blank

Prehrana ljudi

 • Usvajanje temeljnog znanja o ljudskoj prehrani potrebnog za razumijevanje pravilne prehrane zdravih i bolesnih ljudi odnosno različitih populacijskih skupina. Stjecanje osnovnih vještina procjenjivanja stanja uhranjenosti i izrade jelovnika.Analizirati i evaluirati nutritivne potrebe te kvalitativan i kvantitativan unos hrane u organizam.
 • Uvod u kolegij, definicija dijetetike, prehrane, povijest znanosti o prehrani
  Osnovni principi pravilne prehrane, pravilna prehrana u svijetu i kod nas te potrebe organizma za energijom i zaštitnim tvarima
  Fiziologija i patofiziologija prehrane
  Digestija, apsorpcija i metabolizam masti, bjelančevina, ugljikohidrata, vitamina i minerala
  Uloga vode u organizmu
  Uloga i sastav namirnica, prehranbenih proizvoda i planiranje jelovnika
  Patogeneza  bolesti  kao  posljedica nedovoljne i  nepravilne prehrane
  Prehrana s obzirom na životnu dob, kategorije i zdravstveno stanje
  Javno-zdravstveni aspekti prehrambenih poremećaja pučanstva
  Metode ocjene stanja uhranjenosti
  Mjere za ocjenu i unapređenje prehrane
  Prehrana u posebnim uvjetima
  Zdravstvena ispravnost hrane
 • Obvezna literatura:
  1.    Živković R.: Dijetetika, Medicinska naklada, Zagreb 2002.
  2.    Žvković R.: Dijetoterapija, Naprijed, Medicinska biblioteka, Zagreb 1994.
  3.    Vučemilović LJ., Vujić Šisler LJ.: Prehrambeni standardi za planiranje prehrane djece u dječjem vrtiću - jelovnici i normativi, Hrvatska udruga medicinskih sestara, Gradski ured za obrazovanje, kulturu i šport, Sektor predškolski odjel 2007.
  4.    Matasović D.: Hrana, prehrana i zdravlje, FOVIS, Zagreb 1992. (odabrana poglavlja)
  5.    Sadler M. ur.: Encyclopedia of Human Nutrition, Academic Press Books, London 1998. (sinopsisi odabranih poglavlja)
  6.    Kaić-Rak A. i Antonić K.: Tablice o sastavu namirnica i pića, Zavod za zaštitu zdravlja SR Hrvatske, Zagreb 1990.
  7.    Kulier I.: Prehrambene tablice - kemijski sastav namirnica, Zagreb, Hrvatski farmer 1996.
  8.    Valić F i sur.: Zdravstvena ekologija, Zagreb 2000.
  9.    Turčić V.: HACCP i higijena namirnica, Zagreb, VT 2000.
  10.    Simić B.: Medicinska dijetetika, Medicinska knjiga, Zagreb 1977.
  11.    Dakić B.: Prehrana bolesnika, Zagreb, Hrvatski farmer 1995.
  12.    Kaić-Rak A.: Prehrana pučanstva u izvanrednim i ratnim uvjetima, Medicinski fakultet, Zagreb 1991.
  13.    Clark N.: Sportska prehrana, Robert Schwarz  „Gopal” d.o.o. Zagreb, 2000.

  Dopunska literatura:
  1.    Lukić M.: Prehrana i medicinska dijetetika, imterna skripta, Medicinski fakultet Osijek, Osijek,  2010.
  2.    Lukić M, Včev A.: Prehrana i ulkusna bolest, Sveučilište Josip Juraj  Strossmayer u Osijeku, Osijek 1997, II izdanje 2005. III izdanje 2009.
  3.    Lukić M, Včev A.: Prehrana i upalne bolesti crijeva, Sveučilište Josip  Juraj Strossmayer u Osijeku, Osijek. 2006.
  4.    Mandić M.L.: Znanost o prehrani, Sveučilište J.J. Strossmayer u Osijeku, Prehrambeno tehnološki fakultet, Osijek, Osijek 2003.
  5.    Medić-Šarić M, Buhač I, Bradamante V.: Vitamini i minerali – istine i predrasude, F. Hoffmann – La Roche, predstavništvo Zagreb 2000.
  6.    Kolaček S, Krznarić Ž.:Parenteralna i enteralna prehrana u kliničkoj praksi, 1. Kongres Hrvatskog društva za parenteralnu i enteralnu prehranu, Hvar, 6 – 9. 4. 2000. Znanje d.d. Zagreb, 2000.
  7.    Šimundić B, Jakovlić V, Tadejević V.: Poznavanje robe – živežne namirnice s osnovama tehnologije i prehrane, Tiskara Rijeka d.d. Rijeka 1994.
  8.    Živković R.: Hranom do zdravlja – Hrana nije lijek, ali liječi, Medicinska naklada, Zagreb, 2000.
  9.    Hensurd, Donald D.: Mayo Clinic o zdravoj težini, Medicinska naklada, Zagreb, 2005.
 • Nakon položenog ispita iz ovog kolegija student će biti sposoban:
  • Upoznati i opisati vrste makronutrijenta i mikronutrijenta u hrani, kao i njihovu učestalost u kompletnom obroku te ulogu u organizmu;
  • razlikovati, usporediti i procijeniti različite načine prehrane;
  • prepoznati negativne utjecaje nepravilne prehrane na zdravlje čovjeka i predložiti metode i rješenja problema;
  • razlikovati i opisati dijete prilikom akutnih i kroničnih bolesti te osobitosti prehrane operiranih bolesnika;
  • izračunati energetske potrebe pojedinih populacijskih grupa;
  • procijeniti i sastaviti jelovnik u skladu s fiziološkim potrebama pojedinca i grupe;
  • upotrijebiti antropometrijske metode za ocjenu stanja uhranjenosti pojedinca i populacijske grupe;
  • koristiti i osmisliti različite ankete prehrane te prikupljati podatke.

webmail studomat