blank

Teorija kurikuluma

 • Upoznati studente s teorijskom i metodološkom podlogom razvoja suvremenog kurikula, kao i metodologijom uspoređivanja, u okviru seminarskih tema, različitih kuriuluma iz srodnih znanstvenih područja.
 • Vodeći teorijsko-metodološki pristupi razvoju kurikuluma (pojmovno-konceptualna određenja, kurikulumske koncepcije, načini legitimiranja i tipovi kurikuluma. Socijalno-političko, ekonomsko, kulturno i pravno utemeljenje i legitimiranje kurikuluma. Permanetno inoviranje odnosno razvijanje kurikuluma kao odgovor na nove tendencije u svijetu rada i kulturi (komparativna analiza na globalnoj vs. nacionalna razina). Metodologija planiranja i oblikovanja kurikuluma ( teorija ciljeva, modeli formuliranja, modeli legitimiranja ciljeva učenja, kriteriji izbora sadržaja i metodologija didaktičkog oblikovanja sadržaja, planiranje provedbe, kriteriji i načini evaluacije odgojno-obrazovnih učinaka). Istraživačke teme: Metodologija istraživanja  prikrivenog kurikuluma: Analiza kurikuluma izabranih nastavnih ili odgojnih područja; Problematika odnosa: didaktike i kurikulumske teorije; Modeli legitimiranja otvorenog kurikuluma.
 • Obvezna literatura:
  1.    Didaktičke teorije (1992.) (ured. Gudjons et.al.), Zagreb: Educa.
  2.    Marsch, J.C. (1994.), Kurikulum: Temeljni pojmovi. Zagreb: Educa.

  Dopunska literatura:
  1.    Moon, B.(2001.), A Guide to the national Curriculum. Oxford: New York:Oxford University Press.
  2.    Ornstein, A.C.& Hunkins, F.P. (1998.), Curriculum:Fundations, Principies, and Issues. Boston: Allan&Bacon piblishers
 • Na temelju stečenog uvida u teorijsko-metodološke pristupe izradi, razvoju i istraživanju kurikuluma student treba biti osposobljen za
  • samostalna istraživanja,  
  • analizu i kritička promišljanja kurikuluma te za
  • implementiranje kurikuluma u odgojno-obrazovnoj ustanovi.

webmail studomat