blank

Klinička kineziologija

 •  Usvajanje znanja potrebna za praćenje i usvajanje sadržaja predmeta uže stručne discipline i kliničkih znanosti.
 • Uvod u kineziološku analizu pokreta ljudskog tijela
  Principi kinematike:
  osteokinematika, artrokinematika;principi kinetike: sile, poluge, obrtni moment
  Razvoj posture i posturalne adaptacije ljudskog tijela
  Normalan pokret - normalna funkcija i posturalna adaptacija
  razlikovanje patološkog pokreta - patološke funkcije i posturalne adaptacije.
  3. Razvoj posture i posturalne adaptacije ljudskog tijela
  Normalan pokret - normalna funkcija i posturalna adaptacija
  razlikovanje patološkog pokreta - patološke funkcije i posturalne adaptacije.
  Kineziološka analiza kralježnice: anatomske, fiziološke i biomehaničke karakteristike kralježnice; funkcija mišića, veziva i zglobova trupa za posturalni razvoj i održavanje posture
  4. Funkcija vertebralnog dinamičkog segmenta u normalnoj posturalnoj adaptaciji; intrinzična i ekstrinzična stabilnost kralježnice u analizi normalne funkcije.
  Kineziološka analiza kralježnice: anatomske, fiziološke i biomehaničke karakteristike kralježnice; funkcija mišića, veziva i zglobova trupa za posturalni razvoj i održavanje posture
  Funkcija vertebralnog dinamičkog segmenta u normalnoj posturalnoj adaptaciji; intrinzična i ekstrinzična stabilnost kralježnice u analizi normalne funkcije.
  Kineziološka analiza kralježnice: anatomske, fiziološke i biomehaničke karakteristike kralježnice; funkcija mišića, veziva i zglobova trupa za posturalni razvoj i održavanje posture
  Funkcija vertebralnog dinamičkog segmenta u normalnoj posturalnoj adaptaciji; intrinzična i ekstrinzična stabilnost kralježnice u analizi normalne funkcije.
  Uvod u kineziološku analizu pokreta ljudskog tijela
  Principi kinematike:
  osteokinematika, artrokinematika;principi kinetike: sile, poluge, obrtni moment
  Uvod u kineziološku analizu pokreta ljudskog tijela
  Principi kinematike:
  osteokinematika, artrokinematika;principi kinetike: sile, poluge, obrtni moment
  Neuroanatomska osnova motorike. Motorička jedinica. Donji i gornji motoneuron..¸¸
  Kineziološka analiza glave, vrata i trupa u funkciji disanja
  Razumijevanje funkcije disanja, muskulatura i zglobovi u disanju, tlakovi u vitalnim tjelesnim šupljinama u spontanom i forsiranom disanju.
  Kineziološka analiza kralježnice: anatomske, fiziološke i biomehaničke karakteristike kralježnice; funkcija mišića, veziva i zglobova trupa za posturalni razvoj i održavanje posture

  Funkcija vertebralnog dinamičkog segmenta u normalnoj posturalnoj adaptaciji; intrinzična i ekstrinzična stabilnost kralježnice u analizi normalne funkcije.
  Kineziološka analiza kralježnice: anatomske, fiziološke i biomehaničke karakteristike kralježnice; funkcija mišića, veziva i zglobova trupa za posturalni razvoj i održavanje posture

  Funkcija vertebralnog dinamičkog segmenta u normalnoj posturalnoj adaptaciji; intrinzična i ekstrinzična stabilnost kralježnice u analizi normalne funkcije.
  Kineziološka analiza glave i vrata u procesu žvakanja, gutanja i mimike:
  Anatomske, fiziološke i biomehaničke karakteristike temporomandibularnog zgloba, biomehaničke zakonitosti žvakanja i gutanja; karakteristike mimičke muskulature.
  Kineziološka analiza ramenog obruča: anatomske, fiziološke i biomehaničke karakteristike kostiju, zglobova, mišića i veziva u posturalnom razvoju i održavanju normalne posture
  biomehanički mehanizmi u normalnoj funkciji ramenog obruča.
  Kineziološka analiza glave, vrata i trupa u funkciji disanja
  Razumijevanje funkcije disanja, muskulatura i zglobovi u disanju, tlakovi u vitalnim tjelesnim šupljinama u spontanom i forsiranom disanju.
  Kineziološka analiza lakta, podlaktice i šake: anatomske, fiziološke i biomehaničke karakteristike kostiju, zglobova, mišića i veziva lakta i šake u posturalnom razvoju i održavanju normalne posture
  Uloga biomehaničkih mehanizama u analizi funkcije lakta i šake te razlikovanje fine i grube motorike šake.
  Kineziološka analiza zdjeličnog dna, zdjelice i zgloba kuka: anatomske, fiziološke i bio1mehaničke karakteristike kostiju, zglobova, mišića i veziva zdjelice i kuka u posturalnom razvoju te održavanju normalne posture.
  Biomehaničke zakonitosti funkcije zdjelice i zgloba kuka i najčešći razlozi odstupanja od normalne
  6. Kineziološka analiza glave i vrata u procesu žvakanja, gutanja i mimike:
  Anatomske, fiziološke i biomehaničke karakteristike temporomandibularnog zgloba, biomehaničke zakonitosti žvakanja i gutanja; karakteristike mimičke muskulature.
  7. Kineziološka analiza ramenog obruča: anatomske, fiziološke i biomehaničke karakteristike kostiju, zglobova, mišića i veziva u posturalnom razvoju i održavanju normalne posture
  biomehanički mehanizmi u normalnoj funkciji ramenog obruča.
  Kineziološka analiza glave i vrata u procesu žvakanja, gutanja i mimike
  Kineziološka analiza glave, vrata i trupa u funkciji disanja

  Kineziološka analiza ramenog obruča:
  Kineziološka analiza glave i vrata u procesu žvakanja, gutanja i mimike
  Kineziološka analiza glave, vrata i trupa u funkciji disanja

  Kineziološka analiza ramenog obruča:
  Uloga osjeta propriocepcije u kontroli motorike.
  Kineziološka analiza koljena: anatomske, fiziološke i biomehaničke karakteristike kostiju, zglobova, mišića i veziva koljena u posturalnom razvoju te održavanju normalne posture. Biomehaničke zakonitosti funkcije koljena te najčešći razlozi odstupanja od normalne funkcije.
  8. Kineziološka analiza lakta, podlaktice i šake: anatomske, fiziološke i biomehaničke karakteristike kostiju, zglobova, mišića i veziva lakta i šake u posturalnom razvoju i održavanju normalne posture
  Uloga biomehaničkih mehanizama u analizi funkcije lakta i šake te razlikovanje fine i grube motorike šake.
  9. Kineziološka analiza zdjeličnog dna, zdjelice i zgloba kuka: anatomske, fiziološke i bio1mehaničke karakteristike kostiju, zglobova, mišića i veziva zdjelice i kuka u posturalnom razvoju te održavanju normalne posture.
  Biomehaničke zakonitosti funkcije zdjelice i zgloba kuka i najčešći razlozi odstupanja od normalne
  Uloga cerebelluma u kontroli motorike.
  Uloga bazalnhi ganglija u kontroli motorike.
  Kineziološka analiza lakta i šake
  Kineziološka analiza zdjeličnog dna, zdjelice i zgloba kuka:
  Kineziološka analiza lakta i šake
  Kineziološka analiza zdjeličnog dna, zdjelice i zgloba kuka:
  Kineziološka analiza koljena: anatomske, fiziološke i biomehaničke karakteristike kostiju, zglobova, mišića i veziva koljena u posturalnom razvoju te održavanju normalne posture. Biomehaničke zakonitosti funkcije koljena te najčešći razlozi odstupanja od normalne funkcije.
  Kineziološka analiza stopala: anatomske, fiziološke i biomehaničke karakteristike kostiju, zglobova, mišića i veziva u posturalnom razvoju te održavanju normalne posture. Biomehaničke zakonitosti funkcije stopala te najčešći razlozi odstupanja od normalne funkcije.
  Osobitosti najčešćih posturalnih odstupanja. Primjenjivost stečenih spoznaja u kliničkoj praksi za svaki segment tijela i tijela u cjelini.
  Analiza uspravnog i sjedećeg stava tijela; analiza transfera; analiza hoda: mišićna aktivnost u ciklusu hoda, potrošnja energije u fazama hoda, vrste hoda, posturalna adaptacija pojedinih segmenata tijela u hodu, klinička primjena kineziološke analize hoda. Analiza funkcionalnih odnosa segmenata tijela pomoću izokinetike.
  Kineziološka analiza koljena
  Kineziološka analiza stopala
  Kineziološka analiza koljena
  Kineziološka analiza stopala
  11. Kineziološka analiza stopala: anatomske, fiziološke i biomehaničke karakteristike kostiju, zglobova, mišića i veziva u posturalnom razvoju te održavanju normalne posture. Biomehaničke zakonitosti funkcije stopala te najčešći razlozi odstupanja od normalne funkcije.
  12. Osobitosti najčešćih posturalnih odstupanja. Primjenjivost stečenih spoznaja u kliničkoj praksi za svaki segment tijela i tijela u cjelini.
  Analiza uspravnog i sjedećeg stava tijela; analiza transfera; analiza hoda: mišićna aktivnost u ciklusu hoda, potrošnja energije u fazama hoda, vrste hoda, posturalna adaptacija pojedinih segmenata tijela u hodu, klinička primjena kineziološke analize hoda. Analiza funkcionalnih odnosa segmenata tijela pomoću izokinetike.
 • Obavezna literatura:
  Filipović, V., Klaić, I., Jakuš, L. Vrcić, Lj. Osnove kliničke kineziologije. Nastavna skripta. Zagreb: Visoka zdravstvena škola. 1999.

  Dopunska literatura:
  Nordin, M., Frankel, V. H.: Basic biomechanics of the musculoskeletal system. London: Lea & Fabinger, 1989.
  Perry, J. F., Rohe, D. A., Garcia, A. O.: The Kinesiology Workbook – 2nd edition. Philadelphia: F. A. Davis Company, 1996.
 • Datum

  Tip roka

  1.

  21.12. 2015.

  Zimski semestar - izvanredni rok

  2.

  Zimski semestar - izvanredni rok

  3.

  20.01.2016.

  redoviti rok

  4.

  17.02.2016.

  redoviti rok

  5.

  Ljetni semestar - izvanredni rok

  6.

  Ljetni semestar - izvanredni rok

  7.

  15.06.2016

  redoviti rok

  8.

  01.072016.

  redoviti rok

  9.

  07-09.2016.

  redoviti rok

  10.

  21.09.2016.

  redoviti rok

 • dr. sc. Zvonimir Tomac
  Daria Župan, pred.
  Prof.dr.sc. Radivoje Radić
 • Savladavanjem sadržaja predmeta student će biti sposoban:
  - prepoznati normalan pokret i normalnu motoričku funkciju čovjeka,
  - definirati kineziološke i biomehaničke zakonitosti normalnog funkcioniranja tijela po segmentima i u cjelini,
  - razlikovati ulogu koštanih segmenata, zglobova, mišića i veziva u zakonitostima normalne funkcije,
  - definirati i utvrditi status posture te razlikovati normalan od patološkog posturalnog statusa,
  - primjenjivati kineziološku terminologiju u prezentaciji funkcionalne analize segmenata ljudskog tijela kao i tijela u cjelini.

webmail studomat