• Croatian (Hrvatski)
  • English (United Kingdom)

Upisi 2020./2021.

Motivacijski razgovor za sve prijavljene pristupnike će se održati 14. listopada 2020. godine od 10:00 do 12:00 sati u Specijalnoj bolnici Radiochirurgia Zagreb, ulica dr. Franje Tuđmana 4, Sveta Nedelja.


Upisi će se obavljati:

14. listopada 2020. od 13:00 do 14:00 sati (nakon motivacijskog razgovora), na adresi: Specijalnoj bolnici Radiochirurgia Zagreb, ulica dr. Franje Tuđmana 4, Sveta Nedelja.


Za upis je potrebno dostaviti:

  1. Dvije fotografije 3,5 x 4,5 cm
  2. Dvije uplatnice: - Uplatnicu na žiro IBAN HR7125000091101460942, poziv na broj: OIB-800, iznos od 330,00 kuna za troškove upisa - primjer uplatnice (.jpg), i uplatnicu na žiro IBAN HR7125000091101460942, poziv na broj: OIB-800, iznos od 9.240,00 kuna za troškovi školarine za akademsku 2020./2021. godinu - primjer uplatnice (.jpg)
  3. Preslik osobne iskaznice
  4. Potvrda liječnika opće/obiteljske medicine


Studenti koji su završili preddiplomski studij na stručnoj razini su na temelju Odluke Fakultetskog vijeća od 11. rujna 2019. godine (KLASA: 003-06/19-04/15, URBROJ: 2158/97-97-05-19-53) dužni su platiti pri upisu troškove razlikovnih ispita u iznosu od 4.000,00 kuna - primjer uplatnice (.jpg).

Sve dodatne informacije i obavijesti o upisima u mogu se dobiti u Studentskoj službi Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek na telefon 031/399-621, 031/399-624.

obavljat će se:

25. rujna 2020. od 10:00 do 13:00 sati na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek na adresi: Crkvena 21, Osijek, informatička dvorana (1. kat lijevo)

Za upis je potrebno dostaviti:

1.) Dvije fotografije 3,5 x 4,5 cm
2.) Uplatnicu na žiro IBAN HR7125000091101460942, poziv na broj: OIB-151, iznos od 330,00 kuna za troškove upisa - primjer uplatnice(.jpg), IBAN HR7125000091101460942, poziv na broj: OIB-151
3.) Svjedodžbe od preddiplomskog studija
4.) Rodni list
5.) Domovnica
6.) Preslik osobne iskaznice
7.) Potvrda liječnika opće/obiteljske medicine


Studenti koji su završili preddiplomski studij na stručnoj razini su na temelju Odluke Fakultetskog vijeća od 11. rujna 2019. godine (KLASA: 003-06/19-04/15, URBROJ: 2158/97-97-05-19-53) dužni su platiti pri upisu troškove razlikovnih ispita u iznosu od 4.000,00 kuna - primjer uplatnice (.jpg).

Sve dodatne informacije i obavijesti o upisima u I. godinu studija mogu se dobiti u Studentskoj službi Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek na telefon 031/399-621, 031/399-624.

obavljat će se:

25. rujna 2020. od 16:00 do 19:00 sati na adresi: Opća bolnica Dr. J. Benčević, Ulica A. Štampara 42, 35000 Slavonski Brod

Za upis je potrebno dostaviti:

1.) Dvije fotografije 3,5 x 4,5 cm
2.) Dvije uplatnice: - Uplatnicu na žiro IBAN HR7125000091101460942, poziv na broj: OIB-388, iznos od 330,00 kuna za troškove upisa - primjer uplatnice (.jpg), i uplatnicu na žiro IBAN HR7125000091101460942, poziv na broj: OIB-388, iznos od 9.240,00 kuna za troškovi školarine za akademsku 2020./2021. godinu - primjer uplatnice (.jpg)
3.) Svjedodžbe od preddiplomskog studija
4.) Rodni list
5.) Domovnica
6.) Preslik osobne iskaznice
7.) Potvrda liječnika opće/obiteljske medicine


Studenti koji su završili preddiplomski studij na stručnoj razini su na temelju Odluke Fakultetskog vijeća od 11. rujna 2019. godine (KLASA: 003-06/19-04/15, URBROJ: 2158/97-97-05-19-53) dužni su platiti pri upisu troškove razlikovnih ispita u iznosu od 4.000,00 kuna - primjer uplatnice (.jpg).

Sve dodatne informacije i obavijesti o upisima u mogu se dobiti u Studentskoj službi Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek na telefon 031/399-621, 031/399-624.

obavljat će se:

29. rujna 2020. od 12:00 do 17:00 sati, na adresi: Psihijatrijska bolnica Sveti Ivan, Jankomir 11, 10000 Zagreb

Za upis je potrebno dostaviti:

1.) Dvije fotografije 3,5 x 4,5 cm
2.) Dvije uplatnice: - Uplatnicu na žiro IBAN HR7125000091101460942, poziv na broj: OIB-800, iznos od 330,00 kuna za troškove upisa - primjer uplatnice (.jpg), i uplatnicu na žiro IBAN HR7125000091101460942, poziv na broj: OIB-800, iznos od 9.240,00 kuna za troškovi školarine za akademsku 2020./2021. godinu - primjer uplatnice (.jpg)
3.) Svjedodžbe od preddiplomskog studija
4.) Rodni list
5.) Domovnica
6.) Preslik osobne iskaznice
7.) Potvrda liječnika opće/obiteljske medicine


Studenti koji su završili preddiplomski studij na stručnoj razini su na temelju Odluke Fakultetskog vijeća od 11. rujna 2019. godine (KLASA: 003-06/19-04/15, URBROJ: 2158/97-97-05-19-53) dužni su platiti pri upisu troškove razlikovnih ispita u iznosu od 4.000,00 kuna - primjer uplatnice (.jpg).

Sve dodatne informacije i obavijesti o upisima u mogu se dobiti u Studentskoj službi Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek na telefon 031/399-621, 031/399-624.

obavljat će se:

24. rujna 2020. od 10:00 do 12:00 sati na adresi Bana Josipa Jelačića 19a, 33515 Orahovica

Za upis je potrebno dostaviti:

1.) Dvije fotografije 3,5 x 4,5 cm
2.) Uplatnicu na žiro IBAN HR7125000091101460942, poziv na broj: OIB-51, iznos od 330,00 kuna za troškove upisa - primjer uplatnice (.jpg)
3.) Svjedodžbe od preddiplomskog studija
4.) Rodni list
5.) Domovnica
6.) Preslik osobne iskaznice
7.) Potvrda liječnika opće/obiteljske medicine

Studenti koji su završili preddiplomski studij na stručnoj razini su na temelju Odluke Fakultetskog vijeća od od 11. rujna 2019. godine (KLASA: 003-06/19-04/15, URBROJ: 2158/97-97-05-19-54) dužni su platiti pri upisu troškove razlikovnih ispita u iznosu od 4.000,00 kuna - primjer uplatnice (.jpg).

Sve dodatne informacije i obavijesti o upisima u I. godinu studija mogu se dobiti u Studentskoj službi Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek na telefon 031/399-621, 031/399-624 ili na 0912241511.

Obavještavaju se svi studenti Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek da će se upisi u više godine i ponavljačke godine studija održavati od 8. rujna do 11. rujna 2020. godine od 9:00 do 13:00 sati, u Uredu za studente (Cara Hadrijana 10e, Osijek). Upis se može izvršiti i online putem na način da se mailom pošalju potvrde o ispunjenoj anketi i potvrde o izvršenoj uplati za školarinu i upis:

Preddiplomski sveučilišni studij Sestrinstvo ( Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.)

Diplomski sveučilišni studij Sestrinstvo ( Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.)

Preddiplomski sveučilišni studij Dentalna higijena ( Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.)

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Dentalne medicine ( Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.)

Upis u više i ponavljačke godine za studente dislociranih studija:

Preddiplomski sveučilišni studij Sestrinstvo (studij u Novoj Gradiški): od 14. rujna do 30. rujna 2020. od 9:00 do 13:00 sati u Uredu za studente (Dom kulture Nova Gradiška, Relkovićeva 4, Nova Gradiška) ili online ( Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.).

Preddiplomski sveučilišni studij Sestrinstvo (studij u Pregradi): od 14. rujna do 30. rujna 2020. od 9:00 do 13:00 sati u Uredu za studente (Srednja škola Pregrada, Stjepana Škreblina bb, Pregrada) ili online ( Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.).

Preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Fizioterapija (studij u Orahovici): od 7. rujna do 11. rujna 2020. od 9:00 do 13:00 sati u Uredu za studente (Zgrada fakulteta, Bana Josipa Jelačića 19a, Orahovica) ili online ( Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.).

Diplomski sveučilišni studij Sestrinstvo (studij u Svetoj Nedelji): od 15. rujna do 17. rujna 2020. online ( Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.).

Diplomski sveučilišni studij Sestrinstvo (studij u Slavonskom Brodu): od 15. rujna do 17. rujna 2020. online ( Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.).

U slučaju ako student školarinu plaća u ratama molimo da se ispuni odgovarajući obrazac:
Obrazac 3a
Obrazac 3b
Obrazac 3c
Obrazac 3d
Obrazac 3e
Obrazac 3f
Obrazac 3g

Molimo sve studente da se pridržavaju navedenih rokova. Studenti koji nisu izvršili upis u višu ili ponavljačku godinu u predviđenom upisnom razdoblju mogu izvršiti upis od 21. do 30. rujna 2020.

OPĆE INFORMACIJE:

UVJET za upis u višu godinu studija je ostvarenih 51 ECTS bod.

Sukladno Odluci o posebnim naknadama na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i znanstveno-nastavnim sastavnicama od 30. siječnja 2019. godine troškove upisa u višu godinu studija (troškovi dokumentacije) plaćaju svi studenti koji upisuju višu godinu studija u iznosu od 100,00 kn i troškove projekta Studentskog zbora u iznosu od 30,00 kn.

Sukladno Odluci o posebnim naknadama na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i znanstveno-nastavnim sastavnicama od 30. siječnja 2019. godine troškove upisa u ponavljačku godinu studija plaćaju svi studenti koji upisuju ponavljačku godinu studija u iznosu od 30,00 kn (troškove projekta Studentskog zbora).

Izvanredni studenti 1. i 2. godine sveučilišnog integriranog preddiplomskog i diplomskog studija Dentalne medicine, uz troškove upisa u višu ili ponavljačku godinu studija uplaćuju školarinu u iznosu od 75.000,00 kn. Studenti prijelaznici uplaćuju školarinu u iznosu od 75.000,00 kn.

Izvanredni studenti 3. i 4. godine sveučilišnog integriranog preddiplomskog i diplomskog studija Dentalne medicine, uz troškove upisa u višu ili ponavljačku godinu studija uplaćuju školarinu u iznosu od 70.000,00 kn. Studenti prijelaznici uplaćuju školarinu u iznosu od 75.000,00 kn.

Izvanredni studenti sveučilišnih preddiplomskih i diplomskih studija Sestrinstvo i sveučilišnog preddiplomskog studija Dentalna higijena, uz troškove upisa u višu ili ponavljačku godinu studija uplaćuju školarinu u iznosu od 9.240,00 kn.

Odluka o posebnima naknadama na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Redoviti studenti koji su u akademskoj godini ostvarili najmanje 55 ECTS bodova plaćaju samo troškove upisa u višu godinu (130,00 kn). Redoviti studenti koji su tijekom akademske godine ostvarili manje od 55 ECTS bodova uz troškove upisa plaćaju i školarinu u skladu sa Odlukom o linearnom modelu studiranja. Troškovi upisa uplaćuju se na žiro račun broj: IBAN HR71 2500 0091 1014 6094 2. Ukoliko je student u akademskoj godini stekao manje od 24 ECTS boda – može upisati godinu u statusu izvanrednog studenta.

Odluka o linearnom modelu studiranja na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Redoviti studenti ponavljači završnih godina (3. godina preddiplomski, 2. godina diplomski) plaćaju troškove studentskog zbora (30,00 kn) i troškove školarine u skladu sa Odlukom o linearnom modelu studiranja pod uvjetom da su ostvarili najmanje 24 ECTS bodova u akademskoj 2019./2020. godini i da u dosadašnjem tijeku studija nisu ponavljali nijednu godinu. Redoviti studenti ponavljači završnih godina koji su ostvarili najmanje 55 ECTS boda - ne plaćaju školarinu.

Akademske 2019./2020. godine naše Sveučilište nastavlja s provedbom Jedinstvene sveučilišne studentske ankete. Anketi ćete ove godine moći pristupiti pomoću elektroničkog identiteta AAI@EduHr, a ispunjavanje ankete bit će uvjet za upis. Nakon što ispunite anketne obrasce za sve nastavnike i suradnike, moći ćete samostalno ispisati potvrdu koju ćete priložiti pri upisu.

Primjeri uplatnica:

Sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski studij dentalne medicine - troškovi upisa i projekti studentskog zbora (.jpg) - školarina 2. i 3. godina (.jpg) - školarina 4. i 5. godina (.jpg)

Sveučilišni preddiplomski studij Dentalna higijena - troškovi upisa i projekti studentskog zbora (.jpg) - školarina (.jpg)

Sveučilišni preddiplomski studij fizioterapije Orahovica - troškovi upisa i projekti studentskog zbora (.jpg)

Sveučilišni preddiplomski studij sestrinstva Nova Gradiška - troškovi upisa i projekti studentskog zbora (.jpg) - školarina (.jpg)

Sveučilišni preddiplomski studij sestrinstva Osijek - troškovi upisa i projekti studentskog zbora (.jpg) - školarina (izvanredni) (.jpg)

Sveučilišni preddiplomski studij sestrinstva Pregrada - troškovi upisa i projekti studentskog zbora (.jpg) - školarina (.jpg)

Sveučilišni diplomski studij fizioterapije Orahovica - troškovi upisa i projekti studentskog zbora (.jpg)

Sveučilišni diplomski studij sestrinstva Osijek - troškovi upisa i projekti studentskog zbora (.jpg) - školarina (.jpg)

Sveučilišni diplomski studij sestrinstva Slavonski Brod - troškovi upisa i projekti studentskog zbora (.jpg) - školarina (.jpg)

Sveučilišni diplomski studij sestrinstva Sveta Nedelja - troškovi upisa i projekti studentskog zbora (.jpg) - školarina (.jpg)

PRISTUPNICI SE MOGU PRIJAVITI SAMO NA JEDAN OD NAVEDENIH DIPLOMSKIH STUDIJA!

Diplomski sveučilišni studij Sestrinstvo, Osijek

Broj upisnih mjesta: 30 redovitih
Troškovi razlikovnih ispita iznose 4.000,00 kn.

1. Uvjeti upisa

Prijavu mogu podnijeti kandidati koji su završili:
- preddiplomski sveučilišni studij Sestrinstvo
- preddiplomski stručni studij Sestrinstvo s nastavnim opterećenjem od najmanje 180 ECTS bodova uz određivanje razlikovnih ispita
- slični preddiplomski stručni ili preddiplomski sveučilišni studij (područje biomedicine i zdravstva) od najmanje 180 ECTS bodova uz određivanje razlikovnih ispita
- specijalistički diplomski stručni studij iz područja biomedicine i zdravstva od najmanje 120 ECTS bodova
- imaju prosjek ocjena najmanje 3,5

2. Prijave

Prijave se primaju na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Cara Hadrijana 10E – zgrada broj 10 Sveučilišnog campusa (Ured za studente studija Sestrinstvo, soba br. 10) ili poštom od 14. do 18. rujna 2020. od 09:00 do 12:00 sati.

Dokumenti potrebni za prijavu

- Svjedodžba o završenom preddiplomskom sveučilišnom studiju Sestrinstva s najmanje 180 ECTS bodova (u slučaju dostavljanja preslike – mora biti ovjerena)
- Svjedodžba o završenom preddiplomskom stručnom studiju Sestrinstva s najmanje 180 ECTS bodova (u slučaju dostavljanja preslike – mora biti ovjerena)
- Diploma o završenom specijalističkom diplomskom stručnom studiju iz područja biomedicine i zdravstva od najmanje 120 ECTS bodova (u slučaju dostavljanja preslike – mora biti ovjerena)
- Diploma o završenom sličnom preddiplomskom stručnom ili preddiplomskom sveučilišnom studiju (područje biomedicine i zdravstva) s najmanje 180 ECTS bodova (u slučaju dostavljanja preslike – mora biti ovjerena)
- Prijepis ocjena (u slučaju dostavljanja preslike – mora biti ovjerena)
- Domovnica (preslika koju ne treba ovjeravati; datum izdavanja domovnice neograničen; domovnica može biti generirana iz baze e-Građani), Hrvat koji nije državljanin Republike Hrvatske mora donijeti dokaz o hrvatskoj narodnosti
- Rodni list (preslika koju ne treba ovjeravati; datum izdavanja rodnoga lista neograničen; rodni list može biti generiran iz baze e-Građani), strani državljanin mora donijeti potvrdu o državljanstvu određene države
- Prijavni obrazac (.pdf)

3. Razredbeni postupak

Razredbeni postupak provodi se bez razredbenog ispita na temelju rang liste koja će biti sačinjena prema prosječnom uspjehu ostvarenom tijekom prethodnog studija, koji mora biti najmanje 3,50.

4. Upisi

Upis kandidata provodit će se 25. rujna 2020. godine od 10:00 do 13:00 sati na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Crkvena 21, informatička dvorana, 1. kat.

5. Obavijesti

Detaljnije obavijesti o uvjetima upisa i kriterijima za izbor kandidata mogu se dobiti u Uredu za studente studija Sestrinstvo, soba br. 10. Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Cara Hadrijana 10E, zgrada br. 10 Sveučilišnog campusa osobno, telefonom 031/399-624, 031/399-621 ili putem e-maila: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Dislocirani diplomski sveučilišni studij Sestrinstvo, Slavonski Brod

Broj upisnih mjesta: 60 izvanrednih
Troškovi školarine za jednu godinu studija: 9.240,00 kn
Troškovi razlikovnih ispita iznose 4.000,00 kn.

1. Uvjeti upisa

Prijavu mogu podnijeti kandidati koji su završili:
- preddiplomski sveučilišni studij Sestrinstvo
- preddiplomski stručni studij Sestrinstvo s nastavnim opterećenjem od najmanje 180 ECTS bodova uz određivanje razlikovnih ispita
- slični preddiplomski stručni ili preddiplomski sveučilišni studij (područje biomedicine i zdravstva) od najmanje 180 ECTS bodova uz određivanje razlikovnih ispita
- specijalistički diplomski stručni studij iz područja biomedicine i zdravstva od najmanje 120 ECTS bodova

2. Prijave

Prijave se primaju na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Cara Hadrijana 10E – zgrada broj 10 Sveučilišnog campusa (Ured za studente studija Sestrinstvo, soba br. 10) ili poštom od 14. do 18. rujna 2020. od 09:00 do 12:00 sati.

Dokumenti potrebni za prijavu

- Svjedodžba o završenom preddiplomskom sveučilišnom studiju Sestrinstvo s najmanje 180 ECTS bodova (u slučaju dostavljanja preslike – mora biti ovjerena)
- Svjedodžba o završenom preddiplomskom stručnom studiju Sestrinstvo s najmanje 180 ECTS bodova (u slučaju dostavljanja preslike – mora biti ovjerena)
- Diploma o završenom specijalističkom diplomskom stručnom studiju iz područja biomedicine i zdravstva od najmanje 120 ECTS bodova (u slučaju dostavljanja preslike – mora biti ovjerena)
- Diploma o završenom sličnom preddiplomskom stručnom ili preddiplomskom sveučilišnom studiju (područje biomedicine i zdravstva) s najmanje 180 ECTS bodova (u slučaju dostavljanja preslike – mora biti ovjerena)
- Prijepis ocjena (u slučaju dostavljanja preslike – mora biti ovjerena)
- Domovnica (preslika koju ne treba ovjeravati; datum izdavanja domovnice neograničen; domovnica može biti generirana iz baze e-Građani), Hrvat koji nije državljanin Republike Hrvatske mora donijeti dokaz o hrvatskoj narodnosti
- Rodni list (preslika koju ne treba ovjeravati; datum izdavanja rodnoga lista neograničen; rodni list može biti generiran iz baze e-Građani), strani državljanin mora donijeti potvrdu o državljanstvu određene države
- Prijavni obrazac (.pdf)

3. Razredbeni postupak

Razredbeni postupak provodi se bez razredbenog ispita na temelju rang liste koja će biti sačinjena prema prosječnom uspjehu ostvarenom tijekom prethodnog studija.

4. Upisi

Upis kandidata provodit će se 25. rujna 2020. godine od 16:00 do 19:00 sati u Općoj bolnici “Dr. Josip Benčević”, Andrije Štampara 42, Slavonski Brod.

5. Obavijesti

Detaljnije obavijesti o uvjetima upisa i kriterijima za izbor kandidata mogu se dobiti u Uredu za studente studija Sestrinstvo, soba br. 10. Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Cara Hadrijana 10E, zgrada br. 10 Sveučilišnog campusa osobno, telefonom 031/399-624, 031/399-621 ili putem e-maila: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.


Dislocirani diplomski sveučilišni studij Sestrinstvo, Sveta Nedelja

Broj upisnih mjesta: 90 izvanrednih
Troškovi školarine za jednu godinu studija: 9.240,00 kn
Troškovi razlikovnih ispita iznose 4.000,00 kn.

1. Uvjeti upisa

Prijavu mogu podnijeti kandidati koji su završili:
- preddiplomski sveučilišni studij Sestrinstvo
- preddiplomski stručni studij Sestrinstvo s nastavnim opterećenjem od najmanje 180 ECTS bodova uz određivanje razlikovnih ispita
- slični preddiplomski stručni ili preddiplomski sveučilišni studij (područje biomedicine i zdravstva) od najmanje 180 ECTS bodova uz određivanje razlikovnih ispita
- specijalistički diplomski stručni studij iz područja biomedicine i zdravstva od najmanje 120 ECTS bodova

2. Prijave

Prijave se primaju na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Cara Hadrijana 10E – zgrada broj 10 Sveučilišnog campusa (Ured za studente studija Sestrinstvo, soba br. 10) ili poštom od 14. do 18. rujna 2020. od 09:00 do 12:00 sati.

Dokumenti potrebni za prijavu

- Svjedodžba o završenom preddiplomskom sveučilišnom studiju Sestrinstvo s najmanje 180 ECTS bodova (u slučaju dostavljanja preslike – mora biti ovjerena)
- Svjedodžba o završenom preddiplomskom stručnom studiju Sestrinstvo s najmanje 180 ECTS bodova (u slučaju dostavljanja preslike – mora biti ovjerena)
- Diploma o završenom specijalističkom diplomskom stručnom studiju iz područja biomedicine i zdravstva od najmanje 120 ECTS bodova (u slučaju dostavljanja preslike – mora biti ovjerena)
- Diploma o završenom sličnom preddiplomskom stručnom ili preddiplomskom sveučilišnom studiju (područje biomedicine i zdravstva) s najmanje 180 ECTS bodova (u slučaju dostavljanja preslike – mora biti ovjerena)
- Prijepis ocjena (u slučaju dostavljanja preslike – mora biti ovjerena)
- Domovnica (preslika koju ne treba ovjeravati; datum izdavanja domovnice neograničen; domovnica može biti generirana iz baze e-Građani), Hrvat koji nije državljanin Republike Hrvatske mora donijeti dokaz o hrvatskoj narodnosti
- Rodni list (preslika koju ne treba ovjeravati; datum izdavanja rodnoga lista neograničen; rodni list može biti generiran iz baze e-Građani), strani državljanin mora donijeti potvrdu o državljanstvu određene države
- Prijavni obrazac (.pdf)

3. Razredbeni postupak

Razredbeni postupak provodi se bez razredbenog ispita na temelju rang liste koja će biti sačinjena prema prosječnom uspjehu ostvarenom tijekom prethodnog studija.

4. Upisi

Upisi kandidata provodit će se 29. rujna 2020. godine od 12:00 do 17:00 sati u Psihijatrijskoj bolnici Sv. Ivan, Jankomir 11, Zagreb. Ulaz u dvoranu za upise je preko puta ulaza u bolnicu.

5. Obavijesti

Detaljnije obavijesti o uvjetima upisa i kriterijima za izbor kandidata mogu se dobiti u Uredu za studente studija Sestrinstvo, soba br. 10. Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Cara Hadrijana 10E, zgrada br. 10 Sveučilišnog campusa osobno, telefonom 031/399-624, 031/399-621 ili putem e-maila: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Dislocirani diplomski sveučilišni studij Fizioterapija, Orahovica

Broj upisnih mjesta: 30 redovitih
Troškovi razlikovnih ispita iznose 4.000,00 kn.

1. Uvjeti upisa

Prijavu mogu podnijeti kandidati koji su završili:
- preddiplomski sveučilišni studij Fizioterapija
- preddiplomski stručni studij Fizioterapija s nastavnim opterećenjem od najmanje 180 ECTS bodova uz određivanje razlikovnih ispita
- slični stručni ili sveučilišni preddiplomski studij iz područja biomedicine i zdravstva ili slični stručni ili sveučilišni preddiplomski studij iz nekog drugog područja koji je većim dijelom podudaran sa studijskim programom preddiplomskog sveučilišnog studija fizioterapije, uz određivanje razlikovnih ispita
- specijalistički diplomski stručni studij iz područja biomedicine i zdravstva od najmanje 120 ECTS bodova

2. Prijave

Prijave se primaju od 14. do 18. rujna 2020. od 9:00 do 12:00 sati na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Cara Hadrijana 10E – zgrada broj 10 Sveučilišnog campusa (Ured za studente studija Fizioterapija, soba br. 10) ili poštom.

Dokumenti potrebni za prijavu

- Svjedodžba o završenom preddiplomskom sveučilišnom studiju Fizioterapija s najmanje 180 ECTS bodova (u slučaju dostavljanja preslike – mora biti ovjerena)
- Svjedodžba o završenom preddiplomskom stručnom studiju Fizioterapija s najmanje 180 ECTS bodova (u slučaju dostavljanja preslike – mora biti ovjerena)
- Diploma o završenom specijalističkom diplomskom stručnom studiju iz područja biomedicine i zdravstva od najmanje 120 ECTS bodova (u slučaju dostavljanja preslike – mora biti ovjerena)
- Diploma o završenom sličnom preddiplomskom stručnom ili preddiplomskom sveučilišnom studiju iz područja biomedicine i zdravstva ili iz nekog drugog područja koji je većim dijelom podudaran sa studijskim programom preddiplomskog sveučilišnog studija fizioterapije s najmanje 180 ECTS bodova (u slučaju dostavljanja preslike – mora biti ovjerena)
- Prijepis ocjena (u slučaju dostavljanja preslike – mora biti ovjerena)
- Domovnica (preslika koju ne treba ovjeravati; datum izdavanja domovnice neograničen; domovnica može biti generirana iz baze e-Građani), Hrvat koji nije državljanin Republike Hrvatske mora donijeti dokaz o hrvatskoj narodnosti
- Rodni list (preslika koju ne treba ovjeravati; datum izdavanja rodnoga lista neograničen; rodni list može biti generiran iz baze e-Građani), strani državljanin mora donijeti potvrdu o državljanstvu određene države
- Prijavni obrazac (.pdf)

3. Razredbeni postupak

Razredbeni postupak provodi se bez razredbenog ispita na temelju rang liste koja će biti sačinjena prema prosječnom uspjehu ostvarenom tijekom prethodnog studija.

4. Upisi

Upis kandidata provodit će se 24. rujna 2020. godine od 10:00 do 12:00 sati na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo, Bana Josipa Jelačića 19a, Orahovica.

5. Obavijesti

Detaljnije obavijesti o uvjetima upisa i kriterijima izbora kandidata mogu se dobiti u Uredu za studente studija Fizioterapija, soba br. 10. Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Cara Hadrijana 10E, zgrada br. 10 Sveučilišnog campusa osobno, telefonom 031/399-624, 031/399-621, 091/224-1511 ili putem e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

obavljat će se:

26. rujna 2020. od 9:00 do 12:00 sati, na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Crkvena ulica 21, Osijek, u Informatičkoj učionici.
Za upis je potrebno dostaviti:
1.) Dvije fotografije 3,5 x 4,5 cm
2.) 2 uplatnice:
a) Uplatnicu na žiro IBAN HR7125000091101460942, poziv na broj: OIB-744, iznos od 330,00 kuna za troškove prijave, upisa, upisnih materijala, izrade ISAK kartice i projekta Studentskog zbora - primjer uplatnice (.jpg)
b) Uplatnica na žiro IBAN HR7125000091101460942, poziv na broj: OIB-744, iznos od 75.000,00 kuna za troškove školarine - primjer uplatnice (.jpg)
3.) Svjedodžbe sva četiri razreda srednje škole i završnu svjedodžbu - sve originali dokumenata
4.) Rodni list – original (ne stariji od 6 mjeseci)
5.) Domovnica – preslik (original na uvid)
6.) Preslik osobne iskaznice
7.) Potvrda liječnika opće/obiteljske medicine
8.) Za pristupnike s posebnim statusom – dokumenti o dokazu statusa

Napomena:
Molim Vas da gore navedene troškove uplatite na IBAN HR7125000091101460942, Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek. Obavezno upišite svoj OIB (ispod broja žiro računa, na mjesto poziv na broj) - 744.
Sve dodatne informacije i obavijesti o upisima u I. godinu studija mogu se dobiti u Studentskoj službi Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek na telefon 031/399-621, 031/399-624.


UPISI NA PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SESTRINSTVO – DISLOCIRANI STUDIJ U PREGRADI

obavljat će se:

21. rujna 2020. od 9:00 do 12:00 sati, preddiplomski sveučilišni studij Sestrinstvo u Pregradi, Srednja škola Pregrada, Stjepana Škreblina bb, Pregrada.
Za upis je potrebno dostaviti:
1.) Dvije fotografije 3,5 x 4,5 cm
2.) 2 uplatnice:
a) Uplatnicu na žiro IBAN HR7125000091101460942, poziv na broj: OIB-370, iznos od 330,00 kuna za troškove prijave, upisa, upisnih materijala, izrade ISAK kartice i projekta Studentskog zbora - primjer uplatnice (.jpg)
b) Uplatnica na žiro IBAN HR7125000091101460942, poziv na broj: OIB-370, iznos od 9.240,00 za troškove školarine - primjer uplatnice (.jpg)
3.) Svjedodžbe sva četiri razreda srednje škole i završnu svjedodžbu - sve originali dokumenata
4.) Rodni list – original (ne stariji od 6 mjeseci)
5.) Domovnica – preslik (original na uvid)
6.) Preslik osobne iskaznice
7.) Potvrda liječnika opće/obiteljske medicine
8.) Za pristupnike s posebnim statusom – dokumenti o dokazu statusa

Napomena:
Molim Vas da gore navedene troškove uplatite na IBAN HR7125000091101460942, Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek. Obavezno upišite svoj OIB (ispod broja žiro računa, na mjesto poziv na broj) - 370.
Sve dodatne informacije i obavijesti o upisima u I. godinu studija mogu se dobiti u Studentskoj službi Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek – dislocirani preddiplomski sveučilišni studij Sestrinstvo u Pregradi na telefon 049/377-273.


UPISI NA PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SESTRINSTVO – DISLOCIRANI STUDIJ U NOVOJ GRADIŠKI

obavljat će se:

22. rujna 2020. od 9:00 do 12:00 sati, preddiplomski sveučilišni studij Sestrinstvo u Novoj Gradišci, Dom kulture Nova Gradiška, Relkovićeva ulica 4, Nova Gradiška.
Za upis je potrebno dostaviti:
1.) Dvije fotografije 3,5 x 4,5 cm
2.) 2 uplatnice:
a) Uplatnicu na žiro IBAN HR7125000091101460942, poziv na broj: OIB-373, iznos od 330,00 kuna za troškove prijave, upisa, upisnih materijala, izrade ISAK kartice i projekta Studentskog zbora - primjer uplatnice (.jpg)
b) Uplatnica na žiro IBAN HR7125000091101460942, poziv na broj: OIB-373, iznos od 9.240,00 za troškove školarine - primjer uplatnice (.jpg)
3.) Svjedodžbe sva četiri razreda srednje škole i završnu svjedodžbu - sve originali dokumenata
4.) Rodni list – original (ne stariji od 6 mjeseci)
5.) Domovnica – preslik (original na uvid)
6.) Preslik osobne iskaznice
7.) Potvrda liječnika opće/obiteljske medicine
8.) Za pristupnike s posebnim statusom – dokumenti o dokazu statusa

Napomena:
Molim Vas da gore navedene troškove uplatite na IBAN HR7125000091101460942, Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek. Obavezno upišite svoj OIB (ispod broja žiro računa, na mjesto poziv na broj) - 373.
Sve dodatne informacije i obavijesti o upisima u I. godinu studija mogu se dobiti u Studentskoj službi Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek – dislocirani preddiplomski sveučilišni studij Sestrinstvo u Novoj Gradišci na telefon 031/399-621, 031/399-624, 091/224-1521.


UPISI NA PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ FIZIOTERAPIJA U ORAHOVICI

obavljat će se:

22. rujna 2020. od 9:00 do 12:00 sati, na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Bana J. Jelačića 19a, Orahovica.
Za upis je potrebno dostaviti:
1.) Dvije fotografije 3,5 x 4,5 cm
2.) Uplatnicu na žiro IBAN HR7125000091101460942, poziv na broj: OIB-51, iznos od 330,00 kuna za troškove prijave, upisa, upisnih materijala, izrade ISAK kartice i projekta Studentskog zbora - primjer uplatnice (.jpg)
3.) Svjedodžbe sva četiri razreda srednje škole i završnu svjedodžbu - sve originali dokumenata
4.) Rodni list – original (ne stariji od 6 mjeseci)
5.) Domovnica – preslik (original na uvid)
6.) Preslik osobne iskaznice
7.) Potvrda liječnika opće/obiteljske medicine
8.) Za pristupnike s posebnim statusom – dokumenti o dokazu statusa

Napomena:
Molim Vas da gore navedene troškove uplatite na IBAN HR7125000091101460942, Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek. Obavezno upišite svoj OIB (ispod broja žiro računa, na mjesto poziv na broj) - 51. Studenti koji su već bili na nekom drugom studiju upisani u statusu redovitog studenta – plaćaju prilikom upisa i troškove školarine za 1. godinu u iznosu od 9.240,00 kuna - primjer uplatnice (.jpg)
Sve dodatne informacije i obavijesti o upisima u I. godinu studija mogu se dobiti u Studentskoj službi Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek na telefon 031/399-621, 031/399-624, 091/224-1511.

obavljat će se:

21. i 22. srpnja 2020. od 9:00 do 12:00 sati, preddiplomski sveučilišni studij Sestrinstvo u Pregradi, Srednja škola Pregrada, Stjepana Škreblina bb, Pregrada.
Za upis je potrebno dostaviti:
1.) Dvije fotografije 3,5 x 4,5 cm
2.) 2 uplatnice:
a) Uplatnicu na žiro IBAN HR7125000091101460942, poziv na broj: OIB-370, iznos od 330,00 kuna za troškove prijave, upisa, upisnih materijala, izrade ISAK kartice i projekta Studentskog zbora - primjer uplatnice (.jpg)
b) Uplatnica na žiro IBAN HR7125000091101460942, poziv na broj: OIB-370, iznos od 9.240,00 za troškove školarine - primjer uplatnice (.jpg)
3.) Svjedodžbe sva četiri razreda srednje škole i završnu svjedodžbu - sve originali dokumenata
4.) Rodni list – original (ne stariji od 6 mjeseci)
5.) Domovnica – preslik (original na uvid)
6.) Preslik osobne iskaznice
7.) Potvrda liječnika opće/obiteljske medicine
8.) Za pristupnike s posebnim statusom – dokumenti o dokazu statusa
Napomena:
Molim Vas da gore navedene troškove uplatite na IBAN HR7125000091101460942, Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek. Obavezno upišite svoj OIB (ispod broja žiro računa, na mjesto poziv na broj) - 370.
Sve dodatne informacije i obavijesti o upisima u I. godinu studija mogu se dobiti u Studentskoj službi Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek – dislocirani preddiplomski sveučilišni studij Sestrinstvo u Pregradi na telefon 049/377-273.

obavljat će se:

22. i 23. srpnja 2020. od 9:00 do 12:00 sati, na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Crkvena ulica 21, Osijek, u Informatičkoj učionici.
Za upis je potrebno dostaviti:
1.) Dvije fotografije 3,5 x 4,5 cm
2.) Uplatnicu na žiro IBAN HR7125000091101460942, poziv na broj: OIB-15, iznos od 330,00 kuna za troškove prijave, upisa, upisnih materijala, izrade ISAK kartice i projekta Studentskog zbora - primjer uplatnice (.jpg)
3.) Svjedodžbe sva četiri razreda srednje škole i završnu svjedodžbu - sve originali dokumenata
4.) Rodni list – original (ne stariji od 6 mjeseci)
5.) Domovnica – preslik (original na uvid)
6.) Preslik osobne iskaznice
7.) Potvrda liječnika opće/obiteljske medicine
8.) Za pristupnike s posebnim statusom – dokumenti o dokazu statusa
Napomena:
Molim Vas da gore navedene troškove uplatite na IBAN HR7125000091101460942, Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek. Obavezno upišite svoj OIB (ispod broja žiro računa, na mjesto poziv na broj) - 15. Studenti koji su već bili na nekom drugom studiju upisani u statusu redovitog studenta – plaćaju prilikom upisa i troškove školarine za 1. godinu u iznosu od 9.240,00 kuna - primjer uplatnice (.jpg)
Sve dodatne informacije i obavijesti o upisima u I. godinu studija mogu se dobiti u Studentskoj službi Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek na telefon 031/399-621, 031/399-624.

obavljat će se:

24. i 25. srpnja 2020. od 9:00 do 12:00 sati, na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Crkvena ulica 21, Osijek, u Informatičkoj učionici.
Za upis je potrebno dostaviti:
1.) Dvije fotografije 3,5 x 4,5 cm
2.) 2 uplatnice:
a) Uplatnicu na žiro IBAN HR7125000091101460942, poziv na broj: OIB-744, iznos od 330,00 kuna za troškove prijave, upisa, upisnih materijala, izrade ISAK kartice i projekta Studentskog zbora - primjer uplatnice (.jpg)
b) Uplatnica na žiro IBAN HR7125000091101460942, poziv na broj: OIB-744, iznos od 75.000,00 kuna za troškove školarine - primjer uplatnice (.jpg)
3.) Svjedodžbe sva četiri razreda srednje škole i završnu svjedodžbu - sve originali dokumenata
4.) Rodni list – original (ne stariji od 6 mjeseci)
5.) Domovnica – preslik (original na uvid)
6.) Preslik osobne iskaznice
7.) Potvrda liječnika opće/obiteljske medicine
8.) Za pristupnike s posebnim statusom – dokumenti o dokazu statusa
Napomena:
Molim Vas da gore navedene troškove uplatite na IBAN HR7125000091101460942, Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek. Obavezno upišite svoj OIB (ispod broja žiro računa, na mjesto poziv na broj) - 744.
Sve dodatne informacije i obavijesti o upisima u I. godinu studija mogu se dobiti u Studentskoj službi Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek na telefon 031/399-621, 031/399-624.

obavljat će se:

27. i 28. srpnja 2020. od 9:00 do 12:00 sati, preddiplomski sveučilišni studij Sestrinstvo u Novoj Gradišci, Dom kulture Nova Gradiška, Relkovićeva ulica 4, Nova Gradiška.
Za upis je potrebno dostaviti:
1.) Dvije fotografije 3,5 x 4,5 cm
2.) 2 uplatnice:
a) Uplatnicu na žiro IBAN HR7125000091101460942, poziv na broj: OIB-373, iznos od 330,00 kuna za troškove prijave, upisa, upisnih materijala, izrade ISAK kartice i projekta Studentskog zbora - primjer uplatnice (.jpg)
b) Uplatnica na žiro IBAN HR7125000091101460942, poziv na broj: OIB-373, iznos od 9.240,00 za troškove školarine - primjer uplatnice (.jpg)
3.) Svjedodžbe sva četiri razreda srednje škole i završnu svjedodžbu - sve originali dokumenata
4.) Rodni list – original (ne stariji od 6 mjeseci)
5.) Domovnica – preslik (original na uvid)
6.) Preslik osobne iskaznice
7.) Potvrda liječnika opće/obiteljske medicine
8.) Za pristupnike s posebnim statusom – dokumenti o dokazu statusa
Napomena:
Molim Vas da gore navedene troškove uplatite na IBAN HR7125000091101460942, Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek. Obavezno upišite svoj OIB (ispod broja žiro računa, na mjesto poziv na broj) - 373.
Sve dodatne informacije i obavijesti o upisima u I. godinu studija mogu se dobiti u Studentskoj službi Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek – dislocirani preddiplomski sveučilišni studij Sestrinstvo u Novoj Gradišci na telefon 031/399-621, 031/399-624, 091/224-1521.

obavljat će se:

28. i 29. srpnja 2020. od 9:00 do 12:00 sati, na Fakultetu za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Bana J. Jelačića 19a, Orahovica.
Za upis je potrebno dostaviti:
1.) Dvije fotografije 3,5 x 4,5 cm
2.) Uplatnicu na žiro IBAN HR7125000091101460942, poziv na broj: OIB-51, iznos od 330,00 kuna za troškove prijave, upisa, upisnih materijala, izrade ISAK kartice i projekta Studentskog zbora - primjer uplatnice (.jpg)
3.) Svjedodžbe sva četiri razreda srednje škole i završnu svjedodžbu - sve originali dokumenata
4.) Rodni list – original (ne stariji od 6 mjeseci)
5.) Domovnica – preslik (original na uvid)
6.) Preslik osobne iskaznice
7.) Potvrda liječnika opće/obiteljske medicine
8.) Za pristupnike s posebnim statusom – dokumenti o dokazu statusa
Napomena:
Molim Vas da gore navedene troškove uplatite na IBAN HR7125000091101460942, Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek. Obavezno upišite svoj OIB (ispod broja žiro računa, na mjesto poziv na broj) - 51. Studenti koji su već bili na nekom drugom studiju upisani u statusu redovitog studenta – plaćaju prilikom upisa i troškove školarine za 1. godinu u iznosu od 9.240,00 kuna - primjer uplatnice (.jpg)
Sve dodatne informacije i obavijesti o upisima u I. godinu studija mogu se dobiti u Studentskoj službi Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek na telefon 031/399-621, 031/399-624, 091/224-1511.

INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ DENTALNE MEDICINE

Način prijave

Za test psihomotorike kandidati se prijavljuju putem web stranice Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek.

Obrazac prijave

Prijaviti se možete isključivo popunjavanjem slijedećeg prijavnog obrasca - OBRAZAC.
Pri pristupanju na samo testiranje dužni ste priložiti potvrdu o izvršenoj uplati. Kandidati koji ne donesu potvrdu o uplati neće moći pristupiti testiranju.
Sliku ispravno popunjene uplatnice možete vidjeti OVDJE.

Rok za prijavu

Prijave traju od 5. rujna 2020. godine do 9. rujna 2020. godine.

Testiranje

Testiranje psihomotoričkih sposobnosti se obavlja u prostorima Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Crkvena ulica 21 u Osijeku na dan 10. rujna 2020. godine.
S obzirom da testiranje zahtijeva individualni pristup, a i zbog neometanog odvijanja testa, isti se odvija prema rasporedu koji će biti objavljen na web stranici Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek nakon završetka prijave.
Rezultati testa psihomotoričkih sposobnosti će biti objavljeni 10. rujna 2020. godine na web stranici Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek.
Žalbe na Test psihomotorike i zahtjev za uvid u dokumentaciju predaju se u pisanom obliku 11. rujna 2020. godine u vremenu od 9 do 12 sati u Referadi dentalne medicine soba K-10 u prostorima Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Cara Hadrijana 10 E u Osijeku.
Uvid u dokumentaciju će se obaviti 11. rujna 2020. godine isključivo za pristupnike koji su to zatražili u predviđenom roku i na propisan način u Referadi dentalne medicine soba K-10 u prostorima Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Cara Hadrijana 10 E u Osijeku.

O provjeri psihomotoričkih sposobnosti

Provjera psihomotoričkih sposobnosti sastoji se od ispitivanja snalaženja u prostornim odnosima testom papir-olovka, izrade modela od žice prema zadanom predlošku te ispitivanja manualne spretnosti.

INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ DENTALNE MEDICINE

Način prijave

Za test psihomotorike kandidati se prijavljuju putem web stranice Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek.

Obrazac prijave

Prijaviti se možete isključivo popunjavanjem slijedećeg prijavnog obrasca - OBRAZAC.
Pri pristupanju na samo testiranje dužni ste priložiti potvrdu o izvršenoj uplati. Kandidati koji ne donesu potvrdu o uplati neće moći pristupiti testiranju.
Sliku ispravno popunjene uplatnice možete vidjeti OVDJE.

Rok za prijavu

Prijave traju od 31. kolovoza 2020. godine do 4. rujna 2020. godine.

Testiranje

Testiranje psihomotoričkih sposobnosti se obavlja u prostorima Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Crkvena ulica 21 u Osijeku na dan 5. rujna 2020. godine.
S obzirom da testiranje zahtijeva individualni pristup, a i zbog neometanog odvijanja testa, isti se odvija prema rasporedu koji će biti objavljen na web stranici Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek nakon završetka prijave.
Rezultati testa psihomotoričkih sposobnosti će biti objavljeni 7. rujna 2020. godine na web stranici Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek.
Žalbe na Test psihomotorike i zahtjev za uvid u dokumentaciju predaju se u pisanom obliku 8. rujna 2020. godine u vremenu od 9 do 12 sati u Referadi dentalne medicine soba K-10 u prostorima Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Cara Hadrijana 10 E u Osijeku.
Uvid u dokumentaciju će se obaviti 8. rujna 2020. godine isključivo za pristupnike koji su to zatražili u predviđenom roku i na propisan način u Referadi dentalne medicine soba K-10 u prostorima Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Cara Hadrijana 10 E u Osijeku.

O provjeri psihomotoričkih sposobnosti

Provjera psihomotoričkih sposobnosti sastoji se od ispitivanja snalaženja u prostornim odnosima testom papir-olovka, izrade modela od žice prema zadanom predlošku te ispitivanja manualne spretnosti.

INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ DENTALNE MEDICINE

Način prijave

Za test psihomotorike kandidati se prijavljuju putem web stranice Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek.

Obrazac prijave

Prijaviti se možete isključivo popunjavanjem slijedećeg prijavnog obrasca - OBRAZAC.
Pri pristupanju na samo testiranje dužni ste priložiti potvrdu o izvršenoj uplati. Kandidati koji ne donesu potvrdu o uplati neće moći pristupiti testiranju.
Sliku ispravno popunjene uplatnice možete vidjeti OVDJE.

Rok za prijavu

Prijave traju od 28. srpnja 2020. godine do 23. kolovoza 2020. godine.

Testiranje

Testiranje psihomotoričkih sposobnosti se obavlja u prostorima Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Crkvena ulica 21 u Osijeku na dan 29. kolovoza 2020. godine.
S obzirom da testiranje zahtijeva individualni pristup, a i zbog neometanog odvijanja testa, isti se odvija prema rasporedu koji će biti objavljen na web stranici Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek nakon završetka prijave.
Rezultati testa psihomotoričkih sposobnosti će biti objavljeni 1. rujna 2020. godine na web stranici Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek.
Žalbe na Test psihomotorike i zahtjev za uvid u dokumentaciju predaju se u pisanom obliku 2. rujna 2020. godine u vremenu od 9 do 12 sati u Referadi dentalne medicine soba K-10 u prostorima Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Cara Hadrijana 10 E u Osijeku.
Uvid u dokumentaciju će se obaviti 2. rujna 2020. godine isključivo za pristupnike koji su to zatražili u predviđenom roku i na propisan način u Referadi dentalne medicine soba K-10 u prostorima Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Cara Hadrijana 10 E u Osijeku.

O provjeri psihomotoričkih sposobnosti

Provjera psihomotoričkih sposobnosti sastoji se od ispitivanja snalaženja u prostornim odnosima testom papir-olovka, izrade modela od žice prema zadanom predlošku te ispitivanja manualne spretnosti.

INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ DENTALNE MEDICINE

Način prijave

Za test psihomotorike kandidati se prijavljuju putem web stranice Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek.

Obrazac prijave

Prijaviti se možete isključivo popunjavanjem slijedećeg prijavnog obrasca - OBRAZAC.
Pri pristupanju na samo testiranje dužni ste priložiti potvrdu o izvršenoj uplati. Kandidati koji ne donesu potvrdu o uplati neće moći pristupiti testiranju.
Sliku ispravno popunjene uplatnice možete vidjeti OVDJE.

Rok za prijavu

Prijave traju od 25. lipnja 2020. godine do 28. lipnja 2020. godine.

Testiranje

Testiranje psihomotoričkih sposobnosti se obavlja u prostorima Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Crkvena ulica 21 u Osijeku na dan 4. srpnja 2020. godine.
S obzirom da testiranje zahtijeva individualni pristup, a i zbog neometanog odvijanja testa, isti se odvija prema rasporedu koji će biti objavljen na web stranici Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek nakon završetka prijave.
Rezultati testa psihomotoričkih sposobnosti će biti objavljeni 7. srpnja 2020. godine na web stranici Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek.
Žalbe na Test psihomotorike i zahtjev za uvid u dokumentaciju predaju se u pisanom obliku 8. srpnja 2020. godine u vremenu od 9 do 12 sati u Referadi dentalne medicine soba K-10 u prostorima Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Cara Hadrijana 10 E u Osijeku.
Uvid u dokumentaciju će se obaviti 8. srpnja 2020. godine isključivo za pristupnike koji su to zatražili u predviđenom roku i na propisan način u Referadi dentalne medicine soba K-10 u prostorima Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Cara Hadrijana 10 E u Osijeku.

O provjeri psihomotoričkih sposobnosti

Provjera psihomotoričkih sposobnosti sastoji se od ispitivanja snalaženja u prostornim odnosima testom papir-olovka, izrade modela od žice prema zadanom predlošku te ispitivanja manualne spretnosti.

INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ DENTALNE MEDICINE

Način prijave

Za test psihomotorike kandidati se prijavljuju putem web stranice Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek.

Obrazac prijave

Prijaviti se možete isključivo popunjavanjem slijedećeg prijavnog obrasca - OBRAZAC.
Pri pristupanju na samo testiranje dužni ste priložiti potvrdu o izvršenoj uplati. Kandidati koji ne donesu potvrdu o uplati neće moći pristupiti testiranju.
Sliku ispravno popunjene uplatnice možete vidjeti OVDJE.

Rok za prijavu

Prijave traju od 28. svibnja 2020. godine do 14. lipnja 2020. godine.

Testiranje

Testiranje psihomotoričkih sposobnosti se obavlja u prostorima Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Crkvena ulica 21 u Osijeku na dan 20. lipnja 2020. godine.
S obzirom da testiranje zahtijeva individualni pristup, a i zbog neometanog odvijanja testa, isti se odvija prema rasporedu koji će biti objavljen na web stranici Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek nakon završetka prijave.
Rezultati testa psihomotoričkih sposobnosti će biti objavljeni 23. lipnja 2020. godine na web stranici Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek.
Žalbe na Test psihomotorike i zahtjev za uvid u dokumentaciju predaju se u pisanom obliku 24. lipnja 2020. godine u vremenu od 9 do 12 sati u Referadi dentalne medicine soba K-10 u prostorima Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Cara Hadrijana 10 E u Osijeku.
Uvid u dokumentaciju će se obaviti 24. lipnja 2020. godine isključivo za pristupnike koji su to zatražili u predviđenom roku i na propisan način u Referadi dentalne medicine soba K-10 u prostorima Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Cara Hadrijana 10 E u Osijeku.

O provjeri psihomotoričkih sposobnosti

Provjera psihomotoričkih sposobnosti sastoji se od ispitivanja snalaženja u prostornim odnosima testom papir-olovka, izrade modela od žice prema zadanom predlošku te ispitivanja manualne spretnosti.

INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ DENTALNE MEDICINE 


Način prijave

Za test psihomotorike kandidati se prijavljuju putem web stranice Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek.


Obrazac prijave

Prijaviti se možete isključivo popunjavanjem slijedećeg prijavnog obrasca - OBRAZAC.
Pri pristupanju na samo testiranje dužni ste priložiti potvrdu o izvršenoj uplati. Kandidati koji ne donesu potvrdu o uplati neće moći pristupiti testiranju.
Sliku ispravno popunjene uplatnice možete vidjeti OVDJE.


Rok za prijavu

Prijave traju od 9. ožujka 2020. godine do 17. svibnja 2020. godine.


Testiranje

Testiranje psihomotoričkih sposobnosti se obavlja u prostorima Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Crkvena ulica 21 u Osijeku na dan 23. svibnja 2020. godine.


S obzirom da testiranje zahtijeva individualni pristup, a i zbog neometanog odvijanja testa, isti se odvija prema rasporedu koji će biti objavljen na web stranici Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek nakon završetka prijave.


Rezultati testa psihomotoričkih sposobnosti će biti objavljeni 26. svibnja 2020. godine na web stranici Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek.


Žalbe na Test psihomotorike i zahtjev za uvid u dokumentaciju predaju se u pisanom obliku 27. svibnja 2020.godine u vremenu od 9 do 12 sati u Referadi dentalne medicine soba K-10 u prostorima Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Cara Hadrijana 10 E u Osijeku.


Uvid u dokumentaciju će se obaviti 27. svibnja 2020. godine isključivo za pristupnike koji su to zatražili u predviđenom roku i na propisan način u Referadi dentalne medicine soba K-10 u prostorima Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek, Cara Hadrijana 10 E u Osijeku.


O provjeri psihomotoričkih sposobnosti

Provjera psihomotoričkih sposobnosti sastoji se od ispitivanja snalaženja u prostornim odnosima testom papir-olovka, izrade modela od žice prema zadanom predlošku te ispitivanja manualne spretnosti.

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal