blank

Engleski jezik 1

 • Prvi dio kolegija (1. godina) uz uvod u medicinsku terminologiju, tj. morfologiju medicinskih termina i tvorbu riječi obuhvaća i tjelesne sustave, pri čemu je glavni naglasak na praktičnoj primjeni, odnosno na sestrinskim intervencijama i procesu zdravstvene njege vezanom uz specifična oboljenja tjelesnih sustava. Usvajanjem određenoga broja najfrekventnijih osnova riječi, prefiksa i sufiksa, studenti će ovladati svojevrsnim alatom koji će im omogućiti ne samo prepoznavanje velikoga broja medicinskih termina, već i tvorbu riječi prema potrebi.  
  Cilj je cijeloga kolegija studentima olakšati praćenje stručne literature na engleskom jeziku, te ih, uvježbavanjem vještina pronalaženja, sažimanja te posebice prezentacije podataka i informacija, osposobiti za proces kontinuirane (samo)edukacije koji će biti neizostavan dio njihova budućeg profesionalnog života.
 • Uvod u tvorbu riječi (medicinska terminologija na engleskom jeziku). Sufiksi, prefiksi, tvorbene osnove. Osnovna građa riječi; analiza riječi; tvorba: korijen+vezni vokal (word roots and combining forms), latinski i grčki korijeni riječi u medicinskom nazivlju te primjeri tvorbe nazivlja pomoću tih korijena i usporedba s tvorbom u hrvatskom jeziku; zadaci i vježbe.
  Nastavci (suffixes): uobičajeni nastavci u medicinskom nazivlju i tvorba stručnog nazivlja pomoću njih; razumijevanje složenih riječi; niz uobičajenih medicinskih izraza, njihovo objašnjenje, tj. razumijevanje pojedinih dijelova riječi i tvorba novih; imenski, pridjevski, glagolski, priložni i drugi nastavci (prema zakonitostima tvorbe svakog pojedinog stranog jezika); latinske množine medicinskog nazivlja; zadaci i vježbe.
  Predmeci (prefixes): predmetak + korijen riječi + vezni vokal + nastavak; uobičajeni predmeci i medicinsko nazivlje; zadaci i vježbe.
  Izrazi koji se odnose na tijelo u cjelini: strukturna organizacija tijela  (stanice, tkiva, organi, sustavi, organizam); tjelesne šupljine, trbušnozdjelične regije (9) i kvadranti, anatomska podjela kralješnice, izrazi za položaj i smjer, tjelesne ravnine; zadaci i vježbe.
  Pokrovni sustav - koža (integumentarni sustav): Građa i funkcija kože; pripadajući organi: kosa, nokti znojne i lojne žlijezde; ključne riječi, korijeni, glavni pojmovi; kožne lezije, nenormalna stanja i neoplazme; laboratorijski testovi  i klinički postupci; praktična primjena: sestrinska njega dermatološkog bolesnika
  Mišićno-koštani sustav: funkcija i organi; kosti – nastanak i građa; koštani nastavci i udubine; lubanjske i lične kosti; kralješnica i građa kralješka; prsne i zdjelične kosti; kosti ruku i nogu; ključne riječi, korijeni, glavni pojmovi; bolesti kostiju i prijelomi; zglobovi - vrste i građa zglobova; burze, tetive, ligamenti, hrskavica; ključne riječi, korijeni, glavni pojmovi; bolesti zglobova;  mišićje – vrste mišića; djelovanje kosturnih (skeletal) mišića; pokret; ključne riječi, korijeni, glavni pojmovi; bolesti mišićja; laboratorijski testovi; praktična primjena: uric acid test, creatine kinase (CK).
  Probavni sustav: anatomija, glavni organi i njihova funkcija; ključne riječi; korijeni, nastavci, predmeci, glavni pojmovi; laboratorijski testovi; praktična primjena: Helicobacter pylori, liver tests, stool analysis; bolesti probavnog sustava; praktična primjena: Sestrinska njega pacijenta s poremećajima hranjenja – anoreksija, bulimija;  zadaci i vježbe.
  Mokraćni sustav: anatomija, glavni organi i njihova funkcija; nastanak mokraće u bubrezima; ključne riječi; korijeni, nastavci, predmeci, glavni pojmovi; bolesti mokraćnog sustava i nazivlje vezano uz njih; laboratorijski testovi; zadaci i vježbe.
 • Obvezna literatura:
  1. V. Momčinović, V. Tanay, S. Žurić-Havelka: Medical English – Body Systems, Medicinska naklada Zagreb, 1992 ili novije izdanje (odabrani dijelovi)
  2. odabrani handouti

  Dopunska literatura:
  1. V. Tanay: Hrvatsko-engleski i englesko-hrvatski rječnik medicinskog nazivlja, Medicinska naklada Zagreb, 2003
  2. Oxford University Press: Concise Medical Dictionary, Oxford, 2002
 • Lorna Dubac Nemet, prof.

 • Nakon položenog ispita iz ovog kolegija student će biti sposoban:
  • rastaviti medicinski izraz na sastavne dijelove (prepoznati prefiks, sufiks, korijen riječi); prepoznati njihovo značenje
  • sastaviti medicinski izraz koristeći poznate tvorbene osnove, prefikse i sufikse
  • razumjeti značenje i deskriptivno definirati medicinske izraze koji se odnose na tijelo kao cjelinu (vrste stanica, tkiva, organi, tjelesni sustavi; tjelesne šupljine i organi koji se nalaze u njima); koristiti medicinske izraze za položaj i smjer, te tjelesne ravnine
  • nabrojati najvažnije dijelove tjelesnih sustava, objasniti njihove funkcije, prepoznati i definirati najvažnija/najčešća oboljenja pojedinog tjelesnog sustava i s tim u svezi proces sestrinske njege (sestrinske intervencije)

webmail studomat