blank

Istraživanje i metodologija istraživanja

 • Upoznati studente sa znanstveinm načinom razmišljanja i približiti im na teorijski i praktičan način mogućnosti istraživanja u sestrinstvu, kao i upozoriti na nužnost znanstvene čestitosti.
 • Sadržaj nastave obuhvaća sljedeće teme: Znanstveni način mišljenja u sestrinstvu. Sestrinstvo zasnovano na dokazima. Vrste znanstvenog istraživanja. Planiranje istraživanja u sestrinstvu. Vrste podataka. Uzorak I populacija. Razdiobe. Prikupljanje znanstvenih informacija. Odabir postupaka raščlambe podataka Interpretacija rezultata znanstvenog istraživanja. Pisanje znanstvenog rada. Objavljivanje rezultata znanstvenih istraživanja. Vrste publikacija. Znanstveno-istraživačka čestitost. Kritička prosudba znanstvenih publikacija u sestrinstvu.
 • Obvezna literatura:
  1.    Marušić M. i sur. Uvod u znanstveni rad u medicini. Medicinska naklada, Zagreb, 2004.

  Dopunska literatura:
  1.    Melnyk BM, Fineout-Overholt E. Evidence-based practice in nursing&healthcare. Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, 2005.
  2.    Polit DF, Tatano Beck C. Nursing research. Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia, 2008.
 • Nakon završene nastave student će
  • planirati, izraditi i kritičko prosuditi znanje o sustavu razmišljanja i kritičkom prosuđivanju u znanstveno-istraživačkom radu.
  • Upoznat će teorijske definicije, podjele i konvencije vezane za znanstvenoistraživački rad, te
  • steći iskustvo u načinu analize i kritičkog prosuđivanja znanstvenog istraživanja i znanstvenog članka.
  • steći temelje vještina samostalnog istraživačkog rada i publiciranja rezultata znanstvenog istraživanja.
  • Usvajanjem znanja i suvremenih stavova o medicini i sestrinstvu zasnovanom na dokazima naučit će o važnosti praćenja stručno-znanstvene literature, sudjelovanja u znanstveno-istraživačkom radu i primjeni medicine zasnovane na dokazima u sestrinskoj praksi.
  • Upoznat će etičnost i čestitost znanstveno-istraživačkog pristupa.

webmail studomat