natječaja) prijavljuju se na obrascu br. 7, a uz prijavu su obvezni priložiti i priloge koji su propisani obrascem br. 2 (prijava na natječaj za izbor u znanstveno-nastavno zvanje), kao i tablicu s dokazima o ispunjavanju uvjeta Rektorskog zbora iz Odluke o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN 122/2017).

Pristupnici natječaja za izbor u naslovno suradničko zvanje asistenta (točka 3. natječaja) prijavljuju se na obrascu br. 7, a uz prijavu su obvezni priložiti i priloge koji su propisani obrascem br. 4.

Obrasci za prijavu i tablice s dokazima o ispunjavanju uvjeta Rektorskog zbora nalaze se na mrežnoj stranici Fakulteta za dentalnu medicine i zdravstvo Osijek na poveznici:
http://www.fdmz.hr/index.php/dokumenti/izbori-u-zvanja.

Pristupnici za izbor u suradničko zvanje (točka 3. natječaja) koji ispunjavaju uvjete natječaja biti će pozvani na razgovor/intervju (provjera znanja i motivacije). O mjestu i vremenu održavanja razgovora/intervjua će biti obaviješteni putem mrežne stranice Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek na poveznici: http://www.fdmz.hr/index.php/home/novosti .
Za pristupnike koji ne pristupe razgovoru/intervjuu smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj.

Ako pristupnik ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na Natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima dokazuje status na temelju kojeg ostvaruje pravo prednosti, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe te dokaz iz kojega je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Prednost u odnosu na ostale pristupnike ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima. Poveznica za stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je https://branitelji.gov.hr/zapošljavanje-843/843.

Pristupnici natječaja koji su strani državljani moraju priložiti dokaz o naprednom poznavanju hrvatskog jezika (stupanj C2) u govoru i pismu prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike. Dokaz poznavanja jezika na određenoj razini može biti potvrda izdane od strane školskih ustanova/jezičnih centara i instituta koje djeluju izvan Republike Hrvatske. Za strane državljane koji su studirali u Republici Hrvatskoj na hrvatskom jeziku, a nemaju posebnu potvrdu o poznavanju hrvatskog jezika, kao valjani dokaz može se uzeti i diploma o završenom studiju.

Prijave na natječaj podnose se u dva primjerka na propisanom obrascu zajedno sa svom propisanom dokumentacijom i u elektroničnom obliku (u Word-formatu na CD-u). CD i radovi podnose se u jednom primjerku. Na obrascu za prijavu na natječaj obvezno je naznačiti točku iz natječaja i zvanje za koje se pristupnik prijavljuje.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/2008 i 69/2017), na natječaj se pod jednakom uvjetima mogu javiti osobe oba spola.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Svi pristupnici natječaja bit će obaviješteni o rezultatima natječaja najkasnije u roku od 15 dana od dana njegova dovršetka. Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate i putem elektroničke pošte.

Prijavom na Natječaj, kandidat daje privolu da se svi njegovi osobni podaci sadržani u natječajnoj dokumentaciji prikupljaju i obrađuju u svrhu provedbe natječaja u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka posebno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka). Pristupnici Natječaja uz prijavu na natječaj obvezni su priložiti popunjen i potpisan Obrazac privole za prikupljanje i obradu osobnih podataka u svrhu provedbe natječaja. Obrazac privole objavljen je uz Natječaj na mrežnoj stranici Fakulteta za dentalnu medicine i zdravstvo Osijek www.fdmz.hr

Prijave na natječaj s dokumentacijom dostavljaju se u roku od 30 dana od objave natječaja na adresu:

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, FAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO OSIJEK, Ulica cara Hadrijana 10E, 31000 Osijek, s naznakom „Prijava na natječaj pod točkom____“.

KLASA: 112-01/19-01/23
URBROJ: 2158/97-97-05-19-01
Osijek, 26. studenoga 2019.

Podsjetnik - STEM stipendije

U ponedjeljak 18. studenoga 2019. godine, objavljene su rang-liste II. kruga dodjele državnih stipendija u STEM područjima znanosti. Rang-liste dostupne su na poveznici https://stemstipendije.mzo.hr/.

Ako student koji je ostvario pravo na državnu STEM stipendiju želi prihvatiti stipendiju, nužno je da do ponedjeljka, 25. studenoga 2019. godine, do 12 sati na poveznici https://stemstipendije.mzo.hr/, kojoj pristupa prijavom sa svojim AAI@EduHr elektroničkim identitetom, označi izjave koje prethode prihvaćanju Uvjeta stipendiranja, prihvati Uvjete stipendiranja te upiše svoj IBAN žiro-računa. Prihvaćanje uvjeta stipendiranja smatra se činom sklapanja ugovora.

Ako u navedenome roku student ne prihvati Uvjete stipendiranja, smatrat će se da ne prihvaća državnu stipendiju te će obavijest o ostvarivanju prava na državnu stipendiju dobiti sljedeći student na rang-listi ispod praga do ispunjenja kvote.

Gosti profesori Emre Uysal i Michel Jörg na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek

Gostujući profesori Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek profesor Emre Uysala, dr. med. dent. i profesor Michela Jörga, dr. med. dent. održat će predavanja studentima 27. studenog 2019. godine.
Ovaj dvojac istaknutih stručnjaka sa Sveučilišta u Kölnu, međunarodno priznatih znanstvenika i vrhunskih stručnjaka održat će osječkim studentima dentalne medicine predavanja te podijeliti svoja iskustva iz bogate karijere.
Profesor Emre Uysala glavni je oralni kirurg i ravnatelj Klinike za stomatologiju u Kölnu. Instruktor i voditelj šest stomatoloških stručnjaka u Stomatološkom centru u Kölnu, stručnjak za implantologiju, dječju stomatologiju i estetsku rekonstrukciju.
Profesor Michel Jörg vlasnik je klinike i stručnjak implantologije, estetske rekonstrukcije te također instruktor i voditelj šest stomatoloških stručnjaka u Stomatološkom centru u Kölnu.

 

gosti

webmail studomat