blank

Biomehanika

 •  Usvajanje znanja potrebnih za praćenje i usvajanje sadržaja predmeta uže stručne discipline i kliničkih znanosti.
 • Osnove biomehanike
  Osnove mehanike
  Statika
  Osnove dinamike
  Kinematika
  Biomehanička svojstva potpornog sustava
  Neuromuskularni sustav: biomehanička svojstva mišića
  Biomehanička svojstva kralješnice
  Biomehanička svojstva ramenog zgloba
  Biomehanička svojstva lakatnog zgloba
  Biomehanička svojstva zglobova šake
  Biomehanička svojstva zgloba kuka
  Biomehanička svojstva zgloba koljena
  Biomehanička svojstva zglobova stopala
  Procjena kinematičkih veličina gibanja.
  Kineziološka elektromiografija funkcionalna električna stimulacija
  Proteze i antropomorfna robotika.
  VJEŽBE
  Kinetičke veličine i njihovo mjerenje: mjerenje sila reakcije podloge, vektor dijagram.
  Određivanje parametara inercije
  Biomehanička dijagnostika pokreta
  Stereofotogrametrijska registracija gibanja,

  Mjerenje sila pomoću platforme za mjerenje komponenata sila,
  Postupci prikupljanja EMG signala u kineziološkoj elektromiografiji
 • Obavezna literatura: 1. Nikolić, V, Hudec M. Principi biomehanike. Naklada Ljevak, Zagreb. (2011)  
                                     (odabrana poglavlja).
   
                                      2. Mejovšek, M.: Biomehanika športa, u: Priručnik za športske trenere. Zagreb: 
                                      Športska stručna biblioteka, 1997.
   
  Dopunska literatura: 1. Nordin M, Frankel VH: Basic biomechanics of the musculoskeletal system. 
                                         Philadephia, London; Lea & Febiger 1989
   

  Obavezna literatura: 1. Nikolić, V, Hudec M. Principi biomehanike. Naklada Ljevak, Zagreb. (2011) 

                                     (odabrana poglavlja).

   

                                      2. Mejovšek, M.: Biomehanika športa, u: Priručnik za športske trenere. Zagreb:

                                      Športska stručna biblioteka, 1997.

   

  Dopunska literatura: 1. Nordin M, Frankel VH: Basic biomechanics of the musculoskeletal system.

                                         Philadephia, London; Lea & Febiger 1989

 • Datum

  Tip roka

  1.

  Zimski semestar - izvanredni rok

  2.

  Zimski semestar - izvanredni rok

  3.

  30.06.2016.

  redoviti rok

  4.

  14.07.2016.

  redoviti rok

  5.

  Ljetni semestar - izvanredni rok

  6.

  Ljetni semestar - izvanredni rok

  7.

  08.09.2016.

  redoviti rok

  8.

  22.09.2016.

  redoviti rok

  9.

  redoviti rok

  10.

  redoviti rok

 • Prof.dr.sc. Robert Selthofer
  Prof.dr.sc. Radivoje Radić
  Doc.dr.sc. Igor Lekšan
  Zvonimir Vrselja, dr.med.
  Dr.sc. Antonio Kokot, dr.med.
  Kristina Milanović, dr.med.
 • Savladavanjem sadržaja predmeta student će biti sposoban:
  - prepoznati i imenovati temeljne zakone biomehanike,
  - odrediti parametre segmenata tijela,
  - uočiti i procijeniti kinematičke i kinetičke veličine gibanja,
  - definirati potrebu primjene EMG dijagnostike,
  - primijeniti i aktivno sudjelovati u biomehaničkoj analizi pokreta.

webmail studomat