blank

Fiziologija

 • Kolegij Fiziologije daje studentima znanje o osnovnim životnim funkcijama, kako cijelog organizma tako i pojedinih organa i tkiva, kako bi stekli temeljno znanje za razumijevanje fizioloških procesa u organizmu te lakše svladali predmete kliničke medicine i razumjeli potrebe sestrinske skrbi. Pojedinačne funkcije nastoje se pritom objasniti na molekularnoj razini te na razini organizma kao cjeline.
 • Hematopoeza, uloga krvi i krvnih stanica, eritrocita i leukocita. Hemostaza i zgrušavanje krvi: razvoj, svojstva i funkcije trombocita; uloga faktora zgrušavanja te regulacija stvaranja i razgradnje krvnog ugruška. Imunološka reakcija: uloga limfatičkog tkiva u obrani organizma, stanična i humoralna imunost. Membranski i akcijski potencijali, kontrakcija skeletnog i glatkog mišića: podrijetlo i nastanak potencijala u pojedinim stanicama, značaj njihova nastanka i širenja; građa skeletnog i glatkog mišića, neuromuskularna spojnica i regulacija kontrakcije. Srce, građa srčanog mišića, regulacija srčanog rada, provođenje impulsa, uloga srčanog mišića kao crpke, srčani ciklus, regulacija srčanog rada i ritmična ekscitacija srca. Fiziologija cirkulacije, krvne žile i regulacija arterijskog tlaka, hemodinamika u arterijskom i venskom stablu te mikrocirkulaciji, mehanizmi kratkoročne, srednjoročne i dugoročne regulacije cirkulacije. Uloga bubrega u stvaranju urina i održanju sastava tjelesnih tekućina: građa nefrona, glomerularna filtracija i tubularna reapsorpcija, regulacija acidobazne i elektrolitne ravnoteže bubrezima, koncentriranje mokraće i klirens. Fiziologija respiracije, plućna ventilacija: plućni volumeni i kapaciteti, izmjena plinova između alveola i krvi te krvi i tkiva, prijenos kisika i ugljikova dioksida krvlju, regulacija disanja. Probava, metabolizam i regulacija tjelesne temperature: kretnje u probavnom sustavu, sekrecija i apsorpcija u probavnom sustavu, osnove kataboličkih i anaboličkih procesa, metabolizam ugljikohidrata, masti i bjelančevina.
  Endokrini sustav: ustroj i regulacija endokrinog sustava, principi hormonske povratne sprege, funkcija hormona: hipofize, štitne žlijezde, paratioroidne žlijezde, nadbubrežne, parotidne i spolnih žlijezda muškarca i žene. Živčani sustav: motorička i senzorička osovina, uloga leđne moždine, moždanog debla, malog mozga i bazalnih ganglija te motoričke kore u kontroli motorike; osjeti, osjet boli; funkcije autonomnoga živčanog sustava.
 • Obvezna literatura:
  1.    Guyton A. C., Hall J. E.: Medicinska fiziologija, Medicinska naklada, dvanaesto izdanje, Zagreb 2012.
  2.    Taradi i sur. Priručnik za vježbe iz fiziologije, Medicinska naklada, Zagreb.

  Dopunska literatura:
  Materijali s vježbi
 • Prof. dr. sc. Ines Drenjančević

 • Na kraju kolegija Fiziologije pretpostavlja se da će svaki student:
  • opisati glavne fiziološke procese na razini stanice, organskih sustava i organizma kao cjeline  
  • definirati normalne funkcije svih organskih sustava ljudskog organizma: kardiovaskularnog, hematopoetskog, lokomotornog, dišnog, probavnog, uropoetskog, imunološkog, endokrinog i  živčanog sustava;
  • objasniti i razumjeti međusobne odnose pojedinih organskih sustava u zdravog čovjeka;
  • interpretirati opće obrasce reagiranja organizma;
  • protumačiti principe osnovnih funkcijskih testova i prepoznati odstupanja od normalnih vrijednosti.

webmail studomat