• Croatian (Hrvatski)
  • English (United Kingdom)

Upisi u više godine 2019./20.

Upisi u više godine studija
(akademska 2019./2020. godina)


Obavještavaju se svi studenti integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Dentalne medicine i preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija Sestrinstvo, Fizioterapija i preddiplomskog sveučilišnog studija Dentalna higijena Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijek da će se upisi u više godine i ponavljačke godine studija održavati od 16. rujna do 30. rujna 2019. godine od 9:00 do 13:00 sati, u Uredu za studente (Cara Hadrijana 10e).


UVJET za upis u višu godinu studija je ostvarenih 51 ECTS bod.


Sukladno Odluci o posebnim naknadama na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i znanstveno-nastavnim sastavnicama od 30. siječnja 2019. godine troškove upisa u višu godinu studija (troškovi dokumentacije) plaćaju svi studenti koji upisuju višu godinu studija u iznosu od 100,00 kn i troškove projekta Studentskog zbora u iznosu od 30,00 kn.

 

Sukladno Odluci o posebnim naknadama na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i znanstveno-nastavnim sastavnicama od 30. siječnja 2019. godine troškove upisa u ponavljačku godinu studija plaćaju svi studenti koji upisuju ponavljačku godinu studija u iznosu od 30,00 kn (troškove projekta Studentskog zbora).

 

Izvanredni studenti 1. godine sveučilišnog integriranog preddiplomskog i diplomskog studija Dentalne medicine, uz troškove upisa u višu godinu (130,00 kn) studija uplaćuju školarinu u iznosu od 75.000,00 kn na žiro račun broj: IBAN HR71 2500 0091 1014 6094 2.

 

Izvanredni studenti 2. i 3. godine sveučilišnog integriranog preddiplomskog i diplomskog studija Dentalne medicine, uz troškove upisa u višu godinu (130,00 kn) studija uplaćuju školarinu u iznosu od 70.000,00 kn na žiro račun broj: IBAN HR71 2500 0091 1014 6094 2. Studenti prijelaznici uplaćuju školarinu u iznosu od 75.000,00 kn.

 

Izvanredni studenti sveučilišnih preddiplomskih i diplomskih studija Sestrinstvo i sveučilišnog preddiplomskog studija Dentalna higijena, uz troškove upisa u višu/ponavljačku godinu studija uplaćuju školarinu u iznosu od 9.240,00 kn na žiro račun broj: IBAN HR71 2500 0091 1014 6094 2.

 

Odluka o posebnima naknadama na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

 

Redoviti studenti koji su u akademskoj godini ostvarili najmanje 55 ECTS bodova plaćaju samo troškove upisa u višu godinu (130,00 kn). Redoviti studenti koji su tijekom akademske godine ostvarili manje od 55 ECTS bodova uz troškove upisa plaćaju i školarinu u skladu sa Odlukom o linearnom modelu studiranja. Troškovi upisa uplaćuju se na žiro račun broj: IBAN HR71 2500 0091 1014 6094 2. Ukoliko je student u akademskoj godini stekao manje od 24 ECTS boda – može upisati godinu u statusu izvanrednog studenta.

 

Odluka o linearnom modelu studiranja na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

 

Redoviti studenti ponavljači završnih godina (3. godina preddiplomski, 2 . godina diplomski) plaćaju troškove studentskog zbora (30,00 kn) i troškove školarine u skladu sa Odlukom o linearnom modelu studiranja pod uvjetom da su ostvarili najmanje 24 ECTS bodova u akademskoj 2018./2019. godini i da u dosadašnjem tijeku studija nisu ponavljali nijednu godinu. Redoviti studenti ponavljači koji su ostvarili najmanje 55 ECTS boda - ne plaćaju školarinu.

 

Akademske 2018./2019. godine naše Sveučilište nastavlja s provedbom Jedinstvene sveučilišne studentske ankete. Anketi ćete ove godine moći pristupiti pomoću elektroničkog identiteta AAI@EduHr, a ispunjavanje ankete bit će uvjet za upis u više i ponavljačke godine studija. Nakon što ispunite anketne obrasce za sve nastavnike i suradnike, moći ćete samostalno ispisati potvrdu koju ćete priložiti pri upisu u višu godinu studija. Pristup studentskoj anketi će biti omogućen uoči početka razdoblja za upise.

 

Molimo sve studente da se pridržavaju navedenih rokova. Izvan navedenih rokova nećete moći ostvariti svoja prava za akademsku 2019./2020. godinu.

 

Upis u više/ponavljačke godine za studente:

  • preddiplomski sveučilišni studij Sestrinstvo (dislocirani studij u Novoj Gradiški): od 16. rujna do 30. rujna 2019. godine od 9:00 do 13:00 sati u Uredu za studente (Dom kulture Nova Gradiška, Relkovićeva 4, Nova Gradiška).
  • preddiplomski sveučilišni studij Sestrinstvo (dislocirani studij u Pregradi): od 16. rujna do 30. rujna 2019. godine od 9:00 do 13:00 sati u Uredu za studente (Srednja škola Pregrada, Stjepana Škreblina bb, Pregrada).
  • preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Fizioterapija (dislocirani studij u Orahovici): od 16. rujna do 30. rujna 2019. godine od 9:00 do 13:00 sati u Uredu za studente (Zgrada fakulteta, Bana Josipa Jelačića 19a, Orahovica).
  • diplomski sveučilišni studij Sestrinstvo (dislocirani studij u Čakovcu): 28. rujna 2019. godine od 10:00 do 14:00 sati u Uredu za studente (Srednja škola Čakovec, Jakova Gotovca 2, Čakovec).
  • diplomski sveučilišni studij Sestrinstvo (studij u Slavonskom Brodu): 26. rujna 2019. godine od 16:00 do 19:00 sati (Opća bolnica dr. Josip Benčević, Andrije Štampara 42, Slavonski Brod).
 
Primjeri uplatnica

 

Sveučilišni integrirani preddiplomski i diplomski studij dentalne medicine

troškovi upisa (.jpg)

školarina 1. i 2. godina (.jpg)

školarina 3. i 4. godina (.jpg)

projekti studentskog zbora (.jpg)

 

Sveučilišni preddiplomski studij Dentalna higijena

troškovi upisa (.jpg)

školarina (.jpg)

projekti studentskog zbora (.jpg)

 

Sveučilišni preddiplomski studij fizioterapije Orahovica

troškovi upisa (.jpg)

projekti studentskog zbora (.jpg)

 

Sveučilišni preddiplomski studij sestrinstva Nova Gradiška

troškovi upisa (.jpg)

školarina (.jpg)

projekti studentskog zbora (.jpg)

 

Sveučilišni preddiplomski studij sestrinstva Osijek

troškovi upisa (.jpg)

školarina (izvanredni) (.jpg)

projekti studentskog zbora (.jpg)

 

Sveučilišni preddiplomski studij sestrinstva Pregrada

troškovi upisa (.jpg)

školarina (.jpg)

projekti studentskog zbora (.jpg)

 

Sveučilišni diplomski studij fizioterapije Orahovica

troškovi upisa (.jpg)

projekti studentskog zbora (.jpg)

 
Sveučilišni diplomski studij sestrinstva Čakovec

troškovi upisa (.jpg)

školarina (.jpg)

projekti studentskog zbora(.jpg)

 

Sveučilišni diplomski studij sestrinstva Osijek

troškovi upisa (.jpg)

školarina (.jpg)

projekti studentskog zbora (.jpg)

 

Sveučilišni diplomski studij sestrinstva Slavonski Brod

troškovi upisa (.jpg)

školarina (.jpg)

projekti studentskog zbora (.jpg)

1. Poslijediplomskom tečaju stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije „Osnove palijativne skrbi“

Tečaj

REHABILITACIJA U KLINIČKOJ MEDICINI - kardiovaskularna rehabilitacija

TEČAJ

1. poslijediplomski tečaj stalnog medicinskog usavršavanja I. kategorije “Sport i srce”

TEČAJ

Izražavanje zdravstvenih djelatnika na znanstveno-stručnim skupovima i u publikacijama

Simpozij

Suvremeno sestrinstvo: povijest kao temelj, teorija kao izvor, obrazovanje kao put, kvaliteta kao obveza, znanost kao istina.

Konferencija

Nursing Education and Science (NES)

Scientific-professional Journal