blank

Priprema postera ili oralne prezentacije

  • Upoznati studente s osnovnim načelima pripreme postera ili oralne prezentacije prilikom javnog iznošenja svojih rezultata /zaključaka.
  • Sadržaj nastave obuhvaća sljedeće teme: Usmena prezentacija – vizualna sredstva, tehnička pomagala. Natuknice – da ili ne?. Vremenski aspekti. Struktura usmene prezentacije. Naslov. Autorstvo. Uvod. Cilj i svrha rada. Materijali i metode. Rezultati. Zaključak. (Sažetak). Uvježbavanje izgovora, stila, neverbalne komunikacije s auditorijem, analiza grešaka. Priprema za raspravu i pitanja.
    Struktura postera. Naslov. Autorstvo. Uvod. Cilj i svrha rada. Materijali i metode. Rezultati. Zaključak. Prilozi. Veličina, oblik, izvedba i izgled postera. Priprema za kratku usmenu prezentaciju, raspravu i pitanja uz poster.
  • Obvezna literatura:
    1.    Marušić M., Petrovečki M., Petrak J., Marušić A. (2000) Način prikazivanja rezultata istraživačkog rada. U: Uvod u znanstveni rad u medicini. Medicinska naklada: Zagreb, 1659- 176.
  • Nakon završene nastave, student će dobiti potrebno znanje o prezentaciji rezultata znanstvenoistraživačkog rada usmenim putem i putem postera. Student će biti osposobljen da se može upustiti u prvo samostalno prezentiranje znanstvenoistraživačkog rada na znanstvenim skupovima, uz nužni doprinos voditelja (mentora) doktorskog rada. Prezentiranje rezultata znanstvenog rada na znanstvenim skupovima rutinski je dio rada svakog znanstvenika. Rutina u prezentiranju znanstvenih rezultata usmenim putem i putem postera stječe se iskustvom.

webmail studomat