blank

Dijetetika

 • Usvajanje temeljnog znanja o ljudskoj prehrani potrebnog za razumijevanje pravilne prehrane zdravih i bolesnih ljudi odnosno različitih populacijskih skupina. Stjecanje osnovnih vještina procjenjivanja stanja uhranjenosti i izrade jelovnika.Analizirati i evaluirati nutritivne potrebe te kvalitativan i kvantitativan unos hrane u organizam i odgovorno provođenje fizioterapije
 • Osnovna načela pravilne prehrane zdravog čovjeka, Energetske i nutritivne potrebe organizma, Bolesti kao posljedica nepravilne prehrane, Malnutricija, Procjena stanja uhranjenosti.
  Anatomija probavnog sustava, Kemijski i mehanički procesi probave, Fiziologija probave u želucu i dvanaesniku, tankom i debelom crijevu, Digestivne faze probave.
  Hranjive tvari: Bjelančevine, Masti, Ugljikohidrati, Vitamini, Minerali, Prehrambena vlakna, probiotici, Prebiotici, simbiotici, Nutraceutici.
  Namirnice i prehrambeni proizvodi kao izvor hranjivih tvari, Kruh, Mlijeko, Meso, Riba, Jaja, Masti, Povrće, Voće, Voda, Funkcionalna hrana, Genetsku modificarana hrana
  Vrste i načini prehrane u gastroenterologiji, Peroralna prehrana, Dijetne modifikacije, Enteralna prehrana, Parenteralna prehrana, Enteralna i parenteralna prehrana u kući.
  Tekuća dijeta i intenzivna prehrana. Dijetoterapija kod bolesti organa probavnog sustava, bolesti jednjaka, Gastroezofagusni refluksni ezofagitis, Akutni i kronični gastritis, Čir na želucu i dvanaesniku, Celijakija. Proljevi. Opstipacija
  Energetske potrebe organizma, Bazalni metabolizam, SDD, Psihička i fizička aktivnost, Procjena stanja uhranjenost, Izračunavanje nutricijskih i energetskih potreba, Normativi.
  Planiranje, sastavljanje i izračunavanje energijskih i nutricijskih dnevnih, tjednih i mjesečnih potreba zdravog čovjeka od dječjeg uzrasta do staračke dobi.
  Planiranje, sastavljanje i izračunavanje energijskih i nutricijskih dnevnih, tjednih i mjesečnih potreba čovjeka raznih bolesnih stanja kao dijetoterapija.
 • Obavezna literatura:
  - Živković R: Dijetoterapija, Medicinska dijetetika. Naprijed, Zagreb 1994.
  - Živković, R.: Dijetetika. Zagreb: Medicinska naklada; 2002.
  - Dakić B.: Prehrana bolesnika, Hrvatski farmer d.d., Zagreb, 1995.
  - Lelas V.: Procesi pripreme hrane, Golden marketing - Tehnička knjiga, Zagreb, 2008.
  - Turčić V.: HACCP i higijena namirnica, Zagreb, VT 2000.
  - Vučemilović LJ., Vujić Šisler LJ.: Prehrambeni standardi za planiranje prehrane djece u dječjem vrtiću - jelovnici i normativi, Hrvatska udruga medicinskih sestara, Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport, Sektor predškolski odjel 2007.
  - Matasović D.: Hrana, prehrana i zdravlje, FOVIS, Zagreb 1992. (odabrana poglavlja)
  - Sadler M. ur.: Encyclopedia of Human Nutrition, Academic Press Books, London 1998. (sinopsisi odabranih poglavlja)
  - Kaić-Rak, A; Antonić, K.: Tablice o sastavu namirnica i pića, Zavod za zaštitu zdravlja SR Hrvatske, Zagreb, 1990.
  - Mandić M.L.: Znanost o prehrani, Sveučilište J.J. Strossmayer u Osijeku, Prehrambeno tehnološki fakultet, Osijek, Osijek 2003.
  - Kulier I.: Prehrambene tablice - kemijski sastav namirnica, Zagreb, Hrvatski farmer 1996.
  - Valić F i sur.: Zdravstvena ekologija, Zagreb 2000.
  - Simić B.: Medicinska dijetetika, Medicinska knjiga, Zagreb 1977.
  - Dakić B.: Prehrana bolesnika, Zagreb, Hrvatski farmer 1995.
  - Kaić-Rak A.: Prehrana pučanstva u izvanrednim i ratnim uvjetima, Medicinski fakultet, Zagreb 1991.
  - Clark N.: Sportska prehrana, Robert Schwarz „Gopal” d.o.o. Zagreb, 2000.

  Dopunska literatura:
  - Lukić M.: Prehrana i medicinska dijetetika, imterna skripta, Medicinski fakultet Osijek, Osijek, 2010.
  - Lukić M, Včev A.: Prehrana i ulkusna bolest, Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Osijek 1997, II izdanje 2005. III izdanje 2009.
  - Lukić M, Včev A.: Prehrana i upalne bolesti crijeva, Sveučilište Josip Juraj Strossmayer u Osijeku, Osijek. 2006.
  - Medić-Šarić M, Buhač I, Bradamante V.: Vitamini i minerali – istine i predrasude, F. Hoffmann – La Roche, predstavništvo Zagreb 2000.
  - Kolaček S, Krznarić Ž.:Parenteralna i enteralna prehrana u kliničkoj praksi, 1. Kongres Hrvatskog društva za parenteralnu i enteralnu prehranu, Hvar, 6 – 9. 4. 2000. Znanje d.d. Zagreb, 2000.
  - Šimundić B, Jakovlić V, Tadejević V.: Poznavanje robe – živežne namirnice s osnovama tehnologije i prehrane, Tiskara Rijeka d.d. Rijeka 1994.
  - Živković R.: Hranom do zdravlja – Hrana nije lijek, ali liječi, Medicinska naklada, Zagreb, 2000.
  - Hensurd, Donald D.: Mayo Clinic o zdravoj težini, Medicinska naklada, Zagreb, 2005.
 •  

  Datum

  1.

  11. srpanj  2016.

  2.

  12. rujan  2016.

 • Doc.dr.sc. Marko Lukić,dipl.ing.
 • - Upoznati i opisati vrste makronutrijenta i mikronutrijenta u hrani, kao i njihovu učestalost u kompletnom obroku te ulogu u organizmu;
  - razlikovati, usporediti i procijeniti različite načine prehrane;
  - prepoznati negativne utjecaje nepravilne prehrane na zdravlje čovjeka i predložiti metode i rješenja problema;
  - razlikovati i opisati dijete prilikom akutnih i kroničnih bolesti te osobitosti prehrane operiranih bolesnika;
  - izračunati energetske potrebe pojedinih populacijskih grupa;
  - procijeniti i sastaviti jelovnik u skladu s fiziološkim potrebama pojedinca i grupe;
  - upotrijebiti antropometrijske metode za ocjenu stanja uhranjenosti pojedinca i populacijske grupe;
  - koristiti i osmisliti različite ankete prehrane te prikupljati podatke.

webmail studomat