blank

Ispis

Rad s grupom u sestrinstvu

Napisao/la Andrija. Napisano u I. godina

 • Upoznati studente s psihološkim značajkama timskog rada u zdravstvu te sa značajkama svake pojedine uloge u takvom timu.
 • Grupa: osnovni pojmovi, definicije, podjele.
  Grupna dinamika i grupni procesi: ciljevi, norme, kohezivnost, uloge.
  Vođenje grupe: tipovi voditelja, vještine voditelja, donošenje odluka, evaluacija grupnog rada.
  Vrste grupa u sestrinstvu: terapijske; institucionalne – orijentacijske, resocijalizacijske, motivacijske, prisjećanja; terapijskih aktivnosti; samopomoći, obrazovne; diskusijske; komunikacijske.
  Specifičnosti rada s grupama osoba s različitim zdravstvenim problemima.
 • Obvezna literatura:
  1.    Ajduković M. Grupni pristup u psihosocijalnom radu. Zagreb: Društvo za psihološku pomoć. 1997.
  • Analizirati komunikaciju u grupi
  • razumjeti čimbenike koji djeluju na grupnu dinamiku
  • razlikovati vrste grupa i prepoznati stadij razvoja grupe
  • primijeniti grupni rad u kliničkom okruženju
  • usporediti rad s različitim grupama bolesnika u sestrinskoj skrbi.

webmail studomat