blank

Psihologija sestrinstva 2

 • Stjecanje znanja, razvijanje sposobnosti i vještina o temeljnim spoznajama iz područja Razvojne psihologije.
 • Uvod u psihički razvoj čovjeka; metode proučavanja psihičkog razvoja čovjeka; razvojne teorije; obilježja pojedinih razvojnih razdoblja – genetske osnove razvoja; prenatalni razvoj; prenatalna okolina; razvoj u prvoj godini života – prilagodba novorođenog djeteta, rast i razvoj, razvoj motorike i percepcije, kognitivni razvoj, razvoj ličnosti i socijalni razvoj; razvoj u ranom djetinjstvu – tjelesni i motorički, kognitivni, socijalni i razvoj ličnosti; razvoj u srednjem djetinjstvu - tjelesni i motorički, kognitivni, socijalni i razvoj ličnosti; razvoj u adolescenciji - odnos tjelesnog i psihičkog razvoja, razvoj spolnih značajki, motorički, kognitivni i socijalni razvoj, razvoj ličnosti, problemi adolescencije; razvoj u mlađoj odrasloj dobi - tjelesni, kognitivni i socijalni razvoj, obitelj, zanimanje i profesionalni razvoj; razvoj u srednjoj odrasloj dobi - tjelesni, kognitivni i socijalni razvoj i razvoj ličnosti, kriza sredine života, obiteljske i profesionalne promjene; razvoj u starosti - starenje i starost naroda i pojedinca, teorije starenja, promjene u sposobnostima, ličnost i starenje, socijalni odnosi, obitelj, smrt i umiranje.
 • Obvezna literatura:
  1.    Berk, L. (2008). Psihologija cjeloživotnog razvoja, Jastrebarsko, naklada Slap.
  2.    Santrock, J.W. (2003). Life-Span Development, New York: McGraw Hill

  Dopunska literatura:
  1.    Lacković-Grgin,K. (2006). Psihologija životnog vijeka: kratki osvrt na njezinu povijest i probleme, U: K.Lacković-Grgin, V.Čubela, Odabrane teme iz psihologije odraslih, Naklada Slap.
  2.    Klarin, M. (2006). Razvoj djece u socijalnom kontekstu, Naklada Slap, Jastrebarsko.
  3.    Ćubela Adorić, V. (2006). Prisni odnosi u odrasloj i starijoj dobi, U: K. Lacković-Grgin i V. Ćubela Adorić (Ur.), Jastrebarsko, Naklada Slap, 161-219.
  4.    Lučanin, J. (2003). Iskustvo starenja, Jastrebarsko, Naklada Slap.
  • Analizirati razvojne ishode u kontekstu utjecaja različitih čimbenika razvoja
  • Klasificirati ponašanja u skladu s kronološkom dobi.
  • Primjeniti ponašanja u skladu sa stečenim znanjima o razvojnim ishodima
  • Odrediti razvojne dimenzije čovjekova života I specifičnost svakog razvojnog razdoblja
  • Usporediti različite činitelje koji doprinose psihičkom razvoju čovjeka u kontekstu faza razvoja

webmail studomat