blank

Cjeloživotno obrazovanje

 • Upoznati studente s nužnošću cjeloživotnoog obrazovanja, mogućnostima koje se otvaraju tijekom i nakon formalnog obrazovanja.
 • Profesionalni razvoj i cjeloživotno obrazovanje, modeli učenja odraslih, razvoj i planiranje edukacijskih programa u okviru cjeloživotnog obrazovanja, uloga nastavnika u edukacijskim programima cjeloživotnog učenja, poticanje i praćenje samoreguliranog učenja
 • Obvezna literatura:
  1.    Vizek Vidović, V., Rijavec, M., Vlahović-Štetić, V., Miljković, D. (2003). Psihologija obrazovanja, IEP, Zagreb.
  2.    Vizek Vidović, V. i Vlahović Štetić, V. (2007). Modeli učenja odraslih i profesionalni razvoj. Letopis socijalnog rada, (Tematski broj - Supervizija) 14., 2., 283-310.

  Dopunska literatura:
  1.    Desforges, C. (2001): Uspješno učenje i poučavanje, Educa, Zagreb.
  2.    Knowles,M.S., Holton, E.E., Swanson (1998), Golf publishing co., Houston , Texas
 • Nakon izvršenih obveza u kolegiju studenti će:
  • moći objasniti ulogu cjeloživotnog učenja u profesionalnom razvoju,
  • moći opisati glavne značajke procesa učenja odraslih,
  • biti sposobni uspostaviti grupna pravila, usmjeravati raspravu pitanjima različite vrste,
  • dati pozitivan feedback u grupi,
  • biti sposobni planirati i izvesti prezentaciju uz primjenu IT tehnologije,
  • moći upotrijebiti različite tehnike za evaluaciju edukacijskih programa,
  • primijeniti tehnike kritičkog čitanja

webmail studomat