blank

Osnove motoričkih transformacija

 • Usvajanje znanja potrebna za praćenje i usvajanje sadržaja predmeta uže stručne discipline.
 • Uvod u osnove motoričkih transformacija
  Motoričke sposobnosti
  Koordinacija
  Fleksibilnost
  Jakost
  Brzina
  Izdržljivost
  Ravnoteža i preciznost
  Osnove teorije treninga
  Testovi brzine
  Testovi izdržljivosti
  Ravnoteža i preciznost
  Treniranost i sportska forma
  Organizacijski oblici rada
  Programi za stariju populaciju
  Streching
 •  Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
  1. 1. Filipović, V., Horvatin, M., Rađenović, O.: Osnove motoričkih transformacija - nastavna skripta. Zagreb: Visoka zdravstvena škola, 2001.
  Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
  1. METIKOŠ, D., HOFMAN, E., PROT, F., PINTAR, Ž., OREB, G.: MJERENJE BAZIČNIH MOTORIČKIH DIMENZIJA SPORTAŠA. ZAGREB: FAKULTET ZA FIZIČKU KULTURU SVEUČILIŠTA U ZAGREBU, 1989.
 • Mr.sc. Ljubomir Pribić

 • Savladavanjem sadržaja predmeta student će biti sposoban:
  - razumjeti teoriju treninga, r
  - azumjeti potrebu provedbe motoričkog testiranja,
  - opisati, definirati i izraditi plan i program transformacijskog procesa na osnovu rezultata testiranja motoričkih sposobnosti,
  - povezati rezultate motoričkog testiranja s izradom programa transformacijskog procesa,
  - demonstrirati sastavnice transformacijskog procesa,
  - kritički analizirati primjenu transformacijskog procesa kod osoba sa smanjenom mogućnosti izvedbe normalnog pokreta

webmail studomat