blank

Osnove zdravstvene njege

 • Cilj je usvojiti znanje, vještine te razvijanje samostalnosti i odgovornosti u osnovama zdravstvene njege bolesnika te kompetencije koje su važne u sestrinskoj skrbi
 • Povijest sestrinstva
  Definicije zdravstvene njege, teorije i konceptualni modeli
  Čimbenici koji utječu na zdravstvenu njegu: socijalni, kulturalni, duhovni, ekonomski i politički
  Modeli organizacije sestrinske  skrbi u primarnoj, sekundarnoj, tercijarnoj zdravstvenoj zaštiti
  Sestrinska terminologija
  Opći postupci sprečavanja infekcija
  Osnovne ljudske potrebe i njihov odnos prema zdravstvenoj njezi
  Disanje – procjena stanja bolesnika, utjecaj činitelja na zadovoljavanje potrebe za disanjem, intervencije prvostupnice u sestrinstvu
  Unos hrane i tekućine – procjena stanja bolesnika (standardi, prehrambene potrebe, navike, manjkava unos hrane i tekućine) hranjenje, umjetni načini prehrane
  Eliminacija otpadnih tvari -  procjena eliminacijskih funkcija bolesnika – obilježja izlučevina – normalna i patološka
  Skrb za bolesnika koji ne može zadovoljiti potrebe za eliminacijom (opstpacija, dijarea, inkontinencija stolice/urina. Klizma. Kateterizacija. Uzimanje izlučevina za laboratorijske pretrage
  Pokretljivost - procjena stanja bolesnika;  utjecaj smanjene pokretnosti na organizam.
  Prevencija komplikacija dugotrajnog ležanja
  San i odmor – procjena stanja, navike, postupci koji će bolesniku osigurati san
  Odijevanje i svlačenje - procjena stanja bolesnika i intervencije prvostupnice u sestrinstvu
  Tjelesna temperatura - procjena i  mjerenje, sestrinska skrb za bolesnika s visokom temperaturom, primjena postupaka koji će podržati fiziološke procese kao i osiguranje poželjnih okolinskih činitelja
  Osobna higijena, zaštita kože i sluznica – procjena stanja kože, sluznica, pomoć u zadovoljavanju potreba
  Sigurnost pacijenta – procjena i zaštita od mehaničkih ozljeda, fizikalnih rizika, intrahospitalnih infekcija, nasilja
  Komunikacija s drugima radi izražavanja potreba i osjećaja
  Zadovoljavanje religijskih potreba – procjena za život u skladu s njegovom religijom
  Rad, produktivna aktivnost i rekreacija – procjena, navike, prilagodba mogućnostima bolesnika
  Učenje – procjena i mogućnosti bolesnika, edukacija bolesnika i evaluacija edukacije
  Dokumentacija u zdravstvenoj njezi
  Primjena lijekova
 • Obvezna literatura:
  1.    Fučkar G. Proces zdravstvene njege. Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Zagreb, 1992.
  2.    Henderson V. Osnovna načela zdravstvene njege. HUSE i HUMS, Zagreb 1994.
  3.    Barać, I. Osnove zdravstvene njege (radni listovi), Medicinski fakultet Osijek, Studij sestrinstva, Osijek 2014.
  4.    Appling SE. et al. Handbook of nursing procedures. Springhouse: Springhouse  
  5.    Corporation, 2001.

  Dopunska literatura:
  1.    Tomey AM, Alligood MR. Nursing Theorists and their work. Mosby  St Louis. 2002.
  2.    Brown P. Florence Nightingale. Predana britanska začetnica i pobornica suvremene službe medicinskih sestara. 3P&T Zagreb. 1995.
 • Nakon odslušanog predmeta student će:
  • Staviti u odnos povijest razvoja zdravstvene njege s općom povijesti
  • Usporediti teorije i modele zdravstvene njege te njihove definicije
  • Analizirati čimbenike koji utječu na zdravstvenu njegu
  • Primijeniti sestrinsku terminologiju
  • Sprečavati infekciju
  • Klasificirati osnovne ljudske potrebe i njihov odnos prema zdravstvenoj njezi
  • Procjenjivati potrebe za zdravstvenom njegom te provoditi  intervencije prvostupnika u sestrinstvu iz područja osnovnih ljudskih potreba(disanja, unosa hrane i tekućine, eliminacije, pokretljivosti, sna i odmora, odijevanja, održavanja normalne temperature tijela, osobne higijene, komunikacije, rada, učenja i zadovoljavanja znatiželje, religije)
  • Primijeniti lijekove
  • Skrbiti o dostojanstvu i sigurnosti bolesnika/korisnika tijekom provođenja intervencija u sestrinstvu

webmail studomat