blank

Osnove medicinske kemije i biokemije

 • Student će biti upoznat s osnovnim načelima strukture i funkcije organskih spojeva koje nalazimo u ljudskom tijelu.
  Student će biti osposobljen za razumijevanje osnovnih biokemijskih procesa u ljudskom organizmu s ciljem razumijevanja daljnjih kompleksnijih sadržaja.
 • Struktura i funkcija proteina. Ugljikohidrati. Lipidi. Enzimi i koenzimi. Probava i apsorpcija proteina. Ciklus limunske kiseline. Oksidativna fosforilacija. Biološke membrane. Membranski prijenos. Struktura i svojstva DNA i RNA.
 • Obvezna literatura:
  1.    Harperova ilustrirana biokemija, 28. izdanje, Medicinska naklada, 2010.
  2.    Glavaš-Obrovac Lj. i sur.: Interni priručnik za seminare i vježbe iz Medicinske kemije i biokemije 2, Medicinski fakultet Osijek, 2010.

  Dopunska literatura:
  1.    P. Karlson: Biokemija za studente kemije i medicine, Školska knjiga, Zagreb 1993.
  2.    L. Stryer: Biokemija, 2. izdanje, Školska knjiga, Zagreb 1991.
  • objasniti osnovna načela strukture proteina, ugljikohidrata, lipida i nukleinskih kiselina;
  • identificirati funkciju najznačajnijih proteina, ugljikohidrata i lipida u ljudskom organizmu;  
  • objasniti osnovna načela probave i metabolizma.

webmail studomat