blank

JAVNI NATJEČAJ ZA DODJELU STIPENDIJA ZAKLADE „SRCE GRADA OSIJEKA“ ZA AKADEMSKU GODINU 2019./2020.

Zaklada Srce Grada Osijeka raspisala je dana 28.10.2019. Javni natječaj za dodjelu 30 stipendija studentima koji su redovno upisali akademsku godinu 2019./2020. Stipendija nosi naziv Stipendija Zaklade "Srce grada Osijeka".

Raspoloživi iznos sredstava Zaklade po ovom javnom natječaju je 540.000,00 kuna.

Ukupna vrijednost pojedinačne stipendije po ovom Javnom natječaju iznosi 18.000,00 kn. Stipendija se dodjeljuje na sljedeći način:
• 1.000,00 kn mjesečno u razdoblju od listopada 2019. do rujna 2020.
• 3.000,00 kn jednokratno u listopadu 2020. ukoliko je ispunjen uvjet redovnog upisa u višu akademsku godinu ili obrane završnog rada na završnoj godini i
• 3.000,00 kn jednokratno u listopadu 2020. ukoliko je ispunjen uvjet položenih svih ispita za akademsku godinu 2019./2020.

Osim novčane pomoći, Zaklada se korisniku stipendije pokušati:
• osigurati mentora – prijatelja Zaklade na osječkim fakultetima za pomoć u dodatnom stručnom i znanstvenom radu te
• osigurati suradnju sa donatorima Zaklade kroz praktično usavršavanje stipendista.

Pravo na stipendiju mogu ostvariti:
• redovni studenti i studentice Sveučilišta J.J.Strossmayera u Osijeku te redovni studenti i studentice koji studiraju izvan grada Osijeka studijski program kojeg nema u programu studiranja na Sveučilištu J.J. Strossmayera Osijek
• da su državljani Republike Hrvatske s neprekidnim prijavljenim prebivalištem na području Grada Osijeka u trajanju od najmanje 2 godine neposredno do dana podnošenja prijave na javni natječaj
• da prosječni mjesečni prihod ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini po članu zajedničkog kućanstva obitelji ne prelazi iznos od 2.000,00 kuna i da prosječni mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva obitelji ili djeteta iz te obitelji u zadnja tri mjeseca prije podnošenja prijave za stipendiju ne prelazi iznos od 2.000,00 kuna
• da su upisani u akademsku godinu bez ponavljanja godine
• i da nisu korisnici neke druge stipendije, ili slične novčane potpore iz nekog drugog izvora.


Zaklada traži izvrsne, motivirane studente sa željom za uspjehom, koji će redovito izvršavati sve obveze tijekom studiranja i uredno izvršavati studijske obveze, prihvaćati obaveze aktivnog sudjelovanja po pozivu Zaklade u minimalno dvije aktivnosti Zaklade tijekom akademske godine 2019./2020. i svojim znanjem i iskustvima doprinositi realizaciji ideja, svrhe i ciljeva Zaklade. Korisnik stipendije će imati obvezu i prihvatiti mogućnost odrađivanja praktičnog usavršavanja u trajanju minimalno 80 sati kod poslodavaca koji budu iskazali interes za suradnju sa Zakladom kao i obvezu povrata isplaćene stipendije zbog neopravdano ne položenih minimalno 20% ispita sa upisane akademske godine 2019./2020.
Prijave na natječaj dostavljaju se zaključno do 26. studenoga 2019. Prijava na natječaj podnosi se na obrascu koji se može preuzeti na internetskoj stranici Zaklade www.srcegradaosijeka.hr.

Nudimo:
• stipendiju u ukupnoj vrijednosti 18.000,00 kn godišnje,
• mogućnost osiguranja mentora – prijatelje Zaklade na osječkim fakultetima za pomoć u dodatnom stručnom i znanstvenom radu,
• mogućnost suradnje sa donatorima Zaklade kroz praktično usavršavanje stipendista.

Tražimo:
• redovne studente i studentice Sveučilišta J.J.Strossmayera u Osijeku te redovne studente i studentice koji studiraju izvan grada Osijeka studijski program kojeg nema u programu studiranja na Sveučilištu J.J. Strossmayera Osijek,
• da su državljani Republike Hrvatske s neprekidnim prijavljenim prebivalištem na području Grada Osijeka u trajanju od najmanje 2 godine neposredno do dana podnošenja prijave na javni natječaj,
• da prosječni mjesečni prihod ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini po članu zajedničkog kućanstva obitelji ne prelazi iznos od 2.000,00 kuna i da prosječni mjesečni prihod po članu zajedničkog kućanstva obitelji ili djeteta iz te obitelji u zadnja tri mjeseca prije podnošenja prijave za stipendiju ne prelazi iznos od 2.000,00 kuna,
• da su upisani u akademsku godinu bez ponavljanja godine,
• izvrsnost,
• uspjeh,
• motiviranost,
• želju za uspjehom,
• redovito izvršavanje svih obveza tijekom studiranja i uredno izvršavanje studijske obveze,
• prihvaćanje obaveze aktivnog sudjelovanja po pozivu Zaklade u minimalno dvije aktivnosti Zaklade tijekom akademske godine 2019./2020. i svojim znanjem i iskustvima doprinositi realizaciji ideja, svrhe i ciljeva Zaklade,
• prihvaćanje obaveze odrađivanja ponuđenog praktičnog usavršavanja u trajanju minimalno 80 sati,
• prihvaćanje obaveze povrata isplaćene stipendije zbog neopravdano ne položenih minimalno 20% ispita sa upisane akademske godine 2019./2020.

ZAKLADA „SRCE GRADA OSIJEKA“

Osnivač Zaklade je Grad Osijek, Franje Kuhača 9, i to Odlukom o osnivanju Zaklade "Srce grada Osijeka" Gradskog vijeća Grada od 12. veljače 2015. Zaklada je osnovana s svrhom pomoći obiteljima slabijeg imovinskog stanja i djeci iz tih obitelji, obitelji slabijeg imovinskog stanja samohranih roditelja i djece iz tih obitelji kao i djeci bez roditelja i djeci bez roditeljske skrbi. Najveći podupiratelj i pokrovitelj Zaklade je Grad Osijek jer upravo je cilj Zaklade pružiti potporu mladim darovitim ljudima u njihovom školovanju za koje njihove obitelji nemaju dovoljno materijalnih sredstava.

Ako si najbolja/najbolji – ne propusti priliku!

Objava rang-lista za dodjelu državnih stipendija u STEM područjima znanosti

Ministrica znanosti i obrazovanja prof. dr. sc. Blaženka Divjak, na prijedlog Povjerenstva za dodjelu državnih stipendija u STEM područjima znanosti u akademskoj godini 2019./2020., donosi Odluku o dodjeli državnih stipendija u STEM područjima znanosti za akademsku godinu 2019./2020. na temelju kvota i rang-lista koje su njezin sastavni dio.

Rang-liste dostupne su na poveznici https://stemstipendije.mzo.hr/.

Studenti svojim AAI@EduHr elektroničkim identitetom pristupaju Sustavu državnih STEM stipendija na poveznici https://stemstipendije.mzo.hr/ te svojom identifikacijskom oznakom provjeravaju svoje mjesto na rang-listi.

Studenti koji su na rang-listi unutar kvote za određeno područje i godinu studija, odnosno iznad praga za ostvarivanje prava na stipendiju, bit će obaviješteni na adresu elektroničke pošte da su ostvarili pravo na državnu stipendiju.

Zaprimanje e-poruke nije preduvjet za ostvarivanje prava na državnu STEM stipendiju te svi studenti, neovisno o zaprimanju predmetne obavijesti, mogu svoje podatke provjeriti na poveznici https://stemstipendije.mzo.hr/.

Ako student koji je ostvario pravo na državnu STEM stipendiju želi prihvatiti stipendiju, nužno je da do srijede, 13. studenoga 2019. godine, do 12 sati na poveznici https://stemstipendije.mzo.hr/, kojoj pristupa prijavom sa svojim AAI@EduHr elektroničkim identitetom, označi izjave koje prethode prihvaćanju Uvjeta stipendiranja, prihvati Uvjete stipendiranja te upiše svoj IBAN žiroračuna. Prihvaćanje uvjeta stipendiranja smatra se činom sklapanja ugovora.

Ako u navedenome roku student ne prihvati Uvjete stipendiranja, smatrat će se da ne prihvaća državnu stipendiju te će obavijest o ostvarivanju prava na državnu stipendiju dobiti sljedeći student na rang-listi ispod praga do ispunjenja kvote.

U skladu s Pravilnikom o uvjetima i načinu ostvarivanja prava redovitih studenata na državnu stipendiju u STEM područjima znanosti (Narodne novine, broj 78/2018., u daljnjem tekstu: Pravilnik) izrađeno je ukupno osam rang-lista, odvojeno za svako područje te u svakom području posebno za studente prve godine, a posebno za studente viših godina.

Izdvojena je rang-lista za one studente koji su pravo na ovu stipendiju ostvarili na temelju članka 6. stavka 11. Pravilnika u kojem se propisuje da svakom visokom učilištu koje izvodi studijske programe u STEM područjima znanosti pripada najmanje jedna stipendija za studente prve godine i jedna za studente ostalih godina u pojedinom području.

Nastupno predavanje

Na temelju članka 30. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, te u skladu s člankom Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN 122/2017) i u skladu s člankom 2. stavkom 3. i člankom 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN 129/2005), a prema prijedlogu Stručnog povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja od 4. studenoga 2019. godine, dekan Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, prof. dr. sc. Aleksandar Včev objavljuje

NASTUPNO PREDAVANJE

dr. sc. STJEPANA SIBERA, pristupnika natječaja za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja dentalna medicina, znanstvene grane oralna kirurgija, na Katedri za dentalnu medicinu Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek s temom pod nazivom:

„PREKANCEROZNE LEZIJE U USNOJ ŠUPLJINI"

Nastupno predavanje održat će se u srijedu, 13. studenoga 2019. godine s početkom u 14.00 sati, u sklopu predavanja na kolegiju „Oralna medicna” pred studentima treće godine preddiplomskog sveučilišnog studija Dentalna higijena, u prostorijama Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Crkvena 21, Velika predavaonica.

Nastupno predavanje održava se pred studentima, nastavnicima i stručnim povjerenstvom u sastavu:

1. Doc. dr. sc. Marko Matijević, docent Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, predsjednik;
2. Prof. dr. sc. Branko Dmitrović, redoviti profesor u trajnom zvanju Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, član;
3. Doc. dr. sc. Davor Seifert, docent Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, član;
4. Prof. dr. sc. Pavo Filaković, redoviti profesor u trajnom zvanju Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, zamjena člana.

KLASA: 602-04/19-01/01
URBROJ: 2158/97-97-05-19-19
Osijek, 5. studenoga 2019.

Nastupno predavanje

Na temelju članka 30. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, te u skladu s člankom 2. Odluke Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (NN 13/2012) i u skladu s člankom 2. stavkom 3. i člankom 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja (NN 129/2005), a prema prijedlogu Stručnog povjerenstva za ocjenu nastupnog predavanja od 27. listopada 2019. godine, dekan Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, prof. dr. sc. Aleksandar Včev objavljuje

NASTUPNO PREDAVANJE

dr. sc. MARINE GRADIŠER, pristupnice natječaja za izbor jednog nastavnika u naslovnom nastavnom zvanju predavača iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane sestrinstvo, na Katedri za sestrinstvo i palijativnu medicinu Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek s temom pod nazivom:

„DIJAGNOZA, PATOFIZIOLOGIJA I LIJEČENJE ŠEĆERNE BOLESTI"

Nastupno predavanje održat će se u ponedjeljak, 11. studenoga 2019. godine s početkom u 16.30 sati, u sklopu predavanja na kolegiju „Globalizacija i zdravlje” pred studentima druge godine diplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo, u prostorijama Srednje škole Čakovec, Ulica Jakova Gotovca 2.

Nastupno predavanje održava se pred studentima, nastavnicima i stručnim povjerenstvom u sastavu:

1. doc. dr. sc. Štefica Mikšić, docentica Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, predsjednica;
2. doc. dr. sc. Robert Lovrić, docent Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, član;
3. dr. sc. Ivana Barać, v. pred., viši predavač Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, član;
4. doc. dr. sc. Rajko Fureš, docent Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, zamjena člana.

 

KLASA: 602-04/19-01/01
URBROJ: 2158/97-97-05-19-18
Osijek, 4. studenoga 2019.

Poziv

Dom zdravlja Osijek i Fakultet za dentalnu medicinu Osijek u suradnji s Upravnim odjelom za zdravstvo i socijalnu skrb Osječko-baranjske županije Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske pozivaju Vas na

TEČAJ ZA ZDRAVSTVENE DJELATNIKE O PROMICANJU DOJENJA:

Savjetovališta za djecu - prijatelj dojenja

u Osijeku, J. Jurja Strossmayera 58, Vikarijat, 22. i 23.11.2019.

Tečaj je namijenjen timovima u primarnoj zdravstvenoj zaštiti - liječnicima pedijatrima i liječnicima opće/obiteljske medicine i medicinskim sestrama te patronažnim sestrama, te svim drugim zdravstvenim djelatnicima i laicima koji žele znati više o dojenju.

Broj polaznika je ograničen na 60, kotizacija za sudjelovanje na tečaju se ne plaća.

Tečaj je u postupku bodovanja Hrvatske liječničke komore, Hrvatske komore medicinskih sestara i Hrvatske komore primalja.

Prijavu za sudjelovanje na Tečaju molimo pošaljite putem e-maila do 20.11.2019. na e-mail adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Sve dodatne obavijesti možete dobiti kod:
Dragica Pavlović, Dom zdravlja Osijek, Park kralja Petra Krešimira IV br. 6,
tel.: 031/ 225 382, mob.: 099 815 47 60

Voditelji tečaja:
doc. dr. sc. Štefica Mikšić, Dragica Pavlović, mag. med. techn., doc. dr. sc. Anita Pavičić Bošnjak, prof. dr. sc. Josip Grgurić, prof., dr. sc. Milan Stanojević

Dodatne informacije možete pronaći u privitku: Savjetovališta za djecu - prijatelj dojenja (.pdf)

Natječaj

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU,
FAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO OSIJEK

raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor


1. na Katedri za oftalmologiju i optometriju, otorinolaringologiju i anesteziologiju s reanimatologijom

- 1.1 jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju i znanstveno-nastavnom radnom mjestu redovitog profesora iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane oftalmologija i znanstvene grane sestrinstvo, za rad na neodređeno vrijeme u nepunom radnom vremenu s 50% radnog vremena

- 1.2 dva zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u znanstveno-nastavnom zvanju i znanstveno-nastavnom radnom mjestu izvanrednog profesora iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane oftalmologija i znanstvene grane sestrinstvo, za rad na neodređeno vrijeme u nepunom radnom vremenu s 50% radnog vremena

- 1.3 jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane otorinolaringologija

- 1.4 jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane oftalmologija

- 1.5 jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje poslijedoktoranda iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane otorinolaringologija


2. na Katedri za sestrinstvo i palijativnu medicinu

- 2.1 dva zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničkom zvanju asistenta i radnom mjestu asistenta iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane sestrinstvo, za rad na određeno vrijeme u nepunom radnom vremenu s 20% radnog vremena

- 2.2 jednog zaposlenika na radno mjesto I. vrste u nastavnom zvanju i nastavnom radnom mjestu predavača iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane sestrinstvo, za rad na neodređeno vrijeme u nepunom radnom vremenu s 10% radnog vremena


3. na Katedri za kliničku medicinu

- 3.1 jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u nastavnom zvanju i nastavnom radnom mjestu predavača iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane fizikalna medicina i rehabilitacija, za rad na neodređeno vrijeme u nepunom radnom vremenu s 20% radnog vremena

- 3.2 dva suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane fizikalna medicina i rehabilitacija

- 3.3 jednog suradnika u naslovno suradničko zvanje asistenta iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti


4. na Katedri za pedijatriju i ginekologiju s opstetricijom

- dva suradnika u naslovno suradničko zvanje poslijedoktoranda iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane pedijatrija


5. na Katedri za biofiziku i radiologiju

- jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti, znanstvene grane radiologija


6. na Katedri za javno zdravstvo, humanističke i društvene znanosti u biomedicini

- jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomija


7. na Zavodu za integrativnu medicinu

- jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz interdisciplinarnog područja znanosti (informacijske i komunikacijske znanosti; ekonomija)


8. na Katedri za dentalnu medicinu 1

- jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz interdisciplinarnog područja znanosti (temeljne medicinske znanosti; dentalna medicina)


9. na Katedri za neurologiju i neurokirurgiju

- jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz znanstvenog područja Biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja kliničke medicinske znanosti


Pristupnici natječaja moraju ispunjavati opće uvjete utvrđene Zakonom o radu (NN 93/2014 i 127/2017)


Pristupnici natječaja moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/2003, 198/2003, 105/2004, 2/2007-OUSRH 174/2004, 46/2007, 45/2009, 63/2011, 94/2013, 139/2013, 101/2014-ORUSRH, 60/2015-ORUSRH i 131/2017), Statutom Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, pročišćeni tekst, Statutom Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i znanstveno-stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja ("Narodne novine” br. 122/17.) te Pravilnikom o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Navedeni akti objavljeni su na mrežnim stranicama Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek na poveznici: http://www.fdmz.hr/index.php/dokumenti/pravilnici-i-dokumenti. Pristupnici natječaja za izbor u znanstveno-nastavno zvanje trebaju priložiti dokaz o izboru u odgovarajuće znanstveno zvanje.

Pristupnici natječaja za izbor na radno mjesto u znanstveno-nastavnom zvanju (točke 1.1 i 1.2 natječaja) prijavljuju se na obrascu br. 2, a uz prijavu su obvezni priložiti i priloge koji su propisani obrascem (prijava na natječaj za izbor u znanstveno-nastavno zvanje), kao i tablicu s dokazima o ispunjavanju uvjeta Rektorskog zbora iz Odluke o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN 122/2017).

Pristupnici natječaja za izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje (točke 1.3, 1.4, 5., 6., 7., 8. i 9. natječaja) prijavljuju se na obrascu br. 7, a uz prijavu su obvezni priložiti i priloge koji su propisani obrascem br. 2 (prijava na natječaj za izbor u znanstveno-nastavno zvanje), kao i tablicu s dokazima o ispunjavanju uvjeta Rektorskog zbora iz Odluke o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja (NN 122/2017).

Pristupnici natječaja za izbor na radno mjesto u nastavnom zvanju predavača (točke 2.2 i 3.1 natječaja) prijavljuju se na obrascu br. 3 (prijava na natječaj za izbor u nastavno zvanje), a uz prijavu su obvezni priložiti i priloge koji su propisani obrascem, kao i tablicu s dokazima o ispunjavanju uvjeta Rektorskog zbora iz Odluke o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja (NN 13/2012).

Pristupnici natječaja za izbor na radno mjesto u suradničkom zvanju asistenta (točka 2.1 natječaja) prijavljuju se na obrascu br. 4, a uz prijavu su obvezni priložiti i priloge koji su propisani obrascem.

Pristupnici natječaja za izbor u naslovno suradničko zvanje asistenta (točke 3.2 i 3.3 natječaja) prijavljuju se na obrascu br. 7, a uz prijavu su obvezni priložiti i priloge koji su propisani obrascem br. 4.

Pristupnici natječaja za izbor u naslovno suradničko zvanje poslijedoktoranda (točke 1.5 i 4. natječaja) prijavljuju se na obrascu br. 7, a uz prijavu su obvezni priložiti i priloge koji su propisani obrascem br. 5.

Obrasci za prijavu i tablice s dokazima o ispunjavanju uvjeta Rektorskog zbora nalaze se na mrežnoj stranici Fakulteta za dentalnu medicine i zdravstvo Osijek na poveznici:
http://www.fdmz.hr/index.php/dokumenti/izbori-u-zvanja.

Pristupnici za izbor u suradnička zvanja (točke 1.5, 2.1, 3.2, 3.3 i 4. natječaja) koji ispunjavaju uvjete natječaja biti će pozvani na razgovor/intervju (provjera znanja i motivacije). O mjestu i vremenu održavanja razgovora/intervjua će biti obaviješteni putem mrežne stranice Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek na poveznici: http://www.fdmz.hr/index.php/home/novosti .

Za pristupnike koji ne pristupe razgovoru/intervjuu smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj.

Ako pristupnik ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na Natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima dokazuje status na temelju kojeg ostvaruje pravo prednosti, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe te dokaz iz kojega je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca. Prednost u odnosu na ostale pristupnike ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima. Poveznica za stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Pristupnici natječaja koji su strani državljani moraju priložiti dokaz o naprednom poznavanju hrvatskog jezika (stupanj C2) u govoru i pismu prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike. Dokaz poznavanja jezika na određenoj razini može biti potvrda izdane od strane školskih ustanova/jezičnih centara i instituta koje djeluju izvan Republike Hrvatske. Za strane državljane koji su studirali u Republici Hrvatskoj na hrvatskom jeziku, a nemaju posebnu potvrdu o poznavanju hrvatskog jezika, kao valjani dokaz može se uzeti i diploma o završenom studiju.

Prijave na natječaj podnose se u dva primjerka na propisanom obrascu zajedno sa svom propisanom dokumentacijom i u elektroničnom obliku (u Word-formatu na CD-u). CD i radovi podnose se u jednom primjerku. Na obrascu za prijavu na natječaj obvezno je naznačiti točku iz natječaja i zvanje za koje se pristupnik prijavljuje.

Sukladno članku 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/2008 i 69/2017), na natječaj se pod jednakom uvjetima mogu javiti osobe oba spola.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Svi pristupnici natječaja bit će obaviješteni o rezultatima natječaja najkasnije u roku od 15 dana od dana njegova dovršetka. Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene kandidate i putem elektroničke pošte.

Prijavom na Natječaj, kandidat daje privolu da se svi njegovi osobni podaci sadržani u natječajnoj dokumentaciji prikupljaju i obrađuju u svrhu provedbe natječaja u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka posebno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka). Pristupnici Natječaja uz prijavu na natječaj obvezni su priložiti popunjen i potpisan Obrazac privole za prikupljanje i obradu osobnih podataka u svrhu provedbe natječaja.

Obrazac privole objavljen je uz Natječaj na mrežnoj stranici Fakulteta za dentalnu medicine i zdravstvo Osijek - Obrazac privole za prikupljanje i obradu osobnih podataka (.pdf)

Prijave na natječaj s dokumentacijom dostavljaju se u roku od 30 dana od objave natječaja na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, FAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO OSIJEK, Ulica cara Hadrijana 10E, 31000 Osijek, s naznakom „Prijava na natječaj pod točkom____“.

 

KLASA: 112-01/19-01/21
URBROJ: 2158/97-97-05-19-01
Osijek, 5. studenoga 2019.

Natječaj

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU
FAKULTET ZA DENTALNU MEDICINU I ZDRAVSTVO OSIJEK

raspisuje

NATJEČAJ

za izbor


jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto III. vrste – računovodstveni referent u Uredu za financijsko-računovodstvene poslove Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu

Svi pristupnici natječaja moraju ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o radu („Narodne novine“ br. 93/14. i 127/17.)

Pristupnici su pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu dužni ispunjavati i sljedeće uvjete:
- srednja stručna sprema ekonomskog smjera
- poznavanje rada na računalu
- 1 godina radnog iskustva u struci

Uz prijavu na natječaj pristupnici su obvezni priložiti:
- životopis
- izvornik ili ovjerenu presliku svjedodžbe o završenom srednjem obrazovanju
- dokaz o državljanstvu
- elektronički zapis o podacima osiguranja Hrvatskog zavoda za mirovinskog
osiguranje (e-radna knjižica), ne stariji od dana objave ovog natječaja
- uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci od dana objave ovog natječaja
- popunjen i potpisan Obrazac privole za prikupljanje i obradu osobnih podataka u svrhu provedbe natječaja

Opis poslova radnog mjesta III. vrste-računovodstveni referent u Uredu za financijsko-računovodstvene poslove Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek propisan je člankom 13. točkom 3. podtočom 34. Pravilnika o ustrojstvu radnih mjesta Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek u sastavu Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku (Pravilnik o ustrojstvu radnih mjesta Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek - .pdf).
Na natječaj se, pod jednakim uvjetima, mogu prijaviti osobe oba spola. Pristupnikom natječaja smatrat će se samo osoba koja ispunjava formalne uvjete iz natječaja i koja je podnijela pravovremenu i potpunu prijavu na natječaj. Potpunom prijavom smatra se ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju i koja je vlastoručno potpisana. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Dokumentacija se predaje u dva primjerka. Svi pristupnici natječaja koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i koji su uz prijavu na natječaj priložili obvezujuću dokumentaciju, moraju pristupiti pisanom testiranju/razgovoru, a o mjestu i vremenu održavanja pisanog testiranja/razgovora bit će obaviješteni putem mrežne stranice Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku www.fdmz.hr. Za pristupnike koji ne pristupe pisanom testiranju/razgovoru smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj i neće se smatrati pristupnicima na natječaju.
Ako pristupnik ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti isprave kojima se dokazuje status temeljem kojeg ostvaruje pravo prednosti, potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog natječaja kao dokaz o statusu nezaposlene osobe te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca.
Prednost u odnosu na ostale pristupnike ostvaruje se samo pod jednakim uvjetima.
Poveznica za stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja na kojoj su navedeni dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju je: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja podnose se u roku od osam (8) dana od dana objave natječaja na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Ulica cara Hadrijana 10E, 31 000 Osijek, s naznakom: “prijava na natječaj za računovodstvenog referenta“.

Svi pristupnici natječaja bit će obaviješteni o rezultatima natječaja najkasnije u roku od 8 dana od dana njegova dovršetka. Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek zadržava pravo obavijestiti sve prijavljene pristupnike i putem elektroničke pošte.

Prijavom na ovaj natječaj pristupnik daje privolu da se svi njegovi osobni podaci sadržani u natječajnoj dokumentaciji prikupljaju i obrađuju u svrhu provedbe natječaja u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka posebno Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka).

Obrazac privole objavljen je uz natječaj na mrežnoj stranici Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek  - Obrazac privole za prikupljanje i obradu osobnih podataka (.pdf)

KLASA: 112-01/19-01/20
URBROJ:2158/97-97-05-19-01
Osijek, 5. studenoga 2019.

Simpozij o kroničnoj rani u Radencima

18. listopada 2019. godine u organizaciji Opće bolnice Murska Sobota i Profesionalne udruge medicinskih sestara, primalja i medicinskih tehničara Pomurja, održan je 10. Pomurski i 6. međunarodni simpozij o kroničnoj rani pod nazivom „Izazovi u području skrbi za bolesnika s kroničnom ranom“.
Na simpoziju su sudjelovali brojni domaći i strani stručnjaci iz područja medicine, sestrinstva i obrazovanja. Simpozij je bio podijeljen u tri teme: Kronična rana - dijabetičko stopalo, izazovi u području skrbi kroničnih rana, te važnost timskog liječenja. Ispred Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek na simpoziju su sudjelovali: Filip Šimić, mag.med.techn. i docentica Štefica Mikšić, mag.med.techn. Aktivnim sudjelovanjem Filip Šimić, predstavio je rad pod nazivom: „Znanje studenata sestrinstva o kroničnim ranama“, te time upoznao javnost na koji način je organizirano obrazovanje medicinskih sestara/tehničara o kroničnim ranama.

 

Radenci 1

Radenci 2

Podsjetnik - stipendije Ministarstva znanosti i obrazovanja

Podsjećamo, Ministarstvo znanosti i obrazovanja raspisalo je dva javna natječaja za dodjelu državnih stipendija redovitim studentima za akademsku godinu 2019./2020.

Rok za prijavu je 4. studenog 2019. godine u 12 sati.

Natječaj za dodjelu 10 000 državnih stipendija za akademsku godinu 2019./2020. (sukladno osiguranim sredstvima u Državnome proračunu i sredstvima osiguranim u Europskome socijalnom fondu u sklopu Operativnoga programa "Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.") redovitim studentima visokih učilišta u Republici Hrvatskoj objavljen je 14. listopada 2019. godine i dostupan je na poveznici https://mzo.gov.hr/istaknute-teme/natjecaji-196/3146.

Za prijavu je potrebno ispuniti elektronički obrazac na poveznici https://drzavnestipendije.mzo.hr.

Studenti pristupaju obrascu AAI@EduHr korisničkim računom („Prijava“ u gornjem desnom kutu).

Javni natječaj za dodjelu 400 državnih stipendija za posebne skupine studenata za akademsku godinu 2019./2020. (sukladno osiguranim sredstvima u Državnome proračunu) redovitim studentima visokih učilišta u Republici Hrvatskoj objavljen je 14. listopada 2019. godine i dostupan je na poveznici https://mzo.gov.hr/istaknute-teme/natjecaji-196/3147.

Za prijavu je potrebno ispuniti elektronički obrazac na poveznici https://posebne.stipendije.eu/. Studenti obrazac autoriziraju na kraju prijave AAI@EduHr korisničkim računom.

Radionica - Knjižnica GrAFOS

Knjižnica Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijek organizira u sklopu Mjeseca hrvatske knjige na GrAFOS-u 12. STUDENOG (UTORAK) U MALOM CAFFEU ( na 3. katu Fakulteta), BUBNJARSKU RADIONICU "IZGRADNJA RITMA ZVUKOM I TIŠINOM".

Radionicu će voditi BRANKO TRAJKOV TRAK, bubnjar popularne sarajevske grupe Zabranjeno pušenje, a PRIJAVITI SE MOGU SVI STUDENTI I DJELATNICI OSJEČKOG SVEUČILIŠTA.

Prijave šaljite na e-adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili na Facebook stranicu događaja: https://www.facebook.com/events/697649587404194/ , odnosno knjižnice: https://www.facebook.com/gfosknjiznica/

Broj prijava je ograničen pa se prijavite što prije kako biste osigurali svoje mjesto i svoj bubanj ;).

6. međunarodni monotematski kongres o virusnom hepatitisu C 3.-5.10.2019.

Na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek od 3. do 5. listopada 2019. je održan 6. međunarodni monotematski kongres o virusnom hepatitisu C u organizaciji Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek i Hrvatskog društva za preciznu (personaliziranu) medicinu.
Prisutne su prigodnim riječima u ime organizacijskog i znanstvenog odbora pozdravili: prof.dr.sc. Aleksandar Včev, dekan Fakulteta za dentalnu medicinu Osijek, izv. prof. dr.sc. Martina Smolić, dopredsjednica Hrvatskog društva za preciznu (personaliziranu) medicinu, prof. dr.sc. George Y. Wu, profesor Sveučilišta u Connecticutu i gostujući profesor Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, izv. prof. dr. sc. Robert Smolić, izvanredan profesor Medicinskog fakulteta Osijek te prof.dr.sc. Marko Duvnjak, profesor Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
I ove godine su direktori programa 6th International Monothematic Conference on Viral Hepatitis C, prof.dr.sc. Aleksandar Včev i prof.dr.sc. George Y. Wu uspjeli okupiti znanstvenike iz cijelog svijeta koji su raspravljali o najnovijim mogućnostima dijagnostike i liječenja HCV infekcije u kliničkoj praksi, kao i o najnovijim rezultatima bazičnih i translacijskih znanstvenih istraživanja o hepatitisu C. Tijekom trodnevne konferencije održana su brojna predavanja uglednih znanstvenika koji su kroz rasprave razmjenjivali svoja iskustva i ideje u svrhu pronalaska što boljeg rješenja za oboljele pacijente. Glavni zaključci ovogodišnje konferencije su kako direktnodjelujući protuvirusni lijekovi (DAA) protiv HCV-a su vrlo učinkoviti i imaju malo nuspojava, dok preostale glavne izazove u liječenju kronične HCV infekcije predstavljaju povećanje zlouporabe droga te farmakološka ograničenja određenih zdravstvenih stanja. Tako se pacijenti s bubrežnom insuficijencijom mogu izliječiti odabirom odgovarajućeg DAA, no za neke genotipove još uvijek ne postoje odgovarajuće terapijske opcije. Za pacijente s dekompenziranom cirozom jetre postoje posebna sredstva koja se mogu koristiti, ali općenito zahtijevaju dodavanje još jednog lijeka kako bi se povećala učinkovitost, dok većina neuspješnih odgovora na DAA terapiju nastaje zbog recidiva, a ne zbog nepostizanja virološkog odgovora tijekom liječenja. Za većinu DAA, početne mutacije ne utječu na postizanje trajnog virološkog odgovora, dok se kod HBV-HCV ko-infekcije preporuča profilaktičko liječenje aktivne HBV infekcije istodobno s HCV liječenjem kako bi se izbjeglo pogoršavanje HBV infekcije. Interakcije lijekova i dalje predstavljaju potencijalni problem, posebno pri primjeni antiepileptičkih lijekova, inhibitora protonske pumpe i nekih statina. Posebno zanimljivo predavanje o razvoju profilaktičkih cjepiva protiv HCV-a održao je prof.dr.sc. Ashraf Tabll s Nacionalnog istraživačkog centra u Kairu u kojem je prikazao rezultate svojih istraživanja koja su u tijeku, a imaju veliki potencijal. Nažalost, troškovi liječenja DAA lijekovima su još uvijek značajni te predstavljaju ograničavajući čimbenik u neselektivnoj dostupnosti terapije svim oboljelima. Svečanost otvorenja konferencije svojim nastupom su uveličali članovi zbora Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek pod ravnanjem asistentica Katedre za farmakologiju i biokemiju Tee Omanović-Kolarić, dr.med. i Vjere Ninčević, dr.med.

webmail studomat