blank

Fiziologija i patofiziologija

 •  Usvajanje znanja potrebnih za praćenje i usvajanje sadržaja predmeta uže stručne discipline i kliničkih znanosti.
  Upoznati studente s temeljnim načelima opće patofiziologije.
  Upoznati studente s temeljnim načelima specijalne patofiziologije.
  Prikazati studentima načine i uzroke razvoja patofizioloških procesa.
  Upoznati studente s općim i specifičnim modelima ponašanja organizma u zdravlju i bolesti.
 • Homeostaza. Stanica

  Skeletni mišić

  Metabolički procesi lokomotornog sustava s osvrtom na fizičku aktivnost
  Kontrola motorike: povezanost funkcije živčanog sustava i mišićne aktivnosti

  Srčani mišić
  Srčano-žilni sustav. Prilagodba srčano-žilnog sustava na tjelesnu aktivnost

  Dišni sustav i njegova prilagodba na tjelesnu aktivnost

  Bubrežni sustav

  Probavni sustav

  Endokrini sustav

  Umor i pretreniranost
  Prilagodbe na vrućinu i hladnoću
  Procjena u kineziološkoj fiziologiji
  EKG; ortostatsko opterećenje,

  Spirometrija

  Astrandov test

  Srčane bolesti i utjecaj na tjelesnu sposobnost (srčano zatajenje, infarkt, aritmije)

  Bolesti lokomotornog sustava

  Respiratorne bolesti i fizička aktivnost (opstruktivne i restriktivne plućne bolesti)

  Patofiziologija endokrinog sustava (hipo i hiperfunkcija endokrinih žlijezda)

  Patofiziologija sporta-dopping

  Patofiziologija neuromuskularnih bolesti

  Upale i poremećaji imunosti koji utječu na funkciju lokomotornog sustava

  EMG (Biopac)

  Procjena neuromuskularne funkcije- neurološki status

  Procjena u kineziološkoj fiziologiji – brzina neuromotoričke reakcije

 • Obavezna literatura::
  1.Guyton AC, Hall JE: Medicinska fiziologija. Zagreb: Medicinska naklada,1999.
  2.Heimer, S. Matković, B.: Kineziološka fiziologija. u: Priručnik za športske trenere. Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu, 1997.
  3. Gamulin S.: Patofiziologija za visoke medicinske škole, Školska knjiga, Zagreb 2005.

  Dopunska literatura: 1. Heimer, S. i sur.: Praktikum kineziološke fiziologije, Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu Sveučilišta u Zagrebu, 1997.
 • Datum

  Tip roka

  1.

  29.04.2016.

  izvanredni rok

  3.

  13.06.2016.

  Ljetni redoviti rok

  4.

  27.06.2016.

  Ljetni redoviti rok

  5.

  12.09.2016.

  Jesenskiredoviti rok

  6.

  26.09.2016.

  Jesenski redoviti rok

 • Prof. dr. sc. Ines Drenjančević
  Doc.dr.sc. Martina Mihalj
  Ana Čavka – asistent
  Prof.dr.sc. Ivan Karner
  Izv.prof.dr.sc. Lada Zibar, dr.med.
  Anita Ćosić, dipl.ing.
  Sanja Novak - znanstveni novak
 • Savladavanjem sadržaja predmeta student će biti sposoban:
  - prepoznati i razlikovati fiziološke funkcije zdravog organizma po sustavima,
  - uočiti razliku funkcioniranja organizma nakon tjelesnih aktivnosti,
  - prepoznati i procijeniti fiziološke reakcije organizma na umor, pretreniranost i druge izmijenjene fiziološke uvjete,
  - aktivno sudjelovati u procjeni fizioloških funkcija organizma,
  - planirati primjenu uređaja za dozirano tjelesno opterećenje,
  - uočiti temeljne patološke procese u čovjekovom tijelu i prepoznati njihovu vezu s posebnim oblicima patologije.
  - objasniti opća patofiziološka načela, djelovanja, uzroke i načine razvoja patofizioloških procesa;
  - prepoznati opće načine nastanka insuficijencije, organa i tkiva te specijalne metode prepoznavanja težine i značaja simptoma i znakova bolesti;
  - objasniti osnove diferencijalne dijagnoze;
  - pravilno koristiti stečeno znanje i vještine.

webmail studomat