blank

Uvod u biomedicinu i zdravstvo

 • Upoznati studente s povijesnim razvojem teorija u sestrinstvu i znanstvenom podlogom sestrinstva kao profesije.
 • 1.    Razvoj teorije zdravstvene njege (povijest, terminologija)
  2.    Proces razvoja teorije
  3.    Koncepti zdravstvene njege (sustav, osoba, okolina, zdravlje), konceptualni modeli
  4.    Srednje i velike teorije u zdravstvenoj njezi
  5.    Filozofija zdravstvene njege (povijest), suvremena zdravstvena njega
  6.    Grane filozofije i aplikacija u zdravstvenu njegu (epistemiologija, logika, estetika, etika, politika,metafizika)
  7.    Znanost (povijest, istraživanje) Znanost zdravstvene njege.
 • Obvezna literatura:
  1.    Meleis, A.I., (2012). Theoretical nursing: development and progress. 5th ed. Philadelphia: Wolters Kluwer.
  2.    McKenna, H. & Slevin, O.D., (2008). Nursing models, theories and practice. Vital notes for nurses. Oxford: Blackwell Publishing.
  3.    McKenna, H., Murphy, F. & Pajnkihar, M., (2014). Fundamentals of nursing models, theories and practice. 2nd ed. Chichester: Willey Blackwell.
  4.    Chinn, P.L., & Kramer, M.K. (2018). Knowledge development in nursing: theory and process, 10th edition. St Louis: Mosby, Inc.
  5.    Peterson, S.J., & Bredow, S.T. (2017). Middle Range Theories. Application to Nursing Research, 4th edition. Philadelphia: Wolters Kluwer/Lippincott Williams and Wilkins.

  Dopunska literatura:
  1.    Chinn P.L. Kramer, M.K. (2011) Integrated Theory & Knowledge Development in Nursing, 8th edition. New York: Elesvier-Mosby.
  2.    Chinn, P.L., & Kramer, M.K. (2018). Knowledge development in nursing: theory and process, 10th edition. St Louis: Mosby, Inc.
  3.    McKenna, H., & Slevin, O.D. (2008). Nursing Models, Theories and Practice. Vital notes for nurses. Oxford: Blackwell Publishing.
  4.    Meleis, A.I. (2018). Theoretical Nursing: Development and Progress, 6th edition. Philadelphia, PA: Wolters Kluwer.
 • Nakon odslušane i položene nastave student je sposoban:
  • opisati i objasniti opće pojmove znanost, filozofija i teorija
  • objasniti, prenijeti opće pojmove u zdravstvenu njegu;
  • nabrojiti i opisati čimbenike koji utječu na koncepte zdravstvene njege;
  • razlikovati srednje i velike teorije u zdravstvenoj njezi;
  • objasniti primjenu pojedinih grana filozofije u zdravstvenoj njezi;
  • objasniti ulogu sustava, pojedinca i zajednice u razvoju i podržavanju koncepta zdravstvene njege;
  • opisati ulogu medicinske sestre znanosti;
  • samostalno načiniti kritičku analizu odabranog članka;
  • razviti pozitivan stav prema stalnom učenju i usavršavanju te potrebi znanstvenih istraživanja u djelokrugu svog rada.

webmail studomat