blank

Anatomija s histologijom

 •  Glavni cilj predmeta je da student usvoji temelje makroskopske i mikroskopske morfologije pojedinih organa i organskih sustava čovjeka s posebnim osvrtom na lokomotorni sustav. Stečeno i usvojeno znanje iz anatomije treba omogućiti studentu bolje razumijevanje fizioloških, patofizioloških i patoloških procesa u organizmu te svladavanje kliničkih predmeta i fizioterapijskih postupaka.
 • Uvod u predmet; orjentacijske ravnine; anatomsko nazivlje.
  Kosti glave, trupa i prsnog koša

  Upoznavanje studenta s anatomskom terminologijom i ustrojstvom definirajući nazivlje i temeljna načela građe općih skupina anatomskih struktura pojašnjavajući sličnosti i različitosti određenih struktura unutar pojedine skupine. Temelji organizacije tjelesnih sustava.
  Kosti viscerokranija i neurokranija;
  Rebra: broj, podjela i opći izgled rebara, osobitosti pojedinih skupina rebara
  Prsna kost
  Broj, podjela i osnovni dijelovi kralježaka, osobitosti pojedinih skupina kralježaka. Križna i trtična kost. Statika kralješnice.
  Kosti glave i trupa

  Kosti viscerokranija i neurokranija
  Kralješci, rebra, prsna kost
  Uvod u histologiju;
  Epitelno tkivo

  Histološka terminologija u opisivanju stanica i tkiva, osnovni postupci u pripravljanju tkiva za proučavanje mikroskopom, osnove mikroskopiranja, građa stanice, jezgra, citoplazma (citosol, organele, citoskelet, uklopine), stanična membrana, povezivanje stanica u tkiva i organe, vrste tkiva (epitelno, vezivno, mišićno, živčano).

  Oblici i značajke epitelnih stanica, međustanični spojevi, osnovne funkcije epitelnih tkiva, podjela epitela (pokrovni i žljezdani epitel, neuroepitel, mioepitelne stanice, egzokrine i endokrine žlijezde.
  Kosti gornjih i donjih okrajina

  Scapula, clavicula, humerus, radius, ulna, ossa carpi (prepoznavanje, proksimalni i distalni red kao cjelina), ossa metacarpi (opis i prepoznavanje), phalanx (opis i prepoznavanje).

  Pelvis, femur, tibia, fibula, ossa tarsi (prepoznavanje, topografija), ossa metacrapi (opis i prepoznavanje), phalanx).
  Kosti gornjih udova
  Kosti donjih udova

  Kosti ramenog obruča, kosti gornjih udova (nadlaktica, podlaktica i šaka)

  Kosti zdjelice, kosti donjih udova (natkoljenica, potkoljenice, stopalo)
  Vezivno tkivo

  Opći plan građe vezivnih tkiva, vrste stanica (fibrociti, makrofazi, mastociti, plazma-stanice, leukociti, masne stanice), međustanična tvar (kolagena, elastična i retikulinska vlakna, osnovna tvar), biosinteza kolagena tipa I, građa, svojstva, lokalizacija i uloga vezivnih tkiva, vezivno tkivo u užem smislu, ustroj tetive, vezivno tkivo s posebnim svojstvima, potporno vezivno tkivo.
  Neformirano vezivo, tetiva

  Studenti nakon uvodne riječi samostalno mikroskopiraju slijedeće preparate: neformirano vezivno tkivo, tetiva – uzdužni presjek, tetiva – poprečni presjek .
  Hrskavično tkivo;
  Koštano tkivo

  Građa, svojstva i lokalizacija hijaline, elastične i vezivne hrskavice, građa i uloga hondrocita, osobitosti međustanične tvari pojedinih vrsta hrskavice, perihondrij.

  Vrste koštanog tkiva (kompaktno i spužvasto koštano tkivo), stanice (osteociti, osteoblasti, osteoklasti) i međustanična tvar koštanog tkiva (anorganski i organski dio, sustav šupljina u koštanom matriksu, vrste lamela), periost i endost, histogeneza kosti (intramembransko i enhondralno okoštavanje), primarno i sekundarno koštano tkivo, rast i pregradnja kosti, cijeljenje kosti.
  Građa i podjela zglobova; Mehanika zglobova; Spojevi glave;
  Spojevi kralježnice

  Podjela zglobova i međukoštanih spojeva prema morfološkim obilježjima. Podjela sinovijalnih zglobova po obliku zglobnih tijela. Osi i ravnine gibanja i funkcijska anatomija zglobova. Organizacija (građa i funkcija) zglobnih hrskavica i elemenata zglobne čahure. Odnos sinovijalne membrane i zglobne šupljine. Ligamenti: podjela i vrste u odnosu prema zglobnoj šupljini i zglobnoj čahuri. Pridodani (neobvezatni) elementi zglobova. Odnos između stabilnosti i mobilnosti zglobova i osnovna biomehanička načela. Načela neurovaskularne opskrbe zglobova
  Zglobovi glave
  Zglobovi trupa

  Intervertebralni diskovi, ligamenti, zglobovi između kralješaka, zglobovi glave i kralješnice, zglobovi rebara i prsne kosti, zglobovi rebara i kralješaka. Mehanika zglobova trupa.

  Hrskavica;
  Kost i okoštavanje

  Studenti nakon uvodne riječi samostalno mikroskopiraju navedene preparate.

  Studenti nakon uvodne riječi samostalno mikroskopiraju slijedeće preparate: dekalcinirana kost, intramembransko i enhondralno okoštavanje.
  Zglobovi i spojevi gornjih i donjih udova

  Zglob prsne i ključne kosti, zglob akromiona i ključne kosti, zglob ramena, zglob nadlaktične i lakatne kosti, zglob nadlaktične i palčane kosti, zglobovi palčane i lakatne kosti, zglobovi šake. Mehanika zglobova gornjeg uda.

  Preponska simfiza, zglob između križne i trtične kosti, zglob kuka, zglob koljena, spoj kostiju potkoljenice, zglobovi stopala. Mehanika zglobova donjeg uda.

  Zglobovi gornjih i donjih udova

  Zglob prsne i ključne kosti, zglob akromiona i ključne kosti, zglob ramena, zglob nadlaktične i lakatne kosti, zglob nadlaktične i palčane kosti, zglobovi palčane i lakatne kosti, zglobovi šake. Mehanika zglobova gornjeg uda.

  Preponska simfiza, zglob između križne i trtične kosti, zglob kuka, zglob koljena, spoj kostiju potkoljenice, zglobovi stopala. Mehanika zglobova donjeg uda.

  Uvod u miologiju;
  Mišići glave i vrata;
  Mišići prsnog koša, abdomena i leđa

  Tipovi mišićnog tkiva po građi, funkciji i distribuciji u ljudskom tijelu. Strukturalne komponente skeletnog mišića i podjela po obliku mišićnog trbuha, regresivne i atavističke varijacije mišića. Tetive, aponeuroze. Fascije i retinakuli, fascijalne i mišićne pregrade, tetivne ovojnice. Povezanost oblika (i izgleda mišića) i funkcije, međusobni odnos duljine vlakana, obima kretnji i snage mišićne kontrakcije. Biomehanika mišića, mišićni tonus i kontrakcija. Podjela mišića prema funkcijama (agonisti, sinergisti, antagonisti, fiksatori), izometrička i izotonička kontrakcija. Međusobni odnosi oblika kostiju, položaja zglobova i pripoja mišića na kretnje koje mišići ostvaruju. Načela neurovaskularne opskrbe mišića, tetiva i ligamenata.

  Mišići glave: mimična i zžvačna muskulatura:
  Mišići vrata – po regijama;
  Rameni mišići (m. supraspinatus, m. infraspinatus, m. subscapularis, m. teres major et minor, m. deltoideus). Mišići koji povezuju trup s ramenim obručem (m. trapezius, m. latissimus dorsi). Mišići prsnog koša koji pokreću gornji ud (m. serratus anterior, m. pectoralis major, m. pectoralis minor).

  Mišići glave, vrata i trupa

  Mišići glave: mimična i zžvačna muskulatura:
  Mišići vrata – po regijama;
  Površinska i duboka skupina leđnih mišića i mišića stražnje strane vrata, površinska i duboka skupina prsnih mišića, fascije prsnog koša, mišići i fascije u području ramena

  Građa mišićnog tkiva

  Vrste mišićnog tkiva (glatko, skeletno i srčano), građa, funkcija i smještaj, ustroj skeletnih mišićnih vlakana, građa mišićnih vlakanaca kao podloga poprečne ispruganosti (aktinski i miozinski filamenti), sarkomera, sarkoplazmatska mrežica i T-tubuli,sastojci sarkoplazme, mehanizam mišićne kontrakcije, inervacija, vrste skeletnih mišićnih vlakana, građa srčane mišićne stanice, prijelazne ploče, građa glatke mišićne stanice.
  Skeletni, srčani, glatki mišić

  Studenti nakon uvodne riječi samostalno mikroskopiraju navedene preparate.
  Mišići gornjih i donjih udova

  Mišići nadlaktice (m. biceps brachii, m. coracobrachialis, m. brachialis, m. triceps brachii). Mišići podlaktice (ekstenzori i fleksori) i šake (tenar i hipotenar, interosealni i lumbrikalni).

  Mišići dna male zdjelice (diaphragma pelvis et urogenitale). Stražnji zdjelični mišići (glutealni i rotatori). Mišići (prednja, medijalna i stražnja skupina) i fascije natkoljenice. Mišići potkoljenice (prednja, lateralna i stražnja - površna i duboka skupina) i stopala (medijalni, lateralni i središnji). Retinaculum musculorum flexorum, retinaculum musculorum extensorum sup. et inf. Retinaculum musculorum fibularium sup. et inf.
  Mišići gornjih i donjih udova

  Mišići nadlaktice, mišići podlaktice, mišići šake, fascije šake.

  Trbušni mišići i fascije trbušnih mišića, mišići dna male zdjelice, diaphragma urogenitale, diaphragma pelvis, unutrašnji i vanjski mišići zdjelice, fascije zdjeličnih mišića, mišići natkoljenice, fascija natkoljenice

  Središnji živčani sustav;
  Autonomni živčani sustav

  Osnove organizacije i građe mozga i kralježnične moždine. Morfologija telencephalona, diencephalona, mesencephalona, medulla oblongata, medulla spinalis, siva i bijela tvar mozga i kralješnične moždine, bazalni gangliji telencefalona, komisurna i asocijativna vlakna
  Ovojnice, likvorski prostori i krvne žile mozga
  sustav moždanih komora, komunikacije i otjecanje likovora, moždane ovojnice, krvne žile mozga
  Opća organizacija vlakana autonomnog živčanog sutava, parasimpatički i simpatički gangliji u području glave i vrata.
  Središnji živčani sustav;
  Autonomni živčani sustav

  Cerebrum, cerebellum. Medulla spinalis et oblongata
  Građa živčanog sustava;
  Žilni sustav;
  Endokrini sustav;
  Koža

  Živčane stanice (građa neurona-dendriti, perikarion, akson, sinapsa), vrste neurona i njihova lokalizacija, živčana vlakna (proces mijelinizacije, građa mijelinske ovojnice), glija-stanice (vrste, građa i uloga), barijera krv-mozak, moždane opne, cerebrospinalna tekućina (stvaranje, sastav i uloga), građa živca, gangliji.

  Žilni sustav, krvožilni sustav , makrocirkulacija, mikrocirkulacija, građa stijenke srca (endokard, miokard, epikard), građa krvnih žila ( tunica intima, media, adventitia), arterijsko-venske anastomoze, kapilare (građa i podjela), sustav limfnih žila.

  Organi neuroendokrinog sustava i njihov međusobni odnosi funkcija, građa hipofize, nadbubrežne žlijezde, štitne žlijezde, epitelnih tjelešaca, epifiza, smještaj i građa Langerhansovih otočića.

  Građa i uloge kože, građa epidermisa i korijuma, debela i tanka koža, žile i osjetni receptori kože, derivati epidermisa: dlake, nokti i kožne žlijezde: lojnice, znojnice, mirisne žlijezde, mliječna žlijezda.
  Kralježnična moždina, periferni živac, cerebrospinalni i vegetativni ganglij;
  Arterija i vena, krvni razmaz, limfni čvor

  Studenti nakon uvodne riječi samostalno mikroskopiraju navedene preparate.
  Periferni živčani sustav

  Kranijalni i spinalni živci (raspored, inervacijsko polje, plexusi)

  Periferni živčani sustav (moždani i moždinski živci)

  Srce;
  Arterijski, venski i limfni sustav;
  Dišni sustav
  Topografija prsnog koša; dišni i krvožilni sustav

  Dišni sustav;
  Probavni sustav

  Provodni i respiracijski dio dišnog sustava, respiracijski i njušni epitel, građa dušnika, bronhalnih ogranaka i bronhiola, alveolarnih hodnika, alveolarnih vrećica i alveola, alveolarni epitel, barijera krv-zrak.

  Slojevi probavne cijevi, regionalne specifičnosti građe, građa sluznice i žlijezda želuca, sluznica tankog crijeva (kružni nabori, crijevne resice, crijevne žlijezde), limfno tkivo pridruženo probavnoj cijevi, žile i živci probavne cijevi, žlijezde pridružene probavnoj cijevi (žlijezde slinovnice, jetra i gušterača.
  Probavni sustav;
  Urogenitalni sustav
  Topografija abdomena; probavni i urogenitalni sustav
  Dušnik, pluća, koža;
  Jednjak, tanko crijevo, jetra, gušterača

  Studenti nakon uvodne riječi samostalno mikroskopiraju navedene preparate.
  Mokraćni sustav;
  Spolni sustav

  Građa bubrega, dijelovi nefrona, filtracijska barijera, jukstaglomerularni aparat, , građa mokraćovoda, mokraćnog mjehura i mokraćne cijevi muškarca i žene.

  Građa testisa, sjemenski kanalići, spermatogeneza i spermiogeneza, struktura spermija, građa odvodnih spolnih kanala, građa i uloga
  pridruženih spolnih žlijezda: sjemenskih mjehurići,prostata i bulbouretralne žlijezde, građa penisa.
  Građa jajnika, jajni folikuli, ovarijski ciklus, građa jajovoda, maternice, menstruacijski ciklus, građa rodnice građa vanjskih spolnih organa.
  Bubreg, mokraćni mjehur
  Jajnik, uterus, testis, epididimis

  Studenti nakon uvodne riječi samostalno mikroskopiraju navedene preparate.
 • Obavezna literatura:
  1. Keros P., Pećina M; Ivančić-Košuta M.: Temelji anatomije čovjeka Zagreb: Naprijed, 1999.
  2. Keros P., Chudy D. (ur.prijevoda), Vannini V., Pogliani G.: Priurčni anatomski atlas Zagreb: Mosta, 2002.
  3. L. C. Janquiera i sur.: Osnove histologije, Školska knjiga, Zagreb, 1995. (odabrana poglavlja)

  Izborna literatura:
  1. Leonar K., Kahle W., Platzer W.: Priručni anatomski atlas, Zagreb: Medicinska naklada, 1990.
  2. Keros P., Pećina M.: Funkcijska anatomija lokomotornog sustava, Zagreb; Naklada Ljevak, 2007.

 • 1.

  01.12.2015.

  redoviti rok

  2.

  16.02.2016.

  redoviti rok

  3.

  19.04.2016.

  Ljetni semestar - izvanredni rok

  4.

  17.05.2016.

  Ljetni semestar - izvanredni rok

  5.

  14.06.2016.

  redoviti rok

  6.

  28.06.2016.

  redoviti rok

  7.

  06.09.2016.

  redoviti rok

  8.

  20.09.2016.

  redoviti rok

 • Prof.dr.sc. Radivoje Radić
  Prof.dr.sc. Tatjana Belovari
  Prof.dr.sc. Robert Selthofer
  Doc.dr.sc. Igor Lekšan
  Dr.sc. Nikola Bijelić
  Anđela Marić, dr.med.
  Maja Tolušić Levak - asistent
  Ivana Lovrić - asistent
  Ivan Koprivčić, dr.med.
  Antun Šumanovac, dr.med.
 • Savladavanjem sadržaja predmeta student će biti sposoban:
  - reproducirati znanje iz opće anatomije i znanje o građi organa organskih sustava;
  - analizirati građu čovječjeg tijela i interpretirati životne funkcije;
  - koristiti nove spoznaje u svladavanju predmeta iz kliničke medicine i postupaka sestrinske skrbi;
  - razviti integralni pristup zdravlju i bolesti i promatrati stanicu i organizam kao integrirani sustav;
  - interpretirati i objasniti normalne fiziološke i anatomske vrijednosti.

webmail studomat