blank

Ekonomika u zdravstvu 2

 • Cilj kolegija je upoznavanje studenata s temom i problemom zdravstvenog sustava i zdravstvene politike te stjecanje specifičnih i općih znanja o zdravstvenoj politici i njenoj važnosti za državu.
 • međuzavisnosti ekonomike i zdravstva
  razlikovanje pojma zdravlja i pojma bolesti
  specifičnosti zdravstvenih potreba i ekonomske karakteristike na području zdravstva
  mehanizmi međuljudskih interakcija u zdravstvu
  ekonomsko vrednovanje života i zdravlja
  latentni i manifestni doprinosi
  nezdravstveni rezultati rada zdravstvene zaštite
  zdravstveni indikatori – indeksi zdravlja
  ocjena zdravstvenog stanja populacije
  pokazatelji zdravstvenog stanja populacije
  determinante potražnje zdravstvene zaštite
  standardi i normativi rada zdravstvene službe, zdravstveni standard
  model ponude zdravstvene zaštite
  cost-containment metoda
  vrste participacije
  utjecaj participacije na korištenje zdravstvenih usluga
  implementacija participacije u RH
  tradicionalni modeli organizacije i financiranja zdravstvene zaštite
  pravednost i efikasnost u zdravstvu
  funkcionalni odnosi subjekata u financiranju zdravstvene zaštite
  strateški management u zdravstvu
  paradoks financijskog managementa u zdravstvu
  likvidnost
  profitabilnost
  vrednovanje financijskih učinaka u zdravstvenim ustanovama
  temeljni financijski koeficijenti kao pokazatelji ekonomskog stanja zdravstvenih ustanova
 • Obvezna literatura:
  1.    Bilješke s predavanja na temelju knjige Feldstein, Paul J., (1998), Health Care Economics, 7th ed., Delmar, 2012, SAD

  Dopunska literatura:
  1.    Phelps, Charles E.: Health Economics 5th ed., Routledge, 2016, New York, SAD
  • Znati temeljne koncepte upravljanja u zdravstvu
  • Usvojiti ekonomske pojmove koji se koriste u zdravstvu
  • Steći sposobnosti ekonomskog vrednovanja parametara u zdravstvenom sustavu
  • Poznavati sustav participacija u zdravstvu i različite modele istog
  • Poznavati modele organizacije u zdravstvu i financiranje zdravstvene zaštite
  • Steći spoznaju o temeljnim financijskim pokazateljima stanja u zdravstvenim ustanovama

webmail studomat