blank

Psihologija sestrinstva 3

 • Stjecanje znanja, razvijanje sposobnosti i vještina o promjenama koje nastaju kao posljedica poremećenih odnosa u obitelji te upoznavanje sa zakonskim mogućnostima.
 • Dinamika odnosa i simptomatologije u  obiteljima u kojima vladaju poteškoće izazvane poremećajem odnosa u obitelji, Oblici zanemarivanja i zlostavljanja odraslih članova obitelji, te osobito malodobne djece; Zakonske intervencije u zaštiti obitelji i djece, Obveze koje zakon predviđa za profesionalce koji dolaze u kontakt sa obiteljima; Savjetodavno-terapijske intervencije u obitelji (prijava, motivacija obitelji za traženje pomoći, ojačavanje i promjena).
 • Obvezna literatura:
  1.    Buljan Flander G., Kocijan Hercigonja D: Zlostavljanje i zanemarivanje djece. Zagreb:Marko M;2003.
  2.    Ajduković M. Pavleković G. Nasilje nad ženom u obitelji,2.dopunjeno izdanje. Zagreb:DPP; 2004.

  Dopunska literatura:
  1.    Killen K. Izdani - zlostavljana djeca su odgovornost svih nas. Zagreb:DPP;2001.
  2.    Janković J. Pristupanje obitelji – sustavni pristup.Zagreb: Alinea 2004.
  3.    Pećnik N. Međugeneracijski prijenos zlostavljanja djece. Zagreb: Naklada Slap; 2006.
  • Prepoznati poteškoće kod pacijentata izazvanim specifičnim krizama obiteljskih odnosa
  • Odrediti mogućnosti za pojedinca/obitelj za vrstu pomoći u rješavanju problema
  • Klasificirati zakonske ili podzakonske akte donesene u RH o intervencijama u slučaju nasilja u obitelji
  • Objasniti pojam transgeneracijskog prijenosa nasilja u obitelji
  • Odrediti kompetencije pomagača, uvjete za rad u zaštiti obiteljskog nasilja
  • Usporediti osobine ličnosti kod počinitelja nasilja u obitelji I odrediti prognozu resocijalizacije

webmail studomat