blank

Filozofija i etika u sestrinstvu

 • Cilj je predmeta osigurati studentima usvajanje znanja, vještina i stavova iz etike sestrinstva
 • Etika u sestrinstvu. Filozofija, etika, moral. Odabrana etička učenja; etika vrline, etika ljubavi,  teleološka etika, deontološka etika, etika skrbi. Bioetika, deontologija, medicinska deontologija. Početci medicinske etike i deontologije. Moralne vrijednosti i dužnosti medicinske sestre. Sustav moralnih vrijednosti u sestrinstvu - moralne osobine (vladanje sobom, odnos prema bolesniku, njegovoj obitelji, suradnicima, poštovanje čovjekovih potreba i vrijednosti, poštovanje čovjekova prava na izbor, profesionalna tajna). Profesionalna etika i sestrinstvo (etički kodeks - ICN, HUMS, HKMS). Etičke dvojbe suvremene medicine; poštovanje ljudskog života od začeća do smrti, eutanazija, medicinska sestra zagovornik života, dostojanstvo umiranja – načela skrbi za neizlječive i umiruće, presađivanje organa, istraživanja u medicini i odgovornost medicinske sestre.

 • Obavezna literatura:
  1.    Sonja Kalauz: Etika u sestrinstvu, Medicinska naklada, Zagreb 2012.
  2.    Zurak, N.: Medicinska etika, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 2007
  3.    Švajger, A. ur.: Medicinska etika, priručno štivo. II. izdanje, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, Zagreb 1995.
  4.    Prlić N. Etika u sestrinstvu.  Školska knjiga Zagreb 2014.
  5.    Tucak A, Fatović-Ferenčić S. Medicinska etika. Medicinska naklada Zagreb 2011
  6.    Etički kodeks: HUMS
  7.    Etički kodeks HKMS
  8.    Etički kodeks ICN

  Dopunska literatura:
  1.    Matulić T.Bioetika. 3.izd. Glas koncila. Zagreb  2012.
  2.    Singer P.A, Viens A.M. Bioethics.Cambridge University Press, New York 2008.
  3.    Svjetsko liječničko udruženje. Priručnik medicinske etike Medicinska naklada, Zagreb 2010.
  4.    Mandić, N.: Etika i psihijatrija (247 – 253) u Muačević i sur. Psihijatrija, Medicinska naklada, Zagreb 1995.
  5.    Baccarini, E. Kantovo nasljeđe i pitanje eutanazije, Filozofska istraživanja: 2002;517:30.
  6.    Barišić, P. Etika kreposti u suvremenom društvu. Filozofska istraživanja: 2002;507:15.
  7.    Pozaić V.: Čuvari života – radosti i tjeskobe djelatnika u zdravstvu, Centar za bioetiku FTIDI Zagreb, Zagreb 1998.
  8.    Pozaić V.: Život prije rođenja, Centar za bioetiku FTIDI Zagreb, Zagreb 1990.
  9.    Volarić – Mršić A.: Kultura života, Centar za bioetiku Hrvatska, FTIDI, Zagreb 2002.
  10.    Kubler – Ross E.: Razgovori s umirućima, «Oko tri ujutro», Zagreb 1980.
  11.    Babić, S. Santrič, V.: Pravednost i pravo na zdravlje i zdravstvenu zaštitu. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 1992.
  12.    Orešković, S., Babić, S. Pravo na život, Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 1991.
  13.    Sonja Kalauz: Sestrinska etika u svjetlu bioetičkog pluriperspektivizma, Pergamena, Zagreb 2011.
  14.    Mohar, P.: Temelji medicinske etike in deontologije, Zavod Republike Slovenije za šolstvo i šport, Ljubljana 1994.
  15.    Tschudin, V. Ethik in der Krankenpflege, RECOM, Basel 1988.
  16.    Fitzpatrick, F.J.: Ethics in Nursing Practice, The Linacure Center 1988.
  17.    Husted GL., Husted JH.: Ethical decision making in nursing, II.ed. MO. Mosby. St. Louis 1995.
  18.    Nursing ethics…An International Journal for Health Care Professionals
 • Nakon odslušanog kolegija studenti će biti osposobljeni:
  • opisati etiku kao filozofsku disciplinu, te njezin povijesni razvoj;
  • objasniti početke sestrinske etike, podjelu etičkih teorija (etika vrline, deontologija - Kantova etika dužnosti, kršćanska etika vrline, etika skrbi);
  • primijeniti načela sestrinske etike – Etički kodeks medicinskih sestara;
  • primijeniti Deklaraciju o ljudskim pravima i pravima bolesnika;
  • poduprijeti  prava čovjeka, djeteta i bolesnika;
  • vrednovati etičke odnose medicnske sestre prema: pacijentima, njihovoj obitelji, suradnicima
  • argumentirati važnost čuvanja i čuvati profesionalnu tajnu;
  • obraniti stav o poštivanju ljudskog života od začeća do smrti
  • argumentirati pravo na život i na kraju života suprotno pravu na smrt
  • argumentirati osobni stav u raznim etičkim dvojbama u sestrinskoj praksi

webmail studomat