blank

Psihologija sestrinstva 1

 • Stjecanje znanja, razvijanje sposobnosti i vještina o psihološkim značajkama učenika/studenata kao i procesa učenja te odnosa između nastavnika i učenika.
 • Uvod u psihologiju; Primjena metoda i tehnika istraživanja u psihologiji odgoja i obrazovanja; Pamćenje i zaboravljanje ; Temeljni uvjeti učenja ; Teorije učenja; Racionalna organizacija učenja; Individualne razlike u kognitivnim osobinama; Motivacija i emocije; Ličnost ; Socijalno ponašanje i grupni utjecaj; Upravljanje grupom I disciplina; Osobe s teškoćama prilagodbe; Vrednovanje i ocjenjivanje znanja
 • Obvezna literatura:
  1.    Vizek-Vidović, V., Vlahović-Štetić, V., Rijavec, M., Miljković, D.: Psihologija obrazovanja. IEP, Zagreb, 2003.
  2.    Howe, M.J.A. : Psihologija učenja. Naklada Slap, Jastrebarsko, 2002.

  Dopunska literatura:
  1.    Pastuović, N.: Osnove psihologije obrazovanja I odgoja. «Znamen», Zagreb, 1997.
  2.    Grgin, T.: Edukacijska psihologija. Naklada Slap, Jastrebarsko, 1997.
  3.    Petz, B.: Uvod u psihologiju. Naklada Slap, Jastrebarsko, 2001.
  4.    Zarevski, P.: Psihologija pamćenja I učenja, Naklada Slap, Jastrebarsko, 1999.
 • Ishodi učenja:
  • Staviti u odnos psihologiju obrazovanja i mentoriranja u području sestrinstva
  • Odrediti metode i tehnike istraživanja koje se u psihologiji obrazovanja koriste
  • Usporediti teorije i modele psihologije obrazovanja
  • Analizirati metode poučavanja studenata kao učenika
  • Objasniti teoriju motivacije I samoregulirano učenje
  • Primijeniti metode poučavanja u radu sa studentima
  • Klasificirati pojave koje prate učenje i pamćenje kao i organizaciju učenja i pamćenja
  • Primijeniti procjenjivanje i mjerenje znanja i vještina studenata u sestrinstvu

webmail studomat