blank

Uvod u fizioterapiju

 • Usvajanje znanja potrebna za praćenje i usvajanje sadržaja predmeta uže stručne discipline. Savladavanjem sadržaja predmeta student će usvojiti osnovne pojmove u fizioterapiji, procesu planiranja i organiziranja u fizioterapiji.
 •  
 • Obvezatna literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
  1. Grozdek, G. Što je fizioterapija? Vodič za korisnike i fizioterapeute. Zagreb: HZF, 2000.
  2. Grozdek, G., Jakuš L, Klaić I, Jurinić A. Uvod u fizioterapiju - odabrana poglavlja - skripta za studente razlikovne godine studija fizioterapija. Zagreb: Visoka zdravstvena škola, 2001.
  Dopunska literatura (u trenutku prijave prijedloga studijskog programa)
  1. Konkler, C.J. Kisner C.: Introduction to Therapeutic Exercise. In: C. Kisner, L. A. Colby, Therapeutic exercise. Philadelphia: F. A. Davis Company, 1996:3-24.
  2. Myers R.S.: Historical Perspective, Assumptions, and Ethical Considerations for Physical Therapy Practice. In: Saunders Manual of Phisical Therapy Practice. Philadelphia: W.B.Saunders Company, 1995:3-17.
  3. Norton B.J.: Clinical Decision Making in Physical Therapy Practice. In: Saunders Manual of Phisical Therapy Practice. Philadelphia: W.B.Saunders Company, 1995:17-37.
  4. Schmoll B.J.: Behavioral and Social Science: Considerations for Current Practice. In: Saunders Manual of Phisical Therapy Practice. Philadelphia: W.B.Saunders Company, 1995:37- 62
 • Savladavanjem sadržaja predmeta student će biti sposoban: definirati pojam fizioterapije i djelokrug rada fizioterapeuta, opisati ulogu fizioterapeuta, razumjeti i opisati problematiku i potrebu primjene fizioterapije, prepoznati i analizirati tipove organizacijskih jedinica fizioterapije, prepoznati, analizirati i usporediti modele timske suradnje, diskutirati značaj uvođenja i poštivanja standarda u struci, diskutirati o ulozi istraživanja u fizioterapiji.

webmail studomat