blank

Informatika u zdravstvu i zdravstvenoj njezi

 • Studentu predočiti osnove informatike te sestrinske informatike i njezinu primjenu u području zdravstvene njege. Stečeno znanje trebalo bi pomoći studentu u razumijevanju zdravstvenih informacijskih sustava, osobito u hrvatskome zdravstvenom sustavu, računalnih tehnika u sestrinskoj praksi te postupaka rada s relacijskim bazama podataka. Usvojene vještine omogućile bi studentu primjenu računala u komunikaciji i pretraživanju baze podataka te primjenu informatičke tehnologije u sestrinskoj dokumentaciji.
 • Određenje temeljnih pojmova informatike i njezina značaja za razvoj znanja i unapređenje stručne prakse;
  tehnička osnovica informatičkih sustava - osnovni dijelovi i njihova funkcija;
  programska potpora potrebna za rad računalnih sustava – programska potpora sustavu, aplikacijska programska potpora;
  osnovni oblici primjene računala u pretraživanju baze podataka s ciljem učenja i istraživanja;
  zdravstveni informacijski sustavi: načela i razine;
  primjena informatike u unapređenju procesa zdravstvene njege (evidence based nursing care);
  primjena informatičke tehnologije u svim komunikacijskim procesima u zdravstvenim ustanovama;
  primjena e-sestrinske dokumentacije i njezino stalno poboljšavanje.
 • Obvezna literatura:
  1.    Kern, J., Petrovečki, M. (ur.): Medicinska informatika. Medicinska naklada, Zagreb 2009. (odabrana poglavlja)
 • Nakon odslušanog predmeta studenti će moći:
  • opisati i objasniti temeljne pojmove informatike te zdravstvenih informacijskih sustava;
  • objasniti i primijeniti računalne tehnike u procesu zdravstvene njege;
  • odabrati relevantne baze podataka koje su primjenjive u procesu zdravstvene njege te za učenje i istraživanje;
  • primijeniti informatičku tehnologiju u svim komunikacijskim procesima u zdravstvenim ustanovama;
  • primijeniti informatiku u procesu unapređenja sestrinske dokumentacije i zaštiti zdravstvenih i osobnih podataka bolesnika.

webmail studomat