blank

Farmakologija

 • Cilj kolegija je izložiti temeljno znanje i informacije koje će omogućiti prvostupnicima sestrinstva pružanje sigurne i djelotvorne zdravstvene zaštite bolesnicima u dijelu koji se odnosi na farmakoterapiju. Cilj je dati osnovno znanje iz farmakologije i kliničke farmakologije potrebno prvostupnicima sestrinstva u svakidašnjem radu s bolesnicima.
 • Opća farmakologija (uvod, klasifikacija lijekova, načini aplikacije lijekova, nazivlje)
  Farmakokinetika i farmakodinamika
  Kliničko ispitivanje lijekova
  Nuspojave i interakcije
  Zakonodavstvo na području lijekova
  Suradnja bolesnika i pridržavanje uputa o primjeni lijeka
  Primjena lijekova u posebnih skupina bolesnika (stariji, djeca, trudnice, pri oštećenju bubrežne ili jetrene funkcije)
  Farmakologija autonomnoga živčanog sustava
  Farmakologija središnjega živčanog sustava
  Anestetici, analgetici i protuupalni lijekovi
  Lijekovi za liječenje poremećaja srca i krvožilnog sustava
  Lijekovi za liječenje poremećaja probavnoga sustava
  Lijekovi za liječenje poremećaja dišnoga sustava
  Antimikrobna kemoterapijska sredstva
  Lijekovi za liječenje poremećaja metabolizma, hormoni i vitamina
 • Obvezna literatura:
  1.    Farmakologija, Rang H. P., Dale M. M. , Ritter J. M., Moore P. K. (urednici), Golden Marketing, Zagreb 2006.
  2.    Pharmacology in Nursing, McKerny & Salerno (urednici), Mosby, St. Louis 2003.

 • Nakon odslušanog i položenog ispita iz ovog kolegija student će biti sposoban:
  • protumačiti temelje farmakologije i kliničke farmakologije;
  • razumjeti farmakokinetike i farmakodinamike glavnih skupina lijekova;
  • prepoznati očekivane učinke lijekova s kojima se susreću u svakidašnjem radu, njihove nuspojave i interakcije;
  • pronaći relevantne informacije na vrijeme za lijekove s kojima se rjeđe susreću;
  • prezentirati osnovno znanje o kliničkim ispitivanjima lijekovima, kao i o zakonodavstvu na području lijekova.

webmail studomat