blank

Ispravak dijela natječaja

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU, FAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO OSIJEK

OBJAVLJUJE ISPRAVAK DIJELA NATJEČAJA

objavljenog dana 31. siječnja 2019. godine na mrežnim stranicama Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek i na mrežnim stranicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 1. veljače 2019. godine u „Narodnim novinama“ broj 12/2019, na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – Regionalni ured Osijek i na službenom internetskom portalu za radna mjesta Europskog istraživačkog prostora te 2. veljače u „Glasu Slavonije“.

Puni tekst ispravka: Ispravak dijela natječaja (.pdf)

Poziv

1. Simpozij istraživačkih radova u sestrinstvu s međunarodnim sudjelovanjem

„Izazovi istraživanja u sestrinstvu“

Čakovec, Dvorana Scheier, 30. ožujka 2019.

 

Izrazita nam je čast i zadovoljstvo pozvati Vas na 1. simpozij istraživačkih radova u sestrinstvu Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku, s međunarodnim sudjelovanjem. Glavna je tema i naziv simpozija „Izazovi istraživanja u sestrinstvu“.
Simpozij će se održati 30. ožujka 2019. godine u Čakovcu u Dvorani Scheier, Ulica Matice Hrvatske 1.
Simpozij je namijenjen studentima preddiplomskog i diplomskog studija Sestrinstvo Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek.
Simpozij će biti bodovan prema pravilniku HKMS.
Pozivamo Vas da svojim sudjelovanjem doprinesete kvaliteti i uspješnosti simpozija.


Znanstveni i organizacijski odbor

 

Program (.pdf)

Plakat (.pdf)

Puni tekst obavijesti: Obavijest (.pdf)

Prijavnica: Prijavnica (.pdf)

Upute za pisanje sažetaka: Upute (.pdf)

Zbornik Sažetaka (.pdf)

 

Obavijest

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za izbor i prijem jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto III. vrste-stručni referent za studente preddiplomskih studija za rad na dislociranom studiju sestrinstva u Novoj Gradišci na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rok od 6 mjeseci na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), objavljenog 22. siječnja 2019. godine na mrežnoj stranici Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te 23. siječnja 2019. godine na oglasnim mjestima/mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - Regionalnog ureda Osijek, na mrežnoj stranici Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek i u „Narodnim novinama“ broj 8/2019, dana 18. veljače 2019. godine objavljuje

REZULTATE NAKON PISANOG TESTIRANJA I RAZGOVORA (INTERVJUA) KANDIDATA PRED POVJERENSTVOM

Dana 8. veljače 2019. godine na mrežnim stranicama Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek objavljen je Poziv na testiranje za jedanaest (11) pristupnika Natječaja koji su dostavili pravovremenu i potpunu dokumentaciju te koji ispunjavaju formalne uvjete Natječaja za izbor i prijem jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto III. vrste-stručni referent za studente preddiplomskih studija za rad na dislociranom studiju sestrinstva u Novoj Gradišci na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rok od 6 mjeseci na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek.

Puni sadržaj obavijesti možete pronaći ovdje: Rezultati nakon pisanog testiranja i razgovora (.pdf)

KLASA: 112-01/19-01/03
URBROJ: 2158/97-97-05-19-36
Osijek, 18. veljače 2019.

Simpozij - Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno stručnim skupovima i u publikacijama

Poštovani kolegice i kolege, dragi prijatelji!
 
Velika nam je čast i zadovoljstvo pozvati vas na sudjelovanje u radu prvog jednodnevnog međunarodnog simpozija Zavoda za sestrinstvo „prof. dr. sc. Radivoje Radić“ pri Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku koji će se održati 10. svibnja 2019. godine u Osijeku.
 
Glavna je tema i naziv simpozija: Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama.

Nakon simpozija održat će se obilježavanje Međunarodnog dana sestrinstva.
 
Suorganizatori su skupa i obilježavanja Međunarodnog dana sestrinstva Hrvatska udruga medicinskih sestara - Društvo glavnih sestara i Podružnica Kliničke bolnice Osijek te Hrvatsko katoličko društvo medicinskih sestara i tehničara-ogranak Osijek.
 
Simpozij će obuhvaćati osam pozvanih predavanja/informativnih radionica i okrugli stol inozemnih i hrvatskih pozvanih znanstvenika i stručnjaka iz područja biomedicine i zdravstva (sestrinstva) te humanističkih znanosti – filologije. Pozvani su predavači iz Sjedinjenih Američkih Država, Republike Slovenije, Republike Srbije i Republike Hrvatske. Predavanja, informativne radionice i okrugli stol održat će se na hrvatskom i engleskom jeziku.
 
Simpozij je namijenjen svim zdravstvenim djelatnicima u sustavu zdravstva, a poglavito medicinskim sestrama zaposlenim na svim razinama zdravstvenog sustava i sustava obrazovanja, studentima zdravstvenih preddiplomskih, diplomskih i poslijediplomskih studija.
 
Javni nastup na znanstveno-stručnim skupovima i objavljivanje radova u časopisima sastavni su i obvezni dio profesionalnog djelovanja i važna sastavnica stručnoga i znanstvenoga napredovanja zdravstvenih djelatnika. Relevantna literatura i iskustva zdravstvenih djelatnika upućuju na to kako su priprema i izražavanje na javnim skupovima i u publikacijama velik profesionalni izazov za zdravstvene djelatnike, često praćen različitim nejasnoćama i poteškoćama. Navedene su činjenice bile glavni motiv pridavanja važnosti i prioriteta glavnim temama simpozija.
 
Simpozij će sadržajem osigurati bolje razumijevanje: osobitosti kvalitetne pripreme kao i uspješnog usmenog i pisanog izražavanja zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama, potom različitih pristupa istraživačkom radu iz područja zdravstva, metodoloških pristupa u pripremi zdravstvenih djelatnika za javne nastupe, osobitosti intelektualnih/autorskih prava tijekom javnih nastupa i publikacija, etičkih pitanja i dvojbi tijekom provođenja i prikazivanja istraživačkog rada, elemenata i kriterija vrjednovanja kvalitete usmenog i pisanog izražavanja zdravstvenih djelatnika na stručnim i znanstvenim skupovima i u publikacijama te važnosti primjene medicinskog jezika u usmenom i pisanom izražavanju zdravstvenih djelatnika usklađenoga sa suvremenim hrvatskim standardnim jezikom.
Sve informacije i detalje o simpoziju (teme, predavači, registracija, kotizacija i dr.) možete vidjeti na web stranici simpozija: www.fdmz-simpozij-2019.com, koja će uskoro biti u potpunosti aktivna i pravovremeno ažurirana.
Očekujemo vas i radujemo se druženju s vama na simpoziju i obilježavanju Međunarodnog dana sestrinstva.
Želimo vam srdačnu dobrodošlicu.

doc. dr. sc. Robert LOVRIĆ,
predsjednik Organizacijskoga odbora simpozija
predstojnik Zavoda za sestrinstvo “prof. dr. sc. Radivoje Radić”
 
prof. dr. sc. Aleksandar VČEV,
predsjednik Znanstvenoga odbora simpozija,
dekan Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek

Plakat-simpozij Plakat-en

Odluka o visini troškova

Na temelju članka 161. stavka 3. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine" br. 47/09.) te sukladno članku 3. stavku 3. podstavku 3. Statuta Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, a u skladu s točkom II. Odluke Rektorskog zbora o naknadi za provjeru vjerodostojnosti diploma od 23. siječnja 2019. godine (Klasa: 602-04/18-05/35 Ur. broj: 380-230/071-19-13) dekan Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, prof. dr. sc. Aleksandar Včev, donosi sljedeću

ODLUKU

o visini troškova u provedbi postupka provjere vjerodostojnosti diploma i drugih javnih isprava o stečenim akademskim ili stručnim nazivima na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Potpuni sadržaj odluke možete preuzeti ovdje: Odluka o troškovima provjere vjerodostojnosti (.pdf)
Upute za postupak provjere vjerodostojnosti: Upute za postupak provjere vjerodostojnosti (.pdf)

Poziv na testiranje

Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku raspisao je javni natječaj za izbor i prijem jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto III. vrste-stručni referent za studente preddiplomskih studija za rad na dislociranom studiju sestrinstva u Novoj Gradišci na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rok od 6 mjeseci na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, a koji je objavljen 22. siječnja 2019. godine na mrežnoj stranici Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku te 23. siječnja 2019. godine na oglasnim mjestima/mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - Regionalnog ureda Osijek, na mrežnoj stranici Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek i u „Narodnim novinama“ broj 8/2019.
Povjerenstvo za izbor i prijem jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto III. vrste-stručni referent za studente preddiplomskih studija za rad na dislociranom studiju sestrinstva u Novoj Gradišci na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rok od 6 mjeseci na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, na svojoj sjednici održanoj 5. veljače 2019. godine, razmotrilo je sve pristigle prijave na natječaj te je utvrdilo pravovremenost, potpunost dokumentacije i ispunjavanje formalnih uvjeta iz natječaja.


Pisano testiranje kandidata radi provjere znanja održat će se dana 14. veljače 2019. godine (četvrtak) s početkom u 9.30 sati u prostorijama Pučkog otvorenog učilišta "Matija Antun Relković" u Novoj Gradišci, Ul. Matije Antuna Relkovića 4.

Potpuni sadržaj poziva s uputama kandidatima možete pronaći ovdje: Poziv na testiranje (.pdf)

Natječaj

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Prehrambeno-tehnološki fakultet Osijek u suradnji s Građevinskim i arhitektonskim fakultetom Osijek te srodnim sveučilišnim sastavnicama gospodarskim subjektima, povodom Svjetskog dana voda, organizira 8. međunarodnu konferenciju VODA ZA SVE, koja će se održati na Građevinskom i arhitektonskom fakultetu Osijek, 21. i 22. ožujka 2019.

Organizacijski odbor 8. međunarodne konferencije VODA ZA SVE raspisao je dva natječaja za studente Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (puni sadržaj natječaja je na poveznicama):

Nastupno predavanje

Na temelju članka 30. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, te u skladu s člankom 2. Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN 122/2017) i u skladu s člankom 2. stavkom 3. i člankom 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN 129/2005), a prema prijedlogu Stručnog povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja od 3. veljače 2018. godine, dekan Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, prof. dr. sc. Aleksandar Včev objavljuje

NASTUPNO PREDAVANJE

DR. SC. JURICE PREDOVIĆA, pristupnika natječaja za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane oftalmologija, na Katedri za oftalmologiju i optometriju, otorinolaringologiju i anesteziologiju s reanimatologijom Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek s temom pod nazivom:

„MIKROPERIMETRIJA"

Nastupno predavanje održat će se u srijedu, 13. veljače 2019. godine s početkom u 10.00 sati, u sklopu redovite nastave za studente poslijediplomskog specijalističkog studija Oftalmologija i optometrija, u Predavaonici Klinike za očne bolesti Kliničke bolnice Sveti Duh, Ul. Sveti Duh 64, Zagreb.

Nastupno predavanje održava se pred studentima, nastavnicima i stručnim povjerenstvom u sastavu:
1. prof. dr. sc. Mladen Bušić, redoviti profesor Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, predsjednik,
2. prof. dr. sc. Biljana Kuzmanović Elabjer, redovita profesorica Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, član,
3. izv. prof. dr. sc. Damir Bosnar, izvanredni profesor Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, član.

KLASA: 602-04/19-01/01
URBROJ: 2158/97-97-05-19-07
Osijek, 4. veljače 2019.

Nastupno predavanje

Na temelju članka 30. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, te u skladu s člankom 2. Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN 122/2017) i u skladu s člankom 2. stavkom 3. i člankom 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN 129/2005), a prema prijedlogu Stručnog povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja od 3. veljače 2018. godine, dekan Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, prof. dr. sc. Aleksandar Včev objavljuje

NASTUPNO PREDAVANJE

DR. SC. BORISA ŠIMUNJAKA, pristupnika natječaja za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane otorinolaringologija, na Katedri za oftalmologiju i optometriju, otorinolaringologiju i anesteziologiju s reanimatologijom Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek s temom pod nazivom:

„OZLJEDE KOSTIJU LICA"

Nastupno predavanje održat će se u utorak, 12. veljače 2019. godine s početkom u 14.00 sati, u sklopu redovite nastave za studente poslijediplomskog specijalističkog studija Oftalmologija i optometrija, u Predavaonici Klinike za očne bolesti Kliničke bolnice Sveti Duh, Ul. Sveti Duh 64, Zagreb.

Nastupno predavanje održava se pred studentima, nastavnicima i stručnim povjerenstvom u sastavu:
1. prof. dr. sc. Mladen Bušić, redoviti profesor Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, predsjednik,
2. prof. dr. sc. Biljana Kuzmanović Elabjer, redovita profesorica Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, član,
3. izv. prof. dr. sc. Damir Bosnar, izvanredni profesor Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, član.

KLASA: 602-04/19-01/01
URBROJ: 2158/97-97-05-19-06
Osijek, 4. veljače 2019.

ERASMUS+

Na mrežnim stranicama Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku objavljen je novi natječaj za Erasmus+ odlazne mobilnosti studenata i stručne prakse za zimski semestar akademske godine 2019./2020. Natječaj je otvoren do 08.03.2019.

webmail studomat