blank

Patologija

 • Upoznati studente s temeljnim načelima opće patologije.
  Upoznati studente s temeljnim načelima patologije organa i organskih sustava.
  Prikazati studentima uzroke nastanka pojedinih bolesti.
  Prikazati studentima morfološke promjene organa i tkiva i njihove posljedice.
 • Uvod u patologiju. Rad u patohistološkom laboratoriju.
  - definirati patologiju i njeno mjesto u ostalim medicinskim strukama
  - upoznati temeljne metode rada kojima se koristi patologija
  - nabrojati glavne funkcionalne i morfološke oblike starenja
  - objasniti smrt, znakove smrti te povezati obdukcijske nalaze s kliničkim nalazima
  Mehanizmi i morfologija oštećenja stanice.
  - objasniti razlike reverzibilnog i ireverzibilnog staničnog oštećenja i nabrojati uzroke tih oštećenja
  - objasniti patogenezu staničnog oštećenja
  - definirati staničnu prilagodbu i navesti moguće uzroke
  - definirati i objasniti mehanizme nastajanja atrofije, hipertrofije, hiperplazije, metaplazije i displazije stanice, te navesti primjere
  - objasniti i definirati aplaziju, hipoplaziju i ageneziju, te navesti primjere
  - prekomjerno nakupljanje metabolita i drugih tvari, kao što su pigmenti, masti, bjelančevine i ugljikohidrati
  - vrste i patogeni mehanizmi odlaganja vapna
  - definicija apoptoze i uloga apoptoze u pojedinim tkivima
  - što je nekroza i vrste nekroza, te nabrojati nekoliko tipičnih oblika u određenim tkivima
  Genske bolesti.
  - definirati razvojne (urođene) greške te njihovu važnost prilikom poroda
  - temelji teratologije i pogreške morfogeneze
  - definirati strukturu kromosomalnih abnormalnosti na temelju translokacije, delecije i inverzije kromosoma
  - objasniti abnormalnosti broja kromosoma i navesti bitne sindrome
  - navesti sindrome kao posljedice poremećaja spolnih kromosoma
  - autosomno dominantno nasljedne bolesti, te navesti određene primjere
  - definirati i navesti primjere autosomno recesivno nasljedne bolesti
  - objasniti poremećaje vezane na X-kromosom
  - multifaktorijalno (poligeno) nasljeđivanje
  - bolesti novorođenačke i rane dječje dobi
  - objasniti intrauterini zastoj rasta i nezrelost organa
  - definirati bolest hijalinskih membrana novorođenačke dobi, te uzroke porođajne asfiksije
  Akutna upala.
  - definirati upalu i navesti moguće podjele upale
  - definirati karakteristike akutnog i kroničnog upalnog procesa
  - objasniti klasične znakove upalnog procesa
  - navesti sastavnice upalnog procesa, a posebice stanice, te objasniti ulogu krvnih žila i okolnog tkiva
  - objasniti funkciju medijatora odnosno kemijskih posrednika upale (npr. histamini, citokini, faktori rasta, sustav zgrušavanja i sl.)
  - objasniti vaskularnu i celularnu fazu upale
  Kronična upala.
  - navesti i opisati morfološke oblike upale na temelju svojstava eksudata, te objasniti razliku između eksudata i transudata (serozna, fibrinozna, gnojna upala, vrijed (ulkus), apsces)
  - opisati granulom i objasniti kako se razvija
  - definirati lokalne upale, te sustavne upale
  - objasniti pojam reparacije i cijeljenja rane
  - navesti podjelu stanica s obzirom na sposobnost regeneracije (labilne, stabilne, permanentne stanice)
  - navesti čimbenike koji imaju utjecaj na cijeljenje i reparaciju
  - moguće komplikacije cijeljenja rane
  Novotvorine.
  - definicija novotvorina i njihova terminologija, kao što su tumor, neoplazija, karcinom (rak) i onkologija
  - navesti principe nomenklature i podjele novotvorina, a na temelju makroskopske i histopatološke slike
  - opisati tipična obilježja dobroćudnih i zloćudnih novotvorina
  - način rasta i vrste metastaziranja tumora
  - objasniti principe na kojima se temelji kliničko i histološko stupnjevanje novotvorina
  - navesti različite teorije o etiologiji i patogenezi prekanceroza i karcinoma (kancerogeneza)
  - navesti nekoliko primjera genskog nasljeđa
  - utjecaj okoliša na nastanak malignih procesa
  - utjecaj spola, dobi i prehrane na razvoj novotvorina
  - kako se objašnjava evidentan uticaj virusa, a posebice Epstein-Barrova virusa, hepatitis B virusa i HPV-a
  Poremećaji imunosnog sustava.
  - definiranje i razlikovanje prirodnog od stečenog imuniteta
  - izložiti mehanizme autoimunih bolesti
  - definirati glavne bolesti u imunopatologiji (sustavni eritematoidni lupus, reumatoid-ni artritis, nodozni poliarteritis, Wegene-rova granulomatoza, sklerodermija, dermatomiozitis, polimiozitis, kronični tireoiditis, glomerulonefritis i dr.)
  - navesti i objasniti četiri mehanizma hipersenzitivne reakcije
  - objasniti transplantacijsku reakciju i različite oblike odbacivanja
  - patogeneza SIDA-e i najčešće bitne komplikacije ove bolesti
  - objasniti nasljedne i stečene imunodeficijentne sindrome
  - što je amiloidoza, te razlikovanje primarne od sekundarne
  Bolesti dišnog sustava.
  - Nabrojiti i opisati urođene anomalije pluća
  - Upale gornjih dišnih putova (podjela, definicija, etiopatogeneza, patologija, korelacija s klinikom)
  - Atelektaza - definicija, vrste i osobine atelektaza
  - Vaskularne i cirkulatorne bolesti pluća (definicija, etiopatogeneza, patologija, korelacija s klinikom)
  - Plućni edem (definicija, etiopatogeneza, patologija, korelacija s klinikom)
  - Difuzno alveolarno oštećenje (definicija, etiopatogeneza, patologija, korelacija s klinikom)
  - Plućna embolija (definicija, etiopatoge-neza, patologija, korelacija s klinikom)
  - Opstrukcijske bolesti pluća (definicija, etiopatogeneza, patologija, korelacija s klinikom, komplikacije)
  - Emfizem (definicija, etiopatogeneza, patologija, korelacija s klinikom)
  - Kronični bronhitis (definicija, etiopatoge-neza, patologija, korelacija s klinikom)
  - Bronhiektazije (definicija, etiopatogeneza, patologija)
  - Pneumonije – definicija, klasifikacija korelacija s klinikom
  - Restrikcijske bolesti pluća (definicija, podjela, etiopatogeneza, patologija, korelacija s klinikom)
  - Rak pluća (definicija, etiopatogeneza, patologija, podjela, korelacija s klinikom)
  Bolesti dojke. Bolesti kože.
  - Fibrocistične promjene i proliferacije epitela dojke - epidemiologija, etiopatogeneza, podjela, patologija, klinička korelacija
  - Molekularna patologija u razvoju zloćudnih novotvorina dojke – dijagnostičke i terapijske implikacije
  - Dobroćudni tumori dojke – podjela, patologija, klinička korelacija
  - Karcinom dojke - epidemiologija, etiopatogeneza, podjela, patologija, klinička korelacija, prognostički čimbenici
  - Ginekomastija - definicija, patologija, klinička korelacija, komplikacije
  - Osnovne patološke promjene kože - podjela
  - Psorijaza i seboroični dermatitis - morfologija i patogeneza
  - Nevus (madež) – definicija, morfološka slika i klasifikacija
  - Dobroćudne i zloćudne novotvorine kožnih adneksa - podjela i patologija
  - Zloćudne novotvorine kože - definicija, etiopatogeneza, epidemiologija, podjela, patologija, klinička korelacija
  Poremećaji krvotoka i šok.
  - što je embolija i nabrojati vrste embolija
  - posebno objasniti plućnu emboliju i moguće posljedice
  - definicija infarkta, patogeneza i morfološke promjene
  - što je šok, njegova patogeneza i klasifikacija šoka, te klinička obilježja
  - objasniti patogenezu edema, njegove moguće morfološke promjene i kliničke značajke
  - što je dehidracija, mehanizmi nastanka i moguće posljedice
  - objasniti pojam hiperemije i kongestije, njihovu patogenezu, morfologiju i klinička obilježja
  - definirati krvarenja i njegovu podjelu po načinu nastanku, kao i po kliničkim obilježjima (izvori krvarenja)
  - definirati trombozu, etiopatogenezu kao i opisati morfologiju pojedinih tromba
  - nabrojati i objasniti moguću sudbinu tromba, te njegove moguće posljedice
  - definirati diseminiranu intravaskularnu koagulopatiju (DIK), morfološke promjene
  Bolesti srca i krvnih žila.
  - Ateroskleroza
  - Aneurizme i mehanizmi nastajanja
  - Bolesti vena (varikoziteti, flebotromboza, tromboflebitis,
  - Zatajenja lijevog i desnog srca - etiologija, patogeneza, patologija i klinička slika
  - Urođene srčane greške – definicija, epidemiologija, etiologija, patološka klasifikacija srčanih grešaka te usporedba s kliničkom slikom
  - Srčane greške – VSD, ASD, ductus arteriosus persistens, Tetralogija Fallot, transpozicija velikih krvnih žila, koarktacija aorte
  - Hipertonična bolest srca (etiopatogeneza, patologija)
  - „Cor pulmonale” (definicija, patogeneza, patologija)
  - Ishemijska bolest srca (definicija, patogeneza, patologija)
  - Infarkt miokarda – patogeneza i morfološka slika razvoja infarkta, komplikacije i korelirati patološke promjene s kliničkom slikom
  - Etiopatogeneza i glavni oblici bolesti endokarda
  Bolesti endokrinog sustava.
  - Moguće morfološke promjene prednjeg režnja hipofize
  - Najvažniji poremećaji funkcije hipofize i najvažniji sindromi koji se mogu razviti u tim stanjima (na temelju promjena prednjeg i stražnjeg režnja)
  - Hipertireoza i hipotireoza – definicija, etiopatogeneza, podjela, patologija, klinička korelacija
  - Tiroiditis – definicija, podjela, epidemiologija, etiopatogeneza, patolo-gija, klinička korelacija
  - Tumori štitne žlijezde - epidemiologija, etiopatogeneza, podjela, patologija, klinička korelacija
  - Hiperfunkcija triju zona kore nadbubrežne žlijezde – patologija, klinička korelacija
  - Hipoadrenalizam - etiopatogeneza, patologija, klinička korelacija
  - Tumori kore i srži nadbubrežne žlijezde - patologija, klinička korelacija
  - Sindromi multiplih endokrinih novotvo-rina (MEN) – definicija
  Bolesti probavnih organa.
  - Karcinom usta i ždrijela - klasifikacija, patologija, klinička korelacija
  - Novotvorine slinovnica
  - Upala jednjaka (refluksni ezofagitis, Barrettov ezofagus, infektivni i korozivni ezofagitis)
  - Varikoziteti jednjaka
  - Planocelularni karcinom jednjaka, adeno-karcinom jednjaka, karcinom ezofagogas-tričnog spoja
  - Gastritis i hiperplastične gastropatije
  - Akutne ulceracije želuca
  - Kronični vrijed želuca - etiopatogeneza, patologija, klinička korelacija, komplika-cije
  - Novotvorine želuca te sindromi u čijem sklopu dolaze polipoze želuca
  - Upala crvuljka - etiopatogeneza, podjela, patologija, klinička korelacija, komplika-cije
  - Meckelov divertikul te drugi divertikuli, obliteracije, stenoze i duplikacije
  - Infektivne bolesti crijeva - etiopatogeneza, patologija, podjela, klinička korelacija
  - Idiopatska upalna bolest crijeva - epidemiologija, etiopatogeneza, podjela, patologija, klinička korelacija, komplikacije
  - Benigni tumori i slične promjene debelog crijeva - klasifikacija, patologija, klinička korelacija, uloga prekancerozne lezije, nasljedne polipoze crijeva
  - Karcinom debelog crijeva - morfologija, klasifikacija, prognoza, molekularne osnove
  Bolesti jetre i gušterače.
  - Patogeneza i klinički znakovi jetrenih bolesti
  - Vaskularne bolesti jetara - etiopatogeneza, podjela, patologija, klinička korelacija, komplikacije
  - Virusni hepatitis - epidemiologija, etiopatogeneza, podjela, patologija, klinička korelacija, komplikacije
  - Kronični hepatitis - etiopatogeneza, podjela, patologija, klinička korelacija, komplikacije
  - Alkoholna bolest jetara - etiopatogeneza, podjela, patologija, klinička korelacija, komplikacije
  - Lijekovima uzrokovano oštećenje jetara - etiopatogeneza, patologija, klinička korelacija
  - Ciroza jetara - etiopatogeneza, podjela, patologija, klinička korelacija, komplikacije
  - Hepatocelularni i holangicelularni karcinom - etiopatogeneza, patologija, klinička korelacija, usporedba s metastatskim tumorom jetara
  - Žučni kamenci - epidemiologija, etiopatogeneza, podjela, patologija, klinička korelacija, komplikacije
  - Karcinom žučnjaka i karcinom ekstrahepatalnih žučnih vodova - etiopatogeneza, podjela, patologija, klinička korelacija
  - Akutni pankreatitis - etiopatogeneza, patologija, klinička korelacija, komplika-cije
  - Kronični pankreatitis - etiopatogeneza, patologija, klinička korelacija, komplika-cije
  Novotvorine egzokrinog i endokrinog dijela gušterače - podjela, patologija, klinička korelacija
  Bolesti središnjeg živčanog sustava, kostiju, zglobova i mišića. Bolesti krvi i krvotvornih organa.
  - Povećani intrakranijalni tlak - definicija i morfološke promjene
  - Hidrocefalus – definicija i moguća morfološka slika
  - Ishemijska bolest mozga – definicija, morfološke promjene
  - Hipertonična bolest mozga – definicija, patologija
  - Malformacije središnjega živčanog sustava
  - Traumatske ozljede mozga – podjela, klinička korelacija
  - Neuroepitelne novotvorine središnjega živčanoga sustava – podjela
  - Prionske bolesti mozga – patogeneza, patologija
  - Demijelinizacijske bolesti mozga i multipla skleroza – definicija
  - Degenerativne bolesti - patogeneza i patologija
  - Ne-Hodgkinovi limfomi - klasifikacija, patologija, klinička korelacija
  - Hodgkinova bolest - klasifikacija, patologija, klinička korelacija
  - Histiocitoza Langerhansovih stanica
  - Anemije - definicija, podjela i osnovne morfološke karakteristike
  - Policitemije - definicija, etiopatogeneza
  - Bolesti krvarenja - etiopatogeneza i bitne značajke
  - Leukemije
  Bolesti bubrega i njegovog odvodnog sustava.
  - Glomerulonefritisi - etiopatogeneza, podjela, patologija, klinička korelacija, komplikacije
  - Razvojni poremećaji bubrega
  - Cistične bolesti bubrega - etiopatogeneza, podjela, patologija Akutna tubularna nekroza - etiopatogeneza, podjela, patologija, klinička korelacija
  - Akutni i kronični pijelonefritis - etiopatogeneza, podjela, patologija, klinička korelacija, komplikacije
  - Intersticijski nefritis uzrokovan lijekovima - etiopatogeneza, patologija, klinička korelacija, komplikacije
  - Bubreg u hipertoniji i učinci hipertonije na bubrežni parenhim
  - Karcinom bubrega i Wilmsov tumor - etiologija, patologija, klinička korelacija
  - Bubrežni kamenci - etiopatogeneza, podjela, patologija, klinička korelacija, komplikacije
  - Opstrukcije mokraćnih putova - etiopatogeneza, podjela, patologija, klinička korelacija, komplikacije
  - Upale mokraćnih putova - etiopatogeneza, podjela, patologija, klinička korelacija, komplikacije
  - Karcinom mokraćnog sustava - epidemiologija, etiopatogeneza, podjela, patologija
  Bolesti ženskog spolnog sustava.
  - Urođeni i razvojni poremećaji ženskog spolnog sustava
  - Atrofične i hiperplastične bolesti endometrija - epidemiologija, etiopatoge-neza, patologija, klinička korelacija
  - Intraepitelne novotvorine vulve (stidnice), vagine (rodnice) i cerviksa (vrata maternice) - epidemiologija, etiopatoge-neza, patologija, klinička korelacija, značaj prekanceroza
  - Zloćudne novotvorine vulve, vagine i cerviksa - epidemiologija, etiopatogeneza, patologija, klinička korelacija
  - Endometrioza i adenomioza
  - Hiperplazije endometrija
  - Karcinom endometrija - epidemiologija, etiopatogeneza, patologija, klinička korelacija
  - Lejomiom i leiomiosarkom maternice
  - Nenovotvorinske i funkcionalne ciste jajnika – podjela, patologija, klinička korelacija
  - Novotvorine jajnika - epidemiologija, etiopatogeneza, podjela, patologija, klinička korelacija
  - Histološke razlike između tzv. granično zloćudnih i zloćudnih novotvorina jajnika, klinička korelacija
  - Morfološke promjene u posteljici u slučaju komplikacija trudnoće, klinička korelacija
  - Gestacijska trofoblastička bolest
  Bolesti muškog spolnog sustava.
  - Kriptorhizam – mehanizmi nastanka, patološke promjene u kriptorhičnom testisu i kliničke posljedice
  - Poremećaji razvoja penisa i njihove posljedice
  - Orhitis, epididimitis, prostatistis i balanitis – definicija, morfološke karakteristike i najčešći uzroci
  - Najčešći cirkulatorni poremećaji skrotuma
  - Uzroci neplodnosti u muškaraca
  - Histogeneza i klasifikacija tumora testisa
  - Benigna hiperplazija prostate - definicija, epidemiologija, etiopatogeneza, patologija, klinička korelacija, komplikacije
  - Karcinom prostate - epidemiologija, etiopatogeneza, patologija, klinička korelacija
 • Obavezna literatura:
  1. Jukić S.: Patologija za više medicinske škole, Medicinska naklada, Zagreb 1999.
  2. Jakić Razumović J., Šarčević B., Seiwert S.: Patologija, SLAP, Zagreb 2009.
  Dopunska literatura:
  1. Damjanov I, Seiwerth S, Jukić S, Nola M, (ur): Patologija, 4. izdanje. Zagreb: Medicinska naklada, 2014.
 • prof. dr. sc. Branko Dmitrović
  Prof.dr.sc. Milanka Mrčela

 • Nakon odslušanih predavanja, odrađenih vježbi, samostalnog učenja i položenog ispita studenti će:
  - objasniti temeljna načela opće patologije i primijeniti ih u praksi;
  - objasniti temeljna načela patologije organa i organskih sustava i primijeniti ih u praksi;
  - prepoznati morfološke promjene na stanicama, tkivima i organima;
  - identificirati uzroke i mehanizme nastanka bolesti;
  - prepoznati i objasniti funkcionalne posljedice morfoloških promjena.

webmail studomat