blank

Informatika u zdravstvu

 •  Usvajanje znanja i vještine potrebne za korištenje informacijske tehnologije u svakodnevnoj zdravstvenoj praksi i za kontinuirano usvajanje znanja iz različitih stručnih područja.
 • Računala (općenito - sklopovlje; osnovne značajke, povijesni razvoj). Programska podrška. Uvod u zdravstvenu informatiku, temeljni pojmovi.
  Struktura i organizacija zdravstvenih podataka. Podatci o bolesniku. Klasifikacije i setovi podataka u sestrinstvu.
  Informacijski sustavi u zdravstvu. Informacijska tehnologija u skrbi bolesnika. Sigurnost i zaštita podataka.
  Operacijski sustav Windows XP. Programska potpora za izradu prezentacija.
  - samostalni rad studenata u rješavanju problema na računalu
  Programska potpora za uređivanje teksta. Osnove korištenja Interneta.
  - samostalni rad studenata u rješavanju problema na računalu
  Programska potpora za tablično računanje i grafički prikaz podataka.
  - samostalni rad studenata u rješavanju problema na računalu
  Priprema podataka za obradu računalom, izrada kodeksa atributa. Programska potpora za rad s relacijskim bazama podataka.
  - samostalni rad studenata u rješavanju problema na računalu
  Informacije u zdravstvenoj ustanovi.
  - samostalni rad studenata u rješavanju problema na računalu
 • Obavezna literatura:
  1. Kern J, Petrovečki M, urednici. Medicinska informatika. Zagreb: Medicinska Naklada; 2009.

  Dopunska literatura:
  1. van Bemmel JH, Musen MA, urednici. Handbook of Medical Informatics. Heidelberg: Springer-Verlag; 1997.
  2. Coiera E. Guide to Health Informatics. London: Arnold; 2003.
  3. Shortliffe E, Cimino JJ, urednici. Biomedical Informatics: Computer Applications in Health Care and Biomedicine. New York: Springer; 2006.

 • 1.

  -

  Zimski semestar - izvanredni rok

  2.

  -

  Zimski semestar - izvanredni rok

  3.

  -

  redoviti rok

  4.

  -

  redoviti rok

  5.

  -

  Ljetni semestar - izvanredni rok

  6.

  21.03.2016.

  Ljetni semestar – završetak turnusa

  7.

  13.06.2016.

  redoviti rok

  8.

  04.07.2016.

  redoviti rok

  9.

  05.09.2016.

  redoviti rok

  10.

  19.09.2016.

  redoviti rok


 • doc. dr. sc. Dario Galić
 • Savladavanjem sadržaja predmeta student će biti sposoban: koristiti osobno računalo u komunikaciji i prikupljanju informacija, pristupiti i koristiti se dostupnim bazama podataka, koristiti osobno računalo u prezentaciji profesionalnih dostignuća.

webmail studomat