blank

Fizioterapijska procjena

 •  Usvajanje temeljna znanja i vještine potrebne za provođenje fizioterapijske procjene i utvrđivanje potrebe za fizioterapijskim tretmanom. Student će usvojiti teorijske i praktične spoznaje o osnovnim metodama procjenjivanja, dokumentiranja i interpretacije dobivenih rezultata te oblikovanja zaključaka procjene u okviru fizioterapijskog procesa. Savladavanjem sadržaja predmeta student će usvojiti znanja potrebna za praćenje i usvajanje sadržaja predmeta uže stručne discipline.
 •  
 •  
 • Savladavanjem sadržaja predmeta student će biti sposoban:
  - usvojiti važnosti procjene kao osnove za planiranje fizioterapijskih postupaka,
  - usvojiti, opisati, analizirati i usporediti osnovne metode procjenjivanja u fizioterapiji,
  - demonstrirati temeljne praktične vještine provedbe subjektivnih i objektivnih postupaka procjene u fizioterapiji,
  - koristiti različite sustave dokumentiranja i interpretacije dobivenih rezultata,
  - oblikovati zaključke procjene, te ih koristiti u planiranju fizioterapijske intervencije,
  - aktivno sudjelovati u sveobuhvatnoj timskoj procjeni korisnika.

webmail studomat