blank

Osnove fizike, radiologije i zaštite od zračenja

 • Student će biti informiran o osnovnim načelima mehanike i hidromehanike na osnovi primjera koje nalazimo u ljudskom tijelu, kao i o osnovama radiološke tehnike i zaštite od zračenja.
  Student će biti osposobljen za razumijevanje osnovnih fizikalnih načela u ljudskom organizmu s ciljem razumijevanja daljnjih kompleksnijih sadržaja.
 • Sila i energija. Hidrodinamika i hidrostatika. Elektromagnetsko zračenje. Radioaktivnost. Organizacija zaštite od zračenja u RH. Radiološki uređaji i tehnike.
 • Obvezna literatura:
  1.    Jasminka Brnjas - Kraljević: Fizika za studente medicine, Medicinska naklada, Zagreb, 2011
  2.    Nastavni tekstovi na stranici Katedre za biofiziku: www.physics.mefos.hr

  Dopunska literatura:
  1.    Eterović D: Fizikalne osnove slikovne dijagnostike, u: S. Janković i D. Eterović: Fizikalne osnove i klinički aspekti slikovne dijagnostike, Medicinska naklada, Zagreb 2000.
 • Prof. dr. sc. Dario Faj
  • primijeniti osnovna načela mehanike, hidrodinamike i hidrostatike na ljudsko tijelo;
  • identificirati osnovnu radiološku opremu i objasniti njihovu primjenu;
  • interpretirati zakon o zaštiti od zračenja i razumjeti njegov značaj.

webmail studomat